Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Michał F. Lubomirski 4 gru 2018, o 00:09


Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 3 grudnia 2018 roku


Odnosząc się do Decyzji Prefekta Generalnego z dnia 13 listopada 2018 roku oraz w związku z ustępem 1. artykułu 7d Ustawy o prefektach

Art. 7d. [Dobrowolne osadzenie w więzieniu]


1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o osadzeniu w więzieniu, na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 7 dni.
[...]


POSTANAWIAM


o zablokowaniu konta Pana Michała Pséftisa (AF632).

UZASADNIENIE

Stwierdzam, iż to, że osadziłem go w więzieniu z jego woli (co było uzgadniane przez Pocztę Konną) na czas jednego roku (czego notabene nie sprecyzowałem w Decyzji z dnia 13 listopada br.) nie było zgodne z prawem (art. 7d ust. 1 Ustawy o prefektach), co niniejszą Decyzją koryguję. Ponadto, Pan Michał Pséftis początkowo prosił o trwałą blokadę konta, zatem blokada wydaje się postępowaniem wskazanym i uzasadnionym.

Uprasza się wszystkich, którzy mają kontakt z Panem Michałem Pséftisem o poinformowanie go o zaistniałej sytuacji.Grodzisk, dnia 3 grudnia 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-) Michał Franciszek kaw. Lubomirski-Lisewicz


Obrazek
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Andrzej Fryderyk 16 gru 2018, o 21:51

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o prefektach w zw. z art. 41 ust. 8. Kodeksu Sprawiedliwości ocenzurowano wypowiedź Tutmozisa Grenlandzkiego (AG754), odstępując od wzniesienia aktu oskarżenia.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Michał F. Lubomirski 30 gru 2018, o 00:34


Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 30 grudnia 2018 roku


Działając na podstawie art. 3. ust. 5. i 6. Ustawy o prefektach, w związku ze kandydowaniem niżej wymienionych osób w wyborach do Sejmu LXI Kadencji (a także wskutek rezygnacji Pana Erika Ottona von Hochenburg powiązanej z wyborami) odwołuję ze stanowisk prefektów JKW Andrzeja Fryderyka [AF462] i Sławetnego Pana Erika Ottona von Hochenburg [AG643] a tym samym odwołuję JKW Andrzeja Fryderyka z funkcji Podprefekta Generalnego.

Link do Postanowienia: http://prawo.sarmacja.org/akt,10618.html


Grodzisk, dnia 30 grudnia 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek kaw. Lubomirski-Lisewicz


Obrazek
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Michał F. Lubomirski 10 sty 2019, o 21:41

Uprzejmie informuję, iż w ramach wykonywania czynności porządkowych w miejscu publicznym – systemie artykułów, podjąłem decyzję o ukryciu artykułu http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11469/1, ze względu na to, że jest to zdublowany artykuł jednakowy z artykułem opublikowanym chwilę wcześniej.

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2018 r.


(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
Prefekt Generalny
(-) płk. Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz, baronet

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Księstwa Urbino
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Albert 19 sty 2019, o 15:58

Drodzy Sarmaci,

Powołałem w skład Prefektury Generalnej dwóch nowych prefektów: Ottona von Spee-Asketila (PpG) oraz Remigiusza Lwowskiego von Hochenhausera.

Akt w DP

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Albert 2 mar 2019, o 00:01

Drodzy Sarmaci,

Z racji braku lepszego miejsca dla takiego ogłoszenia: Prefektura literalnie na dniach rozpatrzy wszystkie złożone zawiadomienia, pracujemy całym zespołem możliwie najszybciej. Przepraszam ze swojej strony za opóźnienia spowodowane realem — mimo braku jednak namacalnej obecności regularnie monitoruję.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Albert 25 mar 2019, o 14:18

Postanowienie uchylone. Komentarz: link.

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 20 października 2011 r (Dz.P., poz. 4890) postanawia o zablokowaniu konta-klona Rooshoffego Byczqa (Yaraeha Euskadiego), który posługuje się tożsamością: Teofil Krakowski (AG924).

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Albert 12 kwi 2019, o 17:48

Prefektura Generalna, działając zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, dokonała zatrzymania Adama Aleksandra (AG927) oraz jego pozostałych tożsamości Adam Rojsonov (AG797), князь из далекой русской земли из далекой русской (AG930).

Niezwłocznie wniesiono akt oskarżenia.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Albert 24 kwi 2019, o 11:52

Decyzja Prefektury ws. Jarosława Wawrzyniaka ukaże się najpóźniej do piątku — zależnie od sprawności wspólnego „posiedzenia” prefektów, bo sprawa wbrew pozorom nie jest zero-jedynkowa.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Avatar użytkownika
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Postprzez Arsacjusz 15 maja 2019, o 21:49

Sygn. akt PG Ds 01.2019
Królewskie Miasto Almera, 15 maja 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Helwetyka Romańskiego w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra (AG927)

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

15 maja 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości przez Adama Aleksandra. W toku czynności sprawdzających stwierdzono, że we wspomnianej sygnaturze znajdował się link do strony internetowej innej mikronacji.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości