Strona 1 z 1

SK/W/3/2008 - Korona (GKNS) vs. Kazag Slobodanovic

PostNapisane: 29 paź 2008, o 14:10
przez Piotr Paweł I
Sąd Krajowy postanawia o nadaniu biegu sprawie, sygn.SK/W/3/2008 - GKNS vs. Kazag Slobodanovic.
viewtopic.php?f=36&t=49
Sąd wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie aktu oskarżenia poprzez: oznaczenie oraz adres poczty elektronicznej oskarżonego, określenie stanu faktycznego ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności, powoływane dowody, uzasadnienie. Sąd wyznacza termin tego uzupełnienia na 2 listopada 2008 r.
Sąd wzywa oskarżonego, Kazaga Slobodanovicia, do odniesienia się do aktu oskarżenia, po jego uzupełnieniu, w terminie do 3 dni po dokonaniu tego uzupełnienia. Sąd poucza oskarżonego o możliwości złożenia wniosku o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, jeżeli przewidziany termin, ze względu na słuszne i uzasadnione okoliczności, jest dla oskarżonego zbyt krótki.
Sąd przypomina oskarżonemu, iż przysługuje mu prawo do odmowy składania wyjaśnień, oraz prawo do dobrowolnego poddania się karze.

Re: SK/W/3/2008 - GKNS vs. Kazag Slobodanovic

PostNapisane: 3 lis 2008, o 11:34
przez Piotr Paweł I
Sąd Krajowy stwierdza, iż wnioskodawca nie uzupełnił aktu oskarżenia. W związku z tym Sąd postanowił
umorzyć sprawę
gdyż nie ma możliwości stwierdzenia, czy oskarżony popełnił czyn zabroniony.