Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Debata] Prawo i ustrój

[Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Prokrustes 14 sty 2021, o 22:48

1. Czy w związku z aktualną demografią planują Kandydaci jakieś działania w zakresie uproszczenia sarmackiego prawa, jeśli tak to w jakich obszarach, czy uproszczenie powinno objąć również struktury urzędów?

2. Jak zapatrują się PT Kandydaci na obecny kształt samorządów, czyi dwie prowincje z miastami? Czy struktura jest funkcjonalna? Czy zasadne byłyby jakieś zmiany? Jeśli tak, w jakim kierunku?

3. Czy zdaniem szanownych Kandydatów fakt istnienia dwóch prowincji w Sarmacji nie wymaga wprowadzenia jakichś zmian do Konstytucji KS i nowego unormowania stosunków "Centrala" - prowincje?

4. Ostatnie lata to ciąg przykrych doświadczeń dotyczących kolejnych sarmackich Książąt jak również częste zastrzeżenia do zaangażowania Posłów na Sejm. Czy kandydat widzi alternatywę dla obecnego systemu Książę - Kanclerz - Rada Ministrów - Sejm.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Filip I Gryf 15 sty 2021, o 09:12

1. Ciągle potrzebne jest upraszczanie prawa - nawet bez patrzenia na demografię. Chociaż sarmackiemu prawu przydałaby się gruntowna rewizja. Powtarzanie przepisów i tworzenie przepisów, które wzajemnie się wykluczają wystarczająco mogą wprowadzić w błąd. Dlatego sarmackie prawo będzie upraszczane. W sferze urzędów na chwilę obecną nie ma potrzeby.

2. Obecny kształt samorządów jest jak najbardziej dobry. Starosarmacja oraz Hasseland, które mogą prowadzić narrację oraz mają własne narzędzia (tj. podatki, prawo wewnętrzne) sprzyja aktywności oprócz sfery centralnej. Ulokowane miasta są głównymi centrami narracji (no, i sprzedaży zupy 8-) ).

3. Zmiany są potrzebne. Trzeba by się zastanowić nad pojęciem "prowincje". Teraz kiedy jest ich 2 możemy uznać STS za Sarmację "Właściwą" i Hasseland jako terytorium KS z dużą autonomią. Choć myślę, że to byłoby zbyt proste wyjaśnienie. Rozmowy nt. kształtu samorządów powinny być przeprowadzone na linii Książę - RM - samorządy. Jak wiemy da się tym załatwić każdą sprawę. Nie chciałbym zrównywać Sarmacji "centralnej" z samorządami. Byłoby mniej elastyczności w zabawie, którą określamy Księstwem Sarmacji. Bo tak powinno być - każdy powinienen znaleźć swoje miejsce i się czuć dobrze. Choć wiemy, że nic nie jest w pełni czarno-białe i czasami trzeba iść na kompromisy.

4. Zawsze jest jakaś alternatywa, ale nie sądzę, żeby była lepsza od obecnego modelu. Sarmacja wyróżnia się pod wieloma względami - szczególnie ustrojem. Daleko posunięta demokratyzacja, która miała miejsce od początku istnienia KS doprowadziła nas do sytuacji, w której głos w sprawach ważnych i tych mniej może mieć każdy - wystarczy chcieć. Jeśli były przykre doświadczenia to zawsze rozbijały się one o chęci do pracy. Ktoś odchodzi - nowy przychodzi. Ktoś traci zapał - ktoś ma dużo niespożytkowanej energii. Zmiany w Księstwie są tak naprawdę co każdą kadencję Sejmu. I to ma swój urok. Ciężko byłoby przełknąć brak Księcia, brak Sejmu, czy innych organów państwowych, które już ukształtowały się i mamy z nimi do czynienia na co dzień.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Esteladio 15 sty 2021, o 10:11

Powtarzanie przepisów i tworzenie przepisów, które wzajemnie się wykluczają wystarczająco mogą wprowadzić w błąd. Dlatego sarmackie prawo będzie upraszczane.


Mogę prosić o przedstawienie jakiegokolwiek, konkretnego pomysłu? @JanuszekvHP
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Filip I Gryf 15 sty 2021, o 11:05

Esteladio napisał(a):
Powtarzanie przepisów i tworzenie przepisów, które wzajemnie się wykluczają wystarczająco mogą wprowadzić w błąd. Dlatego sarmackie prawo będzie upraszczane.


Mogę prosić o przedstawienie jakiegokolwiek, konkretnego pomysłu? @JanuszekvHPNie ma problemu. Pozwolę sobie zobrazować pomysł na weryfikacje sarmackiego prawa.

W konstytucji jest zapis o zastępowaniu funkcjonariuszy publicznych przez Księcia / kanclerza.

Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

1. Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
3. Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni.


W ustawie o prefektach jest wyszczególnienie tego przepisu tylko do sytuacji prefekt generalny - kanclerz.

Art. 3b. [Zastępowanie Prefekta Generalnego przez Kanclerza]

Kanclerz może dokonać dowolnej czynności urzędowej należącej do właściwości Prefekta Generalnego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Wystarczyłoby np. odpowiednio zmodyfikować artykuł w konstytucji i z automatu art. 3b z ustawy o prefektach jest niepotrzebny.

lub

w konstytucji jest zapis odnośnie przewodniczenia sejmem.

Art. 16. [Marszałkowie]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.


w regulaminie sejmu widzimy powtórzenie tego przepisu z wyszczególnieniem.

Art. 2. [Kierowanie obradami]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny, a także okres opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu.
4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.


Można by również odpowiednio zmodyfikować fragment z konstytucji. Jest pewnie i więcej takich przepisów.

Ewentualnie kwestia wykluczających się przepisów (posłużę się własnym przykładem).

W ustawie o prefektach widzimy taki zapis. (chodzi w tym przypadku o ust. 2)

Art. 8 [komunikator internetowy]


1. Przedstawiciele sarmackiego komunikatora internetowego, na zasadach przez siebie określonych, zapewniają ochronę spokoju i porządek na serwerze, w szczególności wykonanie prawomocnych wyroków sądów oraz innych decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach.
2. Do komunikatora internetowego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości.
3. Książę, w drodze rozporządzenia, wskazuje aktualnie używany komunikator internetowy oraz ustala zasady nadania dostępów i uprawnień.


W rozporządzeniu księcia (ekhm) widzimy wykluczający się zapis. (chodzi o ust. 2)

Art. 5

1. Karami na serwerze są:
a) wyrzucenie z serwera;
b) zbanowanie użytkownika;
c) zabranie użytkownikowi uprawnień na serwerze.
2. Administratorzy mogą ukarać użytkownika, który w szczególności naruszył przepisy art. 40-44 Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości.
3. Administrator informuje użytkownika o decyzji zastosowaniu kary na przeznaczonym do tego kanale na serwerze.
4. Karę wykonuje się natychmiastowo po wydaniu decyzji.
5. Od decyzji zastosowania kary przez Administratora przysługuje odwołanie do Trybunału Koronnego w terminie 3 dni.


W wyższej rangą akcie jest "Do komunikatora internetowego nie stosuje się przepisów art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości." natomiast w akcie niższym (ekhm) "Administratorzy mogą ukarać użytkownika, który w szczególności naruszył przepisy art. 40-44 Ustawy Sejmu nr 115 - Kodeks Sprawiedliwości."

Wiadomo, że patrzymy wtedy na akt wyższy rangą, ale istnieją 2 przepisy wykluczające się, które mogą wprowadzić w błąd.


Najlepiej byłoby przy okazji tworzenia / poprawiania aktów prawnych już patrzeć pod kątem zgodności przepisów. Ale to jest kwestia terminów. Sam nie jestem prawnikiem i głupie błędy popełniam, ale weryfikować nigdy za wiele. 8-)

@Seweryn
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Esteladio 15 sty 2021, o 11:56

Przepis o zastępstwie Prefekta przez Kanclerza nie jest niepotrzebnym powtórzeniem. Przepis konstytucyjny pozwala zastąpić funkcjonariusza publicznego przy dokonaniu czynności dotyczy sytuacji w których "istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie." Jeśli chodzi o Prefekta Generalnego, to on decyduje czy uzna czyn za przestępstwo/zawiadomienie/licytację znaczków za zasadne. Bez tego przepisu, na podstawie konstytucji, Kanclerz nie mógłby zainterweniować w razie pilnej potrzeby. W przypadku np. wyborów, Książę ma obowiązek zarządzić wybory niezależnie od tego, czy jest zwolennikiem demokracji, ma na to ochotę etc. Nie ma on tutaj swobody decyzyjnej. Wtedy Kanclerz może, tym razem na podstawie przepisu konstytucyjnego, podjąć działanie. Ja bym akurat nie przenosił i nie próbował połączyć tych przepisów, ale nie jestem decyzyjny w tej kwestii.

Pozostałe postulaty są w porządku, choć znajdą się istotniejsze problemy. Niemniej jednak, doceniam chęci i pomysł. Każdy złożony projekt można w razie potrzeby skorygować w toku debaty sejmowej, generując jakąś aktywność.
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Filip I Gryf 15 sty 2021, o 12:37

Rzeczywiście, troszkę bardzo niefortunny przykład podałem odnośnie zastępowania prefekta.

Wiadomo, że przez całą kadencje nie będę wyszukiwał i poprawiał pojedynczych par przepisów. Mogłoby się wtedy okazać, że w niektórych przypadkach pogorszy się sytuację. Jednak dążenie do poprawnej i przystępnej formy będzie jednym z głównych celów.
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez Prokrustes 15 sty 2021, o 13:44

1. Czy w związku z aktualną demografią planują Kandydaci jakieś działania w zakresie uproszczenia sarmackiego prawa, jeśli tak to w jakich obszarach, czy uproszczenie powinno objąć również struktury urzędów?


Instynktownie zastanawiałbym się nad zmniejszeniem Sejmu. Ale dowiedziono już w v-świecie, że redukowanie działalności nie pomaga, a prędzej zamyka drzwi do odbicia się w górę.

Tak, prawo należy uprościć. Problem zaczyna się gdy pada pytanie o konkrety. Moja refleksja jest taka, że nie da się tego zrobić bez całkowitej zmiany nastawienia. Póki wymaga się żeby prawie wszystko było uregulowane w Dzienniku Praw to uproszczenie jest ograniczone do symbolicznego wykreślenia/dodania kilku paragrafów. Przykładem jest nowelizacja KPpTK - która może coś tam została zmieniona ale dla człowieka z ulicy pozostaje klocem nie do przełknięcia.

Z drugiej strony mamy inicjatywę jak roboty publiczne - bez żadnego ugruntowania prawnego. Potrzebujemy mieć więc kilka przepisów bardziej ogólnych zapewniających proste finansowanie i organizowanie życia gospodarczego oraz społecznego. Co sprawia, że w 99% sytuacji zamotane prawo nie będzie miało zastosowania.


2. Jak zapatrują się PT Kandydaci na obecny kształt samorządów, czyi dwie prowincje z miastami? Czy struktura jest funkcjonalna? Czy zasadne byłyby jakieś zmiany? Jeśli tak, w jakim kierunku?


Najlepiej by było gdyby dało się budować projekt jednolitego państwa wirtualnego. Ale się nie da. Trzeba odpowiadać na potrzeby wirtualnej społeczności i istnienie prowincji na nie właśnie odpowiada. Wizja tego, że likwidując miasta i prowincje przeniesie się aktywność na poziom centralny jest z goła błędna - ta aktywność po prostu przepadnie.

Uważam wręcz, że powinno był łatwiej tworzyć nowe miejscowości. Ale też pod rygorem ich szybkiej likwidacji w razie nieaktywności zasadźcy.

3. Czy zdaniem szanownych Kandydatów fakt istnienia dwóch prowincji w Sarmacji nie wymaga wprowadzenia jakichś zmian do Konstytucji KS i nowego unormowania stosunków "Centrala" - prowincje?


Nie. Prowincje cieszą się maksymalną autonomią.
Rada Ministrów ani Książę w praktyce nie mają żadnego wpływu na to co się dzieje w prowincjach - i dobrze.
Różne patologiczne rządy z przeszłości mając mechanizmy wpływania na prowincje zrobiłyby więcej złego niż dobrego.

Zdecydowanie bardziej potrzebujemy dialogu i zacieśniania więzów narracyjnych i gospodarczych.

4. Ostatnie lata to ciąg przykrych doświadczeń dotyczących kolejnych sarmackich Książąt jak również częste zastrzeżenia do zaangażowania Posłów na Sejm. Czy kandydat widzi alternatywę dla obecnego systemu Książę - Kanclerz - Rada Ministrów - Sejm.


Nie można ani teraz ani w przyszłości oczekiwać, że będziemy mieć Księcia który dzień w dzień po ileś tam godzin będzie zajmował się Sarmacją, podcierał nam nosy, rozwiązywał konflikty, pisał system, czytał i zgłaszała ustawy, ogarniał biurokrację narzuconą przez Sejm i jeszcze towarzysko budował wspólnotę.

Mam takie odczucie, że Piotr II Grzegorz może być ostatnim Księciem. Po nim może przyjdzie czas na 3 osobowy organ kolegialny w stylu Rady Regencyjnej - pod warunkiem, że nie będą to osoby z losowego kadencyjnego doboru, tylko uznana i niemal nienaruszalna (jak Książę) starszyzna plemienna. Zdecydowanie powinny być to też osoby które względnie dobrze się dogadują.

Nie usuwałbym jednak nawet wtedy Księcia z naszego ustroju - po prostu Rada Regencyjna miałaby pełnię książęcych prerogatyw i nie byłaby zobowiązana do zarządzania wyboru Księcia. Ale jeżeli zajdą korzystne okoliczności taki Książę mógłby się ponownie pojawić w naszym ustrojowym obrazku.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez VAT 15 sty 2021, o 15:51

Szanowni,

na cześć pytań odpowiedziałem już tutaj, więc poniżej odniosę się tylko do pytań nowych:

3. Czy zdaniem szanownych Kandydatów fakt istnienia dwóch prowincji w Sarmacji nie wymaga wprowadzenia jakichś zmian do Konstytucji KS i nowego unormowania stosunków "Centrala" - prowincje?


Nie widzę takiej potrzeby. Jestem zwolennikiem nadawania prowincjom szerokich uprawnień narracyjnych, honorowych i ceremonialnych, przy zachowaniu unitaryzmu na poziomie realnych kompetencji państwa. Natomiast na pewno prawo, w tym konstytucja powinna odpowiadać realnym potrzebom, a ja nie widzę na chwilę obecną żadnej palącej potrzeby zmiany obecnego status quo prowincji.

4. Ostatnie lata to ciąg przykrych doświadczeń dotyczących kolejnych sarmackich Książąt jak również częste zastrzeżenia do zaangażowania Posłów na Sejm. Czy kandydat widzi alternatywę dla obecnego systemu Książę - Kanclerz - Rada Ministrów - Sejm.


Tak. Mam dwie koncepcje (obie mocno koncepcyjne):
1. Zastąpienie Księcia organem kolegialnym, nazwijmy go roboczo Radą Książęca w skład której wchodziłby Kanclerz, Marszałek Sejmu, MTK i Radca NIA. Wszystkie osoby w Radzie Książęcej miałyby pełnię uprawnień Księcia.

2. Nowo wybierany Książę miałby obowiązek wskazac dwóch vice-Ksiazat (nr 1 i 2) spośród aktywnych obywateli księstwa. W przypadku nieobecności Księcia trwającej dłużej niż 3 dni władze automatycznie przejmowałby vice-Ksiaze mając pełne uprawnienia Księcia do czasu jego powrotu lub złożenia Księcia przez Sejm z urzędu.
/-/ VAT
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: [Debata] Prawo i ustrój

Postprzez von Thorn-Janiczek 16 sty 2021, o 19:54

ad. 1

Prawo można upraszczać, ale nic to nie da w momencie, gdy nie działa sprawnie pozyskiwanie nowych osób. Bo co po uproszczonym prawie, skoro narybek jest bardzo rzadki. Myślę, że najpierw warto skupić się na promocji samego Księstwa.

ad. 2

Według mnie obecna struktura jest dobra i nie wymaga zmian.

ad. 3

Jeśli jest coś, czemu warto się przyjrzeć, to jedynie kwestiom finansowym na linii prowincja-centrala.

Ad. 4

Myślę, że ta ważna kwestia jest zbyt ważna by podejmował ją sam Sejm. Myślę, że jest to temat dla ogólnokrajowej dyskusji.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 


Powrót do #WyboryStyczen2021

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron