Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [29.08]

Miejsce głosowania nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [29.08]

Postprzez Cudzoziemiec 1 23 sie 2018, o 10:20

Wasza Książęca Mość Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.

Zwracamy się dziś do Wysokiej Izby z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypowiedzenie dwóch traktatów, które wiążą dziś Księstwo Sarmacji. W obu przypadkach traktaty te pozostają martwą literą i jako takie bardziej przeszkadzają, niż stanowią wartość dodaną. Niemniej poniżej przedstawiamy krótkie uzasadnienie dla obu. Prosimy również Wysoką Izbę i WKW Marszałka o ostateczne głosowanie każdego z traktatów osobno.

Uchylenie Dekretu Księcia Sarmacji nr 71 o ratyfikacji Traktatu Almerskiego i tym samym wypowiedzenie tego traktatu. Z informacji jakie posiadamy jest to traktat, którego sygnatariuszami są jedynie Królestwo Baridasu i Księstwo Sarmacji, a pochodzi on jeszcze z czasów sprzed Unii łączącej oba kraje. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż art. 4 Ustawy Sejmu nr 149 o Królestwie Baridasu stanowi, iż Kraj ten posiada równe prawa, kompetencje, obowiązki i zadania, ergo niezależnie od wspomnianego Traktatu Almerskiego podlega jurysdykcji prawnej Księstwa Sarmacji. Uznajemy, iż nie ma uzasadnienia dalsze istnienie podwójnego uregulowania w tej sprawie.

Uchylenie Aktu ratyfikacji konwencji ws. międzynarodowej standaryzacji kartograficznej i tym samym wypowiedzenie Konwencji. Obecnie, od lat kilku już, nie powstają aktualne mapy wirtualnego świata, należałoby zatem uznać, iż Konwencja jest tworem martwym. Nikt nie powołuje się na nią, nie funkcjonuje ona w przestrzeni mikronacyjnej kartografii jako źródło zasad czy regulator procesu powstawania map. Doskonałym przykładem tego jest quasi aktualna mapa stworzona przez jednego z mieszkańców Unii Trzech Narodów (quasi ponieważ wiele krajów zgłasza do niej uwagi dotyczące lądów/oznaczeń, etc.), która chociażby nie posiada siatki kartograficznej, itd. Ponadto pragnę przypomnieć uwagi, które w debacie dotyczącej przystąpienia Księstwa do Konwencji podnosił hrabia Roland Heach-Romański, oraz słowa, które w głosowaniu wypowiedział ówczesny Kanclerz Siergiusz Asketil.

Ten pierwszy mówił:
1. Przede wszystkim z przepisów konwencji nie wynika w prost jaka bryła obrotowa jest kształtem aproksymującym kształt Pollinu. O tym, że jest to bryła obrotowa należy wnioskować z treści. Rodzi to problem w materii ustalenia techniki pomiarowej szerokości geograficznej.

2. Art. 2.1 posiada błąd definicjalny. Rzut płaski jest metodą kartowania, nie jest zaś odwzorowaniem. Wynosząc, że Pollin jest bryłą, odwzorowanie powinno definiować czy zachowujemy wierność kątów, odległości czy też powierzchni na mapach oraz na pobocznicę jakiej bryły odbywać się będzie kartowanie (stożek, walec, kula).

3. Art. 3.1 jest logicznie konstrukcją "masło maślane". Z definicji południków i równoleżników każdorazowo wynika, że przecinają się one wzajemnie pod kątem prostym (inaczej nie są południkami i równoleżnikami). Co więcej osiami układu odniesienia na mapie mogą być rzuty w/w krzywych, a nie same krzywe.

4. Sfera to jak wszyscy wiemy powierzchnia kuli. Osie układu odniesienia mogą dzielić Pollin na strefy odpowiadające wycinkom sfery, ale nie na cztery odrębne sfery.

5. Art. 4 nie uwzględnia podstawowego podziału elementów mapy, jakim jest podział na treść mapy i opis pozaramkowy mapy. W treści mapy powinna być wymieniona forma orientacji (czy do ramki mapy czy też za pomocą wkreślenia północnika/róży kierunków), oraz system znaków umownych do kartowania oraz tryb i zasady generalizacji poszczególnych obiektów wraz ze wzrostem mianownika skali mapy.


Ten drugi zaś:
Ubolewam, że z uwagi na skrócenie debaty, nie mogłem odpowiedzieć na zarzuty baroneta Heacha. Tak jednak, mówiąc w skrócie: jeżeli Sejm wyrazi zgodę na przystąpienie do Konwencji, zaproponujemy stosowne zmiany po jej przyjęciu.


Chcemy w tym miejscu podkreślić, iż do Konwencji nie przyjęto, przez lata jej obowiązywania, żadnych poprawek i zmian.

Dlatego, mając na uwadze powyższe, jesteśmy przekonani, iż najlepszym rozwiązaniem sytuacji jest wypowiedzenie obu traktatów. O co Wysoką Izbę proszę.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów

Postprzez Helwetyk 24 sie 2018, o 09:40

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 27 sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [27

Postprzez Remigiusz L. 24 sie 2018, o 10:59

Wysoka Izbo,

Jeżeli rzeczywiście przedstawione traktaty są martwe, chyba nie ma sensu ich utrzymywać w mocy. Chętnie jednak poznałbym w tej sprawie zdanie strony baridajskiej. Korzystając z tego, że JKM Konrad Jakub jest jednocześnie posłem, czy mógłbym prosić go o przekazanie stanowiska Królestwa w tym temacie?
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [27

Postprzez Helwetyk 27 sie 2018, o 09:59

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z otrzymaną informacją o chęci zajęcia głosu w debacie przez jednego z posłów, przedłużam pierwsze czytanie do 29 sierpnia 2018 roku, godziny 12.00.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [29

Postprzez KJAF 28 sie 2018, o 19:46

Wysoki Sejmie,

jest obecnie bez różnicy, czy Traktat Almerski zostanie wypowiedziany czy też nie. Ubolewam jednak, że o propozycji jego wypowiedzenia dowiadujemy się z sali sejmowej. Byłoby niezmiernie miło, gdyby Baridas mógł samodzielnie występować jako podmiot w relacjach z Księstwem Sarmacji i mógł tego typu sprawy załatwiać jako strona, ponieważ na razie i tak jesteśmy zdani na łaskę bądź niełaskę osób trzecich.

Prowadzenie stosunków z zagranicą w imieniu Królestwa przez Księstwo, jest zrozumiałe, oczywiste i niepodważalne, nie mamy ambicji naruszać przepisów unii w tym zakresie, bo i nie ma takiej potrzeby. Jednak w relacjach z samą Sarmacją, byłoby wskazane i naturalne, żebyśmy mogli to robić na własny rachunek. Tym bardziej, że możemy to robić w sprawach większej wagi tj. traktatów unii. Logiczne i naturalne jest w tym przypadku to, żebyśmy mogli występować jako strona również w sprawach mniej fundamentalnych i można powiedzieć, codziennych. Mam nadzieję, że zostanie to wkrótce uregulowane.
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o wyrażenie zgody na wypowiedzenie traktatów [29

Postprzez Helwetyk 29 sie 2018, o 13:10

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z upływem terminu pierwszego czytania zarządzam, trwające trzy dni, głosowania nad zgodami na wypowiedzenie: Traktatu Almerskiego oraz Konwencji w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartograficznej.

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala głosowań Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości