Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

List do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu

Organizacyjne emanacje dyktatury proletariatu

List do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu

Postprzez MAP 22 kwi 2014, o 22:29

Drodzy Sarmaci,

Przekazuję do wiadomości publicznej treści listu wysłanego przed chwilą do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Srebrny Róg, dnia 22 kwietnia 2014 r.


Jego Ekscelencja
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Towarzyszu Prezydencie,

15 maja 2012 r. w życie wszedł Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu, zawarty przez obie Strony dobrowolnie. Mandragorat Wandystanu stał się krajem Korony Księstwa Sarmacji, w myśl postanowień traktatu uznawanym za terytorium sarmackie. Przyjął tym samym konstytucyjny porządek Księstwa oraz nabył prawo do wpływu na ten porządek w drodze demokratycznych, gwarantowanych ustawą zasadniczą, procedur.

W imieniu Rady Ministrów zwracam się z prośbą o:

1) Realizację, zgodnie z postanowieniami sarmackiej konstytucji, przepisów ustawy o obywatelstwie sarmackim, na terytorium Mandragoratu Wandystanu, a co za tym idzie, postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. przez stosowne oświadczenie złożone w miejscu publicznym Księstwa Sarmacji (forum centralne, artykuł w DSG) oraz podjęcie faktycznych działań zmierzających do wypełnienia skutków postanowienia na terytorium Mandragoratu.

2) Zapewnienie egzekucji ostatnich wyroków Sądu Koronnego (1) (2) na terytorium Wandystanu. Obecnie skazana wypowiada się w serwisie internetowym Mandragoratu Wandystanu. Z ubolewaniem stwierdzam, że „honorowe osadzenie” nie odnosi skutku.

3) Przyznanie, na podstawie art. 10 ust. 5 konstytucji, dostępu do serwera Mandragoratu Wandystanu, jako jednego z serwerów Księstwa Sarmacji, Jego Książęcej Mości Tomaszowi Ivowi Hugonowi. Gwoli przypomnienia nowelę konstytucji, nakładającą na Wandystan taki obowiązek, poparł w głosowaniu sejmowym mandragor-senior Pupka.

Uprzejmie proszę o to, by władze Mandragoratu Wandystanu wypełniły powyższe zobowiązania wynikające z Traktatu Unii do dnia 25 kwietnia 2014 r. włącznie. W przeciwnym wypadku będę zmuszony zainicjować procedurę wypowiedzenia Traktatu.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Torped

Do wiadomości:
1/ Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo
2/ JKW Marszałek Sejmu Helwetyk Romański
3/ Obywatele Księstwa
Mikołaj Torped
UNIA TO POKÓJ
ROZPROSZENIE TO JEDNOŚĆ
IGNORANCJA TO SIŁA
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: List do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu

Postprzez PTR 24 kwi 2014, o 19:53

Genosse-Wanda-Stadt, dnia 24 kwietnia anno vandi 2014

Towarzyszu Kanclerzu,
Towarzyszu Książę,
Towarzyszu Marszałku,

Niniejsza wiadomość jest odpowiedzią na list skierowany do mnie, jako Prezydenta Wandystanu, przez Towarzysza Kanclerza.

Chciałbym zapewnić, że Mandragorat Wandystanu akceptuje i podtrzymuje postanowienia Unii zawartej między nim, a Księstwem Sarmacji. Faktem jest, że w ostatnich miesiącach było wiele sporów między władzami i mieszkańcami Mandragoratu a władzami Centralnymi, sporów które często prowadziły do działań nadmiernych i przesadzonych, po obu stronach barykady. Nie zmienia to jednak faktu, że demokratycznie wyłonione władze Wandystanu podtrzymują swoje dążenie do utrzymania Unii - choć otwarte są na ewentualne negocjacje, które mogłyby doprowadzić do modyfikacji spornych punktów Unii.

Odniosę się do kolejnych punktów, w których Towarzysz Kanclerz apeluje o przestrzeganie Unii i prawa Księstwa Sarmacji. W zakresie wskazanym pierwszym punktem - tu sytuacja nie jest jednoznaczna. Przyznam, że nie do końca rozumiem, czym miałoby być wspomniane w liście "oświadczenie" dotyczące realizacji postanowień ustawy. Kanclerz wydał już stosowne postanowienie, które stwierdziło wygaśnięcie funkcji - czy do jego ważności wymagany jest dodatkowy akt ze strony władz Mandragoratu? Nie zauważyłem aby podobne oświadczenia czy akty były wydawane przez inne władze lokalne. Wydawało mi się raczej, że wspomniane postanowienie jest skuteczne bezpośrednio - i, z tego co mi wiadomo, nikt z wymienionych w nim Towarzyszy nie wydawał po tym postanowieniu żadnych aktów prawnych ani nie realizował w żaden sposób uprawnień, która wynikałyby z funkcji z których zostali odwołani.

Chciałbym przy okazji wskazać na nieco nieprecyzyjny charakter tego postanowienia - odwołuje ono bowiem osoby z funkcji których nie pełnili (np tow. Paulina Wileńska nie posiadała obywatelstwa w ogóle, zatem nie mogła pełnić funkcji publicznej z mocy prawa), oraz odwołuje osoby nie precyzując z jakich funkcji (tow. Helmut Walterycz). Nie bardzo rozumiem też co jest rozumiane jako "podjęcie faktycznych działań zmierzających do wypełnienia skutków" - niezależnie od dość karkołomnej formy tego zdania, również jego treść (zrealizowanie ustawy) nie jest jasne, bo, jak wspomniałem wyżej, uważam wspomniane postanowienie za bezpośrednio skuteczne, a zatem nie wymagające dalszych działań z mojej strony. Zwracam uwagę tu też na brak prawnego umocowania do odwoływania części osób wymienionych w tym postanowieniu przez Prezydenta - jeżeli byłoby to konieczne.

Tym niemniej - proszę o sprecyzowanie o jakie konkretne działania chodzi Towarzyszowi Kanclerzowi w punkcie pierwszym - a ze swojej strony postaram się je wykonać w takim zakresie, jaki będzie tylko możliwy. Nie zmienia to jednak mojego osobistego stosunku do wspomnianego postanowienia i reformy - które nadal postrzegam jako skierowane przeciwko sarmackim samorządom i pomyślane jako szczególnie szkodliwe dla Wandystanu, w kontekście wycofania które zostało nam narzucone wrogą polityką części polityków - w tym autorów wspomnianej ustawy.

W kwestii drugiej i trzeciej, to jest przekazania dostępu do serwera Mandragoratu Wandystanu Księciu oraz wymuszenie respektowania wyroku sądu względem towarzyszki Wileńskiej - ze swojej strony chciałbym oświadczyć, że jestem gotów w pełni zrealizować te wymagania, choć jestem zmuszony zaznaczyć, że formę przekazania tych żądań uważam za ewidentną prowokację. Ich przekazanie drogą prywatną byłoby tak samo skuteczne - a nie byłoby podstawą do wywołania kryzysu, który w ich efekcie zaistniał w Mandragoracie Wandystanu.

Kryzys ten, który opisałem w dzisiejszym oświadczeniu opublikowanym m.in. na Forum Centralnym w dziale Mandragoratu Wandystanu, jest kryzysem dotyczącym właśnie dostępu do Wandejskiego serwera. W związku z moją gotowością do realizacji wymagań wymienionych w liście Kanclerza, osoby dysponujące dostępem do serwera - tow. Maksymilian Zwell, tow. Paulina Wileńska oraz tow. Alojzy Pupka - odmówiły przekazania danych dostępowych. Dwie z nich zaangażowały się ponadto w projekt separatystyczny. Nie dysponuję żadnymi metodami, poza perswazją, wymożenia na nich udostępnienia mi serwera Mandragoratu Wandystanu.

Do wspomnianych osób został skierowany apel wraz z ultimatum. Zwracam się jednocześnie do Towarzyszy, jako przedstawicieli władz Sarmackich, o wsparcie tego apelu i działanie skoordynowane z nim. Jeżeli żądania wskazane w tym apelu nie zostanie zrealizowane, zostaną podjęte wszystkie możliwe - i konieczne - kroki - w tym postanowienie o wycofaniu uznaniu serwera wandystan.eu jako oficjalnej strony Mandragoratu Wandystanu. Po wymienionym w ultimatum terminie - 1 maja - w przypadku jego nie zaspokojenia podejmę również inne kroki, na które pozwala mi prawo - w tym także złożenie stosownego wniosku o do Prefekta Generalnego o wniesienie oskarżenia z tytułu pkt 1 ust. 1 art. 40 Kodeksu Sprawiedliwości. Jednocześnie proszę o wstrzymanie ewentualnych działań do tego czasu - aby sprawa mogła zostać rozwiązana drogą dyplomatyczną.

Podsumowując - pkt. 2 i 3 z listu Towarzysza Kanclerza, mimo dobrej woli i chęci, nie jestem w stanie spełnić, nie dysponując samemu dostępem do serwera Mandragoratu Wandystanu ani żadnym wpływem na osoby tym dostępem dysponujące.

I na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na drobny, ale istotny szczegół. Sposobem tytułowania Prezydenta Mandragoratu Wandystanu nie jest "Jego Ekscelencja", ta burżuazyjna forma - co jest powszechnie wiadomo - ma dla Wandejczyków wydźwięk negatywny i obraźliwy. Jeżeli konieczne jest cokolwiek innego niż sama nazwa urzędu, to zgodnie z prawem przynależnym tytułem jest konstytucyjne sformułowanie "Drogi Lider". Będę wdzięczny, jeżeli ta terminologia będzie stosowana.

Z wyrazami szacunku,
Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: List do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu

Postprzez Ignats ik Ruth 24 kwi 2014, o 21:39

I na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na drobny, ale istotny szczegół. Sposobem tytułowania Prezydenta Mandragoratu Wandystanu nie jest "Jego Ekscelencja", ta burżuazyjna forma - co jest powszechnie wiadomo - ma dla Wandejczyków wydźwięk negatywny i obraźliwy. Jeżeli konieczne jest cokolwiek innego niż sama nazwa urzędu, to zgodnie z prawem przynależnym tytułem jest konstytucyjne sformułowanie "Drogi Lider". Będę wdzięczny, jeżeli ta terminologia będzie stosowana.


Analogicznie - Kanclerz nie jest Towarzyszem, a jest Jaśnie Oświeconym, ew. Jego Ekscelencją. Książę jest Jego Książęcą Mością/Jego Mością itd. Wiecie o tym przecież, Towarzyszu...
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
(—) Ignacy Urban de Ruth
królowa-matka Baridasu, diuk Altborka, diuk-małżonek Markony, dzierżawca Wschodniego Domu
Sɪᴇʀᴏᴛᴀ Bᴀʀɪᴅᴀsᴋᴀ Pᴏ Zᴅʀᴏᴡʏᴍ Rᴏᴢsᴀ̨ᴅᴋᴜ Mᴀᴊᴀ̨ᴄᴀ Zᴀᴛᴡᴀʀᴅᴢᴇɴɪᴇ


Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Władze państwowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron