Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

AK 8/20 - apelacja Filip I Gryf

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

AK 8/20 - apelacja Filip I Gryf

Postprzez Filip I Gryf 23 wrz 2020, o 20:17

Wasza Książęca Mość,

korzystając z prawa do złożenia apelacji wnoszę o unieważnienie wyroku w powyższej sprawie oraz ponowne rozpatrzenie sprawy.


UZASADNIENIE

Czyn zabroniony, o który zostałem oskarżony, na podstawie art. 4 ust. 2 Kodeksu Postępowania przed TK wymaga składu orzekającego 2 asesorów. Jak widać w sentencji wyroku skład orzekający składał się z 1 asesora. Z art. 40 § 2 powyższej ustawy wynika, iż Trybunał powinien ponownie rozpatrzyć sprawę. Nie widzę przesłanek dla których skład orzekający powinien być mniejszy niż zakłada ustawa.

Ponadto odnosząc się do fragmentu wyroku:

Po analizie materiału dowodowego Trybunał bez wątpliwości stwierdził, iż oskarżony dokonał czynu art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s, tj. prowadził agitację wyborczą, choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów. W treści materiału dowodowego dostarczonego przez oskarżyciela publicznego znajdujemy przyznanie się oskarżonego do popełnienia wyżej wymienionego czynu. W trakcie przesłuchania oskarżony uważa, iż czyn miał znikomą szkodliwość społeczną. Niestety konsekwencje czynu, których byliśmy świadkami przeczą temu twierdzeniu. Wobec czego należy uznać, iż czyn był szkodliwy społecznie, zaś jego skala nie była znikoma i doprowadziła do trudnej sytuacji Księstwo Sarmacji.


Z obszernego materiału dowodowego nie można dowieść, żebym dokonywał agitacji wyborczej, choćby tylko do wzięcia udziału w głosowaniu, nawet posiadając wiedzę na temat wyborów. Nie można dowieść, że w rozmowie brały udział osoby, które do czasu trwania rozmowy nie zagłosowały. Wszyscy obecni mogli zagłosować zanim rozmowa się rozpoczęła, przez co nie mogłem wśród rozmówców agitować, gdyż swoje głosy już oddali na długo przed rozmową. Wyniki, które można było przewidzieć, są efektem każdorazowych rozmyślań wszystkich obywateli. Teoretyzowanie na ten temat nie jest zabronione, szczególnie jeśli nie jest oparte na udostępnionych, prawdziwych informacjach, czego nie zrobiłem.


Z poważaniem,
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: A K 8/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 24 wrz 2020, o 20:18

Z A R Z Ą D Z E N I E


Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie apelacyjnej do wyroku K 8/20. Sprawie przypisuje sygnaturę A K 8/20. Powołuję skład orzekający: JKM Andrzej Fryderyk oraz ATK Cillian Saerucaeg. Wyznaczam JKM Andrzeja Fryderyka przewodniczącym składu orzekającego.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału
Książę Słowacji,
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: A K 8/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 24 wrz 2020, o 20:25

Otwieram rozprawę.

Wzywam Prefekturę do zajęcia stanowiska, wyznaczając im w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 27.09.2020 r.
.


Do wiadomości @CarmenLaurent
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: A K 8/20

Postprzez GrzegorzTomaszJakub 27 wrz 2020, o 14:28

Wysoki Trybunale,

Cytat z wypowiedzi oskarżonego:

(...)Dobrze by było, gdyby jeszcze ktoś oddał głos na Kubę (Hogh-Sedrovskiego) i Olę (Chojnacką)
Nawet jeśli te słowa zostały wypowiedziane w niewielkiej grupce osób (w tym przypadku ród von Hippogriff), to nie zmienia faktu, że to jest zachęta do zagłosowania na wyżej wymienione osoby, czyli nic innego jak właśnie agitacja wyborcza.


Wszyscy obecni mogli zagłosować zanim rozmowa się rozpoczęła


Oskarżony wypowiadając powyższe słowa nie mógł mieć pewności, że wszyscy, którzy toczyli tę rozmowę zagłosowali przed godziną 9.43. To było dwanaście godzin przed podaniem oficjalnych wyników. Od tego momentu było jeszcze sporo czasu na oddanie głosu.

Prefektura stwierdza zatem, że materiał dowodowy jasno wskazuje na to, że oskarżony dokonał agitacji wyborczej w momencie, w którym członkowie rodu von Hippogriff mogli oddać swoje głosy po godzinie 9.43 (chwili, w której wypowiedziane zostały słowa zacytowane w początku wypowiedzi).
(-) Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: A K 8/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 27 wrz 2020, o 14:42

Zamykam rozprawę.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: A K 8/20

Postprzez Andrzej Fryderyk 29 wrz 2020, o 22:33

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • JKM Andrzej Fryderyk – przewodniczący
  • ATK Cillian Saerucaeg

rozpoznawszy apelację A K 8/20 wszczętą na wniosek strony nie będącej oskarżycielem - JKW Filipa I Gryfa do sprawy karnej o sygnaturze K 8/20 wszczętą na wniosek oskarżyciela publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Filipowi I Gryfowi (AG866) oskarżony o czyn art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony prowadził agitację wyborczą, choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów w zbiegu z ujawnieniem osobie niepowołanej niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji.

rozstrzygniecie

  • Uznaje się wyrok w sprawie K 8/20 za nieważny
  • Kieruje się sprawę K 8/20 do ponownego rozpatrzenia przez Trybunał

uzasadnienie

Jego Książęca Wysokość w żądaniu apelacyjnym zauważył, iż na podstawie przepisów procesowych wyrok został wydany w złym składzie, albowiem jedno, zamiast dwuosobowym. Nadto zwrócił uwagę, że nie da się dowieść, iż dokonał agitacji wyborczej.

Prefektura reprezentowana przez Grzegorza Tomasza Jakuba Czartoryskiego nie zgodziła się z opinią apelanta, twierdząc, że bez wątpienia działania apelanta miały charakter agitacji.

Trybunał zważył co następuje.

W trakcie rozpoznania sprawy, Trybunał zauważył, że wyrok w sprawie K 8/20 był wydany w nieprawidłowym składzie – tj. w składzie jednoosobowym. Jak zauważył apelant przepisy procesowe, a to art. 4 § 2. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (dalej k.p.p.T.K.) jasno wskazuje, że w przypadku czynów zabronionych zagrożonych karą więzienia przekraczającą 3 miesiące lub karą banicji, Trybunał rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w składzie dwóch asesorów. Czyn oskarżonego był zagrożony karą do 6 miesięcy więzienia i banicji (art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s), czyli powinien być rozpatrzony w składzie dwuosobowym.

Wobec tego na podstawie Art. 40. § 2. Trybunał był zobowiązany uznać wyrok wydany w nieprawidłowym składzie za nieważny, a sprawę skierować do ponownego rozpatrzenia. Z tego powodu Trybunał uznał za niezasadne rozważać w kwestii winy bądź nie oskarżonego, uznając stanowiska stron w tej kwestii, jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


Do wiadomości @czartoryski @DanielKrak
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość