Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 20 paź 2008, o 22:56

Sąd rozpoczyna rozprawę w sprawie wniosku złożonego przez Jaśnie Oświeconego Krzysztofa diuka Koniasa, Namiestnika Marchii Teutońskiej, reprezentującego wnioskodawców: Marchię Teutońską, Miasto Auterra, Miasto Eltdorf, Miasto Zielnybor, Miasto Margon, Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=36&t=12#p75.

W zw. z art. 53 ust. 1-3 Kodeksu Cywilnego:
1. W pierwszej kolejności powoływani do spadku są małżonek (partner), wstępni, zstępni i rodzeństwo spadkodawcy.
2. Jeżeli brak jest spadkobierców powołanych do spadku w myśl ust. 1, powołani do spadku są wspólnicy spadkodawcy z chwili otwarcia spadku.
3. Jeżeli brak jest spadkobierców powołanych do spadku w myśl ust. 1 i 2, powołane do spadku są osoby szczególnie związane ze spadkodawcą, jeżeli wymagają tego dobre obyczaje.

oraz art. 56 ust. 1 Kodeksu Cywilnego:
Sąd, na wniosek zainteresowanego, otwiera testament oraz stwierdza nabycie spadku i dokonuje działu spadku kierując się wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie.

przewodniczący składu orzekającego poleca Ministrowi Informacji i Spraw Obywatelskich, właściwemu w sprawach prowadzenia stron internetowych Księstwa Sarmacji, opublikowanie na stronie głównej Księstwa Sarmacji, do dnia 27 października 2008 r. włącznie, odsyłacza do obwieszczenia następującej treści:

OBWIESZCZENIE SĄDU KRAJOWEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1-3 oraz art. 56 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Sąd Krajowy Księstwa Sarmacji wzywa spadkobierców (ustanowionych w testamentach), małżonków, partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, wspólników i osoby szczególnie związane z niżej wymienionymi spadkodawcami do ujawnienia się przed Sądem Krajowym pod adresem: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=37&t=60 w zawitym terminie do dnia 27 października 2008 r. włącznie.

A7810 Adrian Snickers / Snickers_007@wp
A8595 Ilmarinen Jaevaskylan / d3bounce@vp
A7235 Piotr Duraj / piorek01@poczta.onet
A7666 Piotr Dziedzicz / dziedzicz@neostrada
A7874 Bartek Bartas / bw89@tlen
A8235 Paweł Żyra / pablo398@gmail
A8093 Jakub Kaczmarek / kuba.1992@wp
A7810 Adrian Snickers / Snickers_007@wp
A8648 Grześ Raven / gszeli@wp
A8754 Łukasz xxx / lokaz@onet
A9616 Paweł Ładna / skorban@gmail
A9301 Bartosz bartek1991pl / bartoszkaminski@o2
A9665 Jacek Kałuża / kaluzaj@gmail
A8900 Filip Bartłomiejczyk / kek@tlen
A7385 Michał Mockiewicz / michalmockiewicz@wp
A8890 Miłosz Piechocki / miloszpp@gmail


Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę do dnia 28 października 2008 r.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 22 paź 2008, o 19:00

W związku z niewykonaniem przez Ministra Informacji i Spraw Obywatelskich polecenia sądu, przekazanego niezwłocznie przedstawicielowi Rządu Jego Książęcej Mości — Kanclerzowi — w dniu 20 października o godz. 23:57:40, przewodniczący składu orzekającego ponawia polecenie, ponadto korygując obwieszczenie w ten sposób, że datę „27 października 2008 r.” w obwieszczeniu zastępuje się datą „30 października 2008 r.”.

Wedle wiedzy przewodniczącego składu orzekającego, Jego Ekscelencja Minister Informacji i Spraw Obywatelskich wypowiadał się w dniu dzisiejszym na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji — nie występują zatem okoliczności uniemożliwiające mu wykonanie polecenia sądu. W przypadku dalszej bezczynności, do Sądu Najwyższego skierowana zostanie skarga na przewlekłość czynności administracyjnych. Ponadto rozważone zostanie skierowanie na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 93 ust. 1 k.k.

Rozprawa zostaje odroczona do dnia 30 października 2008 r.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 24 paź 2008, o 15:02

Przewodniczący składu orzekającego informuje o złożeniu w Sądzie Najwyższym skargi na bezczynność organu administracji państwowej: viewtopic.php?f=62&t=68. Rozprawa zostaje odroczona do odwołania.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 24 paź 2008, o 21:43

W związku z wykonaniem polecenia sądu, rozprawa zostanie wznowiona w dniu 31 października 2008 r.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/C/2/2008 - nabycie spadków po mieszkańcach MT

Postprzez Helwetyk 2 lis 2008, o 19:28

Obrazek

W Y R O K
W IMIENIU KSIĘCIA SARMACJI

w sprawie o nabycie spadków po nieaktywnych mieszkańcach Marchii Teutońskiej (SK/C/2/2008)

Dnia 2 listopada 2008 r.

Sąd Krajowy w składzie:
1) JKW Piotr Mikołaj — przewodniczący składu orzekającego
2) Piotr diuk Kościński
3) Ariston z Chios

na podstawie art. 54, w zw. z art. 53 ust. 4 k.c., STWIERDZA NABYCIE SPADKU PRZEZ WNIOSKODAWCÓW: miasto Eltdorf, miasto Margon, Cesarskie Miasto Srebrny Róg i miasto Zielnybor zgodnie z treścią wniosku z dnia 5 października 2008 r., tj.:

Miasto Eltdorf — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
ELT0020 (A7810 Adrian Snickers)
ELT0029 (A8595 Ilmarinen Jaevaskylan)

Miasto Margon — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
MGN0020 (A7235 Piotr Duraj)
MGN0041 (A7666 Piotr Dziedzicz)
MGN0047 (A7874 Bartek Bartas)
MGN0069 (A8235 Paweł Żyra)
MGN0072 (A8093 Jakub Kaczmarek)

Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
SRE0012 (A7810 Adrian Snickers)
SRE0088 (A8648 Grześ Raven)
SRE0096 (A8754 Łukasz xxx)
SRE0113 (A9616 Paweł Ładna)
SRE0143 (A9301 Bartosz bartek1991pl)
SRE1030 (A9665 Jacek Kałuża)

Miasto Zielnybor — parcele wraz z ew. budynkami (nieaktywny właściciel)
ZIE0037 (A8900 Filip Bartłomiejczyk)
ZIE0040 (A7385 Michał Mockiewicz)
ZIE0053 (A8890 Miłosz Piechocki)

* * *

Ponadto, Sąd Krajowy postanawia o zabezpieczeniu niżej wymienionych parceli w Książęcym Mieście Grodzisku do czasu zgłoszenia się upełnomocnionego przedstawiciela Książęcego Miasta Grodziska, na którego własność, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 k.c., przechodzą:

GRO0142 (A7385 Michał Mockiewicz) — parcela wraz z domem piętrowym
GRO0043 (A7874 Bartek Bartas) — parcela
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron