Strona 1 z 1

SK/W/4/2008 - Korona (GNKS) vs Silent Man

PostNapisane: 27 paź 2008, o 21:34
przez von Lichtenstein
Kod: Zaznacz cały
Rozprawa "GNKS vs Silent Man"
- zarchiwizowana 12 grudnia 2008.

wniosek: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=40&t=48
wnioskodawca: Michał Miotke w imieniu GNKS
skład orzekający: Michaela v-hr. von Lichtenstein

Sąd Krajowy postanawia o odroczeniu rozprawy, sygn. SK/W/4/2008 (wniosek o ustanowienie nadzoru), w związku z Postanowieniem Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca, do dnia 11 Listopada 2008 r.

Re: SK/W/4/2008 - Korona (GNKS) vs Silent Man

PostNapisane: 23 lis 2008, o 21:22
przez von Lichtenstein
Sąd Krajowy postanawia o wznowieniu sprawy, sygn. SK/W/4/2008

Sąd wzywa oskarżonego, Pana Silent Mana, do odniesienia się do aktu oskarżenia, w terminie do 30 listopada 2008 r. Sąd poucza oskarżonego o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, jeżeli przewidziany termin, ze względu na słuszne i uzasadnione okoliczności, jest dla oskarżonego zbyt krótki.

Sąd przypomina oskarżonemu, iż przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień, oraz prawo do dobrowolnego poddania się karze.

Re: SK/W/4/2008 - Korona (GNKS) vs Silent Man

PostNapisane: 3 gru 2008, o 09:52
przez von Lichtenstein
Wyrok Sądu Krajowego
w imieniu Księcia Sarmacji, w sprawie SK/W/4/2008


Sąd Krajowy w jednoosobowym trybie orzekającym, po rozpoznaniu sprawy SK/W/4/2008 orzeka co następuje:

Sąd Krajowy uznaje Oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu, tj. czynu zabronionego z Art. 29 Kodeksu Wykroczeń Księstwa Sarmacji, oraz skazuje oskarżonego na karę jednego miesiąca nadzoru, licząc od dnia dzisiejszego.

Uzasadnienie:

Podczas orzekania kary w pełnym jej wymiarze Sąd wziął pod uwagę rozmiar przewiny oskarżonego, jak i jego postawę społeczną, wraz z uchylaniem się od zapłaty należnej grzywny. Oskarżony nie stawił się przed sądem, nie skorzystał także z prawa do składania wyjaśnień, co zinterpretowane zostało jako brak zainteresowania własnym losem, a także brak poczucia jakiejkolwiek skruchy i związanego z nią postanowienia poprawy. Ponadto Sąd zauważa iż Oskarżony w przeszłości dopuszczał się wielokrotnie czynu zabronionego z Art. 29 Kodeksu Wykroczeń, bądź czynów analogicznych. Sąd uważa iż kara 1 miesiąca nadzoru jest karą adekwatną, która w sposób prewencyjny zapobiegnie dalszemu naruszaniu przez Oskarżonego porządku publicznego w Księstwie.

W związku z powyższym, Sąd orzeka jak w sentencji.