Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Kodeks postępowania sądowego 2.0

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 10 sty 2017, o 19:49

Wasza Książęca Mość,

Proponuję:
Art. 7. § 1. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia strony o otwarciu rozprawy, wezwaniu do pierwszych wystąpień, a świadków o wezwaniu do stawienia się na rozprawie.
§ 2. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia w formie ogłoszenia na Forum Centralnym podmioty uprawnione do wszczęcia sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do rozprawy ustrojowej. Podmioty te mają na przystąpienie do rozprawy 72h od zawiadomienia.
§ 3. Strony, podmioty przystępujące do sprawy ustrojowej oraz wezwani świadkowie, są zobowiązani do śledzenia rozprawy i podejmowania czynności, do których zostali zobowiązani lub upoważnieni oraz odpowiadania na pytania asesorów i upoważnionych uczestników postępowania.

1) Podmioty to szerszy zakres niż organy. A w art. 11. § 3. mamy wymienione podmioty, które organami nie są.
2) Zawiadomienie moim zdaniem jest lepsze od otwarcia, bo znowu może być tak, że Przewodniczący rano otworzy, a wieczorem zawiadomi, o ile w ogóle nie zapomni.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 10 sty 2017, o 19:57

Ja natomiast obawiam się takiej sytuacji, że oskarżony w sprawie karnej zostaje uniewinniony i "z automatu" skład w sprawie cywilnej przyjmuje, że skoro nie było przestępstwa, to z tego czynu nie można wywodzić szkody.

Taka sytuacja i tak może mieć miejsce, niezależnie od związania. Natomiast pojawia się pytanie, czy w sprawie cywilnej TK może stwierdzić, że jednak czyn był przestępstwem, tylko skład karny źle to ocenił. Przy brzmieniu projektowym może. Działać to może także w drugą stronę, skazany w sprawie cywilnej może żądać ponownego zbadania jego winy i trybunał może dojść do odmiennego zdania. Krótko mówiąc mogą się zrobić niezłe jaja.

Na marginesie - realnie sąd cywilny związany jest wyrokami sądu karnego (odwrotnej zależności nie ma).
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez Hugo 10 sty 2017, o 20:48

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panie Asesorze.


kaxiu napisał(a):Wasza Książęca Mość,
1) Podmioty to szerszy zakres niż organy. A w art. 11. § 3. mamy wymienione podmioty, które organami nie są.
2) Zawiadomienie moim zdaniem jest lepsze od otwarcia, bo znowu może być tak, że Przewodniczący rano otworzy, a wieczorem zawiadomi, o ile w ogóle nie zapomni.

1) Rzeczywiście, nie wiem czemu wpisałem organy. Przyjmuję autopoprawkę polegającą na zamianie zwrotu "organy" [uprawnione do wszczęcia sprawy ustrojowej] na "podmioty" w art. 7. § 2.
2) Tutaj bardziej chodziło o odejście od obecnego przepisu, który termin na przystąpienie rozpoczynał od nadania biegu sprawie. Ale dobrze, przyjmuję autopoprawkę zmieniając w art. 7. § 2. zd. 2 in fine [od]"jej otwarcia" na "zawiadomienia"


kaxiu napisał(a):
Ja natomiast obawiam się takiej sytuacji, że oskarżony w sprawie karnej zostaje uniewinniony i "z automatu" skład w sprawie cywilnej przyjmuje, że skoro nie było przestępstwa, to z tego czynu nie można wywodzić szkody.

Taka sytuacja i tak może mieć miejsce, niezależnie od związania. Natomiast pojawia się pytanie, czy w sprawie cywilnej TK może stwierdzić, że jednak czyn był przestępstwem, tylko skład karny źle to ocenił. Przy brzmieniu projektowym może. Działać to może także w drugą stronę, skazany w sprawie cywilnej może żądać ponownego zbadania jego winy i trybunał może dojść do odmiennego zdania. Krótko mówiąc mogą się zrobić niezłe jaja.

Na marginesie - realnie sąd cywilny związany jest wyrokami sądu karnego (odwrotnej zależności nie ma).

Wyróżnienia moje. Może się pojawić, ale nie musi, a w rozwiązaniu polegającym na tym, że sądy są związane wyrokami ws. karnych, będzie większe prawdopodobieństwo, że zadziała "automat". Nie w każdym realu ;) To jest kwestia sporna, nie odbieram Panu Asesorowi racji, ale mam obawy na gruncie sarmackim. Zresztą nigdy tego typu związania (wyrokiem ws. karnej) w prawie sarmackim chyba nie było. Jakkolwiek kwestii nie uważam za zamkniętą, ani zakończoną z mojej strony.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez Cudzoziemiec 1 10 sty 2017, o 21:37

Przedłużam debatę o 10 dni. Potrwa do konca dnia 20 stycznia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 18 sty 2017, o 14:18

§ 2. Jeżeli apelację złożyła tylko jedna ze stron, jej sytuacja nie może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy.

Wiadomo o co chodzi, ale taka hipotetyczna sytuacja - mamy 3 oskarżonych i prefekta. 2 oskarżonych składa apelację, a prefekt nie. Zgodnie z przepisem można by wtedy orzekać na ich niekorzyść.

Proponuję coś w stylu:
§ 2. Sytuacja strony może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy tylko jeżeli została złożona apelacja na jej niekorzyść.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 18 sty 2017, o 14:26

Art. 40. § 1. Rozpoznając i rozstrzygając w przedmiocie apelacji, Trybunał jest związany zakresem żądania apelacyjnego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Jeżeli w toku rozpoznania, skład orzekający stwierdził, że zaskarżany wyrok został wydany w niewłaściwym składzie lub jego sentencja nie odpowiadała wymogom art. 34 § 2, nawet gdy nie było to przedmiotem apelacji, postanawia o nieważności wyroku i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.

A tutaj moim zdaniem brakuje rozwiązania w rodzaju:
§ 3. Do ponownego rozpatrzenia sprawy, o którym mowa w § 2 stosuje się odpowiednio art. 37 § 2.

I już mówię dlaczego. Oskarżony wnosi apelacją, prefekt nie. Sąd odwoławczy uchyla i wtedy przy ponownym rozpoznaniu sytuacja oskarżonego może być jeszcze gorsza, niż gdyby w ogóle nie apelował.

Ogólnie też się zastanawiam, czy w art. 37 § 2 nie powinnyśmy wpisać szerzej, tj.:
§ 2. Sytuacja strony może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy tylko jeżeli została złożona apelacja na jej niekorzyść, za wyjątkiem oskarżyciela publicznego i oskarżyciela prywatnego.

Chodzi mi o to, żeby Sąd odwoławczy, jeżeli uzna że oskarżony jest niewinny mógł go uniewinnić zawsze, a nie tylko w określonych konfiguracjach procesowych.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez Hugo 19 sty 2017, o 07:56

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panie Asesorze.


Wprowadzam dwie autopoprawki do projektu:
1)
Art. 37. [...]
§ 2. Sytuacja strony, niebędącej oskarżycielem publicznym lub prywatnym, może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy tylko jeżeli została złożona apelacja na jej niekorzyść.


2)
Art. 40. [...]
§ 2. Jeżeli w toku rozpoznania, skład orzekający stwierdził, że zaskarżany wyrok został wydany w niewłaściwym składzie lub jego sentencja nie odpowiadała wymogom art. 34 § 2, nawet gdy nie było to przedmiotem apelacji, postanawia o nieważności wyroku i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Do ponownego rozpatrzenia sprawy przepisy art. 37 § 2 stosuje się odpowiednio.


Jako, że tych zmian i postów pojawiło się tutaj sporo, to tylko przypomnę, żeby nikt nie wystraszył się ogromem zmian, że wszystkie zmiany (autopoprawki) nanoszę na bieżąco w pierwszym poście. Oczywiście nie znaczy to, że nikt mnie nie ma sprawdzać :)

Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 20 sty 2017, o 21:35

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Przeczytam po raz n-ty i zamieszczam niżej ostatnie dwie refleksje. Więcej uwag nie mam.

1. Chyba już nawet o tym pisałem - warto zastanowić się nad dopisaniem do umorzenia pkt 3) - przedawnienia karalności. Gdyż za czyn przedawniony skazać nie można, a konstrukcja uniewinnienia również jest słaba.

2. Sugeruje też wprowadzenie wymogu, a by w sprawach ustrojowych wnioskodawca miał obowiązek wskazania jakie przepisy mają być przedmiotem wykładni, oraz żeby w wyroku również i w wykładni i w zgodności wskazane było jakich norm wyrok dotyczy.

Bo mamy teraz sytuację coraz częstszą - wnioskodawca wnosi o wykładnie "czy można coś tam" nie podając przepisu i Trybunał stwierdza, że można lub nie można również nie podając przepisu. A przypominam, że wyrok ustrojowy ma tak długo moc, jak długo obowiązują przepisy, których dotyczy.

W takiej sytuacji więc, moim zdaniem, mamy swoistą wykładnię całego systemu prawnego ks (lub całej konstytucji). Zatem dowolna zmiana sprawia, że wyrok ląduje w koszu. Odmienny pogląd prowadziłby natomiast do sytuacji, że wyroki obowiązywałyby na zawsze.
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez Hugo 20 sty 2017, o 23:02

Panie Marszałku.
Wysoka Izbo.
Panie Asesorze.


kaxiu napisał(a):
1. Chyba już nawet o tym pisałem - warto zastanowić się nad dopisaniem do umorzenia pkt 3) - przedawnienia karalności. Gdyż za czyn przedawniony skazać nie można, a konstrukcja uniewinnienia również jest słaba.
Myślę, że warto to wprowadzić. Nawet wcześniej - żeby także na etapie przyjmowania wniosku było możliwe odrzucenie przez przewodniczącego Trybunału.


Przyjmuję autopoprawkę § 4 w art. 13:
§ 4. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli:
1. wniosek nie spełnia wymagań określonych § 1,
2. wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w terminie określonym w ust. 3,
3. nie ma przesłanek do nadania biegu sprawie,
4. postępowanie w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone,
5. sprawa nie należy do właściwości Trybunału Koronnego,
6. karalność czynu zabronionego uległa przedawnieniu.


kaxiu napisał(a):
2. Sugeruje też wprowadzenie wymogu, a by w sprawach ustrojowych wnioskodawca miał obowiązek wskazania jakie przepisy mają być przedmiotem wykładni, oraz żeby w wyroku również i w wykładni i w zgodności wskazane było jakich norm wyrok dotyczy.


Z tym mam pewien problem. Nie tyle czy się zgadzam, tylko jak to ująć, dlatego poniżej przedstawiam, nie autopoprawki, a propozycje z prośbą o ustosunkowanie się. Problem polega też na tym, że sprawa ustrojowa może dotyczyć po prostu wykładni przepisów, nie tylko kontroli z aktem wyższego rzędu, dlatego chciałem jak najogólniej to ująć; co do kontroli, to zgadzam się z tym, że powinny zawierać przepisy, które mają być poddane kontroli i przepisy, z którymi zgodność ta kontrola ma sprawdzać.


§ 1 w art. 13:
§ 1. Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy zawiera:
1) oznaczenie uczestników postępowania, w tym uprawnionego wnioskodawcy;
2) wnioskowane rozstrzygnięcie;
3) uzasadnienie;
4) w przypadku spraw ustrojowych - wskazanie przepisów mających być przedmiotem sprawy;
5)
dodatkowe elementy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.


§ 2 w art. 34:
§ 2. Sentencja zawiera:
1) wymienienie członków składu, w którym Trybunał rozstrzyga sprawę;
2) wymienienie uczestników postępowania, z wyszczególnieniem tego, który złożył wniosek;
3) zwięzłe określenie rozstrzyganej sprawy;
4) rozstrzygnięcie sprawy, a przypadku spraw ustrojowych wskazanie przepisów, będących przedmiotem wyroku.


Z wyrazami szacunku
Obrazek
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kodeks postępowania sądowego 2.0

Postprzez kaxiu 20 sty 2017, o 23:55

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,

Jutro odniosę się odpowiednio szeroko. Proszę o przedłużenie debaty do końca weekendu (te dwa dni chyba nic nam nie zmienią).
Wojciech Hergemon
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość