Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy pub

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy pub

Postprzez Hugo 1 gru 2013, o 02:11

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Przedstawiam Wysokiej Izbie propozycję rozporządzenia dotyczącego trybu i zasad wynagrodzenia Księcia, sędziów Sądu Najwyższego, asesorów Sądu Koronnego, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych.

Rozporządzenie Księcia
o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych

Na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17
listopada 2013 r. zarządzam, jak następuje:


Art. 1. [Sprawozdania]

1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca, Prezes Sądu Najwyższego, Pierwszy Asesor Sądu Koronnego, Marszałek Dworu Książęcego oraz sekretarz Naczelnej Izby Architektury przedstawiają Księciu sprawozdania z działalności właściwych organów władzy publicznej w zakończonym miesiącu.
2. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca Hetman Wielki przedstawia Księciu sprawozdanie z działalności Książęcych Sił Zbrojnych w zakończonym miesiącu oraz wnioskowaną ilość środków pieniężnych przeznaczonych na żołd dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych za zakończony miesiąc.

Art. 2. [Ocena pracy]

1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zawiera opis czynności podjętych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych we właściwych organach władzy publicznej, wraz z oceną osiągnięć ich pracy: A — wybitną, B — dobrą, C — zadowalającą, D — niezadowalającą.
2. W przypadku przewodniczących i członków składów orzekających, ocenę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się odpowiednio do stopnia złożoności rozpatrzonych w danym miesiącu spraw.
3. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę A, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 5000 lt. Funkcjonariuszowi publicznemu, który otrzymał ocenę B, Książę może dodatkowo przyznać premię w wysokości 3000 lt.

Art. 3. [Wynagrodzenia minimalne]

1. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, Hetmanowi Wielkiemu nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a wszystkim żołnierzom w służbie czynnej przyznaje się po 1000 lt żołdu.
2. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 1, właściwemu funkcjonariuszowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a funkcjonariuszom zatrudnionym w danym organie władzy publicznej przyznaje się najniższe z możliwych wynagrodzeń.

Art. 4. [Decyzja]

1. W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 1 ust. 1, Książę, w drodze decyzji, określa wynagrodzenie funkcjonariuszy publicznych za ubiegły miesiąc, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego rozporządzenia.
2. Funkcjonariuszowi publicznemu, przysługuje jedno — najwyższe — z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
3. Wynagrodzenia są wypłacane z rachunku Dworu Książęcego.

Art. 5. [Żołd dla żołnierzy KSZ]

W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, Książę, w drodze decyzji, przekazuje z rachunku Dworu Książęcego na rachunek Książęcych Sił Zbrojnych środki pieniężne przeznaczone na żołd dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych.

Art. 6. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
WYNAGRODZENIE FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
№ Funkcjonariusz publiczny A B C D
1 Książę 15000
2 Radca Naczelnej Izby Architektury 25000 19500 12500 2500
3 Dodatek sekretarza Naczelnej Izby Architektury 3000
3 Członek składu orzekającego (od rozpatrzonej sprawy) 2500 1250 625 —
4 Dodatek przewodniczącego składu orzekającego (od rozpatrzonej sprawy) 5000 2500 1250 —
5 Dodatek Prezesa Sądu Najwyższego 5000
6 Dodatek Pierwszego Asesora Sądu Koronnego 5000
7 Członek Dworu Książęcego/Żołnierz 7500 5000 2500 1250
8 Dodatek Marszałka Dworu Książęcego 5000
9 Dodatek Hetmana Wielkiego 5000
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez PornoBotka 1 gru 2013, o 10:55

Wasza Mość
Wysoka Izbo

Otwieram pierwsze czytanie nad projektem rozporządzenia przedstawionym przez JKM, które potrwa do 4 grudnia do godziny 20:00.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez Hugo 2 gru 2013, o 10:55

Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Zgłaszam autopoprawkę:
Art. 3 otrzymuje brzmienie:
Art. 3. [Wynagrodzenia minimalne]

1. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 1, właściwemu
funkcjonariuszowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a funkcjonariuszom zatrudnionym
w danym organie władzy publicznej przyznaje się najniższe z możliwych wynagrodzeń.
2. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, Hetmanowi Wielkiemu nie
przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a na rachunek Książęcych Sił Zbrojnych przekazuje się (art.
5) kwotę stanowiącą iloczyn liczby żołnierzy w służbie czynnej oraz 1000 lt.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 3 gru 2013, o 10:20

Popieram projekt, co do zasady.

Ponieważ to rozporządzenie to proszę o rozważenie autopoprawki przez WKM.

Mianowicie:

". W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 1 ust. 1, Książę, w drodze decyzji,"

wolałbym w "w drodze postanowienia".

Ja wiem, że jest to decyzja, ale tradycja techniki prawodawczej jest w KS odmienna niż w realu. Jednostkowe decyzje księcia są postanowieniami od lat. W aktach prawnych ze świecą szukać "decyzji".

Oczywiście to zmiana techniczna.


A co do całości projektu - wydaje mi się dobrze opracowany. Trochę papierologii - ale ktoś to musi robić - więc podział obowiązków (szefowie poszczególnych instytucji finansowo podległych księciu) wydaje się dość rozsądny. Zresztą wyjdzie w praniu - ale może chwycić. Warto spróbować.
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez Hugo 3 gru 2013, o 10:29

Wasza Książęca Wysokość!
Szanowny Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):Popieram projekt, co do zasady.

Ponieważ to rozporządzenie to proszę o rozważenie autopoprawki przez WKM.

Mianowicie:

". W terminie 7 dni od dnia upływu terminu przewidzianego na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 1 ust. 1, Książę, w drodze decyzji,"

wolałbym w "w drodze postanowienia".

Ja wiem, że jest to decyzja, ale tradycja techniki prawodawczej jest w KS odmienna niż w realu. Jednostkowe decyzje księcia są postanowieniami od lat. W aktach prawnych ze świecą szukać "decyzji".

Oczywiście to zmiana techniczna.

Trochę racji Wasza Wysokość ma - generalnie Książę wydaje postanowienia, ale to nie będą jednostkowe decyzje, tylko grupowe decyzje, a już o wypłacie wynagrodzeń, co prawda przez Kanclerza, wydawane były dotąd decyzje. Mnie tam za jedno - jeśli Wysoka Izba uzna, że postanowienia bardziej tradycyjnie wyglądają, nie będę się dąsał.

Piotr_II_Grzegorz napisał(a):A co do całości projektu - wydaje mi się dobrze opracowany. Trochę papierologii - ale ktoś to musi robić - więc podział obowiązków (szefowie poszczególnych instytucji finansowo podległych księciu) wydaje się dość rozsądny. Zresztą wyjdzie w praniu - ale może chwycić. Warto spróbować.

Dzięki NIA, a konkretnie diukowi Czuguł-Chanowi, nie będzie to takie straszne - jest aplikacja.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 3 gru 2013, o 10:57

Trochę racji Wasza Wysokość ma - generalnie Książę wydaje postanowienia, ale to nie będą jednostkowe decyzje, tylko grupowe decyzje, a już o wypłacie wynagrodzeń, co prawda przez Kanclerza, wydawane były dotąd decyzje. Mnie tam za jedno - jeśli Wysoka Izba uzna, że postanowienia bardziej tradycyjnie wyglądają, nie będę się dąsał.


No to didaskalia, ale wydaje mi się, że jednak powinno być zgodnie z bieżącą praktyką - postanowienie. Przy czym ja tutaj dam linka senatorowi Romańskiemu, bo on od lat zajmował się (głupio to zabrzmi - bo NIE TYLKO) takimi papierologicznymi bzdurkami.
(—) Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez PornoBotka 4 gru 2013, o 20:06

Wasza Mośc
Wysoka Izbo

Zamykam pierwsze czytanie i przechodzimy do głosowania, które potrwa 3 dni.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Rozporządzenie Księcia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy

Postprzez PornoBotka 5 gru 2013, o 20:20

Wasza Mość
Wysoka Izbo

W związku z oddaniem głosów przez wszystkich posłów skracam drugie czytanie i informuję iż Sejm zaakceptował większością głosów rozporządzenie przedstawione Wysokiej Izbie przez JKM.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości