Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Filip I Gryf 5 lip 2019, o 10:43

WKM,
WKW Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie,


Na podstawie art. 18 Konstytucji Księstwa Sarmacji tj.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.


W imieniu projektodawcy, Micheangelo Piccolominiego, składam projekt ustawy. W ostatnich wyborach głosowało 57 obywateli, więc potrzebne było 6 podpisów. Razem ze mną jest 8 podpisów (Link). Ustawa ta ma na celu przyzwolenie obywatelom sarmackim, którzy mają też obywatelstwo innej uznawanej mikronacji oraz są funkcjonariuszami w innej uznawanej mikronacji, na udział w wyborach do sejmu. Jest wśród Sarmatów grupa osób, która ze względu na obecne przepisy nie może brać udziału w życiu politycznym Sarmacji. Według mnie wymóg ten zawężał liczbę grupy obywateli, którzy chcieliby uczestniczym w życiu politycznym Księstwa, ale też mają obywatelstwa/są funkcjonariuszami w inneych, uznawanych mikronacjach. Kiedy ograniczenia te zostaną usunięte możemy oczekiwać również napływa nowych obywateli z innych mikronacji, jak też większą aktywność tychże Sarmatów. Nie musimy obawiać się, że ktoś będzie działał na niekorzyść Sarmacji. Ograniczenie usunięte zostałoby tylko z wyborów do sejmu. Mamy zabiezpieczenie w instytucji Trybunału Koronnego i Prefektury.

Ustawa Sejmu o zmianie Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja wyborcza


Art. 1


Art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 z 12 kwietnia 2012 r. - Ordynacja wyborcza (tj. Dz. P. poz. 5255) w brzmieniu:

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”

Przyjmuje brzmienie

„2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
1. posiada czynne prawo wyborcze,
2. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
3. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Helwetyk 5 lip 2019, o 10:57

Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się w poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, o g. 12.00.

• JKW @defloriusz Dyman Wander
• @Marceli hr. z Ossolińskich Bordoński
@SantiVilarte kaw. Vilarte von Hippogriff

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Helwetyk 5 lip 2019, o 11:08

Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Na wstępie w kwestiach formalnych. Po pierwsze, sądzę, że nie ma potrzeby powtarzania wymogu posiadania czynnego prawa wyborczego, skoro początek przepisu brzmi, że „wybrany do Sejmu może być obywatel”. Zgodnie z obecnym przepisem Ordynacji wyborczej, „prawo wybierania posłów oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie”, czyli punkt pierwszy nowelizacji oznaczałby, że „wybrany do Sejmu może być obywatel, który jest obywatelem”. Z uwagi na to, że nie wiem, jak potoczą się losy projektu w Wysokiej Izbie, zgłaszam niniejszym poprawkę w następującym brzmieniu:

W projekcie skreśla się ust. 2 pkt 1 („[Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:] posiada czynne prawo wyborcze”).


Po drugie, jak podnosiłem podczas debaty na Forum Centralnym, nowelizacja „przy okazji”, co nie wynika z uzasadnienia projektu, znosi wymóg posiadania wyłącznie obywatelstwa sarmackiego także w odniesieniu do wolnej elekcji i Prefekta Generalnego („Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego”). Zgłaszam poprawkę następującej treści:

Art. 2 ust. 3 („Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego”) otrzymuje brzmienie „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Prefekta Generalnego, z zastrzeżeniem, że wybrany na Księcia (Prefekta Generalnego) może być obywatel, który nie jest obywatelem ani funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Santi Vilarte 5 lip 2019, o 11:33

WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,
zdecydowanie popieram poprawkę zaproponowaną przez @Helwetyk w kwestii Art. 2 ust. 3 - wyboru księcia/prefekta, natomiast co do pozostałych kwestii, muszę ponownie prosić o wydłużenie pierwszego czytania przynajmniej do końca dnia 8 lipca, ponieważ w weekend nakładają mi się obowiązki rocznicowe oraz realioza (wyjazd). Od przyszłego tygodnia sytuacja powinna mi się unormować.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Helwetyk 5 lip 2019, o 12:02

Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Przedłużam pierwsze czytanie projektu do wtorku, 9 lipca 2019 roku, g. 20.00.

• JKW @defloriusz Dyman Wander
• @Marceli hr. z Ossolińskich Bordoński
@SantiVilarte kaw. Vilarte von Hippogriff

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Filip I Gryf 5 lip 2019, o 12:10

WKM,
WKW Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie,

Zgadzam się z WKW Marszałkiem. Proszę, aby uwzględnić tą poprawkę w głosowaniu.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Michal_Feliks 5 lip 2019, o 16:19

WKW Marszalku,
Panie Marszałku TK,
Wysoka Izbo,

Co do szczegolow technicznych jeszcze sie wypowiem po glebszym wczytaniu sie w projekt, ale ogolny kierunek wydaje mi sie wolnosciowy i sluszny.

Co wiecej - nie widze absolutnie zadnych przeszkod, by do wyborow Ksiecia (ktore IMO nalezaloby zniesc, zastepujac je przekazaniem tronu) mogli przystapic takze obywatele innych krajow. Najlepszymi krolami Polski bywali obcokrajowcy. Podobnie co do wyboru Prefekta Generalnego (ktore to wybory nalezaloby IMO zniesc i zastapic wyborem przez Sejm, nie kumam po co w ogole wprowadzono powszechny wybor na takie stanowisko).
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Helwetyk 7 lip 2019, o 09:11

Wasza Książęca Mość,
Czcigodny Panie Marszałku @JanuszekvHP,
Wysoka Izbo!

Nadal w sprawach formalnych… Z uwagi na to, że do projektu zgłosiłem dwie poprawki, uprzejmie proszę o wskazanie, którą z nich (czy może: obie) powinienem uznać za uwzględnione w trybie autopoprawek.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Filip I Gryf 7 lip 2019, o 09:51

WKM,
WKW Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie,

Proszę, aby uwzględnić te 2 poprawki jako autopoprawkę. Są one słuszne, więc myślę, że nie potrzeba robić kilku głosowań tylko 1.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Uwolnienie biernego prawa wyborczego

Postprzez Santi Vilarte 8 lip 2019, o 11:10

WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam mieszane uczucia wobec projektu. Nie zgadzam się z uzasadnieniem, że brak możliwości bycia wybranym do Sejmu uniemożliwia branie udziału w życiu politycznym. Owszem, uniemożliwia udział bezpośrednio w procesie decyzyjnym, ale w naszej relatywnie małej społeczności opinie i sugestie, które pojawiają się na forum poza Sejmem, mają realną siłę.
Czy taka poprawka może narazić Sarmację na walkę o „kapitał ludzki” z innymi nacjami? Być może, ale mamy wszelkie szanse, by wyjść z niej zwycięsko. Jesteśmy najbardziej wszechstronną – w moim przekonaniu – spośród mikronacji, a poza tym jesteśmy zbudowani na narracji wielowątkowej, co daje nam przewagę wobec nacji budowanych w jednym, konkretnym klimacie.
Czy w rezultacie tej poprawki władze sarmackie mogą stać się podatne na obce wpływy? I tak, i nie. Są urzędy, które jak dla mnie bezwzględnie nie mogą być obsadzone przez osoby, będące na stanowiskach decyzyjnych za granicą, czy to w drodze regulacji prawnych, czy zwyczajów. Zaliczam do nich m.in. urząd księcia, Prefekta Gen., kanclerza i marszałka Sejmu. W przypadku szeregowych posłów raczej dopuściłbym takie łączenie, ale obserwując uważnie, czy któraś nacja nie próbuje wykorzystać tego przepisu do „imigracji wyborczej” i wypromowania swoich kandydatów do parlamentu wbrew opinii osób, dla których Sarmacja jest centrum v-aktywności.
Cóż, podsumowując, nie wiem jeszcze, jak zagłosuję, ale będę obserwował dalsze opinie, jeśli się pojawią.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości