Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 30 maja 2019, o 14:11

O B W I E S Z C Z E N I E
K S I Ę C I Aw sprawie

POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

oraz

ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU LXI KADENCJIObywatelki i obywatele,

w dniu 30 maja zarządziłem wybory do Sejmu LXI kadencji. Głosowanie rozpocznie się z dniem 15 czerwca, a zakończy się 16 czerwca o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części. W tym samy dniu powołałem Książęcą Komisję Wyborczą, właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:


 • JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
 • Czcigodny Baron Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
 • Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 7 czerwca. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale Książęcej Komisji Wyborczej o nazwie "[SEJM-LXI] (nazwa komitetu)" w którym aktywni obywatele niestartujacy z danej listy będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów takich obywateli.

Siła głosu przedstawia się bardzo prosto — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Liczba wybieranych posłów wynosi pięciu.


Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i Książęcej Komisji Wyborczej, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją.(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:13

I N F O R M A C J A
O PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, informuje o przyjęciu następujących zgłoszeń (w kolejności pojawiania się):

 • KW Powietrzny:
  1. Filip Powietrzny (AG939).
 • KW Sarmacka Unia Demokratyczna:
  1. Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916),
  2. Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681),
  3. Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804),
  4. Tadeusz von Hippogriff-Brus (AG864),
  5. Januš Allan von Hippogriff (AG887).
 • KW Unia Wolności i Odpowiedzialności:
  1. Defloriusz Dyman Wander (A0441),
  2. Joahim von Ribertrop (AG960).
 • KW Stronnictwo Konserwatywne:
  1. Helwetyk Romański (A0001),
  2. Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668),
  3. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766),
  4. Ludwik Tomović (AF433),
  5. Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970),
  6. Roland Heach-Romański (AF181)
 • Zielony Świt:
  1. Thomas von Lisendorff (AG106).(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:20

I N F O R M A C J A
O KOLEJNOŚCI LIST


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Na podstawie art. 7 ust. 7 zd. 2 Ordynacji wyborczej („Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”) ustalam kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania:

 1. KW Stronnictwo Konserwatywne
 2. KW Sarmacka Unia Demokratyczna
 3. KW Unia Wolności i Odpowiedzialności
 4. KW Powietrzny
 5. Zielony Świt(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wybory do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 8 cze 2019, o 13:39

I N F O R M A C J A
O UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA


W WYBORACH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, ogłasza listę obywateli uprawnionych do głosowania, wraz z siłą głosu:

 • Helwetyk Romański (A0001) - siła głosu: 3
 • Piotr III Łukasz (A0004) - siła głosu: 3
 • Incisive (A0306) - siła głosu: 1
 • Defloriusz Dyman Wander (A0441) - siła głosu: 3
 • Zbyszko Gustolúpulo (A1070) - siła głosu: 1
 • Prokrust Zombiakov (A1217) - siła głosu: 1
 • Piotr Paweł I (A1225) - siła głosu: 3
 • Magnum von Graudenz (A1685) - siła głosu: 3
 • Piotr II Grzegorz (A1952) - siła głosu: 1
 • Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715) - siła głosu: 1
 • Timan Demollari (A4412) - siła głosu: 1
 • Mikołaj Torped (A5781) - siła głosu: 1
 • Avril von Levengothon (A7169) - siła głosu: 1
 • Henryk Leszczyński (A7599) - siła głosu: 3
 • Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) - siła głosu: 3
 • Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970) - siła głosu: 3
 • Guedes de Lima (A9121) - siła głosu: 1
 • Mustafa Owski (A9160) - siła głosu: 3
 • Tomasz Ivo Hugo (AD468) - siła głosu: 3
 • Vladimir ik Lihtenštán (AD867) - siła głosu: 3
 • Markus Arped (AE336) - siła głosu: 1
 • Fryderyk von Hohenzollern (AE372) - siła głosu: 1
 • Młynek Kawowy (AE461) - siła głosu: 1
 • Albert Felimi-Liderski (AE494) - siła głosu: 1
 • Jack von Horn (AE544) - siła głosu: 1
 • John Rasmusen (AE569) - siła głosu: 1
 • Akrypa Rabotowicz von Primisz (AE653) - siła głosu: 1
 • Adrian Maksymilian Józef Alatriste (AE726) - siła głosu: 1
 • Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - siła głosu: 1
 • Tomasz Liberi (AF039) - siła głosu: 1
 • Szymon de Canterville (AF099) - siła głosu: 1
 • Hewret von Thorn (AF166) - siła głosu: 1
 • Roland Heach-Romański (AF181) - siła głosu: 3
 • Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205) - siła głosu: 1
 • Ludwik Tomović (AF433) - siła głosu: 3
 • Andrzej Fryderyk (AF462) - siła głosu: 3
 • Kristian Arped (AF683) - siła głosu: 1
 • Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766) - siła głosu: 3
 • Adam Jerzy Piastowski (AF793) - siła głosu: 3
 • Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820) - siła głosu: 3
 • Julian Fer at Atera (AF827) - siła głosu: 3
 • Eddard Noqtern (AF890) - siła głosu: 1
 • Arsacjusz Arped (AF905) - siła głosu: 3
 • Peter West (AF958) - siła głosu: 1
 • Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - siła głosu: 1
 • Heweliusz Popow-Chojnacki (AG006) - siła głosu: 1
 • Tomasz Mancini (AG082) - siła głosu: 1
 • Thomas von Lisendorff (AG106) - siła głosu: 3
 • Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) - siła głosu: 1
 • Otto von Spee-Asketil (AG243) - siła głosu: 3
 • Henryk Wespucci (AG281) - siła głosu: 1
 • Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (AG287) - siła głosu: 3
 • Baszar Svensson at Atera (AG308) - siła głosu: 1
 • Joanna Izabela (AG472) - siła głosu: 3
 • Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - siła głosu: 3
 • Bajtuś Bajtuś (AG576) - siła głosu: 1
 • Radzimir Krasnodębski (AG617) - siła głosu: 1
 • Niegosław Sarewicz (AG622) - siła głosu: 1
 • Erik Otton von Hohenburg (AG643) - siła głosu: 3
 • Jarosław Wawrzyniak (AG644) - siła głosu: 1
 • Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) - siła głosu: 3
 • Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668) - siła głosu: 1
 • Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681) - siła głosu: 3
 • Daniel Szekeres (AG693) - siła głosu: 1
 • Leszek Roskohard (AG718) - siła głosu: 1
 • Seweryn Santecki (AG763) - siła głosu: 3
 • Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) - siła głosu: 3
 • Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) - siła głosu: 1
 • James McCaskey (AG832) - siła głosu: 1
 • Michelangelo Piccolomini (AG856) - siła głosu: 3
 • Tadeusz von Hippogriff-Brus (AG864) - siła głosu: 3
 • Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) - siła głosu: 3
 • Józef Sowiński (AG870) - siła głosu: 1
 • Franz Langer (AG874) - siła głosu: 1
 • Alex Joe (AG880) - siła głosu: 1
 • Januš Allan von Hippogriff (AG887) - siła głosu: 3
 • Szymon Grański (AG889) - siła głosu: 3
 • Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) - siła głosu: 3
 • Filip Powietrzny (AG939) - siła głosu: 3
 • Piotr vel Bocian (AG958) - siła głosu: 1
 • Joahim von Ribertrop (AG960) - siła głosu: 1
 • Natan Korczyński (AG969) - siła głosu: 1
 • Wojciech Hergemon (T0003) - siła głosu: 1
 • Król Patryk I Labacki (T0009) - siła głosu: 1
 • Leszek de Ruth (T1102) - siła głosu: 3
 • Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) - siła głosu: 3
 • Ignacy Urban de Ruth (T1167) - siła głosu: 1
 • (—) Piotr III Łukasz
  Książę Sarmacji
  Avatar użytkownika
  Królestwo Hasselandu
   


  Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

  Kto przegląda forum

  Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości