Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr III Łukasz 12 sty 2019, o 00:38

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Po raz pierwszy zwracam się do Wysokiej Izby z inicjatywą ustawodawczą. Chciałbym nieco zmienić finansowanie i podatki. Część zwiększyć, część ucywilizować (znieść). Przygotowałem sobie dosyć obszerne i, mam nadzieję, wystarczające uzasadnienie. Oczywiście nie zamykam się na dyskusję, pisząc "wystarczające", mam na myśli, że nikt nie weźmie tego projektu, jako nieprzemyślany.

UZASADNIENIE


1 i 2. Uważam, że ściąganie pieniędzy z martwych kont, to bardzo dobra praktyka. Większość z tych pieniędzy po prostu leży i się kisi, mówiąc kolokwialnie, z dosyć marną perspektywą na przyszłość. Rzeczywiście warto je przywrócić do obrotu ogólnokrajowego. Proponuję zrobić to raz, że szybciej a dwa - bardziej pro człowiek. W jaki sposób? Proponuję podnieść stawkę podatku z 0,2% do 0,5%.
Jednocześnie - proponuję, aby podatek od osób aktywnych w rozumieniu ustawy, w ogóle nie był pobierany. Niech będzie to kolejna forma promowania aktywności, szczególnie, że wkrótce pojawią się większe możliwości wydawania pieniędzy. Wiąże się to też z instytucjami, które - jak choćby Giełda - niekoniecznie winny na tym tracić. Więc póki właściciel giełdy jest aktywny, póty przynajmniej na tym nie straci.
Wydaje mi się to godnym i uczciwym wobec obywateli. A jednocześnie nadal ściągamy gotówkę z kont nieaktywnych.

3. Proponuję zwiększenie podatku na dwór książęcy o 100%. To sporo, jednakże winniśmy to też przełożyć na portfele Sarmatów. Bo 500 libertów to z drugiej strony bardzo niewiele, można tyle zarobić jednym sercem. Jednocześnie dwór zaczął pieniądze wydawać i będzie je wydawał, bo nie widzę powodów, dla których miałyby się "kisić". Aby jednak podatek nie dotknął najuboższych (czyli, umówmy się, mało aktywnych), podnosząc podatek o 500 libertów, proponuję jednoczesne podniesienie progu opłaty podatku - również o 100%, czyli z 2 500 libertów (wiem, że to wartość uświęcona pewną tradycją, ale...) do 5 000 libertów. W ujęciu rocznym, dla nieco bogatszego Sarmaty, oznacza to zwiększenie obciążenia na dwór z 6 000 libertów do 12 000 libertów. Rocznie. Wydaje mi się, że sześć tysięcy libertów, jako podatek, to niezbyt wiele. Szczególnie biorąc pod uwagę podatki od gruntów w Sclavinii, gdzie sześć tysięcy wypada zapłacić za dwa grunty, za jeden miesiąc (w określonych przypadkach, mniej więcej).

4. Proponuję (znaczne) zwiększenie opłaty za ustanowienie miejscowości. Umówmy się, lokacja miejscowości to wydarzenie wielkie, które niekoniecznie winne być dostępne "dla każdego", kto ma taki kaprys. Mamy wiele miejscowości o których pamięć warto dbać, nie dokładajmy sobie niepotrzebnych cegiełek, które - jeżeli będą "zbyt proste" mogą się okazać po prostu wydmuszką. Jednocześnie, zwiększając dwukrotnie opłatę (z 250 000 libertów do 500 000 libertów), zapewniamy w ustawie możliwość zwolnienia z 75% opłaty przez księcia. Książę będzie mógł zwolnić całkowicie ze swojej opłaty i z połowy opłaty dla Rządu. Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to, że wartościowe inicjatywy będzie można założyć dwukrotnie taniej niż dotychczas (za 125 000 libertów).
Inicjatywy o dyskusyjnej wartości, będzie założyć trudniej.
Rada Ministrów nic na tym nie straci, gdyż swoje dotychczasowe 125 000 i tak dostanie.

Jednocześnie, cały ten projekt, minimalnie zwiększa rolę księcia (możliwości zwolnienia, nieco większy podatek od bogatszych), co wydaje mi się słuszną drogą w, było nie było, Księstwie. Nie chcę tej roli zwiększać ani w sposób gwałtowny, ani drastyczny, jednak nie ukrywam, że chciałbym parę tego rodzaju drobnych niuansów wprowadzić, dzięki którym książę będzie bardziej obecny w życiu publicznym i będzie miał na to życie choćby symboliczny wpływ.

Poniżej prezentuję sam projekt:

Ustawa Sejmu nr ... o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych

1. W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 1 o treści "Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."
przyjmuje brzmienie
"Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."

2. W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 2 o treści: "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji."
przyjmuje brzmienie
"Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się."

3. W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 6 o treści: "Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 2 500 lt, 500 lt"
przyjmuje brzmienie
"Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt".

4. W rozdziale drugim, artykuł 6 o treści "Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów"
przyjmuje brzmienie
"Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów."

5. W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Książę może również zmniejszyć część opłaty przynależnej Radzie Ministrów, jednak nie więcej niż o połowę."(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Andrzej Fryderyk 12 sty 2019, o 14:03

Wasza Książęca Mość,

dziękuję za zgłoszenie projektu ustawy. Nim jednak skieruję go na Salę Obrad, uprzejmie proszę o zredagowanie jej w taki sposób, by odpowiadała przyjętym w Sarmacji zasadom techniki prawodawczej, która z lepszym bądź gorszym skutkiem próbuje naśladować tę stosowaną w Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności mam tu na myśli wprowadzenie jednostek redakcyjnych (w przypadku ustaw będą to artykuły oraz punkty), ale także przepisów informujących o terminie wejścia w życie ustawy. Umożliwi to Wysokiej Izbie czytelniejszą i sprawniejszą pracę nad ustawą, a także uprości proces publikacji. Jako iż jest to ustawa zmieniająca, jako przykład poprawnie zredagowanego aktu tego rodzaju podam niedaną Ustawę o uniezależnieniu Prefektury Generalnej.

Z góry dziękuję za odniesienie do uwag przeze mnie przedstawionych.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr III Łukasz 12 sty 2019, o 22:25

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Zgodnie z sugestią, przedstawiam projekt nieco przeredagowany wraz z dodanym przepisem na temat wejścia ustawy w życie. Siedem dni to oczywiście, zgodnie z regulaminem Sejmu, termin do uzgodnienia z NIA.


Ustawa Sejmu nr ... o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych

Art 1.


W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 1 o treści "Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."
przyjmuje brzmienie
"Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2."

Art 2.


W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 2 o treści: "Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji."
przyjmuje brzmienie
"Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się."

Art 3.


W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 6 o treści: "Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 2 500 lt, 500 lt"
przyjmuje brzmienie
"Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt".

Art. 4.


W rozdziale drugim, artykuł 6 o treści "Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów"
przyjmuje brzmienie
"Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów."

Art. 5.


W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Książę może również zmniejszyć część opłaty przynależnej Radzie Ministrów, jednak nie więcej niż o połowę."

Art. 6.


Ustawa wchodzi w życie w momencie zaimplementowania przez Naczelną Izbę Architektury, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Andrzej Fryderyk 12 sty 2019, o 22:33

Rozpoczynam I czytanie projektu. Potrwa ono 3 dni, czyli do 15 stycznia do godziny 22:45. W przypadku, gdy Naczelna Izba Architektury będzie potrzebować więcej czasu na odniesienie się do projektu, czas debaty będzie odpowiednio wydłużony. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w debacie
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Antoni 13 sty 2019, o 04:44

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


projekt Jego Książęcej Mości wydaje się być projektem przemyślanym oraz stworzonym zgodnie z obecnymi potrzebami.

Popieram artykuły numer 1 oraz 2, uzasadnienia uważam za w pełni słuszne.

Artykuł 3. - podniesienie kwoty pobieranej na rzecz Księcia również uważam za słuszne i popieram, jednak odnoszę wrażenie, iż kwota minimalna, jaka musi się znajdować na koncie, aby podatek został pobrany, jest zbyt niska. Biorąc pod uwagę to, że mieszkaniec zamieszkuje Sarmację już 6 miesięcy oraz posiada na swoim koncie kwotę wyłącznie 5 tys. lt, oznacza to, że mieszkaniec - być może już obywatel sarmacki - nie ma stałych dochodów, a w takiej sytuacji pobieranie 1/5 jego oszczędności jest rozwiązaniem niepoprawnym politycznie wobec ów mieszkańca. Od siebie proponuję zwiększenie kwoty z 5 000 lt na 10 000 lt. Nawet zakładając, iż wspomniany mieszkaniec jest mieszkańcem nieaktywnym, jego martwe oszczędności będę stopniowo ściągane przez Radę Ministrów przy pomocy podatku dziennego.

W związku z powyższym składam poprawkę do art. 3 powyższego projektu w brzmieniu (zmiana została pogrubiona):
Art 3.

W rozdziale pierwszym, artykule 1, punkt 6 o treści: "Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 2 500 lt, 500 lt"
przyjmuje brzmienie
"Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 10 000 lt, 1000 lt".


Artykuł 4. - zaproponowana kwota wydaje się być kwotą bardzo wysoką w porównaniu do przeciętnych zarobków czy kwot zgromadzonych na kontach mieszkańców Sarmacji, jednak jestem w stanie poprzeć tę propozycję przy jednoczesnym przyjęciu artykułu następnego, który umożliwi zmniejszenie kwoty, jeżeli inicjatywa założenia nowej miejscowości zyska uznanie Księcia oraz Rady Ministrów.

Artykuł 5. - uważam, iż Książę nie powinien mieć możliwości wpływania na dochody Rady Ministrów, dlatego proponuję, aby Książę mógł decydować o swojej części przysługującej mu opłaty, zaś Rada Ministrów o swojej części, z zastrzeżeniem, że Rada Ministrów nie mogłaby zmniejszyć swojej części opłaty o ponad połowę.

W związku z powyższym składam poprawkę do art. 5 powyższego projektu w brzmieniu (zmiana została pogrubiona):
W rozdziale drugim dodaje się artykuł 6a o treści: "Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę".


Ponadto uważam, iż podatek, o którym mowa w art. 3 powyższego projektu ustawy, powinien być podatkiem progresywnym, uzależnionym od kwoty posiadanej na koncie. Być może również powinniśmy rozważyć wysokości innych opłat i podatków, o których mowa w Ustawie Sejmu o finansach publicznych, jednak jest to prawdopodobnie dobry materiał na oddzielną debatę.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Piotr III Łukasz 13 sty 2019, o 14:46

Panie Pośle,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

jak Pan Poseł zauważył, rzeczywiście, starałem się ten projekt przemyśleć i już spieszę z wyjaśnieniami.

Artykuł 3. - podniesienie kwoty pobieranej na rzecz Księcia również uważam za słuszne i popieram, jednak odnoszę wrażenie, iż kwota minimalna, jaka musi się znajdować na koncie, aby podatek został pobrany, jest zbyt niska. Biorąc pod uwagę to, że mieszkaniec zamieszkuje Sarmację już 6 miesięcy oraz posiada na swoim koncie kwotę wyłącznie 5 tys. lt, oznacza to, że mieszkaniec - być może już obywatel sarmacki - nie ma stałych dochodów, a w takiej sytuacji pobieranie 1/5 jego oszczędności jest rozwiązaniem niepoprawnym politycznie wobec ów mieszkańca. Od siebie proponuję zwiększenie kwoty z 5 000 lt na 10 000 lt. Nawet zakładając, iż wspomniany mieszkaniec jest mieszkańcem nieaktywnym, jego martwe oszczędności będę stopniowo ściągane przez Radę Ministrów przy pomocy podatku dziennego.


Pragnę zauważyć, że pobieranie 1/5 oszczędności dotychczas funkcjonowało. Poprawka tego nie zmienia w najmniejszym stopniu, kiedyś było to 20% (2500/500), po poprawce również byłoby to 20% (5000/1000). Pragnę też podkreślić, że jest to jedynie próg. Zastanówmy się, ilu osób ten próg będzie dotyczył. Po szybkim zbadaniu, różnica dotknie 31 osób, z których tylko cztery żywiły się w tym roku. Dziewięć w zeszłym, trzy w 2017, pięć w 2016, jedna w 2015, jedna w 2014 a reszta - w ogóle.

Szczególnie w kontekście tego, ile można - bez większego wysiłku - zarobić w Księstwie.

Prawda jest taka, że nasza waluta nieco straciła na wartości, a kwoty zmieniane nie były. Weźmy dla przykładu tantiemy, czyli źródło dochodu dla każdego.

Pobrałem z bazy danych ilość tantiem dla odbiorców, podzieloną przez ilość przyznanych, wyszło mi 168,58lt za ostatnie pół roku (średnia tantiema). Co to oznacza? Że aby zarobić 2500lt, wystarczy niecałe piętnaście tantiem. Mając na uwadze aktywność naszych nowych obywateli, dla każdej chcącej osoby to jest mniej niż dzień poświęcony Księstwu.

Dlatego też nie wydaje mi się, aby - szczególnie, że zachowujemy proporcje - było to rozwiązanie niepoprawne politycznie.

uważam, iż Książę nie powinien mieć możliwości wpływania na dochody Rady Ministrów


Toteż dlatego właśnie, moja poprawka, nawet przy maksymalnym zwolnieniu z opłat, nie uszczupla dochodów Rady Ministrów ani o jednego liberta, w porównaniu z sytuacją przed poprawką. Przed poprawką, kwota za założenie miejscowości była stała, wynosiła 250 000 libertów. Obecnie miałaby wynieść 500 000, ale... mogłaby wynieść również 125 000 lt, płatne tylko Radzie Ministrów (czyli jak w sytuacji sprzed poprawki, gdzie RM dostawała 125 000 lt).

Natomiast możliwość zmniejszenia części Rady Ministrów z pieniędzy - w porównaniu z poprawką - nadprogramowych, służy tylko wizerunkowemu wzmocnieniu roli Księcia, jednocześnie - co podkreślam - nie uszczuplając dotychczasowych dochodów w ogóle.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez KJAF 13 sty 2019, o 15:02

Wysoki Sejmie,

projekt Jego Książęcej Mości wydaje się być projektem przemyślanym oraz stworzonym zgodnie z obecnymi potrzebami


Dobry żart, tynfa wart.

Świat realowy cierpi na keynesowski dogmat jakoby popyt napędzał gospodarkę, więc należy go za wszelką cenę i w każdy możliwy sposób stymulować. Tak mniej więcej przedstawiają się faktyczne powody wprowadzenia 500+ i tym podobnych programów "stymulacji" gospodarki, poprzez wysokie opodatkowanie i jeszcze wyższe wydatki publiczne. Jest to też dogmat który uświęca masowe wypuszczanie drukowanego pieniądza i emisję obligacji skarbowych.

W Sarmacji mamy równie podobne prawidło, które funkcjonuje nie wiadomo od jak dawna i które jest święte, a które jest lekarstwem na wszystko — trzeba "stymulować obieg" liberta. Trzeba wprowadzać nowe podatki, najlepiej jak najwyższe gdyż inaczej się to "kisi", trzeba jak najbardziej podnosić ceny, wprowadzać nowe opłaty, rząd musi mieć jak najwięcej pieniędzy bo to przynosi rozwój. W skrócie — im więcej operacji bankowych, tym lepiej.

Oba dogmaty mają w sobie wiele wartościowych prawd, jednak jak zwykle problemem jest wykonanie i założenia — kierunek może i całkiem słuszny, ale forma leży.

Obieg liberta to nic innego niż właśnie wykonywanie za jego pomocą operacji finansowych. Kupować, sprzedawać, zastawiać, oszczędzać, inwestować i tak dalej. Możnaby podzielić ten obieg na naturalny i sztuczny. Z naturalnym mamy do czynienia wtedy, kiedy ot tak, po prostu, jest co robić z pieniędzmi. Mamy gospodarkę, mamy towary, mamy za co płacić i tak dalej — nie chodzi nam o to żeby na siłę kręcić pieniędzmi, ale za ich pomocą coś zdziałać. Kiedy kupujemy znaczki na giełdzie albo zamawiamy herb, to nie robimy tego z myślą o pozbyciu się libertów, ale żeby dostać znaczek i herb.

Sposób sztuczny to nic innego niż odwracanie tej zależności — najważniejszy jest piniądz i żeby był obracany. W jaki sposób — kwestia drugorzędna ("najważniejsze jest stymulowanie popytu, w jaki sposób — nieważne").

Jest to podejście cokolwiek głupie i z perspektywy czasu oraz poczynionych licznie w Sarmacji eksperymentów — nietrafione. Podwyżka cen nie uzdrowi naszej sytuacji, większe podatki też nie. Więcej kasy dla rządu, samorządu czy nawet obywateli, nie znaczy kompletnie nic. Pieniądz jest dodatkiem do zabawy, bo nie ma co z nim robić, a wszelkie przymusowe i sztuczne właśnie kręcenie jego obrotem to jak przelewanie z pustego w próżne.

Dlatego:

1) wzrost dochodów Dworu/Rady Ministrów czy o 100%, czy nawet o 100000% nie zmieni kompletnie niczego, bo strona rządowa zwyczajnie nie ma gdzie wydawać tych pieniędzy. Zleci jakąś usługę płatną ekstra, może nawet kilka — ale w dłuższym okresie to nie jest nawet pierdnięcie. A to dlatego, że nie ma popytu na liberta, więc nikt dla niego nie ruszy swoich czterech liter.

2) ściąganie pieniędzy od trupów, które w efekcie ma zwiększyć dochody, prowadzi do sytuacji powyżej. Jedyny plus takich operacji jest taki, że nie odczują tego obywatele aktywni. Trzymałbym to jednak jako rezerwę w razie chwilowej utraty płynności. W naszej sytuacji spokojnie możemy olać prowadzenie polityki finansowej i wydawać jakby nie było jutra (dlatego zresztą ze zdziwieniem przyjąłem informację, że Rząd powołuje odrębne stanowisko ministerialne dla odpalacza przelewów, który ma mniejszy zakres obowiązków niż skarbnik klasowy w podstawówce. Zresztą, sam minister za bardzo nie wie co ma robić w rządzie, z czym podzielił się publicznie w swoim expose). Stąd, wbrew głosom które słyszałem dawno temu proponując setki tysięcy za sprowadzanie młodych, nie uważam za potrzebne przejmowanie się tym, że w razie czego pieniędzy mogłoby braknąć i "olaboga Kanclerz robi dziure budżetowo!!". W naszych warunkach od biedy można nawet dodrukować te brakujące banknoty i specjalnie to nie zrobi nikomu różnicy, a prowadzenie wysoce ekspansywnej polityki finansowej w dziedzinie demografii ma zdecydowanie więcej plusów niż te śmieszne minusy w postaci ewentualnej dziury. W takich właśnie przypadkach, kiedy faktycznie wydamy pieniądze i zaczyna brakować, można się zacząć o nie "martwić", przy czym jest to słowo zbyt poważne. I również właśnie w takich przypadkach, można kombinować z mało inwazyjnymi metodami ich pozyskania — jak właśnie grabienie trupów. W innych przypadkach — jest to zupełnie bez znaczenia.

3) Miejscowości powstają rzadko i nie bardzo widzę gdzie jest ta niezwykle paląca potrzeba hamowania podaży ich powstawania. Warto spojrzeć w drugą stronę — skoro problemem jest bezużyteczność liberta i nie bardzo mamy na co go wydawać (co powoduje jego stymulowanie metodami sztucznymi), to ograniczanie dostępności miast systemowych (jednego z niewielu dóbr w KS które faktycznie może pociągać i dawać jakiś, nie wiem, prestiż), może spowodować (ba, na pewno spowoduje) spadek popytu nań. Spadek popytu na dobro aż takiej ceny = spadek popytu na liberta, który jest przecież jego ekwiwalentem pieniężnym = kolejna deprecjacja liberta. Chyba nie taki był cel ustawy. Na logikę biedoty gellońskiej — skoro chcę postawić miasto systemowe, ale jest drożej, to ja pierdykam taki interes bo mi się nie opyla. A skoro tak, to po co mi liberty? A skoro niepotrzebne, to po co się o nie starać? Po co robić coś dla Dworu Książęcego, skoro nic mi po tych libertach?

Podsumowując — projekt czerpie garściami z najlepszej tradycji sarmackiej rozwiązywania problemów aktywnościowo-demograficznych metodami fiskalnymi; wpisuje się w dogmat mitycznego gonienia za obrotem libertem, gdzie głównym orężem w walce ku temu, jest metoda stymulacji sztucznej; wychodzi z założenia, że jednym z głównych powodów naszej marnej sytuacji jest brak pieniędzy; proponuje (standard w KS) rozwiązanie poprzedniego operacjami zwiększającymi dochód strony rządowej.

Proponuję odrzucenie projektu w całości. Dla mnie można go śmiało położyć obok ustawy bodaj Pawełka Platy, o sarmackim 500+ libertów na każde v-dziecko.

Proszę ponadto (bo jak domniemywam, moja argumentacja nie zmieni stanowiska supporterów projektu) o przedstawienie konkretnych informacji na temat tego:

1) ile brakuje pieniędzy Dworowi;
2) na co konkretnie ich brakuje tj. co dokładnie zostanie zrobione z większym dochodem;
3) na ile problem braku tych pieniędzy przekłada się na obecną sytuację aktywnościową i demograficzną;
4) jakie są szanse że projekt wypali;
5) wytłumaczenie prostemu człowiekowi zagadki — skoro mniejsze dochody osób prywatnych mają rzekomo zmobilizować ich do starania się o większe zarobki (w domyśle - zwiększyć aktywność), to dlaczego nie podziałało to w drugą stronę i małe dochody Dworu nie przełożyły się na takie same starania o liberta (takie same = polegające na tym, że ktoś dobrowolnie przekaże określone fundusze Dworowi, a nie że Dwór weźmie to siłą)? Czyli w skrócie — skoro zżynanie obywateli ma dać ich aktywność, to czemu zżynanie Dworu nie zwiększyło aktywności generowanej przez Dwór? Dlaczego Dwór ma być usługobiorcą, a nie usługodawcą?

Będę zobowiązany jeżeli ktoś odpowiadając rzeczowo na powyższe pytania, wyprowadzi mnie z błędu jakim jest moja niniejsza wypowiedź.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Antoni 13 sty 2019, o 15:16

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Piotr III Łukasz napisał(a):Pragnę zauważyć, że pobieranie 1/5 oszczędności dotychczas funkcjonowało. [...] Prawda jest taka, że nasza waluta nieco straciła na wartości, a kwoty zmieniane nie były.


Wasza Książęca Mość, w pełni rozumiem argumentację, iż wysokość podatku procentowo nie uległa zmianie (obecnie jest 20%, WKM proponuje również 20%). Jednak uważam, że samo 20% jest kwotą dosyć wysoką, dlatego proponuję zejście do poziomu 10%, a więc kwoty minimalnej 10 000 lt przy pobieraniu 1 000 lt.

Natomiast poziom inflacji w tym przypadku nie jest argumentem; zgadzam się, że zwiększenie kwoty z 500 lt na 1000 lt jest uzasadnione (chociażby przez inflację), jednak nie ma to się w żaden sposób do zmiany wysokości kwoty minimalnej. Powiedziałbym nawet, że skoro doszło do inflacji, to powinniśmy podnieść również kwotę minimalną.

Piotr III Łukasz napisał(a):Natomiast możliwość zmniejszenia części Rady Ministrów z pieniędzy - w porównaniu z poprawką - nadprogramowych, służy tylko wizerunkowemu wzmocnieniu roli Księcia, jednocześnie - co podkreślam - nie uszczuplając dotychczasowych dochodów w ogóle.


Myślę, że w tym właśnie leży największa różnica. I owszem, de facto w żaden sposób nie zostanie uszczuplone konto Rady Ministrów, jednak powinniśmy pozwolić Kanclerzowi decydować o jego własnych dochodach, bowiem Rada Ministrów ma wiele więcej zobowiązań finansowych niż Książę, a więc pewnie nie zawsze będzie chciała sobie pozwolić na zmniejszenie opłaty w przeciwieństwie do Księcia, który może to zrobić niemal za każdym razem. Jako że od niedawna pracuję dla Rady Ministrów, również mógłbym powiedzieć, iż uprawnienia Rady Ministrów są niskie i nie ma ona na zbyt wiele wpływu, więc pozwólmy jej chociażby decydować o własnych dochodach.

Podsumowując, proponowane przeze mnie zmiany są drobnymi poprawkami, które dają niewielką alternatywę Wysokiej Izbie. Jak już mówiłem wcześniej, z samym projektem się zgadzam, jednak te malutkie, poszczególne rozwiązania widziałbym nieco inaczej.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez Prokrustes 13 sty 2019, o 16:44

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
oraz Wasza Królewska Wysokość Konradzie Jakubie

Zacznę od uwagi kierowanej pod moim adresem.

Zresztą, sam minister za bardzo nie wie co ma robić w rządzie, z czym podzielił się publicznie w swoim expose


Wiem doskonale co mam robić w rządzie. Po pierwsze uczyć się, pod drugie uporządkować kwestie administracyjne, po trzecie poprawić widoczność aktywności naszego systemu finansowego, po czwarte pilnować ministerialnego żyrandola i starać się by regulacje nie stały się bardziej zawiłe a idealnej sytuacji by stały się prostsze

Przyznam szczerze, że nie planuję zaangażować dużo czasu w tę debatę. Zgadzam się, że ten projekt ani inny projekt podatkowy, nie rozwiązuje żadnych zasadniczych problemów Księstwa. Jednak nie dyskwalifikuje go to. Działamy w określonej rzeczywistości i można ten projekt rozpatrywać w sposób prosty - czy proponowane zmiany komuś zaszkodzą.

W swoim expose również napisałem, że byłem (i jestem) przeciwko podatkom z ust. 1/2 co zostało wyrażone w swoim czasie na sali sejmowej. W odpowiedzi dostałem od p. Kakulskiego obrazek maści na ból dupy. Czy podatek ten zaszkodził albo zbawił Księstwo ? Ani jedno ani drugie. Czy podatki są dla Księstwa lepsze niż emisja liberta ? Według mnie nie. Czy ma znaczenie ile pieniędzy leży na kontach obywateli w bezruchu ? Według mnie ważniejsze jest ile w sposób naturalny płynie przez system z konta na konto.

W skrócie. Wyzerowanie podatku dla aktywnych do dla mnie krok w dobrą stronę. W stronę właściwą ideologicznie - bez większego znaczenia dla "gospodarki" Księstwa. Opodatkowanie wszystkiego i obłożenie opłatami każdej czynności
wzięło się z wiadomo jakiego świata i teraz ostrożnie, małymi krokami, możemy stopniowo przywracać niezależny od naleciałości ład.

Podniesienie podatku dla nieaktywnych jest mi obojętne chociaż brakuje mi na dzisiaj ciągle wyliczenia potwierdzającego, że zmiany w ust. 1 oraz ust. 2 się zrównoważą. Niezależnie od ideologii pracujemy w ramach jakiejś rzeczywistości i powinniśmy to robić bez wywracania wszystkiego do góry nogami. Chciałbym sam pewne obliczenia przeprowadzić ale na razie jako MFiG nie mam dostępu do bardziej szczegółowych danych.

Cena za utworzenie miejscowości jest według mnie już dzisiaj wysoka a stworzenie jej w systemie to nie jest aż taki rarytas. Nie wydarzyło się też nic co by uzasadniało 100% podwyżkę nie mniej JKM zostawia furtkę na której otwarcie jak sądzę będę mogły liczyć wszystkie poważne inicjatywy. Książę zyska wpływy i widoczność, Rada Ministrów nie straci, Obywatele też nie powinni.

Dorzuciłbym natomiast do projektu poprawkę sprzątającą. W mojej ocenie poniższy zapis stracił związek ze wskazywanym fragmentem ustawy i odnosi się do dawniej obowiązującego podatku od miejscowości o stałej kwocie.

Art. 6
Skreśla się art. 19 ust. 3 o treści "Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, z rachunku której nie było możliwe pobranie podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 3."
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmienie ustawy o finansach publicznych

Postprzez AFvTD 13 sty 2019, o 17:52

Wasza Książeca Mość
Wysoka Izbo

Nie jestem w stanie ustosunkować się jednoznacznie do projektu. Popieram wzrost podatków dla osób nieaktywnych systemowo, nawet nie do 0,5%, ale do 1%, aczkolwiek nie chcę w tym momencie poruszać tematu wielkości podatku (w sumie, to nieaktywnym "całkowicie" można by było zabierać i 100% ich pieniążków).

Jednakże ustawa całkowicie znosi podatki od osób aktywnych - i chociaż jestem taką osobą, to nie uważam, aby było to takie dobre. Brak podatków może i będzie dobrym motywatorem do aktywności, ale skąd mamy pewność, że będzie to wartościowa aktywność, a nie Zyriuszowe "pracuje"? Dodatkowo, skoro nie ma podatków, to po co wydawać liberty? Skoro ich nie stracę, to mogę je sobie pozbierać i być w rankingu "Dusigroszy". Poza tym, co z rankingiem "Podatników"? Może nie jest on taki prestiżowy i często odwiedzany w trakcie wizyt w SISSie, jednakże nadal taki istnieje.

Kolejna wątpliwość dotycząca zniesienia podatków dla aktywnych - czy Rada Ministrów będzie w stanie utrzymać płynność finansową? Z konta RM wypłacane są tantiemy, wynagrodzenia dla pracowników RM oraz Korpusu Administracji Rządowej. Poza tym, RM zadeklarowała aktywne uczestniczenie w życiu Księstwa Sarmacji i promocję aktywności, na którą z pewnością jakieś fundusze będą musiały być przeznaczone. Czy zatem bez tych podatków od aktywnych będzie ona mogła poświęcić pieniądze? Uwzględnijmy bardzo ważny fakt - na kontach nieaktywnych nie ma dużych sum, więc ten odsetek też duży nie będzie - na kontach aktywnych natomiast sumy sięgają co najmniej kilkudziesięciu (często kilkuset) tysięcy libertów i to podatki pobierane od aktywnych stanowią (jeżeli się mylę, proszę mnie z tego błędu wyprowadzić) - większą część dochodu RM.

Kontynuując - dlaczego mamy zaniechać również podatku od prowincji?

Odnosząc się jeszcze do całości projektu dochodzę do pewnej konkluzji - prawie całkowicie rezygnujemy z przychodów Rady Ministrów. Rezygnujemy z podatków dla aktywnych, rezygnujemy z podatków dla prowincji. Zostają zatem podatki od nieaktywnych oraz opłaty za realizację wniosków (rejestracja instytucji, założenie miejscowości). Oboma rodzajami wniosków RM nie jest zasypywana, a zyski z ich realizacji są raczej skokowe (raz instytucje są zakładane jak grzyby po deszczu, by potem ich nie było za czasu suszy). Pozostają jeszcze zyski z ćwirków, jednakże one również nie wiążą się z dużą ilością zysków. Warto posłużyć się tutaj zestawieniem z grudnia 2017 (dosyć szczegółowo rozbijającym zyski i wydatki RM autostwa Jana Magov-Zaorskiego link tutaj.

Z zestawienia wynika, że podatki stanowią dominującą całość dochodu RM. Dochody inne zazwyczaj są przeznaczane na bliźniacze wydatki (np. Karczma). Zatem, ostatecznie sądze, że dochód zmieni się drastycznie - tym bardziej, że ćwirki kosztują mniej niż w tamtym czasie i mogą być zdecydowanie dłuższe.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości