Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Joanna Izabela 8 wrz 2020, o 16:30

Prefektura informuje, że ze względu na prośbę mieszkańca AH086 zostało zablokowane jego konto.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Antoni 7 paź 2020, o 18:57

Książęce Miasto Grodzisk, 07.10.2020 r.


P O S T A N O W I E N I E
Prefekta Generalnego


Na podstawie art. 3. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach odwołuję z funkcji Prefekta Alexandra Rose (AH065) w związku z długotrwałą nieobecnością.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Antoni 19 paź 2020, o 19:09

Książęce Miasto Grodzisk, 19.10.2020 r.


P O S T A N O W I E N I E
Prefekta Generalnego


Na podstawie art. 5. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach oraz art. 32. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości wymierzam karę dodatkową grzywny na rzecz Korony w wysokości 4000 libertów (słownie: cztery tysiące libertów) Kubie Hogh-Sedrovskiemu (AF099) za wypowiedź na forum centralnym Księstwa Sarmacji w dniu 18.10.2020 r., tj. wykroczenie z art. 44. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości. Kara została wykonana automatycznie.

Materiał dowodowy:
Zrzut ekranu ww. wypowiedzi: http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/Zua9siDm.png

Jednocześnie na podstawie art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach postanawiam usunąć niestosowny fragment ww. wypowiedzi.

Pouczenie:
Od powyższej decyzji o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia jej wydania.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @Nthiefs

Prefektura przypomina, że w sytuacji wymagającej ingerencji Prefektury w wypowiedź w miejscu publicznym wystarczy oznaczyć @Antoni lub napisać na Discordzie #0563.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Antoni 19 paź 2020, o 19:29

Książęce Miasto Grodzisk, 19.10.2020 r.


P O S T A N O W I E N I E
Prefekta Generalnego


Na podstawie art. 5. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach oraz art. 32. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości wymierzam karę dodatkową grzywny na rzecz Korony w wysokości 2000 libertów (słownie: dwa tysiące libertów) Cillianowi Saerucaegowi (AH128) za ćwirka nr 30781 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 19:52:09, tj. wykroczenie z art. 44. ust. 1. pkt 2. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości. Kara została wykonana automatycznie.

Materiał dowodowy:
Zrzut ekranu ww. ćwirka: http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/K7r6yqKo.png

Jednocześnie na podstawie art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach postanawiam ukryć ww. ćwirka.

Pouczenie:
Od powyższej decyzji o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia jej wydania.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @ZwariujeZaraz

Prefektura przypomina, że w sytuacji wymagającej ingerencji Prefektury w wypowiedź w miejscu publicznym wystarczy oznaczyć @Antoni lub napisać na Discordzie #0563.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Antoni 19 paź 2020, o 21:33

Książęce Miasto Grodzisk, 19.10.2020 r.


P O S T A N O W I E N I E
Prefekta Generalnego


Na podstawie art. 5. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach oraz art. 32. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości wymierzam karę dodatkową grzywny na rzecz Korony w wysokości 10000 libertów (słownie: dziesięć tysięcy libertów) Adriannie R, Alatristé (AE726) za wypowiedź na forum centralnym Księstwa Sarmacji w dniu 19.10.2020 r., tj. wykroczenie z art. 44. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości. Kara została wykonana automatycznie.

Materiał dowodowy:
Zrzut ekranu ww. wypowiedzi: http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/fnqPd1RM.png

Jednocześnie na podstawie art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach postanawiam usunąć niestosowny fragment ww. wypowiedzi.

Pouczenie:
Od powyższej decyzji o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia jej wydania.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @AdekJozef

Prefektura przypomina, że w sytuacji wymagającej ingerencji Prefektury w wypowiedź w miejscu publicznym wystarczy oznaczyć @Antoni lub napisać na Discordzie #0563.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Antoni 20 paź 2020, o 15:18

Książęce Miasto Grodzisk, 20.10.2020 r.


K O M U N I K A T
Prefekta Generalnego


Dzisiaj powołani zostali dwaj nowi Prefekci: Szanowny Karol von Sarm oraz Jaśnie Oświecony Prokrustes, ponadto JO Prokrustesowi została powierzona funkcja Podprefekta Generalnego.


Obrazek
(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Filip I Gryf 27 lut 2021, o 17:00

Fer, 27 luty 2021 roku


D E C Y Z J A
o wymierzeniu kary

Filip I Gryf — Prefekt Generalny — działając na wniosek Brunona Krasnodębskiego (AH160), przedstawiciela władz Akademii Neksjalistycznej, przedłożony Prefekturze 27 lutego 2021 roku,

p o s t a n a w i a

na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wymierzyć karę 2 dni więzienia Panu Mkbewe Czarnieckiemu (AG883) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. usunąć obrazek z wypowiedzi p. Mkbewe Czarnieckiego (AG883).

U Z A S A D N I E N I E

Odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.

(—) Filip I Gryf

Obrazek
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Filip I Gryf 27 lut 2021, o 21:51

Sygn. akt PG Ds 1.2021
Fer, 27 lutego 2021 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Filip I Gryf— Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie omijania zakazów wynikających z kary więzienia (tj. czyny z art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s.) przez Pana Mkbewe Czarnieckiego (AG883) poprzez wypowiadanie się poza więzieniem w trakcie odbywania kary.

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo.

U Z A S A D N I E N I E

27 lutego Prefektura powzięła informację o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez Pana Mkbewe Czarnieckiego (AG883) opisanego w art. 40, ust. 1, pkt. 8 Kodeksu Sprawiedliwości tj. naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej. Prefektura ustaliła następujące fakty:

1.27 lutego 2021 r. o godz. 17 Prefektura wydała Decyzję o wymierzeniu kary. Kara została wykonana chwilę po wydaniu decyzji.

2. W trakcie odbywania kary (czyli od ok. godz. 17) Pan Mkbewe Czarniecki (AG883) opublikował kilka postów poza forum więziennym.

Dział Diecezji Angemonckiej

Wobec takich wielokrotnych zdarzeń Prefekt Generalny postanowił wszcząć postępowanie przygotowawcze. Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 5 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Filip I Gryf

Obrazek
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Filip I Gryf 1 mar 2021, o 20:15

Sygn. akt PG Ds 1.2021
Fer, 1 marca 2021 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Filip I Gryf — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 1.2021

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu przeciwko panu Mkbewe Czarnieckiemu (AG883) o wypowiadanie się poza więzieniem w trakcie odbywania kary (czyn z art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s) wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

27 lutego 2021 roku Prefektura powzięła informacje o możliwości popełnienia czynu zabronionego przez Mkbewe Czarnieckiego (AG883) oraz otworzyła postępowanie przygotowawcze, mające na celu sprawdzenie i zebranie dowodów przeciwko podejrzanemu.

Prefektura przeanalizowała dogłębnie sprawę i zgromadziła wystarczające dowody, aby złożyć akt oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 5 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Filip I Gryf

Obrazek
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Poprzednia strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość