Strona 2 z 2

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

PostNapisane: 8 lip 2019, o 13:16
przez AJ Piastowski
WKM
Szanowny Panie Marszałku
Wysoka Izbo

Pozwolę sobie zabrać głos jako obywatel i zwrócić uwagę na historię, która czasem lubi się powtarzać. Na przykładzie ostatnio umieszczonego artykułu autorstwa JO Piotra Pawła I Najlepiej negocjować samemu ze sobą? który skłania do refleksji i jak słusznie zauważa Poważany Santiago Vilarte von Hippogriff:

Santi Vilarte napisał(a):Są urzędy, które jak dla mnie bezwzględnie nie mogą być obsadzone przez osoby, będące na stanowiskach decyzyjnych za granicą, czy to w drodze regulacji prawnych, czy zwyczajów. Zaliczam do nich m.in. urząd księcia, Prefekta Gen., kanclerza i marszałka Sejmu.


Na miejscu posłów zastanowiłbym się raczej nad jakąś stosowną regulacją, będącą zabezpieczeniem przed prowadzeniem negocjacji samemu ze sobą chociażby z poziomu Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub jakiegokolwiek innego stanowiska pełniącego rolę reprezentującą pewne interesy KS na zewnątrz i wewnątrz. Czasem dynamicznie wszystko się zmienia w mikronacjach, ale o tym nie muszę chyba nikomu pisać.

Chcę zwrócić uwagę, że być może warto przemyśleć neutralny zapis zamiast wymieniać po kolei z wyłączeniem: Księcia, Prefekta, Kanclerza, Marszałka i innych, którzy nam przyjdą do głowy, że mogą mieć znaczenie.

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

PostNapisane: 10 lip 2019, o 06:24
przez Helwetyk
Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do piątku, 12 lipca 2019 roku, g. 20.00. Jednocześnie z tego miejsca przepraszam za brak „politycznego” udziału w debacie — realioza…

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

PostNapisane: 20 lip 2019, o 15:28
przez Santi Vilarte
WKM
Szanowny Panie Marszałku
Wysoka Izbo,

poniżej projekt po wprowadzeniu poprawek zaaprobowanych przez Wnioskodawcę:

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja wyborcza

Art. 1
Art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 z 12 kwietnia 2012 r. - Ordynacja wyborcza (tj. Dz. P. poz. 5255) w brzmieniu:

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”

Przyjmuje brzmienie:

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
2. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”
Art. 2
Art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 154 z 12 kwietnia 2012 r. - Ordynacja wyborcza (tj. Dz. P. poz. 5255) w brzmieniu:
„Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego”
otrzymuje brzmienie:
„Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego, z zastrzeżeniem, że wybrany na Księcia (Prefekta Generalnego) może być obywatel, który nie jest obywatelem ani funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”


Art. 3
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Zarządzam głosowanie, które potrwa 4 dni, tj. do środy, 24.07. do godz. 16:23.

https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/725

@Helwetyk
@defloriusz

Jednocześnie wobec dłuższego czasu, jaki minął od formalnego zakończenia debaty do głosowania powiadamiam wnioskodawcę @JanuszekvHP o rozpoczęciu głosowania.

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

PostNapisane: 25 lip 2019, o 09:38
przez Santi Vilarte
Głosowanie zostało zakończone. Oddano 3 głosy, za: 1 głos, wstrzymujący się: 1 głos, przeciw 1 głos.
Informuję wobec tego, że Sejm proponowaną nowelizację odrzucił.