Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

W tym dziale można zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 20 lip 2019, o 14:51

Sygn. akt PG Ds 09.2019
Królewskie Miasto Almera, 20 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Filipa von Sarma w sprawie możliwości tytułowanie osoby trzeciej nienależnym przynależnym Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu (tj. czyn z art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s.) przez Natalię Wittelsbach (T1277) poprzez nazwanie Januszka von Hippogriffa-Pałasza „Waszą Wysokością”

p o s t a n a w i a

odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec wystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, tj. niskiej społecznej szkodliwości czynu.

U Z A S A D N I E N I E

19 lipca 2019 roku, za pośrednictwem Forum Centralnego, Prefektura Generalna została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s. przez Natalię Wittelsbach (T1277). Osoba składająca zawiadomienie stwierdziła, że Natalia Wittelsbach w wątku „Powrót w glorii i chwale” nazwała Januszka von Hippogriffa-Pałasz „Waszą Wysokością”, czyli tytułem przynależnym Królowi Baridasu (interrexowi).

Prefektura ustaliła, że Januszek von Hippogriff-Pałasz obecnie nie sprawuje urzędu interrexa Królestwa Baridasu. Ponadto stwierdzono, że spis władz w rubryce „Samorząd terytorialny” nie jest aktualny, ponieważ Januszek von Hippogriff-Pałasz wciąż widnieje w spisie jako interrex Królestwa Baridasu.

Przepis art. 23 ust. 3 k.s. normuje, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Czyn zabroniony staje się przestępstwem tylko wtedy, gdy jest społecznie szkodliwy w stopniu większym od znikomego — zostaje wówczas czynem karygodnym. Oceniając społeczną szkodliwość czynu, należy wziąć pod uwagę kryteria podmiotowe i przedmiotowe. W ramach okoliczności mających charakter przedmiotowy możemy wymienić m.in.: rodzaj naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej szkody oraz sposób popełnienia przestępstwa. Do kryteriów podmiotowych zaliczymy motywację sprawcy, postać zamiaru oraz naruszone reguły ostrożności.

Natalia Wittelsbach niedawno powróciła do Księstwa Sarmacji. Nie można wymagać, aby po długiej nieobecności nie myliła się co do tego, kto sprawuje urzędy państwowe. Co więcej, należy podkreślić, że spis władz jest nieaktualny, co najprawdopodobniej wprowadziło w błąd Natalię Wittelsbach. Rozmiar wyrządzonej szkody jest znikomy, zaś sposób popełnienia czynu nie budzi wątpliwości. Trudno również mówić o naruszonych regułach ostrożności, ponieważ sprawdziła spis władz, czyli dochowała wszelkich starań, aby zwrócić się do każdej z wymienionych w poście osób należnym tytułem.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 20 lip 2019, o 20:28

Sygn. akt PG Ds 10.2019
Królewskie Miasto Almera, 20 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Filipa von Sarma w sprawie możliwości przywłaszczenia sobie tytułu szlacheckiego (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s.) przez Natalię Wittelsbach (T1277) poprzez umieszczenie w swoim podpisie w państwowym systemie informatycznym słów „Baronessa Sarmacji”

p o s t a n a w i a

odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec wystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, tj. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

U Z A S A D N I E N I E

20 lipca 2019 roku, za pośrednictwem Forum Centralnego, Prefektura Generalna została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s. przez Natalię Wittelsbach (T1277). Osoba składająca zawiadomienie stwierdziła, że Natalia Wittelsbach umieściła w swoim podpisie na Forum Centralny słowa „Baronessa Sarmacji”, czym miała się dopuścić przywłaszczenia sobie tytułu szlacheckiego.

Prefektura ustaliła, że Natalii Wittelsbach na podstawie postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 31 października 2011 r. w sprawie nobilitacji (Dz. P. poz. 4914) przysługuje tytuł baronessy. Należy stwierdzić, że nie popełniono przestępstwa, ponieważ osoba wskazana w zawiadomieniu używa przynależnego jej tytułu szlacheckiego.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 21 lip 2019, o 18:46

Sygn. akt PG Ds 08.2019
Królewskie Miasto Almera, 21 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 08.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte na podstawie zawiadomienia Wojciecha Hergemona (T0003) w sprawie możliwości pomawiania innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez oskarżanie Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji o rzekomo prowadzonym przeciwko niego postępowaniu wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości pomawiania Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste o takie postępowanie lub właściwości, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 30 lip 2019, o 11:56

Sygn. akt PG Ds 06.2019
Królewskie Miasto Almera, 30 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 06.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu w sprawie możliwości prowadzenia agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez wielokrotne zamieszczanie linków do innej mikronacji na sarmackim kanale Discord oraz zachęcanie przebywających tam osób do zamieszkania w niej wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości prowadzenia agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 30 lip 2019, o 12:06

Królewskie Miasto Almera, 30 lipca 2019 roku

Uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniem Regenta z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie skorzystania z prawa łaski (Dz. P. poz. 11049) wobec Filipa von Sarma (AG939) skazany został niezwłocznie osadzony w Więzieniu Książęcym do 20 sierpnia 2019 roku. Akt abolicji indywidualnej zmienił karę banicji na karę trzech tygodni więzienia.

(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 30 lip 2019, o 21:35

Sygn. akt PG Ds 11.2019
Królewskie Miasto Almera, 30 lipca 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Andrzeja Fryderyka w sprawie możliwości złośliwego niepokojenia Natalii Wittelsbach (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939) poprzez składanie bezzasadnych zawiadomień o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa

p o s t a n a w i a

1) wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo,
2) objąć ściganiem z urzędu przestępstwo prywatnoskargowe z uwagi na interes społeczny na podstawie art. 43 ust. 2 k.s.

U Z A S A D N I E N I E

20 lipca 2019 roku Prefektura Generalna, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s. przez Filipa von Sarma. Osoba składająca zawiadomienie stwierdziła, że Filip von Sarm przedkładał Prefekturze bezpodstawne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Natalię Wittelsbach, która niedawno powróciła do Księstwa Sarmacji.

W toku postępowania sprawdzającego Prefekt Generalny zabezpieczył akta z repertorium „Ds” o sygnaturze PG Ds 09.2019 i PG Ds 10.2019. Zgromadzony materiał potwierdza słowa osoby zawiadamiającej. Prefekt Generalny dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowania przygotowawczego po zawiadomieniu Filipa von Sarma. W obu przypadkach wystąpiły negatywne przesłanki procesowe. Za pierwszym razem ustalono, że Natalii Wittelsbach przysługiwał tytuł baronessy, zaś kolejne zawiadomienie miało charakter czysto złośliwy.

Przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s. jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Sprawiedliwości takie przestępstwa mogą być ścigane również z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Prefekt Generalny uważa, że występują przesłanki objęcia tego czynu ściganiem publicznoskargowym.

Pojęcie „interes społeczny” jest przykładem klauzuli generalnej. Istnienie interesu społecznego, a zatem ingerencję Prefektury Generalnej, uzasadniają poniższe okoliczności:
— okoliczności dotyczące osoby pokrzywdzonej (możliwa nieznajomość przepisów związana z niedawnym powrotem po kilku latach nieobecności, co znacząco utrudniałoby ściganie podejrzanego),
— okoliczności dotyczące strony podmiotowej (prawdopodobnie szczególna złośliwość podejrzanego) oraz przedmiotowej czynu (działanie w miejscu publicznym, wykorzystanie środków masowego komunikowania — Forum Centralne),
— okoliczności charakteryzujące podejrzanego (nagminne lekceważenie porządku prawnego, niezwracanie uwagi na zasady współżycia społecznego),
— prawdopodobne wywołanie poważnych szkód moralnych u pokrzywdzonej, zniechęcenie jej do powrotu do Księstwa Sarmacji.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 1 sie 2019, o 22:45

Sygn. akt PG Ds 12.2019
Królewskie Miasto Almera, 1 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie możliwości publicznego znieważania Wojciecha Hergemona (T0003), Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), Helwetyka Romańskiego (A0001) i Defloriusza Dymana Wandera (A0441) (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.) przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644) poprzez używanie w stosunku do nich 1 sierpnia 2019 roku na Forum Centralnym wulgarnych i obelżywych słów (m.in. „5 cweli”, „5 ciot”, „rzetelnie i sumiennie robić loda [...]”)

p o s t a n a w i a

1) wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo,
2) objąć ściganiem z urzędu przestępstwo prywatnoskargowe z uwagi na interes społeczny na podstawie art. 43 ust. 2 k.s.

U Z A S A D N I E N I E

1 sierpnia 2019 roku Prefektura Generalna powzięła informację o możliwości popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s., tj. publicznego znieważania innej osoby. Ustalono, że 1 sierpnia 2019 roku Jarosław Wawrzyniak zamieścił na Forum Centralnym trzy posty, w których znieważył Wojciecha Hergemona, Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka, Helwetyka Romańskiego i Defloriusza Dymana Wandera, używając w stosunku do nich wulgarnych i poniżających określeń — np. „[D]opuścili się plugawych czynów tj: opierdalania pał [...]”.

Przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Sprawiedliwości takie przestępstwa mogą być ścigane również z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Prefekt Generalny uważa, że występują przesłanki objęcia tego czynu ściganiem publicznoskargowym.

Pojęcie „interes społeczny” jest przykładem klauzuli generalnej. Istnienie interesu społecznego, a zatem ingerencję Prefektury Generalnej, uzasadniają poniższe okoliczności:
— okoliczności dotyczące osób pokrzywdzonych (wielość pokrzywdzonych mogłaby utrudnić skoordynowane ściganie podejrzanego),
— okoliczności dotyczące strony podmiotowej (prawdopodobnie szczególna złośliwość podejrzanego) oraz przedmiotowej czynu (działanie w miejscu publicznym, wykorzystanie środków masowego komunikowania — Forum Centralne, poważny rozmiar przestępstwa oraz jego negatywne następstwa),
— okoliczności charakteryzujące podejrzanego (nagminne lekceważenie porządku prawnego — czyn popełniony niedługo po opuszczeniu Więzienia Książęcego, niezwracanie uwagi na zasady współżycia społecznego),
— prawdopodobne wywołanie poważnych szkód moralnych u pokrzywdzonych,
— drastyczny przypadek łamania prawa (używanie wysoce obraźliwego języka).

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 2 sie 2019, o 12:19

Sygn. akt PG Ds 12.2019
Królewskie Miasto Almera, 2 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zastosowaniu środka zapobiegawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 12.2019, na podstawie art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

zastosować wobec Jarosława Wawrzyniaka (AG644), podejrzanego o publiczne znieważenie Wojciecha Hergemona (T0003), Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), Helwetyka Romańskiego (A0001) i Defloriusza Dymana Wandera (A0441) (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.), środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania wobec wystąpienia ustawowych przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach.

U Z A S A D N I E N I E

1 sierpnia 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości znieważenia innej osoby (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.) przez Jarosława Wawrzyniaka. Podejrzany zamieścił na Forum Centralnym wypowiedzi wulgarnie i poniżająco odnoszące się do osób wskazanych w osnowie postanowienia. Okoliczności sprawy — w tym uprzednia karalność podejrzanego za ten sam czyn — wskazują, że kontynuowałby on swój proceder.

Wystąpiły przesłanki wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach. Zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Jarosław Wawrzyniak popełnił przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s. Jednocześnie zachodzi obawa, że jego dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem — godność człowieka, jak również porządek publiczny.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 3 sie 2019, o 20:27

Sygn. akt PG Ds 12.2019
Królewskie Miasto Almera, 3 sierpnia 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 12.2019

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu w sprawie możliwości publicznego znieważania Wojciecha Hergemona (T0003), Alfreda Fabiana von Tehen-Dżeka (AG541), Helwetyka Romańskiego (A0001) i Defloriusza Dymana Wandera (A0441) (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.) przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644) poprzez używanie w stosunku do nich 1 sierpnia 2019 roku na Forum Centralnym wulgarnych i obelżywych słów wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

1 sierpnia 2019 roku Prefektura Generalna wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwości publicznego znieważenia innej osoby (tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.) przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644).

W wyniku przeprowadzonych czynności dowodowych Prefektura zgromadziła odpowiedni materiał, co pozwala na wniesienie aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 4 sie 2019, o 19:57

Królewskie Miasto Almera, 4 sierpnia 2019 roku


D E C Y Z J A
o zastosowaniu czynności porządkowej

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z wypowiedziami zamieszczonymi przez Jarosława Wawrzyniaka (AG644) 2 i 3 sierpnia 2019 roku na Forum Centralnym w dziale Więzienia Książęcego, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach (Dz. P. poz. 4993),

p o s t a n a w i a

  1. zamknąć i przenieść do archiwum Więzienia Książęcego wypowiedzi o numerach 314550, 314574, 314575 i 314576,
  2. dołączyć decyzję do akt sprawy o sygnaturze PG Ds 12.2019.

U Z A S A D N I E N I E

3 sierpnia 2019 roku Prefekt Generalny, sprawując nadzór nad osadzonymi w Więzieniu Książęcym, powziął informację o wypowiedziach zamieszczonych przez Jarosława Wawrzyniaka w dziale Więzienia Książęcego na Forum Centralnym. Zatrzymany zamieścił łącznie cztery posty, w których w wulgarny i plugawy sposób (m.in. „chcę w dupie ruchać swojego faceta”, „co bierze w paszcze fiuta” oraz „Dziś Hergemon obsłużył 3 więźniów”) zwracał się do innych osób.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach, prefekt jest uprawniony do wszystkich działań faktycznych zwyczajowo wchodzących w zakres czynności porządkowych właściwych dla danego środka komunikacji. Zdaniem Prefekta Generalnego działania o charakterze moderacyjnym — zamykanie i przenoszenie wypowiedzi do archiwum — wchodzi w skład czynności porządkowych właściwych dla Forum Centralnego.

Dział Więzienia Książęcego jest niejawny, dlatego prefekt nie ma podstawy prawnej, aby wymierzyć grzywnę na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 lub art. 44 ust. 2 k.s. Nie ulega jednak wątpliwości, że prefekt, podejmując czynności porządkowe, może działać na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw u zatrzymanych i skazanych — przede wszystkim poczucia potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Działania Jarosława Wawrzyniaka miały demoralizujący wpływ na pozostałych osadzonych, wobec czego podjęcie czynności porządkowej w postaci zamknięcia i przeniesienia do archiwum Więzienia Książęcego wypowiedzi wymienionych w osnowie decyzji było konieczne.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość