Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim

Postprzez Roland 2 cze 2016, o 18:30

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


 1. ZARZĄDZENIE:
  Na podstawie art. 3. ust. 4. Regulaminu Senatu zarządzam debatę nad projektem wymienionym w punkcie B.
 2. PROJEKT:
  Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2016
  o zmianie Ustawy Senatu KT o obywatelstwie teutońskim


  Art. 1. [Przepisy zmieniające]
  1. Po artykule 5 dodaje się artykuł 5a zatytułowany „Obywatelstwo honorowe” o następującym brzmieniu:
   1. Obywatelstwo honorowe jest szczególnym wyróżnieniem dla osób mieszkających poza granicami Królestwa Teutonii i nie będących obywatelami Królestwa Teutonii.
   2. Obywatelstwo honorowe nadaje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały.
   3. Obywatel honorowy posiada pełnie praw obywatelskich w Królestwie Teutonii z wyjątkiem prawa do sprawowania funkcji publicznych.
   4. Z chwilą uzyskania obywatelstwa Królestwa Teutonii, obywatelstwo honorowe traci ważność z mocy prawa.
  2. Po artykule 5a dodaje się artykuł 5b zatytułowany „Persona non grata” o następującym brzmieniu:
   1. Status persona non grata jest nadawany osobom, które działają na szkodę Królestwa Teutonii i nie są jej obywatelami.
   2. Status persona non grata nadaje i zdejmuje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, bądź na wniosek Senatu wyrażony w drodze uchwały.
   3. Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną.
   4. Osoba posiadająca status persona non grata nie może uzyskać obywatelstwa teutońskiego.
  3. W artykule 5 po słowie „Obywatele” dodaje się sformułowanie „oraz obywatele honorowi”.
  4. W artykule 6 ust. 1 p. a) po słowie obywateli, po przecinku dodaje się sformułowanie „obywateli honorowych oraz listę osób posiadających status persona non grata”.
  5. W artykule 6 ust. 1 dodaje się punkt e) o następującej treści:
   obwieszczenia Króla, związane z obywatelstwem honorowym oraz statusem persona non grata.
  Art. 2. [Przepis końcowy]
  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 3. UZASADNIENIE:
  Panie Marszałku,
  Wysoka Izbo,

  chciałbym przedstawić wszystkim projekt ustawy, który już od pewnego czasu istniał jako projekt do zrealizowania. Ustawa, którą pragnę zaproponować Wysokiej Izbie ma na celu wprowadzić dwa nowe pojęcia w kwestii obywatelstwa: obywatelstwo honorowe oraz status persona non grata.

  Obywatelstwa honorowe mają być pewną formą wyróżnienia dla osób mających duże zasługi dla Królestwa Teutonii a z obiektywnych powodów jej nie zamieszkują. Założeniem ustawy jest nadać takim osobom honorowe obywatelstwo, które niesie za sobą nadania wszelkich praw publicznych oprócz prawa do sprawowania funkcji publicznych.

  Już podczas uczestnictwa w elekcji wspominałem, że Konstytucja Księstwa Sarmacji nadaje nam wiele wolności. Ostatnie pytanie od nowego mieszkańca Sarmacji i wypowiedzi diuka Leszczyńskiego i hrabiego Paczenki uświadomiły mi, że jedynym środkiem jaki możemy wykorzystać w przypadku zniechęcenia do nas na naszym własnym forum jest moderacja naszych działów. Nowa osoba uzyskała swoje odpowiedzi, zanim ktoś z prawem moderacji był w stanie jakkolwiek zareagować. Hrabia Paczenko zadał bardzo mądrze pytanie „No i co zrobicie?”. Odpowiedź moja brzmi „Nic. A powinnyśmy”. A jedną z rzeczy jakie powinniśmy móc zrobić, to uniemożliwić umieszczania wypowiedzi w naszych miejscach publicznych.

  Od razu chciałbym zaznaczyć – obie z tych regulacji zakładają udział Senatu w celu nie nadużywania tej możliwości. Osobiście pragnę by zarówno pozytywne jak i negatywne były wykorzystywane rzadko. Osobiście widzę wyłącznie jedną osobę, góra dwie osoby, które mógłbym w ten sposób odznaczyć pozytywnie, a nie widzę żadnej, której zabrałbym możliwość wypowiedzi. Mogę też zapewnić, że ja ten środek będę traktować jako ostateczność.
 4. TERMIN:
  Do 12 czerwca 2016 roku, włącznie.
 5. POUCZENIE:
  Debata nad projektem ustawy obejmuje: przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu, debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione, wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.

  [...]

  Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Rady Królestwa Teutonii lub co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.


Z wyrazami szacunku,

(―) Roland baronet Heach-Romański,
Zastępca Marszałka Senatu
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Vladimir 2 cze 2016, o 19:02

Czy Wasza Królewska Wysokość ma już jakiś kandydatów do obywatelstwa honorowego?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez AJ Piastowski 2 cze 2016, o 21:18

Może obywatel Paczenko... Nie przepraszam to tylko mały, niestosowny żarcik. Naruszający powagę tego miejsca, przepraszam już nie będę, sam się ukażę później.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Andrzej Fryderyk 2 cze 2016, o 21:39

Tak, mam osobę, którą chciałbym uhonorować tym zaszczytem, wraz z dość pokaźną listą zasług dla Teutonii z ostatnich lat. Pomimo że obecnie zamieszkuję Sclavinię, ma w duszy teutońską dumę. Oczywiście o ile Senat zgodzi się na tę Ustawę a później na jego nadanie. Nie mam zamiaru nadużywania tego mechanizmu, owe wyróżnienie byłoby z mojej strony rzadkością.

Adamie – ponieważ Twoja propozycja, którą zamieściłeś jeszcze w Lasce Marszałkowskiej jest nieco bardziej skomplikowana i muszę dokładnie ją przemyśleć ustosunkuję się do niej nieco później.

Edycja:
Zgłosiłem w Trybunale Koronnym wniosek o wykładnię. Uprzejmie proszę, aby debaty nie kończyć przed jego rozstrzygnięciem i zgadzam się na jej dowolne przedłużanie aż nie doczekamy się wyroku. Nie oznacza to jednak, że debatę można wstrzymać i nie rozmawiać. Oczekuję rzeczowych wypowiedzi.
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Hetman_Gotfryd 9 cze 2016, o 14:43

Wasza Wysokość
Lordzie Koadiutorze
Wysoka Izbo

Jak widzę poziom zainteresowania jest adekwatny do poziomu naszej aktywności w Królestwie Teutonii. Dalej uważam że idea, nadawania takich czy nie innych statusów obywatelom z poza KT nie jest zła. Ale przedstawiony w tym projekcie sposób godzi w moim odczuciu w ważne prawo swobody wypowiedzi. Przyglądam się wnioskowi o wykładnie o której wspomniano i mimo że nie jestem znawcą prawa to argumentacja JKM TIH jest dla mnie jasna i przejrzysta. Ale to tylko moje zdanie ogólne bez wnikania w szczegóły całego projektu...
Co do terminu debaty nie zostanie ona na pewno dziś zamknięta, i mimo że Regulamin narzuca nam pewne ramy czasowe. Uznaję że będzie ona trwać do czasu niezbędnego do zakończenia dyskusji o wykładnię; a następnie do czasu opracowania stosownego projektu w nowym kontekście.

Z wyrazami szacunku
Marszałek Senatu KT
Gotfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Roland 9 cze 2016, o 15:25

Cóż, jako że działamy w środowisku wirtualnym, pewne pojęcia faktycznie funkcjonują inaczej niż w świecie realnym. Niemniej rozważmy czym jest swoboda poruszania się w ujęciu wirtualnym? W mojej ocenie jest to prawo do nieskrępowanego przeglądania wszystkich miejsc publicznych Księstwa Sarmacji i nic ponad to. Możliwość wypowiadania się w tych działach, w mojej ocenie, wykracza poza definicję poruszania się.

Odnosząc do reala, klasyfikowanie możliwości wypowiedzi jako prawa do poruszania się należy porównać do np.: rozpalania grilla w parku miejskim. Rozpalanie grilla ni jak nie może być poczytane jako poruszanie się po parku.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez KubaHogh 10 cze 2016, o 12:14

Nadal nie jestem na liście senatorów. Ukaracie mnie?
Trener reprezentacji Loardii
Trener SKSV Loardia Auterra
Mat rezerwy
The Earth without "eh" is just "art"


Minister Kultury i Informacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Andrzej Fryderyk 10 cze 2016, o 18:07

Bardzo przepraszam, za zwłokę w jakiejkolwiek wypowiedzi w debacie. Naprawiam swój błąd, na początek jednak zacznę od kwestii technicznych:
Nikodemie – lista senatorów nie jest w żaden sposób prawnie ustalona. Jest to twór wyłącznie pomocniczy, a swoje prawo do sprawowania mandatu Senatora KT masz zagwarantowany Konstytucją Królestwa Teutonii. Nikt Cię nie ukaże za udział w niej, a wręcz jesteś uprawniony do udziału i głosowania.

Sławomirze – moim zdaniem wykładnia JKM jest niesłuszna i prowincje mają prawo do takich przepisów. Ponieważ pojawiły się wątpliwości, zgłosiłem sprawę do wyjaśnienia do Trybunału, którego kompetencją jest stwierdzenie czy taki przepis jest zgodny z Konstytucją. Jeśli nie zostanie tak uznane – zostanie on po prostu usunięty w drodze autopoprawki, a w przyszłości będziemy się starali o takie uprawnienia.

Jeśli chodzi zaś o Regulamin Senatu – nie bez powodu od razu zgodziłem się na przedłużanie debaty :)

Co do propozycji Adama z Laski:
Po pierwsze przepraszam Cię, że tak późno. Miałem bardzo dużo spraw pozasarmackich na głowie, a w Sarmacji mój czas pożarły inne sprawy, z pilniejszym deadlinem.

Ja osobiście jestem zdania, że przepisy powinny mieć swoje zastosowanie. Po przemyśleniu obecnych przepisów jestem zdania, że taka rola miałaby duże uzasadnienie. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na fakt, że Obywatel Honorowy nie wygasa. Gdy Obywatel Honorowy uzyska obywatelstwo zwykłe, obywatelstwo to może wygasnąć. Być może warto wprowadzić takie wyróżnienie dla wszystkich i jego nazewnictwo i uprawnienia zeń wynikające rozdzielić ze względu na warunek zamieszkania na terenie KT. Czy chciałbyś przygotować odpowiednią poprawkę? Co myśli o tym Wysoka Izba?
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez Roland 13 cze 2016, o 19:59

Wysoka Izbo!

Na podstawie art. 5. ust. 4. lit. a Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 - Regulamin Senatu z dnia 1 września 2015 roku przedłużam debatę nad przedłożonym projektem (z wniosku wnioskodawcy projektu) o kolejne dziesięć dni od dnia upłynięcia ustawowego terminu debaty, tj. do 22 czerwca br. włącznie.Z wyrazami szacunku,

(―) Roland baronet Heach-Romański,
Zastępca Marszałka Senatu
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o zmianie ustawy o obywatelstwie teutoński

Postprzez AJ Piastowski 15 cze 2016, o 08:19

AF napisał(a):Czy chciałbyś przygotować odpowiednią poprawkę?


WKW Mogę spróbować przygotować taką poprawkę. Potem przedstawię projekt i sprawdzimy czy jest on na tyle sensowny, żeby go kontynuować. Jeśli, oczywiście nikt nie zgłosi sprzeciwu, mam tutaj na myśli Pana Marszałka, jak i pozostałych senatorów?

Za pozwoleniem dałbym sobie deadline do końca czerwca. Jeśli uda się wcześniej to na pewno poinformuję.
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości