Strona 1 z 1

Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. publ.

PostNapisane: 19 kwi 2019, o 11:21
przez Piotr III Łukasz
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

w związku ze zmianą w przypisaniu polityki zagranicznej, uprzejmie proszę Wysoką Izbę o zatwierdzenie rozporządzenia o zmianie rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych. Zmiana jest czysto formalna, usuwa z rozporządzeniach wynagrodzenia dla członków służby dyplomatycznej i marszałka takowej służby, gdyż zostały one zniesione.

Rozporządzenie Księcia
o zmianie Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych


Art. 1.

W Rozporządzeniu Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 8 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. skreśla się art. 1 pkt 3 („Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości”);
  2. w art. 2 ust. 2 pkt 3 skreśla się słowa („Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze Ambasadora oraz”);
  3. w art. 2 ust. 2 pkt 4 skreśla się słowa („Członków Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości w randze innej niż Ambasadora oraz”);
  4. w art. 2 ust. 3 skreśla się słowa „lub Marszałka Służby Dyplomatycznej Jego Książęcej Mości”.

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 19 kwi 2019, o 12:04
przez Andronik
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


zarządzam pierwsze czytanie zaproponowanego przez Jego Książęcą Mość rozporządzenia. Potrwa ono trzy dni, tj. do dnia 22 kwietnia, godz. 13:30.


Niżej podpisany,
/—/ Szymon Grański

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 19 kwi 2019, o 19:50
przez Andronik
Wysoka Izbo,

zaproponowany przez Jego Książęcą Mość do zatwierdzenia projekt zmiany Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych uważam za wyjątkowo techniczny, łatający niepotrzebne relikty naszego systemu prawnego. Nie widzę w nim żadnych kontrowersji i zapowiadam, że z przyjemnością go poprę.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Rządu wnoszę o określone w art. 5 ust. 4 Regulaminu Sejmu skrócenie pierwszego czytania.

/—/ S. G.

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 20 kwi 2019, o 07:40
przez Taddeo
Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego projektu ustawy.
Partia Rozwoju Teutonii reprezentowana przeze mnie prosi o skrócenie pierwszego czytania nad projektem ustawy.
Z wyrazami szacunku
(-) Tadeusz von Hippogriff-Brus

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 25 kwi 2019, o 20:09
przez Piotr Paweł I
Wysoka Izbo,

Jak widzę, nie ma Marszałka. Postaram się go zastąpić jako Wicemarszałek. Niestety, przyznam się, że nie mogę zarządzić głosowania, dopóki nie poznam zasad uruchamiania odpowiedniego mechanizmu. Jeśli ktoś mi pomoże/poradzi, to uczynię to możliwie szybko.

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 27 kwi 2019, o 15:39
przez Piotr III Łukasz
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Jeżeli nie jest jeszcze zbyt późno, chciałbym poprosić o wycofanie projektu z obrad. Wraz z Marszałkiem i Sekretarzem Koronnym omówiliśmy ten projekt i chcielibyśmy go nieco poszerzyć, zrobić bardziej spójnym z ustawą etc etc, w związku z czym wnoszę jak wyżej.


pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Re: Prośba o zatw. rozp. o zmianie rozp. o wynagr. funkc. pu

PostNapisane: 6 maja 2019, o 20:34
przez AFvTD
Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo

W związku z wycofaniem projektu informuję o zakończeniu debaty bez drugiego czytania