Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ustawę

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 12 cze 2021, o 06:40

Może by tak więcej zaufania a mniej marudzenia Panie przedmówco? Lepiej żyło by się nam wszystkim.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 12 cze 2021, o 10:24

Przykro mi, ale patrząc na dotychczasową działalność, nie mam do Waszmości ani grosz zaufania.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Hans á-la-Triste 12 cze 2021, o 16:44

Federico napisał(a):
Krzysztof Hans napisał(a):
Panie Marszałku
Wysoka Izbo,
Czcigodni Obywatele
Na podstawie takiej że niektóre z postanowień Księcia zdecydowanie zasługują na to by podnieść je do funkcji ustawy Zresztą zawierają one postanowienia ogólne które równie dobrze mogłyby być wiążącą ustawą mającą charakter stały a nie jak w przypadku rozporządzenia Księcia zmienny i to uzależniony od jego widzi mi się. Rozporządzenia Księcia w przeciwieństwie do ustawy nie są wiążące i przez to w hierarchii prawnej są niżej a to zaś oznacza że można nadać im charakter stały poprzez zmianę formy ich prawnego umocowania. Dziękuję.


Proszę o wskazanie dokładnej podstawy prawnej takowej czynności. Jeśli nie ma - to dlaczego Sejm dalej rozpatruje ten wniosek @MLPLAY?


Poważny Obywatelu, Wysoki Sejmie,
Ostatnimi czasy miałem realiozę, w związku z tym faktem nie czytałem powyższych wiadomości.
Informuję, że wniosek w aktualnej formie odrzucam.


Do wiadomości:
@BvTJ @corrado @KrzysztofHans @Prokrustes @Federico
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 12 cze 2021, o 17:22

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam nadzieje że mimo tego mój projekt będzie w dalszym ciągu rozpatrywany.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Hans á-la-Triste 13 cze 2021, o 11:17

Krzysztof Hans napisał(a):
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam nadzieje że mimo tego mój projekt będzie w dalszym ciągu rozpatrywany.


Panie Pośle,

Pana projekt w aktualnej formie nie będzie przeze mnie rozpatrywany.
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 13 cze 2021, o 14:51

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zwracam się do Wysokiej Izby z ponowną, już poprawioną propozycją zmiany w Ustawę ustanowionego parę miesięcy temu Rozporządzenia Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadzając niniejszy projekt na drodze uchwały:
Uchwała Sejmu nr. ... z dn.  na temat przekształcenia w Ustawę Sejmu Rozporządzenia Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. wraz ze zmianami.
Art. 1
Na mocy niniejszej uchwały zmienia się się
Rozporządzenie Księcia Sarmacji w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych z dnia 3 grudnia 2020 r. w Ustawę Sejmu.

Art. 2
Artykuł 1 wspomnianego rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 1.

Ilekroć w niniejszym artykule mowa o:

1. szlachcie – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, posiadających obywatelstwo sarmackie,
2. szlachcie bez obywatelstwa – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, nieposiadających obywatelstwa sarmackiego,
3  uroczystej ceremonii – należy przez to rozumieć wydarzenie publiczne, podczas którego wielu osobom nadawane są wsie lenne, tytuły szlacheckie i arystokratyczne lub ordery i odznaczenia.


Art. 3
Dodaje się Art. 5b który przyjmuje następujące brzmienie:
Art. 5b
1. Obywatel sarmacki posiadający wsie lenne bądź lenna musi ulokować je na mapie Księstwa Sarmacji składając wniosek do Księcia Sarmacji.
2. W przypadku istnienia obok siebie czterech wsi istnieje możliwość nadania jednemu z nich praw miejskich.
3. W przypadku posiadania pięciu lub więcej wsi lennych ilość możliwych miast lennych możliwa jest w wyniku podzielenia ich ilości przez pierwszą liczbę parzystą.
4. O przekształcenie wsi lennej w miasto należy składać wniosek do Księcia.
5. Możliwe jest możliwe włączenie będących obok miasta lennego wsi w jego skład pod warunkiem zachowania ich nazewnictwa jako dzielnic.
6. Obywatele mogą uzyskać niezależnie od posiadanego tytułu dodatkowe lenno bądź lenna od Księcia z pominięciem Art. 4, 5 i 7 pod warunkiem że łączna liczba wsi lennych na danym obszarze jest równa bądź większa sześciu. Możliwa jest także droga przeciwna.


Art. 4
Art. 8 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 8
1. Książę może pozbawić tytułów szlacheckich i arystokratycznych, wsi lennych oraz nadań lennych, za zgodą lub na wniosek Senatu.
2  Przedmiotem pozbawienia mogą być wszystkie lub część wsi lennych, wszystkie lub część nadań lennych. Pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może polegać także na jego obniżeniu.


Art. 5
Art. 9 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 9
1. Funkcja Senatora zostaje połączona z funkcją Posla w wyniku czego do składu Sejmu dołączają wszyscy diukowie-wojewodowie oraz wybrani diukowie-starostowie.
2. Książę zarządza wybór posła spośród diuków-starostów, jeżeli liczba diuków-starostów w Sejmie nie jest co najmniej równa liczbie diuków-wojewodów, pomniejszonej o jeden . Wybór następuje metodą pojedynczego głosu przechodniego. W jednym głosowaniu wybiera się jednego posła.
3. Przepisy ustawy dotyczące Książęcej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje szlachcie. Szlachcicowi lub arystokracie, niebędącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy, przysługuje głos o sile jeden. Szlachcicowi lub arystokracie, będącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy przysługuje głos o sile: 2 (kawaler), 3 (baronet), 4 (baron), 5 (wicehrabia), 6 (hrabia), 7 (markiz), 8 (diuk), 9 (diuk-starosta), 10 (diuk-wojewoda).
5. Mandat posła, posiadany przez diuka-wojewodę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-wojewody. Rezygnacja z mandatu posła przez diuka-wojewodę skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i uzyskaniem tytułu diuka-starosty.
6. Mandat posła, posiadany przez diuka-starostę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-starosty, nadaniem tytułu diuka-wojewody, rezygnacją z mandatu posła lub pozbawieniem mandatu senatora przez Księcia, za zgodą lub na wniosek Senatu.
7. Książe w drodze rozporządzenia może nadać mandat poselski wszystkim diukom niezależnie od piastowanego poziomu.


Art. 6
Art. 10 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 10.

1. Obradom Sejmu może przewodzić wicearszałek Sejmu, powoływany i odwoływany przez Księcia spośród diuków zasiadających w Sejmie.
2. Sejm, w drodze uchwały:
1. wyraża zgodę na pozbawienie wsi lennych, tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub nadań lennych lub o to wnosi,
2. wyraża zgodę na obniżenie tytułu diuka-wojewody do tytułu diuka-starosty lub o to wnosi, jeżeli diuk-wojewoda ze swojej winy nie uczestniczył w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu,
3. wyraża zgodę na pozbawienie mandatu posła, przysługującego diukowi-staroście lub o to wnosi, jeżeli nie uczestniczył on ze swojej winy w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu.
4. uchwala swój regulamin i podejmuje uchwały porządkowe,
5. uchwala, niewiążące inne podmioty, opinie Sejmu.
3. Senat podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej dwóch głosujących senatorów. Jeżeli w głosowaniu brał udział tylko jeden poseł,   Marszałek Sejmu zarządza ponowne głosowanie, w którym prawo głosu, obok posłów, posiada także Marszałek Trybunału.
4. Marszałei Sejmu na prośbę diuków w celu realizacji zadań z punktu ustępu drugiego może wykluczyć z obrad posłów nie piastujących wspomnianej rangi bądź zostawić im prawo do wzięcia udziału w debacie.
5. Posłowie nie będący diukami nie mogą brać udziału w głososowaniach na temat zagadnień wspomnianych w ustępie drugim - wyjątkiem jest zgoda wyrażona przez Marszałka Sejmu.

Art. 7
Niniejsza uchwała wraz z przekształconym w ustawę Sejmu rozporządzeniem Księcia Sarmacji wchodzi w życie z chwilą publikacji.Głównymi motywacjami będącymi uzasadnieniem niniejszej uchwały są uproszczenie zarządzania wioskami lennymi i lennami przez mieszkańców oraz potrzeba likwidacji niedziałającego Senatu poprzez jego fuzję z Sejmem i przez to ograniczenie liczby nie potrzebnych funkcji.
Link do omawianego projektu: http://prawo.sarmacja.org/akt,11978.html
Jednocześnie projekt jest zebraniem aktualnego rozporządzenia Księcia w jeden projekt i nadanie mu formy jednolitej, popartej nie tylko przez głowę państwa sarmackiego ale i także Sejm który to też wypowiedziałby się w tej sprawie. Dementuje przy okazji ewentualne głosy mówiące o tym że głosy że może być to widzimisię z mojej strony. Nie! Jedyne widzimisię ma Książe zaś ja tylko nieco je modyfikuje i wprowadzam na wyższy poziom który byłby używany na stałe a nie tylko podczas uroczystości państwowych. Jeżeli chodzi o podstawę prawną to nie ma zarówno zakazu podnoszenia rozporządzeń Księcia do rangi ustawy jak i obecnie przepisu który na to by zezwalał działam więc na zasadzie dowolności traktując Rozporządzenie Księcia jako podstawę do nowego aktu prawnego który mogę zaproponować na podstawie swoich poselskich kompetencji. Rozporządzenia Księcia są wiążące (tutaj zwracam honor tym którzy nie zgodzili się z moim wcześniejszym zdaniem) podobnie jak ustawy stąd mój projekt należy uznać jako przekopiowanie rozporządzenia do formy ustawy z dodaniem dodatkowych przepisów przez Sejm które to wzmacniałyby jego skuteczność.


Z poważaniem,

(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki

Do wiadomości: @MLPLAY
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Federico 13 cze 2021, o 16:01

ZOSTAWIĆ SZLACHTĘ! ZOSTAWIĆ SZLACHTĘ! VON Z TYM PROJEKTEM! VON Z TYM PROJEKTEM!

Po co lokować wsie lenne???
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 13 cze 2021, o 16:04

By lepiej nimi zarządzać i budować na nich narracje budując z nich większe jednostki samorządowe.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Hans á-la-Triste 13 cze 2021, o 16:26

Krzysztof Hans napisał(a):By lepiej nimi zarządzać i budować na nich narracje budując z nich większe jednostki samorzadowe.


Widać, że Pan Poseł ma skłonności totalitarne.
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 15 cze 2021, o 07:04

Krzysztof Hans napisał(a):By lepiej nimi zarządzać i budować na nich narracje budując z nich większe jednostki samorządowe.Narrację można tworzyć bez przekształceń. Zarządzać też nimi można. Jednostek samorządowych stworzyć się nie da, bo lenna istnieją w ramach jednostek samorządu terytorialnego i podlegają wewnętrznym prawom. Więc nie mogą być samorządami.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum sejmowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość