Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Joanna Izabela 28 lip 2020, o 09:55

Eldorat, 28 lipca 2020 rokuKorona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Joanne Izabele, AG472


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia publicznegoOskarżam Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka paszport: AG737 o czyn z art. 41. ust. 1. pkt 3 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 2 k.s w zw. z art. 25 k.s


UZASADNIENIE


W dniu 27 lipca 2020 w związku z prowadzonymi postępowaniem przygotowawczym w sprawie karnej, Prefektura Generalnego powołała na świadka Michaiła von Hippogriffa-Volvkulaka. Przed rozpoczęciem przesłuchania oskarżony został powiadomiony o skutkach prawnych fałszywego składania zeznań. Odpowiedzi Michaiła von Hippogriff-Volvkulaka na zadawane pytania nie były zgodne z treścią przesłuchań: Eugeniusza Maaat von Hippogriffa (AH043), Grzegorza von Hippogriffa-Czartoryskiego (AH012), Gustawa Fryderyka von Hippogriffa (AG804), Oli K. I. Chojnackiej von Hippogriff (A3175) ani też z materiałem dowodowym zebranym przez Prefekturę.

Michaił von Hippogriff-Volvkulaka w trakcie przesłuchania na kanale #tajny-ogólniak na serwerze Rodu von Hippogrif przyznał się do fałszywego składania zeznań oraz wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego.

Zachowanie oskarżonego należy nazwać jako niebywale niefrasobliwe, czy też wręcz bezczelne. Opisuje on bowiem popełnienie kolejnego przestępstwa na kanale z którego zebrane zostały materiały dowodowe. Prefektura wobec powyższego wnioskuję o 3 miesiące pozbawienia wolności.


MATERIAŁ DOWODOWY

Materiał dowodowy zebrany przez prefekturę o który pytała oskarżonego:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/ZbWvif58.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/D4OA1nP1.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/7C9gNgGe.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/PS2RK94r.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/873Ly803.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/W42jyPBz.png

Zeznania Oskarżonego:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/T64aB617.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6LM4k150.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/4KDs5hK8.png

Przyznanie się do winy na kanale:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/8mz4WjX8.png

Zeznania Eugeniusza Maaat von Hippogriffa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RY42w18Y.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/4gmOvdFt.png

Zeznania Oli K. I. Chojnackiej von Hippogriff
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/3Z1g92ST.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/K4hidS0i.png

Zeznania Grzegorza von Hippogriffa-Czartoryskiego
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/r0G6iZGS.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/LDBU3bty.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/s3B5zc4F.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RxAYeSPi.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6gRDj8B7.png

Zeznania Gustawa Fryderyka von Hippogriffa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/a9K2uwo1.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/3hgSK1Ij.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/ngQnzyk5.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/RJT62Xe8.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/r557lDVR.png
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Andrzej Fryderyk 1 sie 2020, o 22:32

Na podstawie art. 13. § 3. k.p.p.T.K. zobowiązuje wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i wyznaczam na to termin 2-dniowy, tj. do 3.08.

We wniosku zabrakło elementu niezbędnego, wynikającego z art. 13. § 1. p. 2. k.p.p.T.K. tj. wnioskowanego rozstrzygnięcia. Nie można za takowe uznać wniosku z uzasadnienia, jako iż jest to osobny, obowiązkowy element wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, o którym mówi art. 13. § 1. p. 3. k.p.p.T.K.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Joanna Izabela 1 sie 2020, o 22:51

Wysoki trybunale,

Uzupełniam wniosek. Informuje, że Prefektura wnioskuje o 3 miesiące pozbawienia wolności.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Andrzej Fryderyk 3 sie 2020, o 22:28

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego korony, reprezentowanej przez Joannę Izabelę (AG472) przeciwko Michaiłowi von Hippogriffowi-Vovkulakowi (AG737). Sprawie przypisuje sygnaturę K 10/20. Powołuję skład orzekający: ławnik Arsacjusz Arped.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Joanna Izabela 3 sie 2020, o 22:32

Szanowny Trybunale.

Wydaję pełnomocnictwo do prowadzenia tej sprawy w imieniu Korony, Podprefektowi Generalnemu - Alexandrowi Rose (AH065)
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Arsacjusz 5 sie 2020, o 21:19

Otwieram rozprawę. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka (AG737) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli do 8 sierpnia 2020 roku włącznie.

Arsacjusz Arped
przewodniczący składu orzekającego
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Arsacjusz 12 sie 2020, o 13:52

Stwierdzam, że oskarżony Michaił von Hippogriff-Vovkulak (AG737), pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie zajął pierwszego stanowiska w sprawie. Chciałbym zadać poniższe pytania Podprefektowi Generalnemu Alexandrowi Rose (AH065), któremu udzielono pełnomocnictwa do podejmowania czynności procesowych w postępowaniu przed Trybunałem Koronnym:

— Jakimi danymi osobowymi w państwowym systemie informatycznym posługuje się osoba, która w materiale dowodowym zgromadzonym przez Prefekturę Generalną występuje pod pseudonimem „mały skunksik”?
— Z przedstawionego materiału dowodowego wynika, że osoba występująca pod pseudonimami „Koral” oraz „Teutoński Fujara” to oskarżony Michaił von Hippogriff-Vovkulak (AG737). Z czego wynika rozbieżność w pseudonimach?
— Czy oskarżony Michaił von Hippogriff-Vovkulak (AG737) wypowiadał się na kanale #tajny-ogólniak w trakcie przeprowadzanych wyborów? Jeżeli tak, to jak często oraz w jakich okolicznościach?

Arsacjusz Arped
przewodniczący składu orzekającego
Doręczono:
@AlexanderRose
@CarmenLaurent
@MichaelWolferine
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Alexander Rose 12 sie 2020, o 16:33

Szanowny Trybunale.

1) Osobą występującą pod pseudonimem “mały skunksik” jest Taddeo von Hippogriff-Piccolomini (AG864).

2) Rozbieżność w pseudonimach wynika z używanego komunikatora internetowego, który posiada funkcję zmiany swojego pseudonimu na poszczególnych serwerach.

3) Oskarżony w trakcie przeprowadzanych wyborów nie wypowiadał się na kanale, ale cały czas miał do niego dostęp.


(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Arsacjusz 15 sie 2020, o 16:38

Dziękuję za odpowiedź. Zamykam rozprawę.

Arsacjusz Arped
przewodniczący składu orzekającego
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 27 sie 2020, o 20:57

POSTANOWIENIE

w sprawie zmiany składu orzekającego


Na podstawie Art. 43. § 1. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym postanawiam:

I. Odwołać Arsacjusza Arpeda z funkcji Przewodniczącego składu ze względu na fakt, iż przestał być on ławnikiem.
II. Powołać skład orzekający: JKM Andrzej Fryderyk, MTK Daniel January von Tauer-Krak. Powołuję JKM Andrzeja Fryderyka jako przewodniczącego składu orzekającego.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunały Koronnego
[/quote]
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość