Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Joanna Izabela 27 lip 2020, o 22:10

Eldorat, 27 lipca 2020 roku[

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Joanne Izabele, AG472


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia publicznegoOskarżam Taddea von Hippogriffa-Piccolomini paszport: AG864 o czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s oraz czyn art. 40. ust. 1. pkt 11 . k.s w zw. z art. 26 ust. 1 k.s.UZASADNIENIE


W dniu 26 lipca 2020 roku przez pocztę konną Prefekta Generalnego zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Taddea von Hippogriffa-Piccolomini , polegającego w szczególności na prowadzeniu agitacji wyborczej, ujawnieniu osobie niepowołanej niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji oraz usiłowaniu popełnienia przestępstwa polegającego na ujawnieniu osobie niepowołanej danych dostępu do serwera, konta na serwerze, bazy danych .

W materiale dowodowym dostarczonym przez Ramaela (AG972), oskarżony w dniach 25 lipca w wiadomości prywatnej podał wynik świadka z trwających wyborów do Sejmu Księstwa Sarmacji oraz usiłował nadać mu uprawnienia w Instytucie Przestrzegania Netykiety, tak aby sam mógł mieć do nich dostęp W dniu 26 lipca oskarżony mimo znajomości wyniku wyborów agitował o oddanie głosu na Kubę Hogh-Sedrovskego (AF099), czym mógł zmienić ich wynik.

Prefektura w toku postępowania przesłuchała Ramaela (AH043) oraz Filipa I Gryfa (AG866) . Częściowo przesłuchano Taddea von Hippogriffa-Piccolomini (AG864), który jednak w trakcie zadawania pytań samowolnie oddalił się z przesłuchania. Oskarżony nie przyznał się do winy.

Niebywale karygodne jest wpływanie nielegalnymi metodami na wynik demokratycznych wyborów, gdyż takie działanie zaprzecza podstawowym zasadom demokracji. Co równie istotne, posiadanie określonych uprawnień, nie jest tożsame z przyzwoleniem na rozdawanie osobom nieupoważnionym. Brak skrępowania jaki widać u oskarżonego według prefektury jest godny wyjątkowego potępienia wobec czego wnioskuje ona za czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s o 3 miesiące pozbawienia wolności, natomiast za czyn z art. 40. ust. 1. pkt 11 . k.s w zw. z art. 26 ust. 1 k.s o 6 miesięcy pozbawienia wolności.


MATERIAŁ DOWODOWY
Materiał dowodowy dostarczony przez Ramaela:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/5TDqk5qN.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/873Ly803.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/3v6539EG.png

Zeznania Filipa I Gryfa
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/1EI5Bc83.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/wFr93ka4.png

Zeznania Taddea von Hippogriffa-Piccolomini
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/7K04UrZe.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/roQULKA9.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/B04u0z84.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/pM711z6Z.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/G7OzYSD2.png

Zeznania Ramaela:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6lgp2S35.png
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/o7Oo0u8l.png
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Andrzej Fryderyk 1 sie 2020, o 22:32

Na podstawie art. 13. § 3. k.p.p.T.K. zobowiązuje wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i wyznaczam na to termin 2-dniowy, tj. do 3.08.

We wniosku zabrakło elementu niezbędnego, wynikającego z art. 13. § 1. p. 2. k.p.p.T.K. tj. wnioskowanego rozstrzygnięcia. Nie można za takowe uznać wniosku z uzasadnienia, jako iż jest to osobny, obowiązkowy element wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, o którym mówi art. 13. § 1. p. 3. k.p.p.T.K.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Joanna Izabela 1 sie 2020, o 22:52

Wysoki trybunale,

Uzupełniam wniosek. Informuje, że Prefektura wnioskuje za czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14 . k.s w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s o 3 miesiące pozbawienia wolności, natomiast za czyn z art. 40. ust. 1. pkt 11 . k.s w zw. z art. 26 ust. 1 k.s o 6 miesięcy pozbawienia wolności.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Andrzej Fryderyk 3 sie 2020, o 22:26

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego korony, reprezentowanej przez Joannę Izabelę (AG472) przeciwko Taddeo von Hippogriffowi-Piccolomini (AG864). Sprawie przypisuje sygnaturę K 9/20. Powołuję skład orzekający: ATK Daniel January von Tauer-Krak, ławnik Arsacjusz Arped. Wyznaczam Arsacjusza Arpeda przewodniczącym składu orzekającego.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Arsacjusz 5 sie 2020, o 21:15

Otwieram rozprawę. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Taddea von Hippogriffa-Piccolominiego (AG864) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli do 8 sierpnia 2020 roku włącznie.

Arsacjusz Arped
przewodniczący składu orzekającego
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 27 sie 2020, o 22:51

POSTANOWIENIE

w sprawie zmiany składu orzekającego


Na podstawie Art. 43. § 1. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym postanawiam:

I. Odwołać Arsacjusza Arpeda z funkcji Przewodniczącego składu ze względu na fakt, iż przestał być on ławnikiem.
II. Powołać do składu orzekającego: ławnika Mateusza Wilhelma.
III. Powołuję ławnika Mateusza Wilhelma jako przewodniczącego składu orzekającego.

Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunały Koronnego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez mtk 28 sie 2020, o 10:07

Wobec niezajęcia przez oskarżonego stanowiska i zgodnie z art. 28 k.p.p.T.K. zamykam rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony do dnia 6 września 2020r.

(-) Mateusz Wilhelm
Przewodniczący składu orzekającego
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Postprzez mtk 28 sie 2020, o 20:18

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • ławnik Mateusz Wilhelm – przewodniczący
  • MTK Daniel January von Tauer-Krak

po rozpoznaniu sprawy karnej o sygnaturze K 9/20 wszczętej na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Taddea von Hippogriffa-Piccolomini (AG864), oskarżonego o czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14 - Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) w zb. z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s w zw. z art. 25 k.s oraz czyn art. 40. ust. 1. pkt 11 . k.s w zw. z art. 26 ust. 1 k.s.

rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu z art. 40. ust. 1. pkt 11 k.s w zw. z art. 26 ust. 1 k.s. i wymierza karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.
  • Uznaje oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu z art. 40. ust. 1. pkt 14 k.s i wymierza karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.
  • Uznaje oskarżonego niewinnym zarzucanego mu czynu z art 41. ust. 1 pkt 5 k.s.

uzasadnienie

Oskarżyciel publiczny zarzucił oskarżonemu prowadzenie agitacji wyborczej poprzez namawianie do oddania głosu na określonego kandydata w wyborach powszechnych, ujawnienie osobie niepowołanej treści znajdujących się w bazie danych Księstwa Sarmacji, w tym cząstkowych wyników wyborów oraz usiłowanie ujawnienia osobie niepowołanej, danych dostępu do serwera, konta na serwerze i bazie danych w szczególności do Instytutu Przestrzegania Netykiety.

Trybunał nie ma wątpliwości, co do tego, że oskarżony dopuścił się czynu z art. 40 ust. 1 pkt. 11 k.s. tj. namawiał, do oddania głosu na konkretnego kandydata, co przedstawia doręczony przez oskarżyciela materiał dowodowy – (dostarczony przez Ramaela).

Jednakże, na podstawie doręczonych przez oskarżyciela dowodów, Trybunał nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie doszło do przekazania cząstkowych wyników wyborów, a jedynie może domniemać, iż przekazana przez oskarżonego liczba głosów, jaką zdobył świadek, był prawdziwa. Oskarżyciel nie przedstawił dowodów bezpośrednio potwierdzających zarzucany przez oskarżyciela czyn, dowodu, który jasno wskazuje, że oskarżony wykorzystał swój dostęp do baz danych lub systemów w celu przekazania danych tam zawartych osobom do tego niepowołanym. Trybunał w tej sytuacji kierować się będzie zasadą domniemania niewinności wyrażoną w art 43. Konstytucji Sarmacji.

Na podstawie materiału dowodowego z zeznań świadka Ramaela oraz dowodów dostarczonych przez świadka, Trybunał nie ma wątpliwości, że oskarżony usiłował nadać osobie postronnej – świadkowi – uprawnienia do systemu informacyjnego Księstwa Sarmacji, do czego nie był uprawniony ani świadek, ani oskarżony. Pomimo, iż do samego czynu nie doszło, a przynajmniej nie wskazują na to doręczone przez oskarżyciela dowody, oskarżony był gotowy do przekazania tych uprawnień, tudzież w ocenie Trybunału nie zachodzą przesłanki z art. 26 ust. 2 k.p.p.K.T.
Z uwagi na fakt, iż na podstawie materiału dowodowego Trybunał nie jest w stanie stwierdził cz do samego czynu zabronionego doszło, Trybunał postanowił, nie wymierzać maksymalnej wnioskowanej kary - sześciu miesięcy pozbawienia wolności, jak we wniosku oskarżyciela, a jedynie cztery miesiące.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

Skazany został umieszczony w areszcie.
(-)Grzegorz T.J. Czartoryski,
prefekt


Do wiadomości: @CarmenLaurent @TadeuszBrus @DanielKrak
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość