Strona 2 z 2

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 30 lip 2020, o 10:01
przez kaxiu
Wysoki Trybunale,

W pełni podtrzymuję dotychczasowe stanowisko. Nadto wskazuję, że obecnie ujawnione okoliczności, niewątpliwie znane Trybunałowi z urzędu, świadczą o tym, że zachowanie oskarżonego mogło być elementem jakieś większej układanki rodu Gryfów, skalkulowanej na pozbawienie mnie publicznego zaufania. Dla porządku jedynie podkreślam perfidię oskarżonego, który w toku debaty nie zgłaszał swoich wątpliwości, a wręcz głosował za ratyfikacją traktatów, po to aby następnie przypuścić na mnie bezpardonowy atak.

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 30 lip 2020, o 22:27
przez Santi Vilarte
Wysoki Trybunale,

podtrzymuję to, co zawarłem w apelacji oraz późniejszych postach. Uważam, że mój artykuł był dozwoloną krytyką poczynań rządu, opartą na subiektywnym przekonaniu o szkodliwości tych traktatów. Przekonaniu, z którym można dyskutować, ale które nie może być podstawą skazania.

Niezależnie od tego muszę zaprotestować przeciwko jakimś paranoicznym ciągotom Przedmówcy ministra, który najpierw usiłował powiązać moją aktywność z Helwetykiem Romańskim, a teraz wysuwa nagle zarzuty ocierające się o kontrpozew. Nie brałem żadnego udziału w obecnej procedurze wyborczej ani w kampanii, bo zgodnie z tym, co pisałem publicznie, wycofałem się z życia publicznego w Sarmacji. Jedyne, co obecnie na bieżąco śledzę, to ten wątek.
Tak więc niech Przedmówca przedstawi dowody na w/w zarzuty lub to odszczeka. A jeśli ma jakiś problem z Helwetykiem, niech go z nim rozwiązuje, mnie nic do tego.

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 31 lip 2020, o 10:35
przez kaxiu
Wysoki Trybunale,
Santi Vilarte napisał(a):Tak więc niech Przedmówca przedstawi dowody na w/w zarzuty lub to odszczeka.

Psem nie jestem, żeby szczekać, więc:
Obrazek
Choć jest to kwestia bardzo uboczna względem toczącej się sprawy.

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 31 lip 2020, o 18:00
przez Cillian
Upominam, że zezwoliłem na umieszczenie stanowisk końcowych, nie "szczekaniem" w jedną i drugą stronę.

Zamykam Rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 28 sie 2020, o 21:33
przez Daniel J. Tauer-Krak
POSTANOWIENIE

w sprawie zmiany składu orzekającego


Na podstawie Art. 43. § 1. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym postanawiam:

I. Odwołać ATK Cillian Saerucaeg z funkcji przewodniczącego składu ze względu na bezczynność.
II. Odwołać JKM Andrzeja Fryderyka i ATK Cillian Saerucaeg ze składu orzekającego.
III. Powołać do składu orzekającego: MTK Daniel January von Tauer-Krak i ławnika Mateusza Wilhelma.
IV. Powołuję MTK Daniela Januarego von Tauer-Kraka jako przewodniczącego składu orzekającego.
V. Wykonać pilnie.


Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunały Koronnego

Re: A K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

PostNapisane: 31 sie 2020, o 21:46
przez Daniel J. Tauer-Krak
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Daniel January von Tauer-Krak – przewodniczący,
  • ławnik Mateusz Wilhelm
rozpoznawszy sprawę apelacyjną o sygnaturze A K 5/20, do sprawy karnej K 5/20, wszczętą na wniosek oskarżycieli prywatnych Adama Jerzego Piastowskiego (AF793), Joanny Izabeli (AG472) i Wojciecha Hergemona (T0003) przeciwko Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) oskarżonego o czyn z art. 43. ust. 1 p. 3. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony pomawiał poszkodowanych o takie postępowanie, które mogą ich narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji publicznych.

rozstrzygniecie

  • Utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie

uzasadnienie

Trybunał Koronny ustalił, co następuje:

  1. W przedmiocie sprawy karnej K 5/20 uznajemy, że sentencja wyroku spełnia wymogi art. 34 § 2 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wobec czego art 40 § 2 nie może mieć tutaj zastosowania. Badając sprawę na którą powołuję się apelant stwierdzamy, że faktycznie zaszły w trakcie niej nieprawidłowości. Mianowicie miejsce publiczne w Księstwie Sarmacji nie ma definicji legalnej wobec czego fakt popełnienia przestępstwa za pomocą prasy nie może stanowić przesłanki do zaostrzenia wyroku. Tak samo stwierdzenia i sugestie jakoby Hasseland miałby się w przyszłości odłączyć od Księstwa Sarmacji nie noszą znamion czynu karalnego, a mieszczą się w dozwolonej krytyce. Tym bardziej, że artykuł pisany był pod wpływem emocji, które widoczne są w jego treści. W wyroku I instancji padają słowa “Oskarżony w dowodzie przedstawionym przez Adama Jerzego Piastowskiego sugeruje, że Hasseland w przyszłości powróci do stanu pierwotnego. Ewentualne działania oskarżonego w tym zakresie mogą doprowadzić do zachwiania stabilności Księstwa Sarmacji w przyszłości.” - jest to głębokie si-fiction, aby na podstawie bardzo mało prawdopodobnych konsekwencji decydować o zaostrzeniu kary. Idąc tym tropem obrażenie kogoś na forum można byłby podciągnąć do zamachu stanu i kary banicji, co jest oczywistym bezsensem. Gdyby powyższe było przedmiotem żądania apelacyjnego, którym związany jest Trybunał Koronny bez cienia wątpliwości byśmy się do niego przychylili. Natomiast w kwestii pomówienia zgadzamy się z wyrokiem I instancji. Faktycznie miało tutaj miejsce pomówienie względem osób publicznych, które mogło spowodować utratę zaufania. Niestety nie jest to czynnik w jakimkolwiek stopniu miarodajny i jesteśmy w stanie powiedzieć z perspektywy czasu, czy faktycznie nastąpiła utrata zaufania do pomówionych osób. Natomiast istotne jest również to jak poszkodowani odebrali publikacje przez apelanta artykułu i w tym przedmiocie zgadzamy się z wyrokiem I instancji, aczkolwiek przyznajemy iż w naszej ocenie uzasadnienie nie było wystarczające, niemniej spełniało wymagania jakie określił ustawodawca.
  2. Ignorantia iuris nocet. W zakresie żądania apelacyjnego to Trybunał Koronny nie ma podstaw prawnych do jego spełnienia. Trybunał Koronny rozpoznając apelację może: oddalić apelację (utrzymać wyrok w mocy), zmienić skarżony wyrok lub też postanowić o nieważności wyroku i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niestety żądanie apelacyjne podnoszone przez apelanta nie dotyczy żadnego z powyższych. Dotyczy natomiast uchylenia wyroku podjętego w trakcie postępowania K 5/20, a z racji na nasz system prawny, jak i też fakt szybkość uprawomocnienia się wyroku w naszych realiach nie ma na to możliwości prawnych, że już o faktycznych problemach z tym związanych nie wspomnę. Jak wycenić jeden dzień bez pełnienia funkcji publicznej czy też spędzony w więzieniu? Niestety nasz katalog kar jest niewielki i nie przewiduje zamienienie kary więzienia na karę grzywny, wobec czego też niezwykle trudno wysokość odszkodowania za czas spełniony w więzieniu. Kompletnie inną kwestią jest to, że Kodeks Sprawiedliwość tego nie przewiduje, jak i wielu innych sytuacji. Podobnie jest z Kodeksem postępowania przed Trybunałem Koronnym, który w wielu miejscach jest spójny, przeczący sobie i zostawia wiele luk. Przykład w pouczeniu, gdzie nie ma ustawowego terminu. Reasumując na gruncie prawa sarmackiego, musiał zapaść wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie składu orzekającego I instancji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.


pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej na ręce Księcia zgodnie z art 41 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.Do wiadomości: @kaxiu @CarmenLaurent @AJPiastowski @SantiVilarte @mtk