Strona 1 z 1

C 1/20 - ustalenie stanu cywilnego

PostNapisane: 24 lis 2020, o 23:59
przez Piotr_II_Grzegorz
Wobec stwierdzenia swojej niewłaściwości przekazuję akta sprawy Wysokiemu Trybunałowi

viewtopic.php?f=1028&t=31251&p=341820#p341820

C 1/20

PostNapisane: 25 lis 2020, o 00:48
przez Daniel J. Tauer-Krak
Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 10 k.p.p.TK. Wszczynam postępowanie w sprawie cywilnej w zakresie ustalenia stanu cywilnego wnioskodawczyni. Sprawie przypisuje sygnaturę C 1/20. Powołuję jednoosobowy skład orzekający, a w związku z tym i przewodniczącego składu: MTK Daniel January von Tauer-Krak.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Daniel J. von Tauer-Krak

Re: C 1/20

PostNapisane: 25 lis 2020, o 00:55
przez Daniel J. Tauer-Krak
Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 17, 18 i 22 § 1 K.p.p.TK (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Otwieram rozprawę;
  2. Proszę wnioskodawczynię o określenie ramowych dat w których nastąpiło zawiązanie małżeństwa.

/-/ Daniel J. von Tauer-Krak
Przewodniczący składu


@NvLH

Re: C 1/20

PostNapisane: 25 lis 2020, o 12:08
przez Natalia Wittelsbach
Witam serdecznie,

Z pomocą dobrych duszyczek na discord znalazłam ten wątek na forum:

viewtopic.php?f=118&t=1691&p=14476&hilit=%C5%9Blub#p14476

Re: C 1/20

PostNapisane: 25 lis 2020, o 13:39
przez Daniel J. Tauer-Krak
Z przedstawionych informacji wynika, iż małżeństwo pomiędzy wnioskodawczynią, a Wojciechem Hergemonem nigdy nie zostało zarejestrowane w Księstwie Sarmacji. Nie było wniosku o uznanie małżeństwa, ani o jego legalizację na terenie Księstwa Sarmacji. Uznawanie państwa, w którym odbył się ślub zostało wycofane w prawodawstwie Księstwa Sarmacji w 8 Grudnia 2013 - link do aktu wycofania uznania. Co za tym idzie wtedy wygasła również podstawa do ewentualnej legalizacji związku. Wobec czego należałoby stwierdzić, iż w Księstwie Sarmacji wnioskodawczyni jest stanu wolnego.

Niemniej z szeroko pojętej ostrożności wyznaczam termin 3 dni na zgłoszenie się świadków tj. osób, które mają wiedzę istotną dla należytego wyjaśnienia rozpoznawanej sprawy to jest do 28.11.2020 do godziny 14.00.

W przypadku braku pojawienia się świadków sprawa zostanie zamknięta i SO wyda rozstrzygnięcie.


/-/ Daniel J. von Tauer-Krak
Przewodniczący składu


@NvLH @kaxiu

Re: C 1/20

PostNapisane: 1 gru 2020, o 00:33
przez Daniel J. Tauer-Krak
Zamykam rozprawę.

/-/ Daniel J. von Tauer-Krak
Przewodniczący składu

Re: C 1/20

PostNapisane: 1 gru 2020, o 00:41
przez Daniel J. Tauer-Krak
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • MTK Daniel January von Tauer-Krak - przewodniczący

Po rozpoznaniu sprawy cywilnej o sygnaturze C 1/20 wszczętej na wniosek Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
o ustalenie stanu cywilnego.

rozstrzygniecie

  • Uznaje wnioskodawczynię za osobę stanu wolnego.

uzasadnienie


Z ustaleń poczynionych przez TK do sprawy mógł przystąpić jako strona zainteresowana Wojciech Hergemon, aczkolwiek nie wykazał w toku prowadzenia sprawy ochoty do określenia swojego stanowiska.

Z przedstawionych informacji wynika, iż małżeństwo pomiędzy wnioskodawczynią, a Wojciechem Hergemonem nigdy nie zostało zarejestrowane w Księstwie Sarmacji. Nie było wniosku o uznanie małżeństwa, ani o jego legalizację na terenie Księstwa Sarmacji. Uznawanie państwa, w którym odbył się ślub zostało wycofane w prawodawstwie Księstwa Sarmacji w 8 Grudnia 2013 (link we wcześniejszych postach). Co za tym idzie wtedy wygasła również podstawa do ewentualnej legalizacji związku.

Zaś wedle ustaleń faktycznych brakuje wskazań na istnienie obecnie jakiejkolwiek zażyłości pomiędzy tym dwojgiem osób w wyniku czego stan faktyczny odzwierciedla stan prawny.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.pouczenie

Stronie przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Do wiadomości: @NvLH