Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Prokrustes 6 paź 2020, o 21:34

Udzielam wszelkich niezbędnych pełnomocnictw Prefektowi Grzegorzowi Tomaszowi Jakubowi Czartoryskiemu i wnoszę o potraktowanie wcześniejszego stanowiska (sprzed udzielenia pełnomocnictwa) jako stanowisko Prefekta Generalnego którego na mocy krzywych przepisów w tym momencie zastępuję.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 6 paź 2020, o 22:43

Wzywam oskarżyciela publicznego Tomasza Jakuba Czartoryskiego do udzielenia odpowiedzi na stanowisko oskarżonego w terminie 3 dni. Generalnie chodzi o to, aby Oskarżyciel Publiczny przestawił argumentacje kryjącą się za jego stanowiskiem, szczerzej opisał dowody wraz z tym z których konkretnie dowodów wynikają dane czyny, a i replika na stanowisko przedstawione przez oskarżonego byłaby cenna.
Jednocześnie informuje, iż sprzeciw jest skuteczny.do wiadomości: @czartoryski


/-/ Daniel January von Tauer-Krak
Przewodniczący składu orzekającego
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Antoni 8 paź 2020, o 20:13

Wysoki Trybunale,

w związku z objęciem przeze mnie funkcji Prefekta Generalnego oraz przesunięciami personalnymi w Prefekturze informuję, iż przejąłem tę sprawę jako oskarżyciel publiczny.

Jednocześnie informuję, że Prefektura Generalna podtrzymuje swoje stanowisko i wnosi sprzeciw wobec wniosku o umorzenie postępowania. Zdaniem Prefektury nie doszło do znaczącej zmiany stosunków, bowiem zmiany, jakie zaszły od czasu zarzucanych oskarżonemu przestępstw, zostały wywołane reakcją społeczeństwa oraz najbliższego otoczenia oskarżonego, a nie zmianą postępowania czy zachowania oskarżonego. W tym czasie doszło do oczywistego wykluczenia oskarżonego ze wspólnoty sarmackiej, o czym mówi on sam, ale nie jest to okoliczność łagodząca, bowiem jest to tylko i wyłącznie efekt przeprowadzenia dogłębnego śledztwa, oskarżenia i uznania przez opinię publiczną oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów, tym bardziej że wyrok Trybunału Koronnego z dnia 17 września 2020 roku nie pozostawiał wątpliwości o winie oskarżonego, mimo iż przez błędy proceduralne sprawa jest ponownie rozpatrywana. Ponadto Prefektura pragnie zauważyć, że w zgromadzonym materiale dowodowym oskarżony przyznał się do popełnienia czynu opisanego w art. 40. ust. 1. pkt. 14 k.s..

Prefektura pragnie również przedstawić swoje stanowisko w sprawie ponownie wszczętej sprawy. Filip I Gryf identyfikujący się paszportem AG866 w dniu 27 lipca 2020 roku został oskarżony na podstawie zgromadzenia obszernego materiału dowodowego oraz przesłuchań świadków przez Prefekta Generalnego, Joannę Izabelę (AG472), o to, że w dniach 25 oraz 26 lipca na kanale #tajny-ogólniak znajdującym się na serwerze Domu von Hippogriff wielokrotnie publikował wyniki trwających wyborów do Sejmu Księstwa Sarmacji równocześnie agitując o oddanie głosu na Olę K. I. Chojnacką von Hippogriff (A3175) oraz Kubę Hogh-Sedrovskego (AF099), tj. o czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14. k.s. w zb. z art. 41. ust. 1 pkt 5. k.s. w zw. z art. 25. k.s.. Trybunał Koronny 17 września 2020 roku uznał oskarżonego Filipa I Gryfa (AG866) winnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 40. ust. 1. pkt 14. k.s., zważając, iż zgromadzony materiał dowodowy, w tym zawarte przyznanie się oskarżonego do zarzucanego mu czynu, nie pozostawiały wątpliwości o winie oskarżonego.

Prefektura w dalszym ciągu pozostaje przekonana o winie oskarżonego o czyn z art. 40. ust. 1. pkt 14. k.s. zagrożonego karą więzienia do sześciu miesięcy lub karą banicji - najwyższym wymiarem kary stosowanym na terenie Księstwa Sarmacji. Jednocześnie mając na uwadze zapis art. 40. § 2. k.p.p.t.k. związanego z art. 37. § 2. k.p.p.t.k., sytuacja oskarżonego w następstwie ponownego rozpoznania sprawy nie może ulec pogorszeniu, w związku z czym Prefektura Generalna, zważywszy na wysoką szkodliwość zarzucanego oskarżonemu czynu oraz mając na względzie samoświadome wymierzenie sobie kary przez oskarżonego w postaci abdykacji i rezygnacji z prowadzenia życia publicznego w Księstwie Sarmacji, wnioskuje o wymierzenie oskarżonemu kary czterech miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący cztery miesiące (art. 36a k.s.) oraz zakaz sprawowania funkcji publicznych na okres sześciu miesięcy (art. 34. k.s.), a także karę grzywny w wysokości 750 000 libertów (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy libertów) (art. 32. k.s.).

Prefektura podjęła decyzję o złagodzeniu wymiaru wnoszonej kary z uwagi na okoliczności łagodzące wspomniane wcześniej. Zdaniem Prefektury zaproponowany wymiar kary spowoduje więcej pożytku aniżeli banicja czy kara bezwzględnego więzienia, bowiem: warunkowe zawieszenie kary będzie ostrzeżeniem dla oskarżonego przed powtarzaniem czynu z art. 40. ust. 1. pkt 14. k.s., zakaz sprawowania funkcji publicznych uniemożliwi oskarżonemu dostęp do wrażliwych danych państwowych i ingerencję w organy państwowe, zaś kara grzywny będzie społecznym wymiarem kary, co spowoduje przekazanie około połowy wartości majątku oskarżonego na rzecz Korony, co będzie swego rodzaju zadośćuczynieniem dla tego urzędu. Prefektura zaraz za strzeżeniem przestrzegania prawa przez wszystkich obywateli Sarmacji oraz ochronie prawnej sarmackiej Korony pragnie dbać o dobro samego Księstwa Sarmacji i choć czyny przypisywane oskarżonemu zasługują na potępienie, należy również zadbać o możliwość rozwoju każdego Obywatela, choćby na drodze powodzeń i błędów.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: K 8/20 Korona vs Filip I Gryf

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 13 paź 2020, o 21:51

Sygn. akt K 8/20


P O S T A N O W I E N I E


Z dnia 4 sierpnia 2020 r.


TRYBUNAŁ KORONNY — w składzie
Przewodniczący: Daniel January von Tauer-Krak
Członek SO: Mateusz Wilhelm


Po zajęciu pierwszych stanowisk przez uczestników rozprawy w sprawie K 8/20 Korona vs Filip I Gryf (T0003) wznowionej w dniu 30 września 2020 roku.

postanawia:

Umorzyć postępowanie sądowe na podstawie art. 44 § 1 pkt. 1 k.p.p.TK oraz art. 44 § 1 pkt. 2 k.p.p.TK wobec braku ostatecznie skutecznego sprzeciwu - po dogłębniej analizie sprzeciw wniesiony przed pełnomocnictwem nie legalizuje go oraz ze względu na zmianę stosunków, gdyż rozpoznawanie sprawy stało się bezcelowe. Na niniejsze postanowienie - w terminie 2 dni od jego wydania przysługuje zażalenie do Księcia zgodnie z art. 44 § 2 k.p.p.TK i art. 42 § 1 pkt. 1 k.p.p.TK.

Do wiadomości: @Antoni @JanuszekvHP


Przewodniczący Składu Orzekającego
/-/Daniel J. von Tauer-Krak
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron