Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ariston z chios 19 sty 2009, o 20:26

Oczekuję przeniesienie sprawy (gdy robię to osobiście to nieprawidłowo), na salę rozpraw - uprzedzająco będę oczekiwał od Oskarżenie podsumowania zebranych dowodów i przedstawionych argumentów, jednocześnie oczekuję że Oskarżenie zbada ten fragment wyjaśnień Oskarżonego.

Do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest wyjaśnienie jeszcze jednej kwestii:
Usługi , za które płacono z służbowego konta Biura Ministra bez teki Aleksandra kaw. Nowak (A7308) faktycznie i rzeczywiście były przeprowadzone przez firmy należące do mnie. Faktem jest, iż może taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, jednak 2 lata temu stało się inaczej. Formalności w imieniu firm świadczących usługi dla Biura Ministra dokonywali pracownicy firm bez mojego udziału.

Proszę o przedstawienie listy Firm należących do Oskarżonego (inaczej jednoznacznie powiązanych),
Proszę o listę pracowników tych Firm,
W ostatniej kolejności oczekuję zbadania czy jakiekolwiek usługi znajdują się na liście wypłat z w/w konta oraz czy jakikolwiek ślad tych usług pozostał w historii w/w firm.

Po przedstawieniu tych ostatnich zostanie niezwłocznie wydany wyrok.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez ariston z chios 20 sty 2009, o 12:09

Ze względu na złożony przez Sędziego Koniasa wniosek, jestem zmuszony wyłączyć go ze składu orzekającego w sprawie i jednocześnie wzywam do złożenia szczegółowych wyjaśnień, co do kwestii na które zwrócił uwagę we wniosku o wyłączenie ze składu orzekającego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez Kwazi 20 sty 2009, o 13:25

Wysoki Sądzie!

Cieszę się, iż w myśl obecnych przepisów do rozpatrywania spraw karnych wystarczy dwuosobowy skład orzekający, gdyż w niniejszej sprawie będę zdecydowanie bardziej przydatny jako świadek i biegły.

Na początku pragnę wyjaśnić, iż w okresie 1 sierpnia 2006 - 28 maja 2007 (o którym mówi oskarżenie) pełniłem nieprzerwanie funkcję Prezesa PASI. W myśl ówcześnie obowiązującego prawa byłem odpowiedzialny za administrację systemem bankowym. Oznacza to miedzy innymi, że zarządzałem dostępem do kont bankowych Korony, tzn. dbałem o to, aby członkowie każdego nowego rządu otrzymywali nowe hasła dostępu do tych kont.

Dekret Księcia Sarmacji nr 266 o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych
Art. 2. [Zadania Administracji]
Do zadań Administracji należy:
1. administrowanie systemami bankowym i informatycznym Księstwa Sarmacji oraz systemem automatycznej gospodarki Księstwa Sarmacji,


Przed rokiem 2008 system bankowy KS nie przewidywał oznaczania jako właścicieli kont bankowych innych podmiotów niż osoby fizyczne. Dlatego też konta bankowe Korony miały przeważnie jako właściciela zapisanego Księcia Sarmacji. Czasem jednak zdarzało się, że jako właściciel był zapisany członek rządu, który zakładał dane konto.

Zasadniczo, fakt, że dane konto przechowywało pieniądze należące do Korony, był sugerowany przez nazwę tego konta. Najczęściej nazwy kont bankowych Korony (obsługiwane przez rząd KS) zaczynały się od przedrostka "skarb-". Niestety od tej (niepisanej) zasady były liczne wyjątki. Przykładem tego jest choćby konto ministra bez teki, o którym mowa w akcie oskarżenia. Jedynym potwierdzeniem, że takie konto należy uznać za własność Korony była wiedza Księcia, Ministra-Kanclerza lub innego członka rządu. Niestety żaden rząd nie miał obowiązku ani zwyczaju przekazywać informacji na ten temat do PASI.

Tyle wyjaśnień wstępnych. Za chwilę przejdę do omówienia konkretnych zdarzeń związanych ze sprawą SK/K/11/2008.

--
Krzysztof St. M. Konias
P.O. Prezesa PASI
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez Kwazi 20 sty 2009, o 15:54

Wysoki Sądzie!

Chciałem udzielić informacji, które mogą być pomocne w ustaleniu okoliczności sprawy oraz ewentualnym ustaleniu winnych zaniedbania umożliwiającego kradzież publicznych środków.

Aleksander Nowak po zakończeniu pełnienia funkcji ministra bez teki, o której mowa w akcie oskarżenia, został Ministrem Finansów i Gospodarki w rządzie KS kierowanym przeze mnie.

http://prawo.sarmacja.org/akt,688.html

Zgodnie z prawem mógł więc nadal dysponować środkami Korony. Jednakże wewnętrzne ustalenia rządu nie pozwalały mu na samodzielne zarządzanie jakimkolwiek majątkiem Korony. W sprawie wszelkich wypłat był zobowiązany konsultować się ze mną lub z Ministrem-Podkanclerzym Kryspinem hr. Boberem. Ta ostrożność wynikała z doświadczeń poprzedniego rządu, kiedy to oskarżony bez podstawy prawnej przyznał kilku jednostkom samorządu terytorialnego KS ogromne subwencje.

W owej kadencji, gdy byłem Ministrem-Kanclerzam, a pan Nowak - Ministrem FiG, podjąłem pewien trud uporządkowania kont bankowych Korony. Nie przypominam sobie jednak abym został przez kogokolwiek poinformowany lub sam dowiedział się o istnieniu konta „Biuro Ministra bez t” założonym w poprzedniej kadencji przez Ministra Nowaka. Prawdopodobnie z tego powodu owe konto nie było objęte nadzorem mojego rządu oraz - jak przypuszczam - dwóch kolejnych rządów.

Pragnę też zauważyć, że pan Nowak nie stracił prawnego dostępu do kont bankowych Korony (po tym jak przestał być ministrem w moim rządzie) na długo. Mianowicie 24 lutego 2007 został Ministrem-Podkanclerzym.

http://prawo.sarmacja.org/akt,1063.html

Był to na pewno okres, kiedy Minister Nowak miał okazje uporządkować sprawy zapomnianych kont. Być może nie miał tego w planach, być może nie zdążył tego zrobić. Faktem jest, że kolejny rząd (nazywany tymczasowym) pod przewodnictwem Michała Czarneckiego, który zajmował się głównie porządkowaniem spraw, naprawianiem błędów i nadrabianiem zaległości po poprzednikach nie zajął się tą sprawą. Ponieważ byłem członkiem tego rządu, a także obsługiwałem go jako Prezes PASI mogę powiedzieć, iż nie przypominam sobie o jakiejkolwiek informacji na temat konta „Biuro Ministra bez t”. Gdyby tak było, z pewnością dopilnowałbym, aby konto to zostało usunięte.

Pan Aleksander kaw. Nowak dopuścił się domniemanego przestępstwa w kolejnej kadencji. Wówczas za nadzór nad środkami Korony byli odpowiedzialni: Minister-Kanclerz Dariusz Makowski oraz Minister FiG - Maciej Żmuda. Obaj panowie współpracowali ze mną wcześniej i generalnie ufali kierowanej przeze mnie PASI, dlatego przypuszczam, że tkwili w usprawiedliwionej niewiedzy na temat konta bankowego „Biuro Ministra bez t”. Brak wiedzy o istnieniu tego konta był przyczyną braku nadzoru nad nim i w konsekwencji umożliwił panu Nowakowi kradzież publicznych środków.

Prawdopodobnie trafienie na ślad owego konta było najłatwiejsze w kadencji następującej po tej, gdy pan Nowak był Ministrem bez teki. Mógł to zrobić Minister FiG kontrolując historie głównego konta bankowego Korony - „korona-skarb”, z którego pochodziły środki dla Ministra bez teki (przelane 12 sierpnia 2006). Przy czym - jak już wspomniałem - Ministrem FiG był wówczas sam Aleksander Nowak.

--
Krzysztof St. M. Konias
P.O. Prezesa PASI
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez Helwetyk 20 sty 2009, o 15:56

Wysoki Sądzie,

W akcie oskarżenia wskazano przedsiębiorstwa należące do oskarżonego. Są to:
1) X1108 — Sardom (http://sarmacja.org/strona,przedsiebiorstwo,X1108)
2) X1183 — Biuro Doradztwa Prawnego (http://sarmacja.org/strona,przedsiebiorstwo,X1183)

W historii bazy danych nie występuje ani jedno potwierdzenie jakichkolwiek operacji dokonywanych w imieniu tych przedsiębiorstw (wyłączając wskazane w akcie oskarżenia operacje dokonywane na kontach bankowych). Nie ma dowodów świadczących o systemowym zatrudnianiu jakichkolwiek pracowników.

Oskarżenie nie rozumie polecenia Wysokiego Sądu „będę oczekiwał od Oskarżenia podsumowania zebranych dowodów i przedstawionych argumentów, jednocześnie oczekuję że Oskarżenie zbada ten fragment wyjaśnień Oskarżonego […]” mając na uwadze to, że zebrane dowody podsumowało w akcie oskarżenia, a do wyjaśnień oskarżonego się odniosło w toku rozprawy.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez ariston z chios 20 sty 2009, o 18:09

Jak widać w złożonych przez wielce szacownego Krzysztofa Koniasa wyjaśnieniach, Oskarżenie sporo nie rozumie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, sąd przestał dziś rozumieć cokolwiek.

Od aktu oskarżenia oczekiwać powinno się wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego, przedstawienia związków przyczynowych oraz wskazanie świadków i dowodów te związki przyczynowe uprawdopodobniających.Z tego punktu widzenia Oskarżenie przedstawiło niezwykle fragmentaryczny zarys okoliczności sprawy. W konsekwencji koniecznym stało się złożenie wyjaśnień przez sędziego składu orzekającego, który przypomniał sobie istotne okoliczności. Doszło do wyłączenia Go ze składu orzekającego. Sąd tego również nie rozumie, nie wie czemu powyższe wyjaśnienia nie znalazły się w akcie oskarżenia? Jak Sąd ma orzekać mając jedynie ułamek wiedzy o tle domniemanego przestępstwa, jak sąd ma orzekać kiedy istotne informacje o działaniach Oskarżonego uzyskuje od wyłączonego ze składu sędziego? Miejmy nadzieję że nie okaże że analogicznie znajdujące się w zasięgu Oskarżenia informacje będzie miał podczas analizy materiału zaprezentowanego, Wielce szacowny sędzia Piotr Kościński. W tej sytuacji prawdopodobnie ja nie rozumiem więcej niż Oskarżenie, ale też się skarżę, co piękno mojej niewiedzy znacznie zmniejsza.

Ponieważ Oskarżenie w toku procesu nie przychyliło się do wniosku Oskarżonego o dobrowolnym poddaniu się klarze i wymierzeniu kary najsurowszej, dążyło do pełnego ustalenia wszelkich okoliczności sprawy - Sądzi wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw i podtrzymuje wezwanie Oskarżenia do podsumowania wszelkich argumentów, dowodów, wyjaśnień (także tych które spadły dziś na nas dość niespodziewanie). Materiał musi być klarowny, argumenty zebrane w logiczną całość, dowody uprawdopodobnione bo jeśli oskarżenie będzie tak wyglądało jak tym razem w każdym następnym przypadku Sąd będzie jeszcze mniej rozumiał. W całym tym procesie tak Oskarżenie jak i Oskarżony uznało jak widać sąd za maszynkę do formalnego przyklepywania Ich wniosków w takim zakresie i formie w jakich zostały złożone, bez dyskusji. Jako przewodniczący Sądu i przewodniczący składu orzekającego nie widzę siebie jak i sądu w tej roli. Tym samym oczekuję od składających wnioski oskarżenia czy obrony pełnego przedstawienia wiadomego im stanu faktycznego. Wobec powyższego na miejscu Oskarżenia nie dziwiłbym się poleceniom Sądu, ewentualnie z wyrozumiałością podchodziłbym do niewiedzy Sądu i wynikających z niej poleceń.

Ze swej strony mogę zapewnić że przejrzystość i jednoznaczność argumentów przedstawionych w toku rozprawy jest mi niezbędna, i nie stanowi rozwydrzenia, ulegania przez sąd potrzebie rozwlekłego wypowiadania się (temu dałem upust teraz). W tej chwili z niecierpliwością oczekuję dalszego toku rozprawy, w tym zebrania przez Oskarżenie podsumowania zebranych dowodów i przedstawionych argumentów, w taki sposób który pozwoli Sądowi sformułować wnioski. Przyjęcie odpowiedzialności i winy Oskarżonego za uprawdopodobnione, na potrzeby sprawy udowodnione wymaga tego i nie jest moją fanaberią. Z góry dziękuję.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez ariston z chios 3 lut 2009, o 19:03

Ze względu na niewywiązanie się Oskarżenia z wymogów wezwania Sądu, w związku z wyjątkowo niestarannym aktem oskarżenia, którego niekompletność zmierzała do tego by Sąd wydał wyrok skazujący przeciwko Oskarżonemu wyłącznie w oparciu na zaufaniu do Oskarżenia, a także przebieg postępowania zmuszony jestem zawiesić postępowanie do czasu gdy zostanie Sadowi przez Oskarżenie przedstawiony kompletny i spójny materiał dowodowy.
Jednocześnie chciałem zauważyć że wyjątkowo karygodnym jest, by argumenty zawarte w oskarżeniu były tak bardzo niekompletne, a przekonanie Oskarżenia o winie Oskarżonego stanowiło jedyny powód dla którego Sąd winien orzec o winie i karze. Wobec tego na przyszłość oczekuję że Oskarżenie oceni zanim wniesie wniosek do Sądu, zasadność tegoż pod kątem uzasadnienie i uprawdopodobnienia przestępstwa, zebranej argumentacji - przekonującego ciągu zdarzeń, związku przyczynowo skutkowego świadczącego o związku pomiędzy działaniem sprawcy a zdarzeniem uznawanym za przestępstwo. W powyższej sprawie tego zabrakło, Oskarżenie złożyło zamówienie na skazanie i bezdyskusyjnie oczekiwało ze strony Sądu obsłużenia. W kontekście powyższego niezrozumiałym dla Sądu pozostaje odrzucenie możliwości dobrowolnego poddania się karze przez OSKARŻONEGO.
Na przyszłość chciałem zarazem wyraźnie stwierdzić że wszelkie oskarżenia zawierające podobne ogólne stwierdzenia i nieścisłości (jak chociażby moment popełnienia przestępstwa w powyższej sprawie, okoliczności popełnienia przestępstwa, możliwość jego popełnienia), będą zwracane do uzupełnienia. Choćby miało się to przyczynić do paraliżu Sądu Krajowego.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez Jakub Bakonyi 9 kwi 2009, o 21:32

Wysoki Sądzie!

Jako Kanclerz, oskarżyciel publiczny upoważniam (http://prawo.sarmacja.org/akt,3567.html) Pana Mateusza Teutończyka-Karczewskiego do reprezentowania Korony w tej sprawie.
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez mtk 11 kwi 2009, o 16:13

Wysoki Sądzie !

Zacznę od podsumowania stanu faktycznego.

1. 24 czerwca 2006 r. został powołany Rząd, w którym JAKUBA BAKONYI, wystepujacy w niniejszej sprawie jako świadek pełnił funkcję Ministra Finansów i Gospodarki.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,540.html )

Zgodnie z ówcześnie obowiązującym Dekretem Księcia o Rządzie KS (Art. 13.) Minister Finansów i Gospodarki posiadał między innymi następujace obowiazki:
- sprawowanie nadzoru nad finansami publicznymi,
- wypłacanie wynagrodzeń funkcjonariuszom publicznym.
- kieruje Bankiem Sarmacji,
- ogłasza zamówienia publiczne.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,539.html )

2. Z zeznań świadka Jakuba Bakonyiego wynika, że już od 26 czerwca 2006 w wypełnianiu części obowiązków pomagał mu oskarżony – nie posiadający wówczas obywatelstwa KS - Aleksander Nowak.
( oskarżony otrzymał obywatelstwo KS 9 lipca 2006 r. http://prawo.sarmacja.org/akt,578.html )

Aleksander Nowak został formalnie powołany na zastępcę Ministra Finansów i Gospodarki 15 licpa 2006 r.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,579.html )
Funkcję tą pełnił do 23 lipca 2006 r.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,586.html )
Świadek nie był w stanie przypomnieć sobie motywów odwołania Oskarżonego z pełnionej przez niego funkcji, jednak zaznaczał, iż nie miało to związku z jakością Jego pracy.

3. Pierwszego sierpnia 2006 r. Aleksander Nowak zostaje powołany na urząd Ministra bez teki.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,594.html )
Z zeznań świadka Jakuba Bakonyiego wynika, iż Oskarżony zachował uprawnienia dostępowe do kont skarbowych Korony, które nabył ok. 26 czerwca.

Domniemuje się, że zaraz po powołaniu na ten urząd Oskarżony założył w Banku Sarmacji konto o nazwie "Biuro Ministra bez t". Nie można jednak dokładnie określić daty założenia konta, gdyż system informatyczny KS nie zapamiętuje takiej informacji (o czym poinformował Prezes PASI).
Owe konto istnieje do dzisiaj w Banku Sarmacji, co można zobaczyć na tej stronie: http://bank.sarmacja.org/index.php?p=lista_kont
Alekdander Nowak widnieje tam jako jego właściciel, co oznacza tyle, że osobiście zakładał to konto.
Nalezy jednak pamiętać, że w 2006 nie istniała możliwość ewidencjonowania kont bankowych w inny sposób, niż z przypisaniem do konkretnej osoby - założyciela. Dlatego też fakt powyższego wpisu w ewidencji banku nie oznacza, że Aleksander Nowak jest właścicielem założonego przez siebie konta. Nazwa konta sugeruje, iż należy je traktować jako konto państwowe (Korony).

Pierwszym przelewem na nowo założone konto było "Dofiansowanie. Na wniosek Ministra bez teki - Aleksandra Nowaka" w kwocie 1000 starych liberów, z konta BS-korona-skarb (należącego do Korony) 12 sierpnia 2006 r. o godzinie 12:41:11. Ówczesny system bankowy nie zapamiętywał danych osoby wykonującej przelew. Wiadomo jednak, iż musiała to być osoba, mająca uprawnienia do kont bankowych Korony (Minister-Kanclerz, Minister FiG lub Wiceinister FiG).

Oskarżony przestał pełnić urząd Ministra bez teki, wraz z desygnowaniem kolejnego rządu 19 września 2006 r.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,688.html ).
Po zakończeniu pełnienia urzędu Ministra bez teki, Oskarżony nie zwrócił otrzymanych, a nie wydanych, środków na odpowiednie konto Korony. Formalnie taki obowiązek na nim nie ciążył, lecz stosowana praktyka nakazywała utrzymywać porządek w finansach Korony.

W toku zeznań świadek Jakuba Bakonyi (MFiG) oświadczył, że "Oskarżony w okresie mojego urzędowania nie świadczył dla Ministerstwa bądź Państwa żadnej z usług, których nazwy widnieją w tytułach przelewów z załączonego materiału dowodowego, a które - w związku z takim, a nie innym przebiegiem sytuacji - musiałyby być właśnie w tym czasie świadczone."

4. 19 września 2006 r. został powołany nowy rząd, na czele którego stał Krzysztof Konias. Oskarżony pełnił w tym rządzie funkcję Ministra Finansow i Gospodarki.
( http://prawo.sarmacja.org/akt,688.html )
Wraz z objęciem nowej funkcji Oskarżony mógł poinformować Kanclerza o istnieniu konta bankowego poprzedniego resortu, (który w nowym rządzie juz nie istniał) czego niestety nie uczynił, co wynika z zeznań świadka Krzysztofa diuka Koniasa.

Konto bankowe "BS-Biuro Ministra bez t" nie było używane aż do 27 maja 2007 r.

5. 27 maja 2007, kiedy oskarżony nie pełnił już żadnych funkcji publicznych, wykonał przelew z konta bankowego "BS-Biuro Ministra bez t" na swoje prywatne konto "BS-A7308" o tytule "zaległy zwrot za projekt strony WWW", w kwocie 200 starych libertów. Co prawda system nie rejestruje danych osoby wykonującej przelew, ale standardowo przelew może wykonać tylko osoba znająca hasło do konta, którą z cała pewnością jest założyciel konta - Aleksander Nowak (stąd domniemanie, że to on wykonał przelew).

Kolejne przelewy z konta "BS-Biuro Ministra bez t" były wykonywane na konta bankowe: "BS-Pośred. SarDom" i "BS-X1183Kanc.Prawna", których założycielem jest również Aleksander Nowak. Nazwy tych kont sugerują skojarzenie ich z zarejestrowanymi przez Oskarżonego przedsiębiorstwami:
http://sarmacja.org/strona,przedsiebiorstwo,X1108
http://sarmacja.org/strona,przedsiebiorstwo,X1183
Oba przedsiębiorstwa stanową wyłączną własność oskarżonego.

Aleksander Nowak twierdzi w swoich zeznaniach, iż w owych "firmach" zatrudniał pracowników, którym płacił za wykonane na rzecz Ministerstwa usługi. Z informacji uzyskanych od pracowników PASI wynika jednak, iż w obydwu przedsiębiorstwach Oskarżonego nie było ani jednego zarejestrowanego pracownika. Należy więc uznać, ze obydwa w/w konta bankowe "BS-Pośred. SarDom" i "BS-X1183Kanc.Prawna" są również prywatną własnością Oskarżonego.

Poniżej przedstawiam dane z historii konta bankowego "BS-Biuro Ministra bez t" mówiące o przelewach na wszystkie w/w konta Oskarżonego:

a) 2007-05-27 20:58:11: 200 lt z "BS-Biuro Ministra bez t" do "BS-A7308" (zaległy zwrot za projekt strony WWW)
b) 2007-05-27 21:08:25: 500 lt z "BS-Biuro Ministra bez t" do "BS-Pośred. SarDom" (Za umowę SarDom nr 01 z 3.08 2006)
c) 2007-05-28 15:42:24: 250 lt z "BS-Biuro Ministra bez t" do "BS-X1183Kanc.Prawna"(Opłata za usługi prawne)

Po wykonaniu powyższych przelewów na koncie bankowym "BS-Biuro Ministra bez t" z początkowych 1000 starych libertów pozostała kwota 50 starych libertów. A Pan A. Nowak wzbogacił się bezprawnie o 950 starych libertów.

Na koniec nawiażę do zeznań A. Nowaka, który stwierdził, że w/w przelewy wykonywali jego pracownicy (co jest skrajnie mało pradopodobne - brak zarejestrowanych w systemie pracowników, brak ich nazwisk nawet w zeznaniach Oskarżonego). Należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby faktycznie współpracował z kimś nieformalnie, to nie miał prawa udostępniać takim współpracownikom hasła dostępowego do konta Korony "BS-Biuro Ministra bez t". Gdyby jednak to zrobił, to w trakcie wykonywania tych przelewów przez osoby trzecie powinien otrzymać powiadomienie o nich pocztą elektroniczną. Oskarżony nie może więc w żaden sposób bronić się argumentami o swojej ograniczonej odpowiedzialności.


Wnoszę o przychylenie się do wniosku oskarżonego o dobrowolnym poddaniu sie karze. Jednocześnie podtrzymuję propozycje wymiaru kary z aktu oskarżenia.
Karę twierdzy w wymiarze sześciu miesięcy, ale również o karę dodatkową grzywny (art. 34 ust. 2 k.k.) — następstwem
której będzie pozostanie na koncie oskarżonego kwoty 0,15 lt — i karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych w maksymalnym wymiarze osiemnastu miesięcy (art. 39 k.k.)
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: SK/K/11/2008 - Korona (URM) vs Aleksander kaw. Nowak

Postprzez ariston z chios 11 kwi 2009, o 18:03

Ze względu na złożony nareszcie uprzednio wniosek Oskarżenia przychylający się do "prośby" Oskarżonego co do dobrowolnego poddania się karze wzywam Wielce szacownego sędziego Piotra Kościńskiego o wypowiedzenie się czy "przychyla się do zgodnego wniosku oskarżonego i oskarżyciela o dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego". Jednocześnie chciałem dodać że ja się przychylam, wraz ze zgodą Czcigodnego Sędziego Kościńskiego Sąd będzie mógł wydać stosowne postanowienie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Sali Rozpraw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron