Strona 29 z 37

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 17 lut 2018, o 14:32
przez Helwetyk
Informacja Konsula
o sposobie wnioskowania o użytkowanie wieczyste gruntów
w Mieście Stołecznym Eldoracie


Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej!

Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o użytkowanie wieczyste gruntów w mieście stołecznym Eldoracie. Wnioski można składać wyłącznie w niniejszym wątku, według szablonu zamieszczonego u dołu. Uprawnieni są wszyscy mieszkańcy rzeczypospolitej sarmackiej, także zamieszkali poza Konsulatem Sclavinii.

A .   P L A N   Z A G O S P O D A R O W A N I A   P R Z E S T R Z E N N E G O
Za planem miasta, będącym jednocześnie planem zagospodarowania przestrzennego:
● obszary zielone, jak kolor wskazuje, są przeznaczone pod parki i obszary rekreacyjne oraz obiekty sportowe
● obszary jasnoszare są przeznaczone pod zabudowę podmiejską (domy jednorodzinne, dworki, pałacyki)
● obszary szare są przeznaczone pod zwartą zabudowę miejską (kamienice, wieżowce, gmachy)
● obszary stalowoniebieskie są przeznaczone pod zabudowę przemysłową (fabryki, magazyny)
● obszary czerwone to obiekty użyteczności publicznej, gmachy publiczne i zabytki — tych nie można rezerwować
● obszary ciemnoszare to koleje, białe to drogi, niebieskie to zatoka i rzeka, żółte to pola — tych również

B .   B A Z O W A   W Y S O K O Ś Ć   P O D A T K U   G R U N T O W E G O   ( 3 0   D N I )
● 3500 Ⱡ

C .   P R Z Y S Ł U G U J Ą C E   Z N I Ż K I
● 50% w przypadku pierwszego gruntu w miejscowości
● zaokrąglony w dół pierwiastek aktywności na forum Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających opłacenie podatku

D .   P L A N O W A N Y   Z E S P Ó Ł   G R U N T O W Y   ( K O M P L E K S   O B I E K T Ó W )
W przypadku zainteresowania więcej niż jednym gruntem, grunty ze sobą sąsiadujące mogą stanowić zespół gruntowy, występujący pod określoną, dodatkową nazwą. W przypadku zespołów gruntowych użytkownikom wieczystym przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 33% ustalonej uprzednio kwoty podatku gruntowego.

E .   W Ł A S N A   N A Z W A   U L I C Y
Konsul, na wniosek użytkownika gruntu, który opłacił podatek gruntowy, nadaje nazwę bezimiennej drodze (alei), przy której znajduje się użytkowany grunt, o ile wnioskowana nazwa nie narusza dobrych obyczajów.

F .   W Z Ó R   W N I O S K U

1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: U98, U99
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak/nie
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Zespół Gruntowy
4. Wnioskowana nazwa ulicy: (jeżeli dotyczy)

G .   P R O C E D U R A
Po pierwsze, należy dokonać rejestracji w Systemie Ewidencji Gruntów, klikając w odsyłacz „Dokonaj autoryzacji” w prawym górnym rogu systemu. Po drugie, należy w niniejszym wątku złożyć wniosek według powyższego wzoru. Po trzecie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, grunty zostaną wprowadzone do Systemu Ewidencji Gruntów — tam, w zakładce „Profil”, będzie konieczne opłacenie podatku gruntowego.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:33
przez Helwetyk
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: A03
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak, razem z istniejącymi
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Instytut Helwetyka Romańskiego
4. Wnioskowana nazwa ulicy (o ile ulica nie posiada nazwy): nie dotyczy

Wniosek rozpatrzono zgodnie z jego treścią.
(—) Romański.

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 20 lut 2018, o 17:28
przez Piotr III Łukasz
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: A09, A10, A58
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Kompleks Generalny Pomocy Społecznej
4. Wnioskowana nazwa ulicy (o ile ulica nie posiada nazwy): ul. Żebraka

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 21 lut 2018, o 04:35
przez Piotr III Łukasz
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: H80
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: nie
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: -
4. Wnioskowana nazwa ulicy (o ile ulica nie posiada nazwy): -

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 21 lut 2018, o 11:27
przez Helwetyk
Decyzja Konsula
w sprawie wprowadzenia gruntów do obrotu

Wprowadzam do obrotu grunty oraz zawieram umowy użytkowania wieczystego zgodnie z treścią powyższych wniosków. Opłacenie podatku jest wskazane i możliwe po zalogowaniu do SEG. Opłacenie podatku powinno poskutkować automatycznym dołączeniem do grupy Sclavinii na forum (skrypt integracyjny wykonuje się przez ułamek sekundy, proszę uzbroić się w cierpliwość). Gorąco zachęcam do dodania fotografii — jest to możliwe po wejściu w grunt, po kliknięciu w odsyłacz „Przejdź do edycji gruntu”.

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 21 lut 2018, o 11:38
przez Piotr III Łukasz
Wasza Książęca Wysokość,

dziękuję bardzo, podatek opłacony

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 lut 2018, o 15:17
przez Piotr III Łukasz
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: N27, N28, N29, N30, N31, N32
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: tak
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: Apartamenty Nadmorskie "Kukulica"
4. Wnioskowana nazwa ulicy (o ile ulica nie posiada nazwy): -

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 lut 2018, o 15:17
przez Piotr III Łukasz
1. Identyfikator lub identyfikatory gruntów w Eldoracie: M77
2. Czy grunty mają stanowić zespół gruntowy: nie
3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nazwa zespołu gruntowego: -
4. Wnioskowana nazwa ulicy (o ile ulica nie posiada nazwy): -

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 lut 2018, o 15:24
przez Helwetyk
Decyzja Konsula
w sprawie wprowadzenia gruntów do obrotu

Wprowadzam do obrotu grunty oraz zawieram umowy użytkowania wieczystego zgodnie z treścią powyższych wniosków. Opłacenie podatku jest wskazane i możliwe po zalogowaniu do SEG. Opłacenie podatku powinno poskutkować automatycznym dołączeniem do grupy Sclavinii na forum (skrypt integracyjny wykonuje się przez ułamek sekundy, proszę uzbroić się w cierpliwość). Gorąco zachęcam do dodania fotografii — jest to możliwe po wejściu w grunt, po kliknięciu w odsyłacz „Przejdź do edycji gruntu”.

(Kto bogatemu zabroni…)

N I E C H   T R W A   O S T A T E C Z N A   K R U C J A T A !

Obrazek

Re: Wniosek o grunt w miastach Konsulatu Sclavinii

PostNapisane: 26 lut 2018, o 15:27
przez Piotr III Łukasz
Zaraz tam bogatemu, sam Wasza Książęca Wysokość wie, że ze mnie raczej biedak.
Ale pomyślałem sobie, że nieźle Konsulat mnie wspomaga... to dlaczego nie?
Bawmy się!

PS: dziękuję za błyskawiczne wydanie decyzji :)