Strona 1 z 1

Zawiadomienie o możliwości popelnienia przestępstwa

PostNapisane: 20 lip 2019, o 19:40
przez Andrzej Fryderyk
Wielce Szacowna Prefekturo,

uprzejmie informuję, iż Filip von Sarm, legitymujący się paszportem o numerze AG939 mógł popełnić przestępstwo złośliwego niepokojenia innej osoby, określona w art. 43 ust. 9 Kodeksu Sprawiedliwości.

Jak Szacowna Prefektura mogła zauważyć, Filip von Sarm już dwukrotnie złożył doniesienie o podejrzeniu popełnienia przez powracającą po około 8 latach Teutonkę, Natalię Wittelsbach. Robi to pomimo tego, iż są to kwestie błahe (jak w uzasadnieniu decyzji Prefektury), bądź przesłanki prowadzące do złożenia wniosku nie zostały należycie sprawdzone – co udowodniłem pod kolejnym z donosów. Wszelkie dowody w kwestii leżą w aktach prefektury.

Działalność kawalera von Sarma przeciwko powracającym mieszkańcom Teutonii jest w oczywisty sposób szkodliwy dla społeczeństwa Sarmacji i winien być ścigany z urzędu, o co oczywiście wnoszę.

Można się śmiać. Można nakierowywać. Ale pewne granice zostają gwałtownie przekraczane. Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak liczyć na podjęcie przez Prefekturę stosownych działań.

Re: Zawiadomienie o możliwości popelnienia przestępstwa

PostNapisane: 30 lip 2019, o 21:38
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 30 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

JKW Andrzej Fryderyk
Srebrny Róg


Z A W I A D O M I E N I E

Prefekt Generalny zawiadamia JKW Andrzeja Fryderyka — jako osobę składającą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa — o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie możliwości złośliwego niepokojenia Natalii Wittelsbach (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939). Sprawa została zarejestrowana w repertorium „Ds” pod sygnaturą akt PG Ds 11.2019.

Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny

Otrzymują:
@AF

Re: Zawiadomienie o możliwości popelnienia przestępstwa

PostNapisane: 19 sie 2019, o 14:24
przez Arsacjusz
Królewskie Miasto Almera, 19 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Andrzej Fryderyk
Srebrny Róg


Z A W I A D O M I E N I E

Oskarżyciel publiczny zawiadamia Jaśnie Oświeconego Diuka Andrzeja Fryderyka — jako osobę składającą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa — o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie złośliwego niepokojenia Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon (PG Ds 11.2019) przez Filipa von Sarma (AG939).

Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny

Otrzymują:
@AF