Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/K/5/2008 - Korona (MSW) vs Robert von Thorn

SK/K/5/2008 - Korona (MSW) vs Robert von Thorn

Postprzez ariston z chios 7 paź 2008, o 21:09

Odsyłacz: Wniosek o ukaranie Robert von Thorn
Kod: Zaznacz cały
Rozprawa "Korona vs. Robert von Thorn"
- zarchiwizowana 20 października 2008.

wniosek: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=40&t=15
oskarżony: Robert von Thorn (Lord Darth Kanzler)
wnioskodawca: Jakub hr. Bakonyi, Minister Spraw Wewnętrznych
skład orzekający: Ariston z Chios, Piotr diuk Kościński, Aaron v-hr. Rozman


W związku z nieuchronnym wykonaniem wyroku SK/K/2/2008, pouczam Oskarżonego o możliwości ustanowienia pełnomocnika, który w Jego imieniu złoży oczekiwane wyjaśnienia i oświadczenia. Możliwość wypowiedzenia się Oskarżonego jest Jego niezaprzeczalnym prawem i nawet wykonanie wyroku, pozbawiającego Oskarżonego wolności nie może powstrzymać Sądu przed wysłuchaniem Jego wyjaśnień.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez ariston z chios 9 paź 2008, o 18:41

Zarządzam przekazanie Oskarżonemu informacji o powyższym.
Zlecam doręczenie ZA POŚREDNICTWEM odpowiednich władz. Ponadto zobowiązuję pod groźbą grzywny Kanclerza rządu Księstwa Sarmacji do zapewnienia oskarżonemu przedstawienia swojego poświadczonego poza granicami Sarmacji stanowiska za pośrednictwem pełnomocnika oraz wyboru i dopuszczenia do procesu ewentualnego reprezentującego Go obrońcy.
W przypadku odmowy złożenia przez Oskarżonego wyjaśnień, w poniedziałek przystąpimy do dalszej części rozprawy z pominięciem Jego stanowiska. W przypadku uniemożliwienia Oskarżonemu przedstawienia w wymieniony wyżej sposób stanowiska i złożenia wyjaśnień proces nie będzie kontynuowany, a Kanclerzowi będą wymierzane dalsze grzywny, w celu przymuszenia do zapewnienia Oskarżonemu możliwości wypowiedzenia się, aż do osiągnięcia pożądanego skutku. Jednocześnie ze względu na nieuchronność wykonania wyroku obciążającego Oskarżonego wymierzoną Mu karą, nie zamierzam w czasie trwania tej kary tolerować jakiejkolwiek obecności Oskarżonego w Sądzie. Dlatego otwieram Mu inną możliwość wzięcia udziału w procesie, bez konieczności dalszego deptania sarmackiego prawa.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez Jakub Bakonyi 12 paź 2008, o 15:46

Wysoki Sądzie!

Dnia 9 października ok. godz. 19.30 przekazałem Oskarżonemu informację o nadaniu biegu sprawie.

Z poważaniem,
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez ariston z chios 12 paź 2008, o 20:20

Proszę jeszcze o wyjaśnienie czy Oskarżony pragnie bronić się przed zarzutami, wyjaśnić sytuację, złożyć wnioski itd. Czy też nie zamierza tego Uczynić. Jednocześnie Chciałem prosić Sędziów do przyjrzenia się zaprezentowanemu materiałowi dowodowemu, i składania wniosków co do dalszego przebiegu rozprawy.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez Aaron 12 paź 2008, o 22:43

Zapoznałem się z materiałem dowodowym. Proponuję poczekać na informację czy baron Czekański zechce się bronić. Wtedy postanowimy co zrobić dalej.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez Jakub Bakonyi 13 paź 2008, o 17:19

Wysoki Sądzie!

Na prośbę Oskarżonego przedstawiam wyjaśnienia, które przedstawił mi On w rozmowie prywatnej.

Yoghurtossos - moja osoba
RCA - Oskarżony


Yoghurtossos (2008-10-09 19:33:10)
http://www.fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=37&t=15

RCA (2008-10-09 19:33:53)
i?

Yoghurtossos (2008-10-09 19:34:30)
No informuję, że sprawie nadano bieg, a Ty możesz złożyć wyjaśnienia poprzez pełnomocnika. :)

RCA (2008-10-09 19:34:51)
tu nie ma zadnej sprawy

RCA (2008-10-09 19:34:53)
to tak btw ;)

RCA (2008-10-09 19:35:04)
caly happening skonczyl sie dwa dni po "proklamacji"

RCA (2008-10-09 19:35:04)
:D

RCA (2008-10-09 19:35:10)
no ale bawcie sie i wykazujcie :)

RCA (2008-10-09 19:35:14)
banicja :D mrrrr ;P

Yoghurtossos (2008-10-09 19:35:31)
Znaczy się, że jak to jest na prawdę?

RCA (2008-10-09 19:35:31)
:D:D:D

RCA (2008-10-09 19:35:37)
znaczy sie co? :D

Yoghurtossos (2008-10-09 19:35:46)
"Happening"? :D

RCA (2008-10-09 19:35:51)
znaczy sie na prawde to nie ma zadnej secesji, bo temat sie zamknal 2 dni pozniej :D:D:D

RCA (2008-10-09 19:36:01)
ot imprezka z okazji zjazdu :d

RCA (2008-10-09 19:36:31)
ferment, fermencik :)

Yoghurtossos (2008-10-09 19:36:37)
Do mnie dotarły informacje z samymi faktami, więc jest i oskarżenie.

RCA (2008-10-09 19:36:44)
:D:D:D

RCA (2008-10-09 19:36:48)
7 pazdzienika? :D

RCA (2008-10-09 19:37:00)
w dniu gdy zmusily mnie okolicznosci do przywrocenia profilu? :D

RCA (2008-10-09 19:37:02)
:D:D:D

RCA (2008-10-09 19:37:07)
ciekawe czemu nie wczesniej:D:D:D

Yoghurtossos (2008-10-09 19:37:15)
Nie mnie pytaj. :)

RCA (2008-10-09 19:37:20)
taaa

RCA (2008-10-09 19:37:21)
:D

RCA (2008-10-09 19:37:26)
słitaśnie tam macie :D

Yoghurtossos (2008-10-09 19:37:27)
7 się dowiedziałem.

RCA (2008-10-09 19:38:43)
w tajemnicy Ci powiem, ze nie ma czegos takiego jak archipelag arped ;P

RCA (2008-10-09 19:39:00)
jedna wyspa sie tak nazywa, a archipelag ma ich w sumie chyba 4 :D

RCA (2008-10-09 19:39:01)
:D:D:D

RCA (2008-10-09 19:39:09)
tyle, ze nazywał sie inaczej

RCA (2008-10-09 19:39:09)
:D

RCA (2008-10-09 19:39:28)
"Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym (...) skutek stanowiący znamię czynu zabronionego (...) według zamiaru sprawcy miał nastąpić"

RCA (2008-10-09 19:39:41)
:D Nie miał nastąpić, bo cała akcja była obliczona na zwyczajną chryję :D

RCA (2008-10-09 19:39:50)
i skończyła się dokładnie jak się miała skończyć :D


Z poważaniem,
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez ariston z chios 13 paź 2008, o 19:02

Przyjmuje do wiadomości że Oskarżony zaprzecza faktowi popełnienia przestępstwa, przedstawione wyjaśnienia należy potraktować jako linię obrony. Oczekuję od Sędziów Piotra diuk Kościńskiego oraz Aarona bnt von Lichtenstein-Rozmana przestawienia wniosków, pytań, przemyśleń w celu przejścia do następnej fazy procesu.
Ze swej strony chciałem przedstawić pewne wątpliwości i przemyślenia:
1.
Art. 1. [Przestępstwo]
3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
2.
Art. 5. [Czas i miejsce popełniania przestępstwa]
2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
3.
Art. 7. [Zbieg przepisów]
1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.
4.
Art. 10. [Usiłowanie]
Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
Art. 11. [Podżeganie]
Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
5.
Art. 13. [Karalność]
Sąd wymierza karę za sprawstwo, usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w granicach przewidzianych dla danego przestępstwa.
6.
Art. 14. [Odstąpienie i czynny żal]
1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącego znamię czynu zabronionego.
7.
Art. 25. [Banicja]
1. Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych. Skazany, z mocy samego prawa, traci posiadane obywatelstwo, tytuł szlachecki lub arystokratyczny, ordery i odznaczenia państwowe a także stopień wojskowy. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych.
2. W zakresie praw majątkowych, skazanego uznaje się za zmarłego.
3. Skazany na karę banicji nie może wypowiadać się w miejscach publicznych a także korzystać z publicznych systemów informatycznych.
4. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy że nie skorzysta z prawa łaski.
8.
Art. 37. [Napiętnowanie]
1. Sąd orzeka karę napiętnowania obok kary twierdzy albo obok kary zamiennej katorgi, wieży górnej lub wieży dolnej.
2. Sąd może orzec karę napiętnowania obok kary nadzoru, aresztu lub więzienia albo obok kary zamiennej zesłania, jeżeli stopień społecznej szkodliwości czynu jest znaczny.
3. Kara napiętnowania jest dożywotnia.
4. Napiętnowanie wykonuje się w ten sposób, że w systemie ewidencji ludności obok danych osobowych skazanego umieszcza się graficzne przedstawienie piętna. Nie stoi to na przeszkodzie umieszczenia graficznego przedstawienia piętna lub informacji o nim także podczas dokonywania innych operacji w publicznym systemie informatycznym, w szczególności przy publikowaniu komentarzy do artykułów oficjalnej sarmackiej agencji prasowej.
5. Piętno przedstawia wizerunek róży koloru błękitnego opatrzonej inskrypcją „przestępca”, chyba że ustawa stanowi inaczej.
6. Piętno osoby skazanej za przestępstwo zagrożone karą więzienia albo twierdzy lub karą twierdzy albo banicji przedstawia wizerunek wszy koloru błękitnego opatrzony inskrypcją „zbrodniarz”, chyba że ustawa stanowi inaczej.
7. Piętno osoby skazanej za przestępstwo przeciwko Księstwu Sarmacji zagrożone karą twierdzy albo banicji przedstawia wizerunek szczura koloru błękitnego opatrzony inskrypcją „zdrajca”.
9.
Art. 39. [Zakaz sprawowania funkcji publicznych]
1. Sąd orzeka zakaz sprawowania wszystkich albo określonych funkcji państwowych, jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w związku z wykonywaniem przez niego funkcji publicznej a z okoliczności wynika, że sprawowanie w przyszłości funkcji publicznej przez sprawcę groziłoby istotnym dobrom chronionym prawem.
2. Zakaz sprawowania funkcji publicznych wymierza się w dniach i miesiącach.
3. Zakaz sprawowania funkcji publicznych trwa najkrócej najkrócej sześć, najdłużej osiemnaście miesięcy.
10.
Rozdział X
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ
Art. 54.
Ustawę karną sarmacką stosuje się do mieszkańca Księstwa Sarmacji nieposiadającego statusu mieszkańca ani obywatelstwa państwa, w którym przestępstwo popełniono.
Art. 55.
Ustawę karną sarmacką stosuje się do mieszkańca Księstwa Sarmacji, który posiada status mieszkańca lub obywatelstwo państwa, w którym popełniono przestępstwo, a popełnił przestępstwo przeciwko Księstwu Sarmacji, sarmackim osobom fizycznym i prawnym, sarmackim jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz instytucjom sarmackim.
Art. 56.
1. Warunkiem odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą jest uznanie tego czynu za przestępstwo w miejscu jego popełnienia.
2. Jeśli między ustawą sarmacką, a prawem obowiązującym na terenie, na którym przestępstwo popełniono, zachodzą różnice, należy je uwzględnić na korzyść sprawcy.
3. Warunku przewidzianego w ustępach poprzednich nie stosuje się wobec funkcjonariuszy publicznych Księstwa Sarmacji, którzy popełnili za granicą przestępstwo w związku z pełnieniem swoich funkcji oraz do mieszkańców Księstwa Sarmacji, którzy popełnili przestępstwo na terenie nie podlegającym żadnej władzy.
11.
Rozdział XII
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO KSIĘSTWU SARMACJI
Art. 62.
Kto podejmuje działania, które mają na celu pozbawienie Księstwo Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji, podlega karze twierdzy albo karze banicji.
12.
Art. 12. [Sąd Krajowy]
4. Sąd Krajowy, w przypadku stwierdzenia braku winy wynikającego z ograniczonej zdolności oskarżonego lub obwinionego do rozpoznawania własnych czynów, może orzec środek wychowawczy lub poprawczy, choćby nieznany ustawie, jaki uzna za konieczny dla resocjalizacji oskarżonego lub obwinionego.

Jednocześnie oczekuję precyzyjnych wyjaśnień w kwestii przytoczonych przez Oskarżonego argumentów:
"RCA (2008-10-09 19:35:04)
caly happening skonczyl sie dwa dni po "proklamacji"
RCA (2008-10-09 19:35:51)
znaczy sie na prawde to nie ma zadnej secesji, bo temat sie zamknal 2 dni pozniej :D:D:D
RCA (2008-10-09 19:36:01)
ot imprezka z okazji zjazdu :d
RCA (2008-10-09 19:36:31)
ferment, fermencik :)
RCA (2008-10-09 19:38:43)
w tajemnicy Ci powiem, ze nie ma czegos takiego jak archipelag arped ;P
RCA (2008-10-09 19:39:00)
jedna wyspa sie tak nazywa, a archipelag ma ich w sumie chyba 4 :D
RCA (2008-10-09 19:39:01)
:D:D:D
RCA (2008-10-09 19:39:09)
tyle, ze nazywał sie inaczej
RCA (2008-10-09 19:39:09)
:D
RCA (2008-10-09 19:39:28)
"Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym (...) skutek stanowiący znamię czynu zabronionego (...) według zamiaru sprawcy miał nastąpić"
RCA (2008-10-09 19:39:41)
:D Nie miał nastąpić, bo cała akcja była obliczona na zwyczajną chryję :D
RCA (2008-10-09 19:39:50)
i skończyła się dokładnie jak się miała skończyć :D"

w tajemnicy Ci powiem, ze nie ma czegos takiego jak archipelag arped ;P
jedna wyspa sie tak nazywa, a archipelag ma ich w sumie chyba 4 :D

Proszę o wyjaśnienia jak sprawa ma się ze względów geograficznych i politycznych.

Teraz chciałem się podzielić z Sądem swoimi przemyśleniami - analiza rozpatrywanego tutaj wydarzenia pokazuje starcie opinii - Oskarżonego oraz przedstawicieli najwyższych władz Państwa Madragorat Wandystanu. Działanie Oskarżonego wywołało określoną reakcję, spotkało się z określonym przyjęciem, poddane było wyraźnym ocenom. Sam Oskarżony z możliwym do ocenienia zaangażowaniem uzewnętrzniał swoje poglądy, zamierzenia, cele. Do Sądu należy ocena co, dlaczego i jak się stało - proszę Sędziów ze składu orzekającego o przedstawienie swojej opinii wedle przedstawionych przezemnie 12 kwestii prawnych (ewentualne ich uzupełnienie). Bardzo proszę o odniesienie się do wszystkich przedstawionych 12 punktów tak Byśmy uzyskali jasność ku czemu się skłaniamy, ku czemu zamierzamy poprowadzić proces. W między czasie wzywam chętnych do składania wniosków o uwzględnienie ich wniosków i zeznań w sprawie. Wedle listy chętnych Sąd biorąc pod uwagę wnioski stron postępowania postara się wysłuchać głosy dopuszczonych wcześniej do głosu.

Szczególnie oczekuję od władz Sarmackich umożliwienie Sądowi zapoznać się ze stanowiskiem wielce czcigodnego Iwana Maria Ingawaara, który był bezpośrednim świadkiem.
Wzywam o podjęcie natychmiastowych działań w celu ustalenia czy istnieje taka możliwość.

Jednocześnie wzywam Pozostałych Sędziów Składu Orzekającego o wskazanie mi ewentualnej potrzeby zwrotu procesu na inne, właściwsze tory.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez Piotr Paweł I 14 paź 2008, o 14:00

Art. 1. [Przestępstwo]

W moim przekonaniu doszło do przestępstwa, gdyż oskarżonemu można przypisać winę w czasie czynu.

Art. 5. [Czas i miejsce popełniania przestępstwa]

Sprawca działał w określonym miejscu; nie daję wiary stwierdzeniom, że "miejsca nie było", bo celowo zostało wadliwie oznaczone. Nawet, jeśli tak było (tzn. nie doszło do próby oderwania części ziem KS), to celem bezprawnych działań było obalenie Króla Baridasu.

Art. 7. [Zbieg przepisów]

W moim przekonaniu jest to przestępstwo "podjęcie działań zmierzających do bezprawnego usunięcia konstytucyjnego organu Królestwa Baridasu — Króla Baridasu".

Art. 10. [Usiłowanie]

Nie nastąpiło usiłowanie, tylko popełnienie czynu zabronionego.

Art. 11. [Podżeganie]

W istocie,miało miejsce podżeganie.

Art. 13. [Karalność]

Art 63 KK - kara banicji.

Art. 14. [Odstąpienie i czynny żal]

Przestępstwo zostało popełnione i nie zmienia faktu późniejsze zaniechanie przez oskarżonego działań przestępczych.

Art. 25. [Banicja]

Jak wyżej.

Art. 37. [Napiętnowanie]

Popieram zastosowanie napiętnowania.

Art. 39. [Zakaz sprawowania funkcji publicznych]

Nie dotyczy.

Rozdział X
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ


W zależności od statusu oskarżonego, należy zastosować odpowiednio.

Rozdział XII
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO KSIĘSTWU SARMACJI
Art. 62.


W moim przekonaniu należy się skupić na Art. 63 KK

Art. 12. [Sąd Krajowy]
4.


Nie dotyczy.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
 

SK/K/5/2008

Postprzez Aaron 14 paź 2008, o 21:11

Pozwolę sobie zamieścić tu ekspertyzę jednego z twórców prawa sarmackiego jakiego zapytałem o opinię w tej sprawie.
(1)

"Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu"

W sarmackim kodeksie karnym, zbudowanym na podstawie polskiego prawa karnego, obowiązuje teoria normatywna winy — która koncentruje się na możliwości postawienia sprawcy pewnego zarzutu; jeżeli sprawca narusza obowiązujące przepisy (kryteria zarzucalności określone są w kodeksie karnym), to można przypisać mu winę. Zatem oczywiście sprawcy można przypisać winę w czasie popełniania czynu.

Jednak także na gruncie teorii psychologicznej winy można tę winę przypisać - bowiem oskarżony chciał popełnić przestępstwo (wypełnić znamiona określone w kodeksie karnym) oraz godził się na to (wystąpił naganny z punktu widzenia prawa stosunek psychiczny).

(2)

"Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić"

Oczywiście, w tym przypadku skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił na terytorium Królestwa Baridasu, znajdującego się pod jurysdykcją sarmacką. Wobec tego nie ma potrzeby odnosić się do punktu 10, ponieważ nie mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością za przestępstwo popełnione za granicą.

(3)

"Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą"

W tym przypadku należy skazać na podstawie przepisu "właściwszego", czyli art. 62 k.k.

(4), (5), (6)

Usiłowanie, podżeganie i sprawstwo

Trudno jest uznać odpowiedzialność za podżeganie z uwagi na brak możliwości wskazania oznaczonej osoby, którą podżegano do przyłączenia się do bezprawnych działań oskarżonego. Z kolei, przepis o usiłowaniu nie ma zastosowania, ponieważ konstrukcja przepisu karnego penalizuje już samo "podejmowanie działań zmierzających do", zatem część usiłowania (na które składają się zamiar, zachowanie zmierzające do popełnianie czynu oraz brak jego dokonania). Zatem, odpowiedzialność należy uznać z tytułu sprawstwa (zrealizowania ustawowych znamion czynu zabronionego).

(7), (8), (9), (12)

Wymiar kary - banicja

Wnoszona przez oskarżenie kara banicji jest adekwatna. Nie występuje również brak winy wynikający z ograniczonej zdolności oskarżonego lub obwinionego do rozpoznawania własnych czynów - oskarżony był ich w pełni świadomy.

(10)

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

Przepisy nie mają zastosowania, vide punkt 2.

(11)

Niewątpliwie oskarżony wypełnił znamiona czynu zabronionego określone w art. 62 k.k., w związku z art. 2 ust. 8 pkt 1 Ustawy Konstytucyjnej o krajach korony i samorządach („W odrębnych aktach prawnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przez Księstwo Sarmacji należy rozumieć także kraj”).

* * *

Ponadto, oskarżony ordynarnie łże, pisząc o happeningu. Z załączonych wypowiedzi oskarżonego (z listy dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu oraz Wandei Ludu - komentarzy) wynika dobitnie, iż traktował całe przedsięwzięcie nader poważnie. Ekspresja i styl wypowiedzi (sąd wybaczy wulgaryzmy) świadczą o zaangażowaniu emocjonalnym w projekt i pokazują jego realne intencje.

LDMW - 2008-09-14, 15:44

W dniu 14 września 2008 13:39 użytkownik Czerwony Kapturek <p.ciupak.micronation@o2.pl> napisał:

> :D :D. Męczyszczykiewicz II :D.
> Ła, gOoGlE! Ajem trędi!

Odpierdol się cwelu ode mnie.

> P.S. Zastanawiałam się, czy nie zabrać tow. Kanzlerowi obywatelstwa.

Zrob to, potem se zwal i wreszcie dorosnij. Bo ilez mozna pozostawac nastoletnim geekiem komputerowym.

--
Menhuerheketheb!
Lord Darth "Ruda Grażyna" Kanzler

"Feci, quod potui, faciant meliora potentes"

* * *

LDMW - 2008-09-14, 17:28

2008/9/14 match <match142@gmail.com>:
> W dniu 14 wrze nia 2008 12:43 użytkownik Lord Darth Kanzler
> <von.thorn@gmail.com> napisał:
> [ciach]
> Zainteresowanym.
> Monarchofaszyzm jest nudny, a Baridas potrzebuje pomocy której, mimo
> obietnic, udzielono jedynie połowicznie W razie czego służę pomocą.

I słodko ci!

Dołączcie na wskazaną listę i rozpocznijmy wspólnie odbudowę!

--
Menhuerheketheb!
Lord Darth "Ruda Grażyna" Kanzler

"Feci, quod potui, faciant meliora potentes"

* * *

Wandea Ludu (http://wandystan.eu/wandea2/indexstart. ... 0914125054) - 15.09.2008 09:58:25

„(...) Po Tobie Magov - raz, że rozsądniejszy, dwa, że rozumiejący pewne niuanse polityki, trzy, że o wiele wiele dojrzalszy”. [Niuanse polityki nie są happeningami, Wysoki Sądzie! - red.]


Co do geografii: zapewniono mnie iż ISTNIEJE nazwa Archipelag Arped. A nawet gdyby nie istniał, a nazwę Arped nosiła tylko jedna z czterech wysp, nie ma to znaczenia dla sprawy. Intencje oskarżonego który proklamował republikę na "archipelagu Arped" są jasne nawet jeśli użył on skrótu myślowego.
Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman
Nikt
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Pozew ws. Korona vs. Robert Janusz bar. von Thorn-Czekański

Postprzez ariston z chios 15 paź 2008, o 17:46

Dziękuję Sędziom za wypowiedzenie się, oczekuję od władz sarmackich podjęcia próby umożliwienia nam otrzymania do zapoznania się ze stanowiskiem wielce czcigodnego Iwana Maria Ingawaara. Stanowisko zaprezentowanego przez Wielce szacownego Świadka (o ile Zdecyduje się nim Być) będzie stanowiło istotny element materiału dowodowego, jako że Był on zaangażowany w sprawę , jednocześnie będąc Przywódcą Mandragoratu Wandystanu.Proszę o przeprowadzenie czynności zmierzających do uzyskania Jego wypowiedzi bądź odmowy tejże.
Dopiero po powyższym spróbujemy wraz z Wielce szacownymi Sędziami ze składu orzekającego ogłosić wyrok.
Natomiast co do mojej opinii - generalnie podzielam argumentację Wielce Szacownych Sędziów - przychylam się do takiego widzenia sprawy - choć Chcę na tym etapie podkreślić że według mnie nie możemy całkowicie odrzucić możliwości:
Art. 12. [Sąd Krajowy]
4. Sąd Krajowy, w przypadku stwierdzenia braku winy wynikającego z ograniczonej zdolności oskarżonego lub obwinionego do rozpoznawania własnych czynów, może orzec środek wychowawczy lub poprawczy, choćby nieznany ustawie, jaki uzna za konieczny dla resocjalizacji oskarżonego lub obwinionego.
Według mnie postępowanie Oskarżonego, retrospekcje Jego zachowań, specyfika osobowości i charakteru na temat którego można wnosić jedynie podczas kwerendy archiwów daje możliwość takie interpretacji. Choć się przy tym nie upieram.
Ze względu na powyższe oczekuję jednak starań w celu zdobycia owocnego możliwe dowodu...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron