Strona 1 z 1

Zażalenie do sprawy K 7/20

PostNapisane: 6 sie 2020, o 09:35
przez Krzysztof Hans
Panie Marszałku Trybunału

Chciałbym niniejszym wnieść zażalenie do postanowienia w sprawie pomiędzy mną a Wojciechem Hergemonem wydanego dnia 4 sierpnia 2020 r. Zażalenie te połączone jest też ze spóźnionym ale jednak sprzeciwem do wspomnianeho postanowienia. Zażalenie argumentuje tym że oskarżony użył formuły Stowarzyszenia "Nova" na Discordzie bez mojej zgody a więc podejrzenie kradzieży istnieje podobnie jak wyśmianie przez niego mojej osoby na oczach opinii publicznej.
Bardzo proszę więc o ponowne zbadanie sprawy.

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans van der Ice

Re: Zażalenie do sprawy K 7/20

PostNapisane: 6 sie 2020, o 15:05
przez kaxiu
Wysoki Trybunale,

Wobec oczywistej bezzasadności zażalenia wnoszę o jego oddalenie, względnie o umorzenie postępowania zażaleniowego.

Re: Zażalenie do sprawy K 7/20

PostNapisane: 7 sie 2020, o 08:03
przez Krzysztof Hans
Wysoki Trybunale

Zgłaszam sprzeciw. Skoro sytuacja miała miejsce to najlepiej ją wyjaśnić a nie zamiatać pod dywan.

Re: Zażalenie do sprawy K 7/20

PostNapisane: 7 sie 2020, o 16:02
przez Andrzej Fryderyk
Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Marszałek Trybunału Koronnego
na podstawie art. 42. Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym ze zm.

postanawiam utrzymać w mocy Postanowienie Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie K 7/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. (dalej kpptk).

uzasadnienie


Postanowienie Przewodniczącego Składu Orzekającego było w pełni zgodne z prawem procesowym Księstwa Sarmacji, tj. z Art. 44. § 1. kpptk – Przewodniczący Składu nie przyjął wniosku natychmiastowo, dał stronie możliwość odniesienia się do niego, w tym zgłoszenia sprzeciwu.

Skarżący w żaden sposób nie wykazał, że w jakikolwiek sposób jego prawa jako oskarżyciela zostały pogwałcone, bądź nastąpiła obraza prawa przez Przewodniczącego Składu Orzekającego. Można wręcz zauważyć, że skarżący uzasadnił swoją skargę faktem znanym przez Trybunał – gdyby nie oskarżony nie uważał, że strona złamała prawo, nie zamieszczałby aktu oskarżenia. Nie może jednak to stanowić podstawy do skarżenia decyzji w sprawie umorzenia sprawy na wniosek uczestnika postępowania, jeżeli nie zamieszczono sprzeciwu o którym mowa w art. 44. § 1. p. 1 w terminie o którym mówi tenże przepis.

Wobec czego należało utrzymać skarżone postanowienie w mocy.