Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Organ ścigania
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Krzysztof Hans 11 paź 2021, o 17:24

Grodzisk, dnia 11.10.2021 r.

Jego Książęca Wysokość Arkadiusz Maksymilian
Prefekt Generalny

Na podstawie Art. 43. ust. 1. pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości ("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu,") oraz Art. 43 ust. 4 (("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest  publiczne znieważanie innej osoby) chciałbym zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa przez Severina  Verwaltung-Esteladio (paszport: AG763) który w swoim programie wyborczym do Sejmu LXX kadencji napisał niniejsze godzące w moje dobre imię treści:
IV. Rezygnacja z Krzysztofa Hansa i jednostek szkodliwych

Zamierzam podjąć działania w celu udostępnienia “ostracyzmu”, czyli pokrótce, w zależności od potrzeb:
1) zobligowanie Księcia do pozbawienia wybranej osoby tytułu czy odznaczeń jeśli jakieś ma i opcjonalnie zakaz konfiturek na pewien czas,
2) pozbawienie takiej osoby obywatelstwa z zakazem jego przywrócenia przez uzgodniony czas,
3) banicja takiej osoby, bez możliwości zastosowania prawa łaski bez zgody Narodu,

w wyniku woli Narodu wyrażonej w referendum. Sarmackie prawo z reguły ogranicza środki represyjne do czasu aż zostanie popełnione i udowodnione przestępstwo. Tym samym, o ile działa się zgodnie z prawem, można, co do zasady bezkarnie działać wszystkim na nerwy. Uważam, że Naród powinien posiadać kompetencję do pozbywania się jednostek niepożądanych. Jeśli nie chcesz II masakry Grodziskiej, karmienia TK pierdyliardem bezsensownych pozwów i spraw, kopiowaniem artykułów z internetu, możesz temu przeciwdziałać!

W wpisie tym wspomniana osoba wytyka mi że dąże do II maskary Grodziskiej oraz że kopiuje artykuły z internetu co zdarza się rzadko. Pozywa też o karmienie TK mnogiej liczby spraw - te jeżeli są to walką o moje dobre imię. Powyższy wpis zachacza nawet o Art. 43 ust. 1 pkt. 2 ("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy i ścigane z oskarżenia prywatnego jest stosowanie groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego lub osoby mu bliskiej) gdyż grożenie banem czy innymi ograniczeniami w tym przypadku przy okazji kampanii wyborczej jest karalne.
Bardzo zatem proszę o podjęcie czynności w tej sprawie.Materiał dowodowy:
https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12910/5
[artykuł z przedstawionym wyżej cytatem]


Z poważaniem,
Krzysztof Hans-Arped Winnicki
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Avatar użytkownika
 

Re: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Postprzez Laurẽt 12 paź 2021, o 22:42

Sygn. akt PG Ds 3.2021
Fer, 12 października 2021 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego

Laurẽt Gedeon I — Prefekt Generalny — działając na wniosek Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726) kierowany przeciw Severinowi wicehrabiemu Verwaltung-Esteladio (AG763) tj. biorąc pod uwagę kierowane przez wnioskodawcę zarzuty, które w jego ocenie godzą w jego dobre imię postanowiłem zbadać sprawę i przeprowadziłem analizę treści artytułu pt. Rezygnacja autorstwa wyżej wymienionego wicehrabiego.

1. Analizując wspomniany artykuł należy podkreślić, że zgodnie z zamysłem jego autora stanowi jego „…krótki i treściwy program w nadchodzących wyborach do Sejmu…”, więc zawiera świadome i przemyślane pomysły, które autor będzie chciał w praktyce tj. gdy zostanie wybrany – wprowadzić w życie poprzez złożenie propozycji zmian w sarmackim prawie.

2. W ramach analizy treści artykułu Prokuratura Generalna przedstawia swe stanowisko wyłącznie w sprawie złożonego wniosku tj. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

3. Biorąc pod uwagę, że poniżej cytowany fragment artykułu:
IV. Rezygnacja z Krzysztofa Hansa i jednostek szkodliwych
Zamierzam podjąć działania w celu udostępnienia “ostracyzmu”, czyli pokrótce, w zależności od potrzeb:
1) zobligowanie Księcia do pozbawienia wybranej osoby tytułu czy odznaczeń jeśli jakieś ma i opcjonalnie zakaz konfiturek na pewien czas,
2) pozbawienie takiej osoby obywatelstwa z zakazem jego przywrócenia przez uzgodniony czas,
3) banicja takiej osoby, bez możliwości zastosowania prawa łaski bez zgody Narodu,

w wyniku woli Narodu wyrażonej w referendum. Sarmackie prawo z reguły ogranicza środki represyjne do czasu aż zostanie popełnione i udowodnione przestępstwo. Tym samym, o ile działa się zgodnie z prawem, można, co do zasady bezkarnie działać wszystkim na nerwy. Uważam, że Naród powinien posiadać kompetencję do pozbywania się jednostek niepożądanych. Jeśli nie chcesz II masakry Grodziskiej, karmienia TK pierdyliardem bezsensownych pozwów i spraw, kopiowaniem artykułów z internetu, możesz temu przeciwdziałać!

jest skierowany głównie (co sugeruje bezpośrednio treść punktu IV) przeciw Krzysztofowi Hansowi hrabiemu Arpedowi-Winnickiegmu to w opinii Prefektury Generalnej treść tego punkty kierowana jest w nas wszystkich jako członków całej sarmackiej wspólnoty i stanowi poważne zagrożenie dla sarmackiej demokracji oraz całego systemu rządów opartych na systemie monarchii parlamentarnej tj.:

a) godzi w podstawową zagwarantowaną w art. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji zasadę ochrony, obrony i popierania wolności w obrębie granic Księstwa Sarmacji oraz kwestionuje zasadę zawartą w art. 2 ust. 2 mówiącą o tym, że pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić Tylkowa zasadach i w trybie określonym w ustawie tj, w sarmackim prawie. Autor sugeruje, że „…Naród powinien posiadać kompetencję do pozbywania się jednostek niepożądanych….”. W ocenie Prefektury Generalnej autor próbuje propagować idee znane między innymi z czasów palenia czarownic na stosach tj. idee samosądów stosowanych przez podburzone tłumy, które poprzez jakieś np. głosowanie osób obecnych w danym dniu (czytaj. Naród) miały by prawo eliminacji pojedynczych osób, które mają inne spojrzenie na obecną rzeczywistość, poglądy polityczne, wyznanie itp. Ponadto chciałbym zaznaczyć, że w żadnym kraju Naród bezpośrednio nie występuje jako organ władzy i nigdzie nie istnieje taka odpowiedzialności za rządy Narodu, bo za sprawowanie władzy odpowiedzialność ponosi się personalnie, a Narodu nie można pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. Do odpowiedzialności karnej można pociągnąć osoby za konkretne czyny, a nie za to, że ktoś komuś działa na nerwy, bo tak można zrozumieć opis autora artykułu w stosunku do osoby, która złożyła zawiadomienie.

b) negatywne stwierdzenie autora artykułu, że „…Sarmackie prawo z reguły ogranicza środki represyjne do czasu aż zostanie popełnione i udowodnione przestępstwo…” ma praktyczne zastosowanie w rozdziale VII Konstytucji, który gwarantuje każdej osobie przebywającej na terenie Księstwa Sarmacji prawo do wolności oraz ustala panujące w naszej wspólnocie prawa i obowiązki tych osób. W żadnym państwie, które gwarantuje podstawowe wolności niedopuszczalnym jest karanie za popełnione czyny według własnego uznania oraz braku podstaw prawnych. Nie można karać kogoś bez materiałów dowodowych. Księstwo Sarmacji nie jest i mam nadzieję, że nigdy nie będzie aspirować do grona państw o ustroju totalitarnym, gdzie mieszkańcy, obywatele, czy nawet goście narażeni będą na represje lub inne sankcje stosowane w tak zwane „imię Narodu” tj. zgodnie z zasadami skrajnie nacjonalistycznych ideologii jak nazizm, faszyzm, komunizm oraz tym podobnych. Z takich wolności korzystamy wszyscy, również i osoba, która złożyła to zawiadomienie.

c) tak zwane „…działania w celu udostępnienia “ostracyzmu”…” oraz w pewnym sensie przymuszanie Księcia do podjęcia określonych czynności, pozbawienie obywatelstwa na określony czas, czy banicja bez możliwości zastosowania prawa łaski bez zgody Narodu to działania, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na abstrakcyjne, bo w prawie dwudziestoletniej historii i zwyczajach oraz większość praw i obowiązków dedykowanych dla Księcia jako Głowy Narodu jest to władza niezmienna przez lata. Tylko Książę jako osoba obdarzona zaufaniem społecznym potwierdzonym w wyborach posiada od Narodu nadane prawo, więc Naród nie powinien na podstawie działań wynikłych z „nerwów” jednego z propagatorów tego dość kontrowersyjnego pomysłu przymuszać go do podjęcia czynności prawnych.

d) ostracyzm tj. zgodnie z SJP „…wykluczenie z towarzystwa lub środowiska osoby, która mu się naraziła…” nie powinien być nigdy stosowany totalnie, bo wykluczenie powinno dotyczyć konkretnej sprawy. Ostracyzm powinien prowadzić osobę wobec, której został zastosowany do refleksji i głębszego zastanowienia się nad postępowaniem, które doprowadziło do wykluczenia, a nie prowadzić do totalnego wykluczenia. Mimo, że ostracyzm to też „…atmosfera niechęci lub wrogości otaczająca taką osobę…” to jego stosowanie wobec konkretnej osoby powinno obejmować całokształt jego dotychczasowej działalności dla danej społeczności oraz uwzględnienie innych pozytywnych działań tej osoby. Wielką roztropnością w tym zakresie wykazały się władze Starosarmacji stwierdzając zgodnie z literą prawa utratę zdolności honorowej Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego. Czy to jest wystarczająca forma wykluczenia – czas pokaże. W każdym bądź razie władze Starosarmacji tak postanowiły i nie skorzystały w związku z zaistniałą sytuacją z innych kroków prawnych zmierzających do zastosowania innych sankcji prawnych kwalifikując czyn jako karę na honorze.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM


Na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach oraz w zw. z art. 43 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości oskarżam o publiczne znieważanie innej osoby tj. Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726) przez Severina wicehrabiego Verwaltung-Esteladio (AG763) i rozważenie wymierzenia przez Trybunał Koronny kary 3 miesięcy więzienia, z racji zniewagi.

Ponadto jako Prefekt Generalny oraz z uwagi na zachowanie właściwych zasad współżycia społecznego składam wniosek formalny o zastosowanie wobec hrabiego i wicehrabiego art. 12 wyżej wymienionego kodeksu tj. zakazu zbliżania się do siebie tych dwóch osób przez okres 6 miesięcy.

Na zakończenie oraz w związku z jawną próbą i nawoływaniem praz autora artykułu do naruszenia podstawowych zasad będących podstawą funkcjonowania Księstwa Sarmacji wnoszę o analizę całości artykułu i rozważenie przeprowadzenia postępowania dotyczącego publikacji treści, które mogą docelowo zagrozić bezpieczeństwu i spójności naszego państwa.

POSTANAWIAM


przekazać dane ustalone w ramach postępowania przygotowawczego wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono czyn karalny inny niż wykroczenie.

U Z A S A D N I E N I E

11 października do Prefektury Generalnej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa skierowane przez Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726).

Wobec powyższego Prefekt Generalny postanowił przekazać powyżej zgromadzony w ramach postępowania przygotowawczego materiał, którego celem było ustalenie i udokumentowanie stanu faktycznego, co niniejszym uczyniono. Ze względu na zebrany materiał dowodowy, który w ocenie PG nie budzi wątpliwości co do wystąpienia prawdopodobieństwa winy sprawa zostanie przekazana do oceny przez Trybunał Koronny.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 5 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

@KrzysztofHans @Antoni

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 


Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość