Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 6 lut 2016, o 16:35

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

W imieniu Ruchu Sarmackiego Odrodzenie, mam przyjemność wnieść projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw. Celem projektu jest zwiększenie praw obywatelskich, faktyczne wyrażenie zasady sprawiedliwości oraz lepsza koordynacja władz w duchu Konstytucyjnego podziału kompetencji.

By było to czytelne, uzasadnienie rozpisałem na poszczególne artykuły.

Art.1. projektu znosi opłatę za założenie instytucji bez możliwości publikacji dla nowych Partii Politycznych, celem gwarantowania biernego prawa wyborczego. Druga część artykułu znosi opłaty za wniesienie sprawy oraz odwołania, gwarantując prawo do obrony oraz podstawowe zasady sprawiedliwości.
Art.2. w zamian za brak opłat, przewiduje możliwość nałożenia na stronę, w niektórym typie spraw, obowiązku „pokrycia kosztów”. Przepis został stworzony tak, by Trybunał stosował go intuicyjnie oraz by koszty sądowe brały pod uwagę majątek strony.
Art.3. projektu zapewnia i zwiększa koordynacje władzy wykonawczej Księstwa Sarmacji.
Art.4. zmniejsza elastyczność w pomijaniu I czytania. Zmienia on również system wynagradzania posłów, zastępując wątpliwe i prawdopodobnie niekonstytucyjne przepisy.

Projekt:

Ustawa Sejmu nr XX o zmianie niektórych ustaw.


Art.1.


W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 ust. 8 dodaje się zdanie „Z opłaty zwalnia się rejestrację Partii Politycznych.”
2. Skreśla się art.3 ust. 11,12 w brzmieniu „11. Opłata od wniesienia przez osobę prywatną aktu oskarżenia lub pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. 12. Opłata od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłaty nie pobiera się, jeżeli o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi organ publiczny lub jeżeli sprawę przeprowadzono na wniosek organu publicznego.”

Art.2.


W Ustawie Sejmu nr 210 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o Trybunale Koronnym wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się Art.5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu „potwierdzenie przelewu opłaty od rozpatrzenia sprawy.”.
2. Dodaje się Art.8a.[Koszty Postępowania] (1. Trybunał Koronny, w sprawach o których mowa w art.4 ust. 1,2 oraz w art.8., może obciążyć stronę postępowania, kosztami jego przeprowadzenia, w tym decyzję o umorzeniu postępowania. 2. Wysokość nałożonego obowiązku pokrycia kosztów postępowania nie może przekraczać 5% stanu kont strony, na którą jest nakładana. 3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 rozpatruje Książę, z zastrzeżeniem ust.4.
4. W przypadku uczestnictwa Księcia w składzie orzekającym lub wydania przez niego decyzji o umorzeniu postępowania odwołanie rozpatruje Marszałek Trybunału, a jeżeli nie jest to możliwe wskazany przez Księcia Asesor Trybunału Koronnego.)

Art.3.


W Ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Bieżące zadania dla Szefa SUSPENS przekazuje Kanclerz lub wyznaczony właściwy minister”.
2. 2. W art. 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „Rada Ministrów lub właściwy minister może określić inne niż wyżej wymienione zasady sprzedaży znaczków w ramach zarezerwowanych emisji oraz zlecić wykonanie znaczków niezależnemu grafikowi”.
3. 3 W art. 6 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „Rada Ministrów lub właściwy minister może określić inne niż wyżej wymienione zasady w Zarządzeniu w sprawie emisji znaczków”.

Art.4.


W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 4 ust. 3 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”
2. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
3. Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art.5.


Ustawa wchodzi w życie 7 dni od dnia publikacji.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 6 lut 2016, o 16:40

Zarządzam I Czytanie, potrwa ono do 10 lutego, do godziny 17.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez Sierg 6 lut 2016, o 16:42

Wysoka Izbo,

Ten projekt można zjechać począwszy od braku spacji pomiędzy artykułem a kolejną cyfrą, a kończąc na jednym wielkim bajzlu, który powstanie po wdrożeniu zgłoszonych przepisów. Sugeruję wycofanie potworka.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez Cudzoziemiec 1 6 lut 2016, o 16:50

Sierg napisał(a):Wysoka Izbo,

Ten projekt można zjechać począwszy od braku spacji pomiędzy artykułem a kolejną cyfrą, a kończąc na jednym wielkim bajzlu, który powstanie po wdrożeniu zgłoszonych przepisów. Sugeruję wycofanie potworka.


Abstrahując od rzeczowej uwagi o braku spacji (sic!) to jakie konkretnie zagrożenia widzi Pan w sprawie tego projektu? Dobrze by było przedstawić je w jakiejś merytorycznej formie. Nikt z nas nie jest jasnowidzem, ja np. nie wiem jaki bajzel mógłby zaistnieć, i nie wiem co Pan ma na myśli tak pisząc. Serio!
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 6 lut 2016, o 16:55

Odnośnie błędów technicznych, przejrzałem. Dziękuję za uwagę.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 7 lut 2016, o 04:16

Zapewniam, że w przypadku odrzucenia w.w. ustawy, odpowiednie wnioski trafią do TK. 50% nowelizacji tyczy się spraw, których uregulowania są wątpliwe pod względem Konstytucyjnym. Poczynając od wykluczenia osób nie posiadających majątku do prawa obrony...
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez Kristian Arped 7 lut 2016, o 04:51

Misza Kaku napisał(a):[...] których uregulowania są wątpliwe pod względem Konstytucyjnym.


Drogi Panie Pośle!

A dokładniej pod względem jakich przepisów Konstytucji KS?

Jak rozumiem, grożenie nowym standardem prowadzenia dyskusji w Wysokiej Izbie. No, wysoko poprzeczkę stawiacie. :)
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 7 lut 2016, o 06:30

To nie jest żadne grożenie, ale kawa na ławę. Brak przyjęcia powyższych uregulowań spowoduje wniosek do TK w sprawie:
1. Kar dla posłów,
2. opłat sądowych.
Trzeba skończyć z tak skandalicznymi rozwiązaniami.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez Kristian Arped 7 lut 2016, o 21:41

A więc może Pan Poseł przytoczy, zgodnie z moją wcześniejszą prośbą, o jakie dokładnie artykuły Konstytucji KS chodzi? :) Przydałoby się to, by odnieść się w pełni do projektu.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie niektórych ustaw.

Postprzez A0014 7 lut 2016, o 22:28

To jest zbieg wielu artykułów, wypadkowych oraz logiki całości. Na pewno konkretne przywołanie artykułów nastąpi, jeśli wniesiony zostanie wniosek do Trybunału Koronnego. Czego także poprzez ową nowelizacje, chcemy uniknąć.

Ale na z pewnością można stwierdzić, że:

1. W przypadku opłat za wniesienie sprawy, dopuszcza się sytuację, kiedy obywatel nie może bronić swoich dóbr chronionych(konstytucyjnie) z przyczyn majątkowych. To powoduje szereg patologii, począwszy od nierównego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

2. W przypadku kar dla posłów, wynika to z logiki całej Konstytucji. Gdzie trzymając się jej, Marszałek musiałby być przedstawicielem organu ścigania.
Dochodzi tu jeszcze szereg, ważnych aspektów, które może objaśnić obecny Marszałek.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość