Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 13/20 - Prokrustes vs Andrzej Fryderyk

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 13/20 - Prokrustes vs Andrzej Fryderyk

Postprzez Prokrustes 25 lis 2020, o 20:33

AKT OSKARŻENIA


Wysoki Trybunale,

Oskarżam JKW Andrzeja Fryderyka (AF462) o popełnienie przestępstwa z art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj.

pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu,
.

JKW Andrzej Fryderyk w dniu dzisiejszym napisał co następujące:

iż diuk owy, Prokrustes, jest chędożonym przez Jego Książęcą Wysokość Michasia Elżbietę II kłamcą


JKW Andrzej Fryderyk wiedząc, że zachowuję v-celibat o czym był tego samego dnia poinformowany na Discordzie, z pełną premedytacją pomawia mnie o intymne relacje z JKW Michasiem Elżbietą II chcąc podważyć moje słowa i poniżyć w oczach społeczeństwa. Czyni to tym bardziej dotkliwie, że w oficjalnym dziale Jego Książęcej Mości Piotra II Grzegorza podpisując się jako Książę Sarmacji.

Czuję się głęboko dotknięty erotycznymi fantazjami JKW Andrzeja Fryderyka narzucanymi publicznie również nieletnim.

Materiał dowodowy:

Wypowiedź JKW Andrzeja Fryderyka:
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1028&t=31152
Obrazek

Świadectwo, że Andrzej Fryderyk był informowany publicznie o tym, że jestem v-Dziewicem.
Obrazek
Obrazek
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciwko Andrzej

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 26 lis 2020, o 10:24

W E Z W A N I E


Na podstawie art. 13 § 3 k.p.p.TK. wzywam do uzupełninia aktu oskarżenia o wnioskowane rozstrzygnięcie sprawy
w terminie 3 dni tj. do 29.11.2020 do godz. 12.00. Jest to wymóg formalny ujęty w art. 13 § 1 ust 2 k.p.p.TK.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Prokrustes przeciwko Andrzej

Postprzez Prokrustes 26 lis 2020, o 10:52

Wysoki Trybunale,

Wnoszę o karę dwóch tygodni więzienia.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

K 13/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 26 lis 2020, o 11:46

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego, reprezentowanego przez Prokrustesa (A1217) przeciwko Andrzej Fryderyk(AF462). Sprawie przypisuje sygnaturę K 13/20. Powołuję jednoosobowy skład orzekający, a w związku z tym i przewodniczącego składu: ATK Brunon Krasnodębski.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału@Prokrustes @AF
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 13/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 lis 2020, o 14:43

Na podstawie art. 17 k.p.t.k. otwieram rozprawę.

Na podstawie art. 18 w zw. z art. 3 pkt 1 k.p.t.k. wzywam oskarżonego do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie, wyznaczając mu termin 3-dniowy, tj. upływający w dn. 29 listopada o godz. 15:00.

Do wiadomości @Prokrustes @AF
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 13/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 26 lis 2020, o 18:07

Wysoki Trybunale,

na podstawie stosownych przepisów, wnoszę o zarządzenie mediacji. Jeśli to możliwe, proszę, by mediatorem był Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz.

Historia relacji mojej z diukiem Prokrustesem jest krótka acz burzliwa. W ciągu ostatnich tygodni byłem wielokrotnie znieważany, poniżany i wyśmiewany przez Jaśnie Oświeconego. Działania Diuka traktuję jako złośliwe, a sprawa w której zostałem oskarżony jest wynikiem długotrwałych ataków kierowanych w moją stronę.

Uważam i jestem przekonany, że w takich przypadkach instytucja mediacji jest wskazana i potrzebna. Wierzę, że w ten sposób konflikt jaki panuje będzie mógł zostać faktycznie zażegnany.

Jako osobę mediatora wskazałem Jego Książęcą Mość, Piotra II Grzegorza. Osoba JKM jest powszechnie szanowana, a jego bezstronność i sprawiedliwość – niepodważalna. Jestem przekonany, że w majestacie Jego Książęcej Mości, nawet tak zakorzenione spory będzie mogły zostać rozwiązane.

AF
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 13/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 lis 2020, o 18:18

Stosownie do treści art. 45 § 1 k.p.t.k. wzywam oskarżyciela prywatnego do wyrażenia stanowiska w przedmiocie mediacji, to jest wyrażenia zgody lub sprzeciwu na ich podjęcie. Wyznaczam oskarżycielowi 3-dniowy termin na zabranie głosu wskazując, że okres ten upłynie z dniem 29 listopada o godz. 18:30. Jednocześnie pouczam, że niezabranie głosu będzie uznane za równoważne z brakiem sprzeciwu.

Do wiadomości @Prokrustes @AF
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 13/20

Postprzez Prokrustes 26 lis 2020, o 20:02

Wysoki Trybunale,

Osobiście nie uważam żeby istniał jakiś konflikt o którym pisze Jego Książęca Wysokość.

Nie mniej jeżeli pomimo tego JKW Andrzej Fryderyk upatruje w mediacji szansy na zapobieżenie przyszłych ataków na moją osobę (oraz innych Sarmatów) to czemu nie. Kierując się tym, że wskazanie mediatora przez wnioskodawcę nie jest wiążące dla Trybunału, chciałbym zasugerować wybór innego mediatora.

Z całym szacunkiem dla powagi sprawy to doprawdy nie ma potrzeby by angażować Jego Książęcej Mości, będącego w trakcie gorączkowych przygotować do koronacji, w sytuacji w której jedna osoba napisała kilka słów za dużo - zwłaszcza, że nie dzieje się to w emocjach a w ramach chłodnej kalkulacji. Proponuję mediację Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu lub Namiestnika Starosarmacji - a więc osoby które są najbliżej nas, mieszkańców Hasselandu (JKW) i Starosarmacji (ja).
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: K 13/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 lis 2020, o 23:24

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 45 § 1 i § 2 in fine oraz art. 46 § 1 k.p.t.k.:

1. zarządzam mediację pomiędzy stronami postępowania, zawieszając je;
2. ustanawiam Prześwietnego Heweliusza Popow-Chojnackiego mediatorem;
3. wyznaczam salę rozpraw utajnionych w gmachu Trybunału Koronnego miejscem prowadzenia mediacji.

/-/ Brunon KrasnodębskiDo wiadomości: @Prokrustes @AF
Wobec konieczności udzielenia dostępu do sali rozpraw utajnionych do wiadomości otrzymują również: Podkanclerzy @Antoni oraz Radca-Sekretarz NIA @PornoBotka
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 13/20

Postprzez Arkadiusz Maksymilian 7 gru 2020, o 23:05

Wysoki Trybunale,

przedstawiam do zaakceptowania oraz wiadomości treść poniższej ugody w niniejszej sprawie.U G O D A


W wyniku zarządzonej przez Skład Orzekający mediacji w sprawie o sygnaturze „K 13/20” w obecności mediatora Prześwietnego Heweliusza Popowa-Chojnackiego w dniu 07 grudnia 2020 roku ZOSTAŁA ZAWARTA ugoda pozasądowa pomiędzy Stronami sporu:

Jaśnie Oświeconym PROKRUSTESEM, identyfikującym się sarmackim ID: A1217
a
Jego Książęcą Wysokością ANDRZEJEM FRYDERYKIEM, identyfikującym się sarmackim ID: AF462.

Stronom w trakcie utajnionego przebiegu mediacji udało się dojść do porozumienia. Przyjmują jednocześnie poniższe postanowienia niniejszej ugody:

Pkt.1. Strony przyjmują do wiadomości, że w przeszłości na drodze swojego konfliktu dali się ponieść zbyt dużym emocjom, w wyniku których wystosowywali wobec siebie wzajemne oskarżenia lub pomówienia, które w znaczący sposób naruszały zasady współżycia społecznego oraz łamały zasady kultury osobistej.

Pkt. 2. Strony w przyszłości będą podejmować stanowcze działania oraz będą wystrzegać się używania wobec siebie, szczególnie w przestrzeni publicznej słów wulgarnych, obraźliwych oraz pomówień i oszczerstw, które godzą w dobra osobiste Stron.

Strony ugodę obopólnie przyjęły i złożyły swoje podpisy.

PODPISY:

(—) Prokrustes

(—) Andrzej Fryderyk


PODPIS MEDIATORA:

(—) Heweliusz Popow-Chojnacki
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość