Strona 1 z 1

[TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 5 sty 2019, o 12:52
przez Andrzej Fryderyk
Wysoki Trybunale,

w związku z wydaniem aktu prawnego bez stosownej delegacji ustawowej, tj. Rozporządzenia Kanclerza ws. wniosków dotyczących forum (http://prawo.sarmacja.org/akt,10633.html), wnoszę o kontrolę działalności Kanclerza Petera Westa, w celu sprawdzenia, czy nie naruszył on art. art. 30. ust. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji co jest w oczywisty sposób nieprawidłowością w działaniu Kanclerza.

Mam nadzieję, że zawiadomienie zostanie rozpatrzone pozytywnie, a Wysoki Trybunał przyjrzy się zaistniałej sytuacji.

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości działań Kanclerza (2)

PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:22
przez VHS
Zielnybor, 09 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 05 stycznia 2019 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK KN 19/01/09A;
  3. do rozpoznania w/w spraw wyznaczam siebie.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:29
przez VHS
Otwieram rozprawę.


Wyznaczam Peterowi West 3-dniowy termin, tj. do dnia 12 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 11 sty 2019, o 12:01
przez VHS
W związku z powołaniem Kanclerza, niezależnie od zobowiązania nałożonego na Petera West, wyznaczam również Kanclerzowi Księstwa Sarmacji, Andrzejowi Swarzewskiemu, 3-dniowy termin, tj. do dnia 14 stycznia 2019 r., na zajęcie stanowiska w sprawie.

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 11 sty 2019, o 22:10
przez Andrzej Swarzewski
Wysoki Trybunale,
Nie czekając na wyrok dotyczący zgodności rozporządzenia z prawem postanowiłem je uchylić. Realizacja wniosków jest obowiązkiem Rady Ministrów. Jeżeli rząd nie jest w stanie realizować swoich obowiązków, to powinien podać się do dymisji, a nie obciążać swoimi zadaniami inne organy państwowe.
http://prawo.sarmacja.org/akt,10658.html
Z wyrazami szacunku,

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 12 sty 2019, o 11:27
przez Peter West
Rozporządzenie owszem zostało przeze mnie wydane. Nie było innej możliwości gdyż sejmu nie było. Kosultowalem to z JKM i przyznał że to trochę patowa sytuacja (Książę w żadnym stopniu nie przyczynił się do wydania rozporządzenia).
Zaraz po wyborach złożyłem wniosek do Marszałka Sejmu o podjęcie mojego rozporządzenia na forum Sejmu. Do dzisiaj mój wniosek nie został rozpatrzony.
Argumenty Kanclerza są śmieszne...wszyscy wiedzą w jakiej sytuacji się znalazłem...poza tym jak miałem podać się do dymisji...kto rozpatrywał by wnioski?...pozostawiam to do przemyślenia.
Dodam jeszcze że rozporządzenie nic w sumie nie zmieniało...była to czysta formalność. NIA dziękuję za wyrozumiałość i pomoc.

Wnoszę także o umorzeniu postępowania wobec mnie, argumentując to powyższa wypowiedźią.

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 14 sty 2019, o 11:08
przez VHS
Dziękuję obecnemu i byłemu kanclerzowi za zabranie głosu. Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po przeanalizowaniu materiału procesowego przez Trybunał.

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 13 lut 2019, o 04:29
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


W związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego Vanderleia Boubouliny,w jego miejsce powołuję do składu siebie - wyznaczając się jednocześnie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander

Re: [TK KN 19/01/09A] Kontrola działań Kancelrza (2)

PostNapisane: 13 lut 2019, o 05:02
przez Michal_Feliks
P O S T A N O W I E N I E


Sygn. akt: TK KN 19/01/09A

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Postanowienie Trybunału Koronnego”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander

Rozpoznawszy w dniu 13 lutego na wniosek JKW Andrzeja Fryderyka sprawę kontrolną o sygnaturze TK KN 19/01/09A w celu zbadania nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej w osobie Kanclerza Petera Westa, dotyczącej wydania rozporządzenia ws. wniosków dotyczących forum bez stosownej delegacji ustawowej,

rozstrzygniecie


Trybunał stwierdził, że Kanclerz wydał i opublikował w Dzienniku Praw rozporządzenie ws. wniosków dotyczących forum bez stosownej delegacji ustawowej z naruszeniem art. 30 Konstytucji.


uzasadnienie


W dniu 4 stycznia br. Kanclerz Peter West wydał Rozporządzenie ws. wniosków dotyczących forum. Rozporządzenie wydano bez stosownej delegacji ustawowej (bezsporne). Ponieważ następca Kanclerza Westa, Kanclerz Andrzej Swarzewski, uchylił moc obowiązującą rozporządzenia, a tym samym skutek naruszenia zniknął z porządku prawnego Księstwa, Trybunał nie podejmie dalszych kroków prawnych poza stwierdzeniem bezprawności działania Kanclerza.

Postanowienie jest prawomocne, strony mogą w terminie 7 dni złożyć apelację na ręce Marszałka Trybunału.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander