Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Hugo 21 lis 2013, o 11:50

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Ma zaszczyt i niekłamaną przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie do zatwierdzenia projekt rozporządzenia ws. Medalu Koronacyjnego. Mimo, iż już o nim pisałem na forum i na stronie głównej, należy się Szanownym Panom Posłom kilka słów wyjaśnienia.
Postanowiłem zmienić swoje pierwotne założenie, że Medal ów w jednym rodzaju otrzymają obywatele obecni na uroczystościach koronacyjnych mojej skromnej osoby.
Medal Koronacyjny, wg niżej przedstawionego projektu, dzieli się na złoty, srebrny i brązowy.
Medal Koronacyjny Złoty: dla obywateli przygotowujących i prowadzących uroczystość.
Medal Kronacyjny Srebrny dla obywateli obecnych na uroczystości.
Medal Kronacyjny Brązowy dla osób posiadających obywatelstwo w dniu uroczystości, ale nieobecnych na koronacji.
Medale i ich baretki są autorstwa JKW Helwetyka Romańskiego.

§ 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji JKM Tomasza Ivo Hugona.

§ 2.

1. Medal Koronacyjny dzieli się na trzy klasy:
1) Medal Koronacyny Złoty;
2) Medal Koronacyny Srebrny;
3) Medal Koronacyny Brązowy.
2. Wzory poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory baretek poszczególnych klas Medalu Koronacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Medale Kronacyjne otrzymują następujące osoby:
1) Medal Koronacyny Złoty - osoby, które wniosły znaczący wkład w koronację;
2) Medal Koronacyny Srebrny - mieszkańcy Księstwa Sarmacji obecnych na uroczystościach koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) i posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie;
3) Medal Koronacyny Brązowy - mieszkańcy Księstwa Sarmacji posiadający w dniu uroczystości koronacyjnych JKM Tomasza Ivo Hugona (17 listopada 2013 r.) obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecni na tych uroczystościach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1 - Wzory Medali Koronacyjnych
1) Medal Koronacyjny Złoty
Obrazek

2) Medal Koronacyjny Srebrny
Obrazek

3) Medal Koronacyjny Brązowy
Obrazek


Załącznik nr 2 - Wzory baretek Medali Koronacyjnych
1) baretka Medalu Koronacyjnego Złotego
Obrazek

2) baretka Medalu Koronacyjnego Srebrnego
Obrazek

2) baretka Medalu Koronacyjnego Brązowego
Obrazek

Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez PornoBotka 21 lis 2013, o 20:54

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Zarządzam pierwsze czytanie wniosku JKM do 24 listopada 2013 r., godziny 20.00.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) AvL,
Marszałek Sejmu.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 21 lis 2013, o 21:37

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Panowie Posłowie,
Wysoka Izbo,

Sarmacka Partia Emerytów i Rencistów popiera w/w projekt. Po pierwsze jest on sformułowany w sposób prawidłowy. Po drugie sprawia wrażenie nie jednostkowego unormowania, co raczej głębszej koncepcji. Stąd - moje pytanie, które ośmielam się skierować do Jego Książęcej Mości - wnioskodawcy. Czy nie byłoby zasadnym umieścić unormowania w dotychczasowym rozporządzeniu tytularnym?
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Hugo 22 lis 2013, o 09:17

Wasza Książęca Wysokość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Dziękuję WKWości za poparcie projektu. Co do pytania, to na chwilę obecną jednak chciałbym, aby to było osobne rozporządzenie. W przypadku przywracania medali, odznaczeń, być może umieszczę przywracane medale, odznaczenia w dotychczasowym rozporządzeniu tytularnym i włączę także, w bardziej ogólnej formie, przepisy o Medalu Koronacyjnym. Jednak w tym konkretnym przypadku wolę pozostać przy odrębnym rozporządzeniu.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Simon Liberi 22 lis 2013, o 15:54

Wasza Książęca Mość,
Proszę WKM o zdefiniowanie "znaczącego wkładu", widniejącego w artykule trzecim, punkcie pierwszym traktującym o Złotym Medalu Koronacyjnym.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Hugo 22 lis 2013, o 16:16

Panie Pośle,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Znaczący wkład, to duży wkład w przygotowanie uroczystości i ich prowadzenie. Czy wkład jest duży - podpowiedzą mi przede wszystkim główni organizatorzy (diuk Mikołaj Arped-Muzyk i diuczessa Karolina von Lichtenstein), co do prowadzenia - wystarczy przejrzeć logi.

Jeśli nikogo nie pominąłem, to złoty Medal Koronacyjny otrzymają:
Tomasz Jener Barbescu-Liberi
Młynek Kawowy
Simon Peter Liberi
Krzysztof St. M. Kwazi
Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Helwetyk Romański
Mikołaj Arped-Muzyk
Karolina von Lichtenstein
Li Xianfeng
Misza Korab-Kaku
Jack von Horn
Teodozjusz Azoramath-Arped
Władysław von Vincis
Markus Arped
Aleksander Damian Arped da Firenza
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 22 lis 2013, o 16:56

Vyqe napisał(a):Wasza Książęca Mość,
Proszę WKM o zdefiniowanie "znaczącego wkładu", widniejącego w artykule trzecim, punkcie pierwszym traktującym o Złotym Medalu Koronacyjnym.


Szanowny Panie Pośle,

Co prawda pytanie jest do JKM, ale pozwolę sobie zabrać głos, jako że cała izba debatuje n.t. projektu.

Sytuacja wygląda następująco. Książę nadaje odznaczenia państwowe i ustanawia je w rozporządzeniu z koncesją izby. Dlatego w akcie normatywnym o charakterze generalnym mamy medal koronacyjny jako typ odznaczenia (co prawda w praktyce nadawany jednokrotnie, ale to z uwagi na jego szczególną właściwość) natomiast czym innym jest ustanowienie odznaczenia a czym innym jego nadanie. Dlatego, zgodnie z przyjętym i obyczajem i moim zdaniem uzasadnioną wykładnią, decyzje komu nadać order podejmie JKM i będzie to akt konkretny i indywidualny a nie abstrakcyjny i generalny, jakim jest rozporządzenie. Co prawda w przypadku ostatniej kategorii, czyli medalu brązowego, można sobie zadać pytania, czy nie mamy do czynienia z nadaniem ex lege, ale moim zdaniem nie mamy. I tak medal nada KSIĄŻĘ natomiast rola Sejmu ogranicza się jedynie do zaaprobowania kształtu, swoistego ustroju, ram odznaczenia, natomiast Izba nie ma prawa decydować o tym komu Jego Książęca Mość odznaczenie nada.

To tylko dobrą wolą Księcia jest to, że określa dodatkowe (poza własnym uznaniem) przesłanki dla nadania kolejnych odznaczeń, ograniczając tym samym swobodę własnej decyzji. Dlatego nie powinna dziwić ogólna klauzula znacznego wkładu, a jeżeli już, to jako przejaw i tak wychodzący poza konstytucyjne minimum, którego granicą jest uznanie monarchy związane tylko katalogiem odznaczeń honorowych.
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Simon Liberi 22 lis 2013, o 17:02

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):To tylko dobrą wolą Księcia jest to, że określa dodatkowe (poza własnym uznaniem) przesłanki dla nadania kolejnych odznaczeń, ograniczając tym samym swobodę własnej decyzji. Dlatego nie powinna dziwić ogólna klauzula znacznego wkładu, a jeżeli już, to jako przejaw i tak wychodzący poza konstytucyjne minimum, którego granicą jest uznanie monarchy związane tylko katalogiem odznaczeń honorowych.


Wasza Książęca Wysokości Pośle. Klauzula znaczącego wkładu mnie absolutnie nie dziwi, znam charakter rozporządzeń. Moje pytanie miało charakter precyzujący i nie nosiło znamion ataku.
Moim zamierzeniem było ustalić którym osobom Jego Książęca Mość ma zamiar owy order nadać aby szerzej zrozumieć jego wizerunek. Proszę zauważyć, że zapytanie miało charakter prośby, zapytanie nigdzie nie sugerowało ani oburzenia, ani zdziwienia. Pańskie natomiast - sugeruje.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 22 lis 2013, o 17:10

Chociaż, przepraszając za multiposting, pytanie jest o tyle zasadne, że skłoniło mnie do zastanowienia się, czy nie byłoby lepiej aby rozporządzenie normowało abstrakcyjnie wszelkie medale koronacyjne, a poszczególne medale nadawałby monarcha (plus obwieszczał ich wzór) już w postanowieniu księcia. Innymi słowy, żeby rozporządzenie nie mówiło o konkretnym księciu (plus zawierało przepisy przejściowe, dotyczące starszych medali tego typu). Ale to głośne pytanie, bo sam nie wiem, czy szczególny charakter takiego odznaczenia nie sprawia, że jednak jest dobrze tak jak zaproponowała JKM.
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Rozporządzenie w sprawie Medalu Koronacyjnego

Postprzez Hugo 22 lis 2013, o 17:43

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Hugo napisał(a):[...]
Jeśli nikogo nie pominąłem, to złoty Medal Koronacyjny otrzymają:
[...]

No i pominąłem - György Róni Karakachanow Jr. Przepraszam Pasierba za tak niecną sklerozę i Wysoką Izbę za zamieszanie.

Dlatego też nie robiłem kolejnych załączników, aby móc ewentualnie na bieżąco korygować takie moje faux pas.

EDIT
Paulina Natalia Wilenska
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości