Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 25 cze 2019, o 11:01

Sygn. akt PG Ds 03.2019
Królewskie Miasto Almera, 25 czerwca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Orjona von Thorna-Surmy w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa Roberta Piotra Jakuba Łukasza (AG939) poprzez usunięcie, 24 czerwca 2019 r. między godziną 19.25 a 19.39, wątków znajdujących się w dziale Książęcego Miasta Grodziska

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

25 czerwca 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości przez Filipa Roberta Piotra Jakuba Łukasza. Zgłaszający przedstawił dowody w postaci zrzutów ekranu z panelu moderatora. W toku czynności sprawdzających Prefektura potwierdziła ich autentyczność. Należy stwierdzić, że istnieje dostatecznie uprawdopodobnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo. Stwierdzono, że nie występują przesłanki ograniczające dopuszczalność wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 28 cze 2019, o 19:15

Sygn. akt PG Ds 03.2019
Królewskie Miasto Almera, 28 czerwca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 03.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Orjona von Thorn-Surmy w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez usunięcie, 24 czerwca 2019 r. między godziną 19.25 a 19.39, wątków znajdujących się w dziale Książęcego Miasta Grodziska wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

25 czerwca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 1 lip 2019, o 12:16

Sygn. akt PG Ds 04.2019
Królewskie Miasto Almera, 1 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Severina von Verwaltunga w sprawie możliwości przywłaszczania sobie władztwa nad terenami Sarmacji (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Thomasa von Lisendorffa (AG106) poprzez opublikowanie 30 czerwca 2019 roku, około godziny 19.40, na forum Królestwa Hasselandu postu, w którym stwierdził, że przejmuje władzę nad Królestwem Hasselandu, zawiesza działalność hasselandzkiego organu ustawodawczego, a także że przejmuje kontrolę nad Dworem Królewskim

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

30 czerwca 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości przez Thomasa von Lisendorffa. Zgłaszający przedstawił dowód w postaci zrzutu ekranu z działu „Dyskusja ogólna i powitania” znajdującego się na forum Królestwa Hasselandu. W toku czynności sprawdzających Prefektura potwierdziła jego autentyczność. Należy stwierdzić, że istnieje dostatecznie uprawdopodobnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo. W wypowiedzi Thomasa von Lisendorffa padły m.in. słowa: „Przejmuję władzę w Królestwie Hasselandu jako Przewodniczący Rady Wojskowej Hasselandu [...]” oraz „Zawiesza się działalność Zgromadzenia Krajowego”. Stwierdzono, że nie występują przesłanki ograniczające dopuszczalność wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 6 lip 2019, o 16:19

Królewskie Miasto Almera, 6 lipca 2019 roku

Prefekt Generalny odmówił — na podstawie art. 29 ust. 6 zd. 2 k.s. — osadzonemu Filipowi von Sarmie (AG939) przekazania jego wniosku urzędowego do Rady Ministrów wobec braku ustawowych przesłanek. Treść decyzji znajduje się w dziale niejawnym Więzienia Książęcego. Osadzony został pouczony o przysługującym mu prawie złożenia zażalenia do Księcia.

Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 11 lip 2019, o 15:33

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 11 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie możliwości naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez zamieszczanie w okresie od 4 lipca do 10 lipca 2019 roku postów w dziale „Sztab Główny”, mimo odbywania kary więzienia od 3 lipca 2019 roku zasądzonej przez Trybunał Koronny w sprawie o sygnaturze TK 10/19

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

10 lipca 2019 roku prefektura powzięła informację o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s., tj. naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej. W trakcie postępowania sprawdzającego ustalono, że osadzony Filip von Sarm (AG939) zamieścił, w okresie od 4 lipca do 10 lipca 2019 roku, pięć postów w niejawnym dziale „Sztab Główny”, mimo że zgodnie z art. 29 ust. 1 k.s. odbywający karę więzienia nie może korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem dalszych ustępów. Z rejestrów prowadzonych przez Prefekturę Generalną wynika, że Filip von Sarm odbywał karę więzienia od 3 lipca 2019 roku, zaś został zwolniony z Więzienia Książęcego 10 lipca, po godzinie 19.00.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 17 lip 2019, o 12:02

Sygn. akt PG Ds 06.2019
Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie możliwości prowadzenia agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez wielokrotne zamieszczanie linków do innej mikronacji na sarmackim kanale Discord oraz zachęcanie przebywających tam osób do zamieszkania w niej

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku prefektura powzięła informację o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s., tj. prowadzenia agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. W trakcie postępowania sprawdzającego ustalono, że 15 lipca 2019 roku, od godziny 13.52 do godziny 22.19, Filip von Sarm zamieszczał na sarmackim kanale Discord linki do innej mikronacji, jednocześnie zachęcając przebywające tam osoby do zamieszkania w niej. Podejrzany nie reagował na ostrzeżenia administracji kanału.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 17 lip 2019, o 13:06

Sygn. akt PG Ds 07.2019
Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Filipa von Sarma w sprawie możliwości brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 6 k.s.) oraz wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 2 k.s.) przez Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste (AG287)

p o s t a n a w i a

odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec wystąpienia negatywnych przesłanek procesowych, tj. braku czynu (art. 41 ust. 1 pkt 2 k.s.) oraz braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (art. 40 ust. 1 pkt 6 k.s.).

U Z A S A D N I E N I E

19 maja 2019 roku, za pośrednictwem Forum Centralnego, Prefektura została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstw z art. 40 ust. 1 pkt 6 k.s. oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 k.s., tj. brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji oraz wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego przez Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.

W toku postępowania sprawdzającego Prefekt Generalny zarządził uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Przesłuchanie nie wniosło żadnych nowych informacji do prowadzonego postępowania, ponieważ Filip von Sarm udzielił wyłącznie szczątkowych informacji, niepotwierdzonych żadnymi dowodami. Nie był w stanie wskazać, jaką rolę rzekomo pełni Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste w obcym wywiadzie przeciwko Księstwu Sarmacji. Słowne oskarżenia zdecydowanie nie mogą być podstawą postępowania przygotowawczego, ponieważ wszczyna się je, gdy wystąpi dostatecznie uprawdopodobnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo.

Prefekt Generalny ustalił również, że 13 kwietnia 2019 roku Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste złożył przed Marszałkiem Sejmu oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2018 r. o Trybunale Koronnym (Dz. P. poz. 10266) wybrany na funkcję asesora może być obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Osoba składająca zawiadomienie zarzuciła Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste, że pełni on funkcję publiczną w Królestwie Dreamlandu, a zatem, że wprowadził w błąd funkcjonariusza publicznego poprzez złożenie fałszywego oświadczenia. Przesłuchanie w charakterze świadka Filipa von Sarma nie wniosło nowych informacji do postępowania, ponieważ stwierdził on wyłącznie, że Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste pełni w Królestwie Dreamlandu funkcję szpiega.

Prefekt Generalny ustalił, że Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste figuruje w Centralnym Rejestrze Mieszkańców Królestwa Dreamlandu, jednakże ostatni raz logował się w systemie 31 grudnia 2018 roku o godzinie 11:57, czyli około cztery miesiące przed złożeniem oświadczenia. Należy zatem stwierdzić, że z pewnością nie pełnił wówczas żadnej funkcji publicznej w innej mikronacji.

Wystąpienie o zagraniczną pomoc prawną do organów ścigania Królestwa Dreamlandu byłoby bezcelowe wobec braku jakichkolwiek podejrzeń.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 17 lip 2019, o 13:37

Sygn. akt PG Ds 05.2019
Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 05.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu w sprawie możliwości naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez zamieszczanie w okresie od 4 lipca do 10 lipca 2019 roku postów w działach „Sztab Główny” oraz „Ćwiczenia”, mimo odbywania kary więzienia od 3 lipca 2019 roku do 10 lipca 2019 roku zasądzonej przez Trybunał Koronny w sprawie o sygnaturze TK 10/19 wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

11 lipca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczania wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 17 lip 2019, o 21:18

Sygn. akt PG Ds 08.2019
Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Wojciecha Hergemona w sprawie możliwości pomawiania innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez oskarżanie Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji o rzekomo prowadzonym przeciwko niego postępowaniu

p o s t a n a w i a

1) wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo,
2) objąć ściganiem z urzędu przestępstwo prywatnoskargowe z uwagi na interes społeczny na podstawie art. 43 ust. 2 k.s.

U Z A S A D N I E N I E

14 lipca 2019 roku Prefektura Generalna, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. przez Filipa von Sarma. Osoba składająca zawiadomienie stwierdziła, że publicznie oskarżał Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste o to, że jest szpiegiem Królestwa Dreamlandu. Ponadto, według zgłaszającego, Filip von Sarm miał informować na Discordzie, że przeciwko Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste toczy się postępowanie przygotowawcze w prefekturze.

W toku postępowania sprawdzającego Prefekt Generalny zabezpieczył wpisy z sarmackiego kanału Discord. Potwierdzają one informacje zawarte w zawiadomieniu. Filip von Sarm twierdził, że „ale tu ATK jest oskarżonym” oraz „No ale Szpieg-Asesor”.

Przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Sprawiedliwości takie przestępstwa mogą być ścigane również z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Prefekt Generalny uważa, że występują przesłanki objęcia tego czynu ściganiem publicznoskargowym.

Pojęcie „interes społeczny” jest przykładem klauzuli generalnej. Istnienie interesu społecznego, a zatem ingerencję Prefektury Generalnej, uzasadniają poniższe okoliczności:
— okoliczności dotyczące osoby pokrzywdzonej (Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste sprawuje urząd asesora Trybunału Koronnego, jego funkcja wymaga nieposzlakowanej opinii),
— okoliczności dotyczące strony podmiotowej (prawdopodobnie szczególna złośliwość podejrzanego) oraz przedmiotowej czynu (działanie w miejscu publicznym, wykorzystanie środków masowego komunikowania — kanał Discord),
— okoliczności charakteryzujące podejrzanego (nagminne lekceważenie porządku prawnego, niezwracanie uwagi na zasady współżycia społecznego),
— prawdopodobne wywołanie poważnych szkód moralnych u pokrzywdzonego, możliwość utraty do niego zaufania.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 19 lip 2019, o 13:19

Królewskie Miasto Almera, 19 lipca 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Filip von Sarm
M00003 Almera

W E Z W A N I E

Informuję, że wykonanie wobec Pana Filipa von Sarma (AG939) postanowienia przewodniczącego składu orzekajacego o ukaraniu karą porządkową w wysokości 4000 libertów nie jest w pełni możliwe z powodu braku środków pieniężnych na osobistym rachunku bankowym oraz rachunkach bankowych posiadanych przez Pana instytucji prywatnych. Na podstawie art. 7e ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993) wzywam Pana do zgromadzenia w terminie 72 godzin środków pieniężnych w wysokości 86,46 libertów w celu uniknięcia licytacji znaczków, o której mowa w art. 7e ust. 1.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek


Otrzymuje:
@Powietrzny
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości