Strona 1 z 1

Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 26 kwi 2021, o 06:53
przez Natasha
Ja, Natasha von Sarm legitymująca się ID AH320 zamieszkała w Księstwie Sarmacji 20.04.2021 wnoszę o nadanie mi obywatelstwa.
Większość niezbędnych warunków spełniam a obywatelstwo nie jest mi potrzebne tylko i wyłącznie by oddać głos w elekcji książęcej.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 30 kwi 2021, o 08:11
przez Natasha
Proszę o jakiekolwiek rozpatrzenie wniosku

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 1 maja 2021, o 19:42
przez Antoni
Szanowna Pani,

niezmiernie cieszy mnie fakt, że zamieszkała Pani w Księstwie Sarmacji oraz planuje właśnie tutaj kontynuować swoją działalność w mikroświecie. Liczę na to, że czas spędzony w Sarmacji upływa i wciąż będzie upływać ciekawie i zawsze z przyjemnością będzie Pani odwiedzała sarmackie forum.

Tym bardziej cieszę się, że zdecydowała się Pani ubiegać o sarmackie obywatelstwo. Jednakże w związku z opróżnieniem Tronu Książęcego w ostatnich dniach oraz trwającym okresem sprawowania tymczasowej władzy książęcej przeze mnie - sarmackiego obywatela jak 30-kilku innych - postanowiłem przy każdorazowym rozpatrywaniu wniosku o nadanie obywatelstwa, czym zazwyczaj trudni się Książę, umożliwić zabranie głosu przez innych obywateli, w szczególności w celu wyrażenia wątpliwości co do nadania obywatelstwa, jeżeli takie wątpliwości ktoś ma. W sytuacji kiedy takie wątpliwości się pojawią, bardzo mocno wezmę je pod rozwagę, a w ostateczności pozostawię decyzję przyszłemu Księciu, który, mam nadzieję, wskazany zostanie z dniem 9 maja 2021 roku.

Wobec powyższego, jeżeli któryś z sarmackich obywateli zechce wyrazić wątpliwości wobec powyższego wniosku o nadanie obywatelstwa, niech to zrobi teraz lub poprze powyższy wniosek przez obywatelską aklamację.

Jako Regent, osoba tymczasowo sprawująca władzę książęcą i nieposiadająca mandatu społeczeństwa uzyskanego w wyborach czy wolnej elekcji, obowiązkiem moim jest w spokojnych i przyjaznych warunkach dotrwać do wyłonienia następcy JKW Piotra II Grzegorza i nie chcę podejmować decyzji sprzecznych z wolą sarmackiego społeczeństwa, zatem w ich podejmowaniu nie będę kierować się wyłącznie własnym zdaniem, ale decyzje podejmować będę po zasięgnięciu opinii sarmackiego społeczeństwa.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 1 maja 2021, o 19:53
przez Fatimka
Popieram.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 2 maja 2021, o 13:41
przez Antoni
Wobec aklamacji powyższego wniosku przez sarmackich obywateli, ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego. Proszę o złożenie przez zainteresowaną przysięgi obywatelskiej według roty o następującej treści:

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.


Do wiadomości: @Natasha

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 2 maja 2021, o 17:00
przez Natasha
Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.
(-) Natasha von Sarm

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 3 maja 2021, o 22:03
przez Antoni
Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, iż obywatelstwo sarmackie zostało nadane. Serdecznie witam w gronie Sarmatów i życzę rozsądnego korzystania z praw i przywilejów obywatelskich, ale również pamiętania o wielu obowiązkach, które spoczywają na każdym z obywateli.

Akt nadania obywatelstwa.


(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Regent Księstwa Sarmacji