Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez FvS 23 cze 2019, o 19:59

Chociaż byle żeby było dobrze
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Michal_Feliks 23 cze 2019, o 23:02

WKW Marszałku,
Wysoka Izbo,

Wnoszę o zawieszenie głosowań nad kandydaturami P.P. Kandydatów von Hippogryffa i Korczyńskiego do czasu zakończenia debaty nad kandydaturą kol. posła Powietrznego. W moim przekonaniu ewentualne uchwały o wyborze obu Kandydatów byłyby niezgodne z Konstytucją (w szczególności art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 4), a to poprzez brak równości szans w dostępie do urzędu dla kandydatów zgłoszonych w ramach jednego naboru. Na ten problem wskazywał Trybunał Koronny w uzasadnieniu postanowienia w sprawie kontrolnej KN 1/19, i co prawda nie stanowi to wiążącej wykładni dla Wysokiej Izby, z ostrożności procesowej, jak i dbałości o stan wolności obywatelskich, winna się Wysoka Izba w mojej opinii powstrzymać od wyboru Asesorów do zakończenia niniejszej debaty.

@Helwetyk @Powietrzny @SantiVilarte @Marceli
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Helwetyk 24 cze 2019, o 07:54

Wasza Książęca Mość,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo!

Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 7 Regulaminu Sejmu, „Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni”. Ponieważ pozostałe przepisy regulaminu przewidują, że „Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić”, a „po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem”, w mojej ocenie musimy zaczekać nie dość, że na koniec debaty nad kandydaturą kaw. Powietrznego, to jeszcze dwóch kolejno zgłoszonych kandydatów.

Z uwagi na to, że dwa głosowania już się, w praktyce, zakończyły, najmniej złym od strony proceduralnej (zakładając brak pilnej zmiany regulaminu) rozwiązaniem wydaje mi się rozwiązanie, w myśl którego zarządzę ewentualne głosowanie finalne, które wyłoni ostateczną dwójkę asesorów z grona tych, którzy w głosowaniach początkowych uzyskali kwalifikowaną większość głosów („odwrotny mechanizm Grańskiego”).

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Korczyński 24 cze 2019, o 18:09

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu trybowi procedowania. Nabór na urząd asesorski, ukształtowany przez obowiązujący Regulamin Sejmu, nie jest procedurą konkursową, w której poszczególne kandydatury są oceniane na tle pozostałych uczestników konkursu, lecz procedurą przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych zgłoszeń, która kończy się, gdy zostanie osiągnięty jej cel, to jest zapełnienie obecnych i przyszłych (bliskich i pewnych) wakatów w Trybunale Koronnym. W tej chwili Sejm podjął dwie uchwały, dokonujące wyboru asesorów. Nie widzę podstaw, by niezgodnie z ich brzmieniem oraz przepisem ustawy przekształcać je w akty wyboru wstępnych kandydatów na asesorów. Zwracam także uwagę, że konsekwentne stosowanie przyjętej metody może prowadzić do absurdalnych i szkodliwych konsekwencji, bowiem nabór mógłby potencjalnie być przedłużany aż do wyczerpania się liczby obywateli dysponujących zdolnością do objęcia urzędów asesorskich. Uwzględniając przyrost ludności — nawet ad infinitum.

Zgadzam się, że instytucja naboru na urząd asesorski jest wadliwie skonstruowana i powinna zostać przekształcona w procedurę konkursową, co zresztą jest przedmiotem rozważań Izby. Niech jednak dokona się to w drodze ustawodawczej i ze skutkiem na przyszłość, nie poprzez umniejszenie skutków zgodnej z prawem uchwały Sejmu przez faktyczne działanie pojedynczego urzędnika. Obecnie uprzejmie proszę o publikację podjętych przez Sejm uchwał i umożliwienie mnie oraz koledze von Hippogriffowi objęcia urzędów, na które zostaliśmy wybrani. Jestem gotowy wyegzekwować to w drodze trybunalskiego postępowania kontrolnego.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez FvS 24 cze 2019, o 18:17

Jutro zakończenie debaty
Filip von Sarm

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Helwetyk 25 cze 2019, o 00:59

Szanowny Panie!

Protest odnotowałem. Z powyższym zastrzeżeniem:

Po pierwsze, Sejm nie podjął jeszcze uchwał w sprawie wyboru asesorów. Trwające głosowania nie zostały zakończone ani podsumowane. Do czasu ich zakończenia posłowie mogą zmieniać, zgodnie z utrwalonym, wieloletnim zwyczajem, potwierdzonym właściwościami systemu informatycznego, swoje głosy. Tym samym nie występuje przesłanka obsadzenia stanowisk, niezbędna do tego, aby zamknąć nabór na stanowiska asesorskie. Zgodnie z przepisami Regulaminu Sejmu, „głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni” — i do takiego też terminu, siedmiodniowego, z pierwotnie trzydniowego, wydłużyłem czas głosowania* w okolicach pojawienia się kolejnych zgłoszeń. Termin głosowania wydłużyłem z uwagi na…

Po drugie, pozostałe przepisy regulaminu. Uważam je za, delikatnie pisząc, dość niefortunne — ale póki obowiązują, jestem zobowiązany je stosować, choćby ich skutkiem było — tak, jak Pan pisze, i czego mam pełną świadomość — potencjalne przedłużanie naboru wbrew zdrowemu rozsądkowi. Zacznę od tego, że w zbliżonej sprawie kontrolnej Trybunał Koronny ostatnio orzekł:

Z powyższego powodu wynika konieczność przyznania każdemu z kandydatów, którzy przystąpili do procedury wyborczej, równego prawa do oceny ich zgłoszenia przez Sejm. Praktyka, którą jako zwyczajową wskazuje we wniosku inicjalnym ATK Bouboulina, jest w tym kontekście niekonstytucyjna. Może bowiem prowadzić do sytuacji, w której tylko część — lub nawet jeden — z grupy kandydatów zgłoszonych w terminie uzyskuje prawo do poddania jego kandydatury pod głosowanie. Stanowi to jaskrawe naruszenie prawa do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi i swobodnego wykonywania zawodu.

Za niekonstytucyjną, nadmienię, uznano praktykę, na którą się Pan powołuje:

W tym zakresie wypracowana została pewna wieloletnia praktyka, polegająca na tym, że w takich sytuacjach pod głosowanie w trybie określonym w art. 1 ust. 2 ustawy o TK poddawane były kandydatury zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wybranie przez Sejm danego kandydata i obsadzenie wakatu powodowało, że przeprowadzanie kolejnych głosowań (z udziałem osób, które zgłosiły się później w stosunku do wybranego) stawało się bezprzedmiotowe.

Jeżeli do tego Regulamin Sejmu stanowi, że:

1. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić.
2. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu […] zarządza głosowanie Sejmu nad […] projektem.
3. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone […].

— jedyną, w mojej ocenie, dopuszczalną interpretacją jest wysłuchanie wszystkich kandydatów i poddanie pod głosowanie wszystkich kandydatur do chwili obsadzenia stanowisk asesorskich; choćby z tym skutkiem, że większa ich liczba od liczby nieobsadzonych stanowisk uzyska na pierwszym etapie głosowania wymaganą większość głosów i choćby z tym skutkiem, że procedura się przedłuży. Głosowanie dwuetapowe, co podkreślam, w cytowanej sprawie kontrolnej zostało uznane za zgodne z przepisami Regulaminu Sejmu i Ustawy o Trybunale Koronnym.

Rzecz jasna, wolałbym, aby wszystkie kandydatury były zgłoszone w mniej więcej tym samym czasie, a tym samym powtórzyć poprzednią procedurę „preselekcji”, ale — co chyba zrozumiałe — nie jestem w stanie przewidzieć tego, kto i kiedy postanowi ubiegać się o wybór na funkcję asesora. W momencie zarządzania głosowań w Sejmie wszystko wskazywało na to, że sytuacja na tym odcinku stała się „czysta”, to jest pozostały trzy kandydatury, z czego w przypadku jednej doświadczenie życiowe pozwalało przypuszczać na granicy pewności, że nie zostanie przyjęta.

____________________________
* Pierwotnie wydłużyłem go do ośmiu dni, ale się zreflektowałem.


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Helwetyk 25 cze 2019, o 07:00

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/719. Przypominam, że wybór asesora Trybunału Koronnego następuje kwalifikowaną większością co najmniej dwóch trzecich głosów, to jest wstrzymanie się od głosu będzie oznaczało w praktyce oddanie głosu przeciwko kandydaturze.

• JKW @defloriusz Dyman Wander
• @Marceli hr. z Ossolińskich Bordoński
• Filip kaw. @Powietrzny
@SantiVilarte kaw. Vilarte von Hippogriff

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybór asesora Trybunału Koronnego [Powietrzny]

Postprzez Helwetyk 25 cze 2019, o 18:07

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z oddaniem głosu przez wszystkich posłów skracam głosowanie. Stwierdzam, że Sejm nie dokonał wyboru kaw. Filipa Roberta Piotra Jakuba Łukasza (AG939) na funkcję asesora Trybunału Koronnego.

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości