Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Dekr. o podz. terytorialnym i jego zarządzaniu - proj. społ.

Dekr. o podz. terytorialnym i jego zarządzaniu - proj. społ.

Postprzez von Thorn-Janiczek 11 lut 2021, o 00:42

Szanowni Mieszańcy,

Składam pod debatę społeczną Dekret o podziale terytorialnym i jego zarządzaniu, który zgłosił Prześwietny
Krzysztof Hans Arped-Winnicki.

Treść, wraz z uwagami autora znajduje się poniżej. Jednocześnie zaznaczam, iż poniższa debata nie oznacza jednoznacznego wprowadzenia dekretu.

Uwagi:

Składam poniższy projekt pod obrady dodając kilka niniejszych uwag:
1. Za każdy region odpowiadałaby osoba o minimalnym statusie Hrabii.
2. Z uwagi że Kotwicz jest póki co niesktywny stolicą Hrabstwa Mirii byłaby Bazylea lub moje Krzyśkowice
3. W Hrabstwie Mirii lokacje posclavińskie byłyby dobrami w gestii zarządzającego Hrabstwem
4. Istniałaby możliwość sprzedaży wszystkich lokacji posclavińskich poza stolicą i Jastrzębcem gdzie już są
Krzyśkowice.
5. Hrabia miałby docelowo możliwość poboru opłat lennowych na rzecz swoją lub prowincji.


Projekt dekretu:

Ustawa Starosarmacji
o podziale terytorialnym i jego zarządzaniu

Rozdział I
Podział Terytorialny

Art. 1.
Prowincja Starosarmacji podzielona jest na cztery następujące hrabstwa zawierające będące w nich obszary zwane regionami:
1) Hrabstwo Gellonii (Gellonia, Trzyczaszkowo, Zlote Wybrzeże, Morvan);
2) Hrabstwo Mirii (Miria, Nowicja, Sangia, Acjo);
3) Hrabstwo Koronne (Grodzisk, Wagaria, Armeria, Athos, Baranie Pole);
4) Hrabstwo Tropicany

Art. 2
Do niniejszych Hrabstw są przyporządkowane niniejsze miasta:
1) Hrabstwo Gellonii - Fer
2) Hrabstwo Mirii - Kotwicz
3) Hrabstwo Koronne - Grodzisk
4) Hrabstwo Tropicany - Sole

Art. 3
W przypadku braku aktywności stolic wskazanych w niniejszej ustawie stolicą danego hrabstwa jest inne wskszane przez Namiestnika Starosarnacji bądź Hrabiego

Art. 4
Główne miasta w danym hrabstwie za wyjątkiem Grodziska są zarządzane przez hrabiów.

Art. 5
Miasta posclavińskie za wyjątkiem już rozdysponowanych przed wejściem tej ustawy są w gestii Hrabiego Mirii mający możliwość zmiany ich nazw i sprzedaży.

Art. 6
Stolice hrabstw mogą być miastami systemowymi.

Art. 7
Podział Prowincji przedstawia załącznik do niniejszego projektu.

Rozdział II
Zarządzanie

Art. 8
Naczelnicy Hrabstw zwani dalej "Hrabiami" są powoływani przez Namiestnika Starosarmacji bądż w przypadku Hrabstwa Koronnego przez Księstwa Sarmacji spośród osób o stosownym lub większym tytule.

Art. 9
Zadaniem Hrabiów jest:
1) powoływanie i odwoływanie zastępcy; zastępuje on hrabiego podczas jego nieobecności oraz wykonuje jego kompetencje, obowiązki i zadania w zakresie ustalonym przez naczelnika;
2) opieka nad głównymi miastami o ile inne prawo nie stsnowi inaczej
3) nazywanie dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
4) ogłaszanie i tworzenie inicjatyw, konkursów, w szczególności kulturalnych, sportowych i wiedzy o Sarmacji;
5) dysponowanie przyznaną im częścią budżetu Starosarmacji w celu wykonania powierzonych im kompetencji i obowiązków.
6) kontrola lenn i opieka nad tymi będącymi w jego gestii
7) dbanie o rozwój hrabstwa i tworzących go regionów
7) otaczanie opieką dziedzictwa kulturowego podległego mu obszaru

Art. 10
Do obowiązków hrabiów należą:
1) informowanie ogółu Sarmatek i Sarmatów o wydarzeniach lokalnych;
2) wspieranie i koordynowanie działań mieszkańców;
3) składanie na ręce Namiestnika wniosków o odznaczenia i nagrody dla mieszkańców oraz informowanie Namiestnika o ich aktywności;
organizacja świąt lokalnych;
4) zapewnianie porządku w dziale na forum Starosarmacji — o ile taki został ustanowiony;
5) składanie osobie o wyższej randze sprawozdań z wykorzystania przyznanej im części budżetu Starosarmacji.

Art. 11
W razie nieobecności Hrabiów głównym ich zastępcą jest Namiestnik Starosarmacji.

Art. 12
W zależności od potrzeb prowinicji lub hrabstwa zarządzający nimi hrabia może pobierać od zarządców lenn stosowne opłaty na rzecz hrabstwa lub prowincji.

Art. 13
W Sejmiku Koronnym głos Hrabiów ma wartość podwójną a Namiestnika Starosarmacji potrójną zaś w przypadku braku Hrabiów podwójną.

Rozdział III
Przepisy końcowe

Art. 14
Każda osoba mieszkająca na terenie danego hrabstwa ma gwarantowany odpowiednią rangę na forum

Art. 15
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art . 16
W ciągu 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie Namiestnik podaje do publicznej wiadomości listę hrabiów piastujacych urzędy lub informacji o hrabstwach objętych przez siebie.


Załącznik:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/G3C951jC.png


Zapraszam do debaty.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

ppłk KSP v-hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Powrót do Kancelaria Namiestnikowska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron