Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ustawę

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 6 cze 2021, o 10:07

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Z racji literówek zgłaszam autokorektę artykułów 4, 5 i 6: Samo brzmienie zostaje bez zmian i wygląda yak:
Art. 4
Art. 8 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 8
1. Książę może pozbawić tytułów szlacheckich i arystokratycznych, wsi lennych oraz nadań lennych, za zgodą lub na wniosek Senatu.
2 Przedmiotem pozbawienia mogą być wszystkie lub część wsi lennych, wszystkie lub część nadań lennych. Pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może polegać także na jego obniżeniu.


Art. 5
Art. 9 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 9
1. Funkcja Senatora zostaje połączona z funkcją Posla w wyniku czego do składu Sejmu dołączają wszyscy diukowie-wojewodowie oraz wybrani diukowie-starostowie.
2. Książę zarządza wybór posła spośród diuków-starostów, jeżeli liczba diuków-starostów w Sejmie nie jest co najmniej równa liczbie diuków-wojewodów, pomniejszonej o jeden . Wybór następuje metodą pojedynczego głosu przechodniego. W jednym głosowaniu wybiera się jednego posła.
3. Przepisy ustawy dotyczące Książęcej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje szlachcie. Szlachcicowi lub arystokracie, niebędącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy, przysługuje głos o sile jeden. Szlachcicowi lub arystokracie, będącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy przysługuje głos o sile: 2 (kawaler), 3 (baronet), 4 (baron), 5 (wicehrabia), 6 (hrabia), 7 (markiz), 8 (diuk), 9 (diuk-starosta), 10 (diuk-wojewoda).
5. Mandat posła, posiadany przez diuka-wojewodę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-wojewody. Rezygnacja z mandatu posła przez diuka-wojewodę skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i uzyskaniem tytułu diuka-starosty.
6. Mandat posła, posiadany przez diuka-starostę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-starosty, nadaniem tytułu diuka-wojewody, rezygnacją z mandatu posła lub pozbawieniem mandatu senatora przez Księcia, za zgodą lub na wniosek Senatu.
7. Książe w drodze rozporządzenia może nadać mandat poselski wszystkim diukom niezależnie od piastowanego poziomu.


Art. 6
Art. 10 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 10.

1. Obradom Sejmu może przewodzić wicearszałek Sejmu, powoływany i odwoływany przez Księcia spośród diuków zasiadających w Sejmie.
2. Sejm, w drodze uchwały:
1. wyraża zgodę na pozbawienie wsi lennych, tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub nadań lennych lub o to wnosi,
2. wyraża zgodę na obniżenie tytułu diuka-wojewody do tytułu diuka-starosty lub o to wnosi, jeżeli diuk-wojewoda ze swojej winy nie uczestniczył w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu,
3. wyraża zgodę na pozbawienie mandatu posła, przysługującego diukowi-staroście lub o to wnosi, jeżeli nie uczestniczył on ze swojej winy w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Sejmu.
4. uchwala swój regulamin i podejmuje uchwały porządkowe,
5. uchwala, niewiążące inne podmioty, opinie Sejmu.
3. Senat podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej dwóch głosujących senatorów. Jeżeli w głosowaniu brał udział tylko jeden poseł, Marszałek Sejmu zarządza ponowne głosowanie, w którym prawo głosu, obok posłów, posiada także Marszałek Trybunału.
4. Marszałei Sejmu na prośbę diuków w celu realizacji zadań z punktu ustępu drugiego może wykluczyć z obrad posłów nie piastujących wspomnianej rangi bądź zostawić im prawo do wzięcia udziału w debacie.
5. Posłowie nie będący diukami nie mogą brać udziału w głososowaniach na temat zagadnień wspomnianych w ustępie drugim - wyjątkiem jest zgoda wyrażona przez Marszałka Sejmu.


Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Damiano á-la-Triste 6 cze 2021, o 14:43

Krzysztof Hans napisał(a):[d=poselPanie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Z racji literówek zgłaszam autokorektę artykułów 4 i 5: Samo brzmienie zostaje bez zmian i wygląda yak:
Art. 4
Art. 8 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 8
1. Książę może pozbawić tytułów szlacheckich i arystokratycznych, wsi lennych oraz nadań lennych, za zgodą lub na wniosek Senatu.
2 Przedmiotem pozbawienia mogą być wszystkie lub część wsi lennych, wszystkie lub część nadań lennych. Pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może polegać także na jego obniżeniu.


Art. 5
Art. 9 zmienianego w Ustawę rozporządzenia przyjmuje brzmienie:
Art. 9
1. Funkcja Senatora zostaje połączona z funkcją Posla w wyniku czego do składu Sejmu dołączają wszyscy diukowie-wojewodowie oraz wybrani diukowie-starostowie.
2. Książę zarządza wybór posła spośród diuków-starostów, jeżeli liczba diuków-starostów w Sejmie nie jest co najmniej równa liczbie diuków-wojewodów, pomniejszonej o jeden . Wybór następuje metodą pojedynczego głosu przechodniego. W jednym głosowaniu wybiera się jednego posła.
3. Przepisy ustawy dotyczące Książęcej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje szlachcie. Szlachcicowi lub arystokracie, niebędącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy, przysługuje głos o sile jeden. Szlachcicowi lub arystokracie, będącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy przysługuje głos o sile: 2 (kawaler), 3 (baronet), 4 (baron), 5 (wicehrabia), 6 (hrabia), 7 (markiz), 8 (diuk), 9 (diuk-starosta), 10 (diuk-wojewoda).
5. Mandat posła, posiadany przez diuka-wojewodę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-wojewody. Rezygnacja z mandatu posła przez diuka-wojewodę skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i uzyskaniem tytułu diuka-starosty.
6. Mandat posła, posiadany przez diuka-starostę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-starosty, nadaniem tytułu diuka-wojewody, rezygnacją z mandatu posła lub pozbawieniem mandatu senatora przez Księcia, za zgodą lub na wniosek Senatu.
7. Książe w drodze rozporządzenia może nadać mandat poselski wszystkim diukom niezależnie od piastowanego poziomu.

Dziękuje. [/d]Panie Pośle,

Poprawkę przyjmuję do wiadomości.
(~) Damiano á-la-Triste
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 10 cze 2021, o 13:46

Panie Pośle Hans,
po co to?
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez F. Rockwell 10 cze 2021, o 14:28

Pytanie do Pana Posła Hansa (Winnickiego) - na jakiej podstawie, można zmienić rozporządzenie Księcia w Ustawę?
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 10 cze 2021, o 21:10

Panie Marszałku
Wysoka Izbo,
Czcigodni Obywatele
Na podstawie takiej że niektóre z postanowień Księcia zdecydowanie zasługują na to by podnieść je do funkcji ustawy Zresztą zawierają one postanowienia ogólne które równie dobrze mogłyby być wiążącą ustawą mającą charakter stały a nie jak w przypadku rozporządzenia Księcia zmienny i to uzależniony od jego widzi mi się. Rozporządzenia Księcia w przeciwieństwie do ustawy nie są wiążące i przez to w hierarchii prawnej są niżej a to zaś oznacza że można nadać im charakter stały poprzez zmianę formy ich prawnego umocowania. Dziękuję.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 11 cze 2021, o 00:01

Krzysztof Hans napisał(a):
Panie Marszałku
Wysoka Izbo,
Czcigodni Obywatele
Na podstawie takiej że niektóre z postanowień Księcia zdecydowanie zasługują na to by podnieść je do funkcji ustawy Zresztą zawierają one postanowienia ogólne które równie dobrze mogłyby być wiążącą ustawą mającą charakter stały a nie jak w przypadku rozporządzenia Księcia zmienny i to uzależniony od jego widzi mi się. Rozporządzenia Księcia w przeciwieństwie do ustawy nie są wiążące i przez to w hierarchii prawnej są niżej a to zaś oznacza że można nadać im charakter stały poprzez zmianę formy ich prawnego umocowania. Dziękuję.1. Nie do funkcji ustawy, tylko do rangi ustawy. Funkcję można nadać.
2. Rozporządzenia są wiążące i taki urok książęcych rozporządzeń, że są uzależnione od widzimisię. Po to jest Książę, by widzimisię mieć.
3. Czyli mamy działać na podstawie widzimisię Posła tak de facto.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez F. Rockwell 11 cze 2021, o 15:02

Krzysztof Hans napisał(a):
Panie Marszałku
Wysoka Izbo,
Czcigodni Obywatele
Na podstawie takiej że niektóre z postanowień Księcia zdecydowanie zasługują na to by podnieść je do funkcji ustawy Zresztą zawierają one postanowienia ogólne które równie dobrze mogłyby być wiążącą ustawą mającą charakter stały a nie jak w przypadku rozporządzenia Księcia zmienny i to uzależniony od jego widzi mi się. Rozporządzenia Księcia w przeciwieństwie do ustawy nie są wiążące i przez to w hierarchii prawnej są niżej a to zaś oznacza że można nadać im charakter stały poprzez zmianę formy ich prawnego umocowania. Dziękuję.


Proszę o wskazanie dokładnej podstawy prawnej takowej czynności. Jeśli nie ma - to dlaczego Sejm dalej rozpatruje ten wniosek @MLPLAY?
Faktycznie, tylko widzimisię...
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez K.W.v.Ch.G. 11 cze 2021, o 19:38

Poważany Panie Kawalerze,

Domyślam się, że Prześwietny Pan Poseł pragnie, by Sejm przyjął treść rozporządzenia po prostu jako ustawę, by przez to zapobiec zbytniej zmienności przepisów w nim zawartych. Mimo wszystko sprzeciwiam się projektowi, gdyż takie jest zadanie i prerogatywa Księcia - w końcu to On nadaje tytuły szlacheckie i wioski lenne.

DW: @Federico
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez Krzysztof Hans 11 cze 2021, o 19:50

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Jest tak jak pisze mój przedmówca przy czym nadawanie wiosek lennych i tytułów szlacheckich pozostałoby prerogatywą Księcia. Zmiana polegałaby na podniesieniu przepisów do rangi ustawy przez co założenia miałyby charakter stały gdyż to jeden z przepisów który od początku nie powinien być rozporządzeniem a jednolitym przepisem. Co do podstawy prawnej to z tego co zauważyłem nie ma przepisów zabraniających podniesienia rozporządzenia Księcia do formy ustawy bo w formie ustawy swoje zdanie obok Księcia postawiłby też Sejm. Ba! Powinny być one traktowane jako propozycje dla Sejmu co do nowego prawodawstawa gdyż Książe rzadko lub nawet w ogóle nie składa do nas projektów. Dziękuję.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uchwała o przekształceniu Rozporządzenia Ks. Sarm. w Ust

Postprzez von Thorn-Janiczek 11 cze 2021, o 21:16

Czyli dalej widzimisię "bo tak uważam i już". Byś się Waść wziął za porządną aktywność o której tak jęczałeś, zamiast takie pierdoły snuć i marnować czas.
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta
Hrabia Vinety

płk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum sejmowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości