Strona 1 z 1

Prośba o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 cze 2019, o 14:59
przez Bocian
Ja, Bocian legitymujący się paszportem nr AG958 wydanym 6.05.2019, spełniwszy ustawowe warunki, wznoszę o nadanie mi obywatelstwa​ Księstwa Sarmacji.

Wniosek motywuje chęcią aktywnego uczestniczenia w życiu Księstwa Sarmacji w miarę dostępnego czasu.
Zaświadczam, iż nigdy nie składałem wniosku o obywatelstwo w Księstwie Sarmacji.

/-/ Bocian

Re: Prośba o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 cze 2019, o 15:25
przez Piotr III Łukasz
Szanowny Panie,

cieszy nas ta prośba i wyrażamy nadzieję, że będzie Pan aktywnym i dobrym Obywatelem Księstwa Sarmacji. Dlatego też, z niekłamaną przyjemnością, ogłaszamy, zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego Pańskiej osobie.

Aby Naszej woli a Pańskiemu życzeniu stało się zadość, zobowiązujemy Pana do złożenia w niniejszym wątku przysięgi obywatelskiej, zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie, której to rota została zawarta w art. 4 wspomnianej ustawy.

Gdy to nastąpi, z prawdziwą radością nadamy Panu obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr III Łukasz

Re: Prośba o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 cze 2019, o 21:58
przez Bocian
Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Re: Prośba o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 cze 2019, o 22:13
przez Piotr III Łukasz
Szanowny Panie,

informujemy, iż w związku ze złożną przysięgą obywatelską, nadaliśmy Panu obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Wyrażamy swą radość, nadzieję na owocne życie w Księstwie.

Życzymy sukcesów, radości, przyjaźni i przyjemnie wiedzionego życia, jako Obywatel.

(—) Piotr III Łukasz