Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Filip I Gryf 29 sie 2019, o 15:45

WKM Piotrze III Łukaszu,
Poważany Marszałku Sejmu,
Szanowni Posłowie,

Korzystając z przysługujących uprawnień, praw i wypełniając obowiązki przedstawiam w imieniu Rady Ministrów jako Podkanclerzy i Minister Spraw Zagranicznych projekt traktatu z Federacją Nordacką. Federacja Nordacka jest m. in. kontynuatorem Unii Trzech Narodów, która weszła w jej skład. Z Unią Trzech Narodów mieliśmy dobre stosunki, a Federacja Nordacka nie widzi przeciwskazań oraz pragnie utrzymywać z Sarmacją dobre stosunki. Również, wśród obywateli i władz Federacji, znajdują się obywatele sarmaccy. Dlatego współpraca pomiędzy naszymi państwami na pewno będzie owocna, dlatego przedstawiam projekt traktatu do ratyfikacji.

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy między Księstwem Sarmacji, a Federacją Nordacką


sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu XX sierpnia 2019 roku

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Albert Jan Maat, Kanclerz Księstwa Sarmacji
Jego Ekscelencja Januszek von Hippogriff-Pałasz, Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Prezydent Federacji Nordackiej,
w imieniu Federacji Nordackiej

uzgodniły, co następuje:


Art. 1.
Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.
1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
1. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
2. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.
1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.
1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Krasnodarsku.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.


Kłaniam się i podczas debaty na pewno postaram się być obecny.
Filip I Gryf

Profil

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Laurẽt 31 sie 2019, o 11:15

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z wyznaczeniem mnie na urząd oraz w nawiązaniu do art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu informuję, że w zakresie ustalonego podziału obowiązków nie otrzymałem od Marszałka Sejmu dyspozycji w tej sprawie. @SantiVilarte

Jednocześnie pragnę Pana Ministra zapewnić, że poprzez Pocztę Konną złożyżem stosowne zapytanie w tej sprawie, ale ze względu na fakt, że Marszałek Sejmu informował mnie o tym, że chwilowo może być nieobecny to proszę o odrobinę cierpliwości i obiecuję zająć się powyższą sprawą niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.


Z wyrazami szacunku

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Santi Vilarte 2 wrz 2019, o 12:23

WKM,
Wysoka Izbo,

poddaję projekt pod obrady i otwieram pierwsze czytanie, które potrwa cztery dni, do piątku 06.08.2019r. Nieco dłuższy okres debaty wydaje się słuszny ze wzgl. na wagę tego aktu. Zachęcam do aktywnego udziału w dyskusji.

@MaHi @kaxiu @LudwikTommo @defloriusz
@JanuszekvHP
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Santi Vilarte 3 wrz 2019, o 20:24

Mam jedną wątpliwość, mianowicie ujęcie "w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu". Kwestia jest raczej symboliczna, ale takie sformułowanie brzmi jakby to były dwa całkowicie odrębne podmioty. Czy nasi reprezentanci nie mogą występować po prostu w imieniu KS jako całości? Bo z drugiej strony, wyróżnienie Baridasu nie jest sprawiedliwe wobec braku wyróżnienia innych prowincji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Laurẽt 4 wrz 2019, o 16:47

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!
Szanowny Panie Marszałku,

Co prawda Sarmacja nie podpisała jeszcze dokumentów z Baridasem, ale różnica między Baridasem, a innymi prowincjami jest znacząca.

To nie miejsce na tego typu dyskusje, więc dodam tylko, że wspólna polityka zagraniczna Baridasu i Sarmacji do tej pory była realizowana przez wladze centralne Sarmacji, a Baridas do chwili obecnej nie miał aspiracji by ten fakt zmienić.

Do chwili podpisania umowy międzynarodowe Sarmacja, a Baridasem wszystkie umowy podpisywać należy (według mnie) ze strony Księstwa Sarnacji.


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Filip I Gryf 5 wrz 2019, o 19:17

WKM,
Marszałku Sejmu,
Posłowie na Sejm,

Jak tu Poseł Laurencjusz wspominał status Baridasu jest dziwny. Znaczy się nie jest do końca prowincją, więc przyjęło się w reprezentacji Sarmacji i Baridasu. Tak na marginesie sprawa tego mi uciekło i dzięki tej dyskusji uświadomiłem sobie, że warto nad traktatem Baridasu z Sarmacją sprawę załatwić. Ale to w swoim czasie. :D
Filip I Gryf

Profil

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Starosarmacja
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Santi Vilarte 5 wrz 2019, o 19:56

Ok, nie chcę się wgłębiać w jego status, bo też nie o tym debata, ale Baridas zdecydowanie nie jest tworem odrębnym od Sarmacji. A taki zwrot w traktacie sugeruje, wbrew tytułowi, że zawierają go razem dwa państwa. Z mojej strony to jedyna rzecz, która nie pozwala mi aktualnie zagłosować za, więc proponuję - jeśli chcecie koniecznie Baridas zostawić - ujęcie go tak, żeby było wiadomo, że działa w ramach Sarmacji. Choć najlepszym wyjściem wydaje się tak jak wspomniano, ujęcie po prostu samej Sarmacji.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez kaxiu 6 wrz 2019, o 09:18

WKM, Marszałku, Koledzy,

Osobiście nie bawi mnie polityka zagraniczna w wirtualu i w mojej ocenie też to czy Federację Nordacką uznajemy czy nie, niewiele zmienia. Kogoś to jednak bawi, a samo uznanie nam nie zaszkodzi, więc będę głosować za.

Niepokoi mnie natomiast wieloletni brak uznania Ciprofloksji.
Wojciech Hergemon
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Santi Vilarte 6 wrz 2019, o 21:38

Ponieważ dzisiaj kończy się termin debaty, a pozostałe zapisy traktatu nie budzą wątpliwości, zgłaszam oficjalnie poprawkę:

Obecne brzmienie fragmentu:
Jego Ekscelencja Januszek von Hippogriff-Pałasz, Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

Brzmienie proponowane:
Jego Ekscelencja Januszek von Hippogriff-Pałasz, Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji
w imieniu Księstwa Sarmacji,


@JanuszekvHP
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt traktatu z Federacją Nordacką

Postprzez Andrzej Fryderyk 6 wrz 2019, o 22:05

Pozwolę sobie wtrącić się. Nie jest to poprawne.

Polecam zapoznać się z art. 1. i 2. Ustawy o Królestwie Baridasu: http://prawo.sarmacja.org/akt,5200.html

W ramach polityki zagranicznej Królestwo Baridasu jest osobnym krajem, stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji. Tak jest w Traktacie Unii i tak jest również doprecyzowane w Ustawie.

Jedynie w stosunkach wewnętrznych w Księstwie Baridas nie jest traktowany jako osobny kraj.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości