Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez Helwetyk 21 lis 2008, o 00:43

Materiał procesowy został zamieszczony — dla większej czytelności — w pliku PDF: http://bip.sarmacja.org/pobierz.php?id=47
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ariston z chios 21 lis 2008, o 20:26

Wobec powyższego wniosku i zawartych w nim informacji oczekuję wyjaśnień dwojakiego rodzaju:
1. jak to się stało że sprawa ta nie została ujawniona wcześniej
2. czy oskarżony ma zamiar zabrać w sprawie głos?
3. czy Oskarżenie może przedstawić listę osób odpowiedzialnych we wspomnianych okresie za nadzorowanie finansów, kontrolowanie wspomnianych w oskarżeniu operacji?

Do składu orzekającego powołuję sędziów :

aristona z Chios jako przewodniczącego składu orzekającego
Piotra Kościńskiego
Krzysztofa St. M. Koniasa

Przejmując formalnie prowadzenie sprawy, uprzedzam że w jej toku zamierzam ustalić łańcuch odpowiedzialności, przyczynę tak późnego ujawnienia powyższych oskarżeń. Wreszcie tak późne ich ujawnienie niekoniecznie musi oznaczać że oskarżenie zawiera bezsporne fakty, co do których nie ma żadnych wątpliwości.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez Helwetyk 21 lis 2008, o 20:39

Szanowny Panie Przewodniczący,

Odpowiadając na pytania skierowane do oskarżenia:

(1) Sprawa wyszła na jaw przypadkiem, podczas kontroli i porządkowania publicznych rachunków bankowych, dokonywanych przez Jaśnie Oświeconego Kanclerza, diuka Ł., w dniu 19 listopada 2008 r. Kolejne dwie doby zajęło prawne unormowanie sprawy oskarżenia publicznego (tymczasowe wskazanie Szefa URM jako właściwego organu w drodze nowelizacji Dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości) oraz sporządzenie aktu oskarżenia w obecnej postaci.

(3) W zasadzie powinni się byli tym zajmować kolejni Ministrowie Finansów i Gospodarki, jako odpowiedzialni za nadzór nad finansami publicznymi/majątkiem Korony (do 29 grudnia 2007 r.) oraz obsługę rachunkową Korony (od 29 grudnia 2007 r.).
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ANowak 22 lis 2008, o 11:13

Aleksander kaw. Nowak
A7308Szanowny Pan
Przewodniczący Sądu KrajowegoSkładam wniosek o wyłączenie - w trybie art. 5 ust. 2 pkt. 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 478 o organizacji wymiaru sprawiedliwości - Sędziów Sądu Krajowego, powołanych do rozpatrzenia i wydania orzeczenia w mojej sprawie:
SSK Piotr Kościński,
SSK Krzysztof Stanisław Michał Konias.

UZASADNIENIE:
Wskazani wyżej Sędziowie Sądu Krajowego Piotr Kościński oraz Krzysztof Konias są wysoce zaangażowani w wykonywanie funkcji politycznych. Ma to poważny związek z oceną ich bezstronności w stosunku do faktu mojego udziału w życiu społeczno-politycznym Księstwa Sarmacji.
Należy więc zauważyć, co następuje:
1. SSK Krzysztof Konias był czynnym i wysokim działaczem ugrupowania politycznego Sarmackiej Patrii Demokratycznej, z którą to byłem powiązany. W Rządzie pod przewodnictwem - i jego namową - SSK Krzysztofa Koniasa pełniłem funkcję Ministra Finansów i Gospodarki, SSK Konias był bardzo aktywnym działaczem w czasach wykonywania przeze mnie mandatu Posła Księstwa Sarmacji oraz Marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji.
Napomknąć chciałbym o sytuacji, w której kolejny raz objąłem mandat poselski, nie będąc już członkiem Sarmackiej Patrii Demokratycznej, która miała sejmową większość i sprawowała władzę. Wówczas nie popierałem działań partii i głośno o tym mówiłem, jednakże członkowie partii, w tym Sędzia Sądu Krajowego Krzysztof Konias byli niezadowoleni, wręcz urażeni i za wszelką cenę próbowano ze mną w pewien sposób walczyć.
2. SSK Piotr Kościński był związany ze mną umową koalicyjną, na mocy której objąłem urząd Ministra - Podkanclerzego Księstwa Sarmacji, zaś następnie kierowałem Rządem Księstwa Sarmacji przez krótki czas. Pan Kościński był mocnym ogniwem koalicji , jednak mimo to byliśmy ze sobą powiązani. Przez SSK Kościńskiego powołany zostałem do Zespołu Kadr Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ksiestwa Sarmacji. Podczas tworzenia koalicji lobbowałem na rzecz SSK Kościńskiego w przedmiocie obsadzenia urzędu Ministra - Kanclerza.

Cała sprawa ma wymiar w pewnym sensie polityczny - rozchodzi się o sprawowanie funckji publicznych, występują wątki mataczenia i ukrywania faktów popełnienia przestępstwa, dlatego należy wykluczyć wszystkie możliwe czynniki powodujące nieobiektynwe rozpatrzenie sprawy, w tym stronniczość Sędziów, ewentualne uprzedzenia oraz sytuację polityczną.
Pragnę poinformować, że w czasie , o któy się rozchodzi wskazani Sędziowie Sądu Krajowego sprawowali wysokie funkcje - SSK Konias był i jest odpowiedzialny za sferę techniczną, sprawował także formalny nadzór nad Rządem, a także jako Minister Finansów i Gospodarki kontami bankowymi Korony.

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie.

Aleksander kaw. Nowak
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ANowak
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ariston z chios 22 lis 2008, o 15:32

W przedstawionych przez Oskarżonego argumentach, wobec powołanych do orzekania w danej sprawie Sędziów nie znajdują się argumenty wskazujące na ich stronniczość, które wykluczałyby by ich ze składu orzekającego. W Sarmackich realiach sądowniczych by móc uznać sędziego za stronniczego w sprawie należy wskazać konkretny przykład relacji i zachowań, pomiędzy stroną postępowania a sędzią z którego wynikałaby oczywista stronniczość. Musi być to konkretny fakt, bezsporna relacja, wyraźny związek. Według Oskarżonego fakt uczestnictwa w Sarmackiej polityce, czyli nieuchronność zetknięcia się w niej z Oskarżonym świadczy o braku bezstronności, stronniczości sędziego, i w konsekwencji zmusza do jego wyłączenia. Chciałem więc wyprowadzić Oskarżonego z błędu, aby przekonać mnie do wyłączenia sędziego należy przedstawić konkretne argumenty, udokumentowane konkretnymi stanami faktycznymi, relacjami, stosunkami, zachowaniami z przeszłości.
Tym samym postanawiam oddalić wniosek Oskarżonego o wyłączenie wskazanych sędziów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ANowak 23 lis 2008, o 00:54

Szanowy Panie Przewodniczący,

czy zezwala Pan na posługiwanie się cytatami z odbytych prywatnych rozmów ?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ANowak
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ariston z chios 23 lis 2008, o 02:15

Dowody zawierające fragmenty prywatnych rozmów wymagałyby uwierzytelnienia, nie bardzo potrafię sobie wyobrazić w realiach wirtualnych przedstawienie fragmentów prywatnych rozmów, które byłyby uwierzytelnione w ten sposób, że nie budziłyby wątpliwości co do ich prawdziwości. W warunkach wirtualnych jedynie przedstawienie odnośników do miejsc publicznych na których w taki nie budzący wątpliwości sposób utrwalone zostałyby treści wypomniane, umożliwiałoby uznanie takich fragmentów rozmów jako dowodów.
Jeśli Oskarżony uzyska zgodę Wielce szacownych Sędziów na opublikowanie fragmentów wspomnianych prywatnych rozmów, z ich jednoczesnym oświadczeniem że fragmenty te są ich wypowiedziami (alternatywnie brak zgody na opublikowanie ale potwierdzenie prawdziwości wypowiedzi), albo Sędziowie stwierdzą iż istnieją podstawy do uznania ich za stronniczych na tyle by zostali wyłączeni ze składu orzekającego w powyższej sprawie, wyłączę Sędziów od orzekania, albo Oskarżony przedstawi odnośniki do takich miejsc publicznych na których w/w prywatne rozmowy zostały utrwalone i nie pozostawiono wątpliwości do do tożsamości rozmówców. W przypadku opublikowania prywatnych rozmów bez możliwości udowodnienia przez Oskarżonego ich prawdziwości w sposób wyżej wymieniony nie tylko nie wezmę Ich pod uwagę ale będę zmuszony podjąć wobec Oskarżonego środki dyscyplinujące w postaci kar porządkowych, uznam że doszło do obrazy Sądu. Uprzedzam więc, jeśli Oskarżony w sposób wskazany powyżej 1,2,3 nie wyłoży Swych argumentów zostanie Ukarany w trybie doraźnym za obrazę Sądu.
Jeśli Oskarżony potrafi w inny niż wyżej wspomniany uwierzytelnić dowody - proszę o przedstawienie tej metody uwierzytelnienia zanim Oskarżony opublikuje fragmenty rozmów prywatnych - zaznaczam dla Sądu nie może być wątpliwym ani prawdziwość rozmów ani tożsamość rozmówców.
Na marginesie chciałem zaznaczyć że niezmiernie niepokoi mnie postawa Oskarżonego, który skupiając się na rzekomej? stronniczości Sędziów nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji co do przedstawionego oskarżenia. Nie Odniósł się do przedstawionych faktów, nie Złożył wyjaśnień. Czy Oskarżony Chce przez to Powiedzieć że prawdziwość bądź nie - oskarżenia, wynika wprost z przesłanki stronniczości dwóch Sędziów składu orzekającego i powołanie innych Sędziów automatycznie podważy fakty zawarte w oskarżeniu?
Kontynuowanie przyjętej przez Oskarżonego strategii obrony, bez przedstawienia uprawdopodobnionych dowodów stronniczości Sędziów oraz niewinności Oskarżonego, zostanie potraktowane przez Sąd z całą surowością.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ANowak 23 lis 2008, o 11:39

Szanowny Panie Przewodniczący !

Rzeczą naturalną jest, że jeżeli Strona złożyła wniosek o wyłączenie Sędziego to postępowanie powinno zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia wniosku, mimo że sarmackie prawo nie normuje precyzyjnie trybu przeprowadzenia przewodu sądowego można opierać się tu na realnym prawie stanowionym przez organy Polski. Dlatego też nie złożyłem jeszcze wyjaśnień, tudzież oświadczenia z art. 7. 3 Dekretu Księscia Sarmacji z mocą ustawy nr 478 o organizacji wymiaru sprawiedliwości.
W mojej ocenie przy złożeniu wniosku o wyłączenie Sędziego Sąd w drodze postanowienia winien zamknąć przewód sądowy [który w przedmiotowej sprawie ograniczył się do przedstawienia aku oskarżenia], po czym - po rozpatrzeniu w trybie odpowiedniej ustawy wniosku Strony - ponownien otworzyć przewód sądowy w nowym składzie sędziowskim, tudzież w razie odrzucenia wniosku w składzie niezmienionym.
Moim błędem jest również brak odniesienia się do zarzutów , jednakże Sąd powinien poinformować Stronę o tym, iż w obecnym stanie prawnym Sąd nie wzywa w drodze Zarządzenia ani jedenj, ani drugiej Strony do złożenia wyjaśnień.
Nie rozumiem też wypowiedzi Przewodniczącego Sądu Krajowego w kwestii mojego wniosku formalnego - czy jest to jedynie wypowiedź doradcza, tryb postępowania w rozpatrywania wniosku, czy też formalna decyzja ?
W przekonaniu oskrżonego decyzja winna być wydana poprzez odpowiednie Postanowienie Przewodniczącego Sądu celem ewentualnego odwołania .
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ANowak
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ariston z chios 23 lis 2008, o 11:59

Wydałem już w sprawie Postanowienie, oddaliłem wniosek Oskarżonego - jasno i wyraźnie, a nawet precyzyjnie, udzieliłem jednocześnie wyjaśnień i pouczyłem Oskarżonego o oczekiwaniach Sądu co do wniosków o wyłączenie Sędziów (tak by zamknąć kwestię jałowej dyskusji na ten temat - Oskarżony Otrzymał jasne wskazania w jaki sposób i poprzez ukazanie jakich argumentów może składać wnioski o wyłączenie Sędziego). Jednocześnie pouczyłem Oskarżonego o konsekwencjach kontynuowania dyskusji w dotychczasowy sposób.
Wreszcie chciałbym Oskarżonemu zwrócić uwagę że procedura postępowania przed sądem sarmackim jest niesformalizowana, elastyczna i wynika z ustaleń i praktyki sędziego, w granicach obowiązującego prawa. Proces w tej sprawie będę prowadził Ja jako przewodniczący składu orzekającego i ja jako przewodniczący Sądu Krajowego będę rozpatrywał wnioski o wyłączenie Sędziów składu orzekającego (chyba że Oskarżony złoży wniosek o wyłączenie mnie ze składu orzekającego - wtedy wniosek będzie rozpatrywał Wiceprzewodniczący SK). Oskarżonemu nie musi się to podobać, nie musi nawet tego akceptować.
W każdym razie na etapie składania wniosku i wyznaczania składu orzekającego zawsze oczekuję wyjaśnień stron postępowania, tak by przystępując do procesu, rozprawy mieć jasny punkt odniesienia. Oskarżony został wszechstronnie poinformowany o wszystkich aspektach postępowania dowodowego oraz oczekiwaniach Sądu, Sąd oczekuje adekwatnej odpowiedzi Oskarżonego.
Dalsze próby pouczania Sądu przez Oskarżonego zostaną potraktowane jako obraza Sądu i utrudnianie postępowania. Sąd zastosuje odpowiednie środki dyscyplinujące w celu zakończenia tej nietypowej sytuacji. Rozumiem że Oskarżony uznaje wybiegi formalne w postępowaniu za sposób obrony, zamierzam się jednak zdecydowanie im przeciwstawić w celu szybkiego ustalenia stanu faktycznego, jako że nie interesują mnie niczym nie poparte odczucia Oskarżonego co do statusu formalnego procesu (czemu służy postępowanie kasacyjne).

===========================================
Sprawie została nadana sygnatura SK/K/11/2008.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ariston z chios
 

Re: Akt oskarżenia: Korona przeciwko Aleksandrowi kaw. Nowakowi

Postprzez ANowak 23 lis 2008, o 12:21

Wnoszę o udzielenie mi 2-dniowego czasu na przemyślenie sprawy i złożenie odpowiednich wyjaśnień tudzież oświadczenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
ANowak
 


Powrót do Archiwum Biura Podawczego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość