Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 12/20 - Hans vs Tomović

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 12/20 - Hans vs Tomović

Postprzez Krzysztof Hans 11 paź 2020, o 09:37

Wielce szacowny Trybunale,

uprzejmie donoszę, iż Pan Ludwik Tomović, posługujący się paszportem o numerze AF433 składając jako Poseł wniosek o samorozwiązanie Sejmu zgłosił go przy braku zgody na to innego Posła pracującego w Sejmie pozbawiając go pracy w drodze przeforsowanego referendum. Stanowi to naruszenie Art. 40 p. 2 Kodeksu Sprawiedliwości i na podstawie tego chciałbym złożyć wniosek o proces cywilny o odszkodowanie (w wysokości 8 tysięcy libertów za każdy miesiąc po utracie przeze mnie funkcji Posła do czasu jej pierwotnego wygaśnięcis) z racji niedokończenia kadencji i tym samym zaprzepaszczenia czasu dwukrotnie (wliczając także wybory w pierwotnym terninie) poświęconego na kampanię wyborczą.
Dodatkowo wraz byłym Księciem Księstwa Sarmacji Filipem I Gryfem podpisał on niekorzystny dla Księstwa Traktat Stowarzyszeniowy z poziomu Gubernatora Konfedracji Sclavinii naruszając przy tym Art. 40 p. 2 Kodeksu Sprawiedliwości i Art. 1 p. 2 Konstutucji Księstwa Sarmacji. W związku z tym jako mieszkaniec obu krajów wnioskuje o unieważnienie traktatu i powrót do stanu sprzed jego podpisania przynajmniej do czasu podpisania właściwego traktatu.

viewtopic.php?f=1030&t=30867
http://prawo.sarmacja.org/akt,11634.html

Uzasadnienie pomijam, uznając, iż materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości.

Działania Pana Ludwika daleko wykraczają ponad dopuszczalną krytykę.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Hans van der Ice
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Krzysztof Hans vs. Ludwik To

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 13 paź 2020, o 16:15

W E Z W A N I E

Na podstawie art. 14 k.p.p.TK §1: Wzywam Krzysztofa Hansa van der Ica (AB726) do uzupełnienia wniosku w zakresie uzasadnienia w terminie 7 dni tj. 13.10.2020 roku. Jednocześnie pragnę pouczyć, że w przypadku nieuzupełnienia wniosku zgodnie z art. 14 k.p.p. TK §2 postępowanie może ulec umorzeniu.

Do wiadomości: @KrzysztofHans


Marszałek Trybunału Koronnego,
/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Krzysztof Hans vs. Ludwik To

Postprzez Krzysztof Hans 13 paź 2020, o 18:25

Wysoki Trybunale,
Wniosek uzasadniam tym że pozwany zasłaniając się poparciem wśród mieszkańców naruszył moje prawo do pracy w państwowym urzędzie jaką to jest funkcja posła. Dodatkowo zgłoszony przez niego wniosek nie był w żadnej sposób zagurmentowany przez co można by zrozumieć powód podjęcia decyzji. Nie można bowiem (mimo że prawo na to pozwala) od tak pozbawiać innych pracy w Sejmie innych posłów. Przypomnę że startowałem w dwóch kampaniach wyborczych więc przez jedną, głupią i nie przemyślaną decyzją pozwanego cała moja praca i czas włożony na prowadzenie kampanii poszła na marne. Jestem Posłem na Sejm Księstwa Sarmacji i moim obowiązkiem jest praca w wyznaczonym czasie w Konstytucji Księstwa Sarmacji a nie być zakładnikiem zerwania pracy Sejmu w celu prawdopodobnie nie dopuszczenia do prac nad konstytucyjnością (po stronie Księstwa) traktatów stowarzyszonych a przypomnę że pozwany reprezentuje jako Gibernator a więc użytkownik stronę czyli Konferderację Sclavinii. Podsumowując uważam że jako osoba której pozbawiomo pracy mam prawo dochodzić swoich praw przed Trybunałem Koronnym zwłaszcza że byłem urzędnikiem państwowym stanowiącym w Księstwie Sarmacji obowiązujące prawo
Jeżeli uzupełnienie o które Wysoki Trybunał poprosił ma dotyczyć czego innego to bardzo proszę o zadanie pytania
Deklaruje współpracę.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

k 12/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 10 lis 2020, o 22:54

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego, reprezentowanego przez Krzysztofa Hansa van der Ice (AB726) przeciwko Ludwik Tomović (AF433). Sprawie przypisuje sygnaturę K 12/20. Powołuję skład orzekający: ATK Brunon Krasnodębski.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego - Krzysztof Hans vs. Ludwik To

Postprzez Brunon Krasnodębski 10 lis 2020, o 23:41

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał Koronny w składzie:
- ATK Brunon Krasnodębski

po rozpoznaniu w dn. 10 listopada 2020 roku sprawy o sygn. K 12/20 wszczętej na skutek złożenia przez Krzysztofa Hansa van der Ice prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Ludwikowi Tomović


rozstrzygniecie


na podstawie art. 14 § 3 k.p.t.k. w zw. z art. 13 § 4 pkt 3 k.p.t.k. umarza postępowanie.


uzasadnienie


W dn. 11 października 2020 roku oskarżyciel prywatny złożył w niniejszym Trybunale akt oskarżenia przeciwko Ludwikowi Tomović, zarzucając mu popełnienie czynu z art. 40 ust. 1 pkt 2 k.s.

Czyn, jaki oskarżyciel prywatny zarzucił oskarżonemu, nie jest typem prywatnoskargowym. Czyny zabronione ścigane z oskarżenia prywatnego ujęte są w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 1-10 k.s. Czyn, jaki oskarżyciel prywatny zarzucił oskarżonemu, ścigany jest z oskarżenia publicznego.

W momencie wnoszenia aktu oskarżenia oskarżyciel prywatny nie pełnił funkcji oskarżyciela publicznego. W związku z tym nie był on uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia o czyn z art. 40 ust. 1 pkt 2 k.s., a zatem w niniejszej sprawie nie ma przesłanek do nadania jej biegu z uwagi na wniesienie wniosku inicjującego przez organ nieuprawniony. Stosownie do treści art. 14 § 3 k.p.t.k. postępowanie w sprawie wszczętej pomimo braku przesłanek do nadania jej biegu podlega umorzeniu, co Trybunał uczynił.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że stosownie do treści przepisu § 1 postanowienia Księcia z dn. 26 października 2020 roku ws. abolicji generalnej i amnestii w stosunku do przestępstw popełnionych przed wejściem w życie wzmiankowanego postanowienia postępowań nie wszczyna się, a wszczęte umarza. Oznacza to, że nawet gdyby oskarżyciel prywatny był uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia w niniejszej sprawie, zaistniałaby negatywna przesłanka procesowa uniemożliwiająca Trybunałowi Koronnemu jej procedowanie.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.


/-/ Brunon Krasnodębski


POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Marszałka Trybunału.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @LudwikTommo
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość