Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Organ ścigania
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 15 sie 2021, o 22:34

Prefekci,

rozpoczynam aktualizację decyzji i komunikatów Prokuratury Generalnej:

I. Okres 12.08.2014 r. - 01.03.2021 r..
II. Decyzje PG za okres 07.05.2021 r. - 16.07.2021 r..
III. Bieżące decyzje i komunikaty PG:

1.Decyzja Nr 1/VIII/2021.
2.Decyzja Nr 2/IX/2021.

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 25 sie 2021, o 12:37

Fer, 25 sierpnia 2021 r.

Decyzja Nr 1/VIII/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 25 sierpnia 2021 r.


niniejszym informuję, że podjąłem decyzję o powołaniu Prefekta. Wydałem postanowienie wyznaczając na ten urząd Federico (AH319).


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 6 wrz 2021, o 19:51

Fer, 06 września 2021 r.

Decyzja Nr 2/IX/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 06 września 2021 r.


niniejszym informuję, że podjąłem decyzję o zablokowaniu konta nowego mieszkańca Alfred de Shrek (AH417), który nie mógł zalogować się na pierwsze utworzone konto i założył drugie z ID Alfred de Shrek (AH418).


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 8 wrz 2021, o 21:09

Fer, 07 września 2021 r.

Decyzja Nr 3/IX/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 07 września 2021 r.


niniejszym informuję, że podjąłem decyzję o przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego na podstawie wniosku złożonego do PG i kierowanego przeciw Aleksemu Faradobusowi (AH234).

Wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania przygotowawczego i przeprowadzenie postępowania wraz z rozpoznaniem sprawy zlecam Prefektowi Federico (AH319).

Akta sprawy proszę kierować do repetytorium PG Ds 2.2021 (07.09.2021).


@Federico @TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 13 wrz 2021, o 22:00

Fer, 13 września 2021 r.

Decyzja Nr 4/IX/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 13 września 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją wydałem postanowienie ws. odwołania Prefekta.

W związku z powyższym anuluję Decyzję Nr 3/IX/2021 z dnia 7 września 2021 roku w części dotyczącej wszczęcia postępowania przygotowawczego i jego przeprowadzenia wraz z rozpoznaniem sprawy przez Prefekta Federico (AH319), który został w dniu dzisiejszym odwołany.

Postępowanie przygotowawcze na podstawie wniosku złożonego do PG i kierowanego przeciw Aleksemu Faradobusowi (AH234) przeprowadzę osobiście.

Wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania przygotowawczego i przeprowadzenie postępowania wraz z rozpoznaniem sprawy zlecam Prefektowi Federico (AH319).

Akta sprawy: repetytorium PG Ds 2.2021 (07.09.2021).


@Federico @TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 13 wrz 2021, o 23:11

Sygn. akt PG Ds 2.2021
Fer, 13 wrześniaa 2021 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Laurẽt Gedeon I — Prefekt Generalny — działając na wniosek Severina wicehrabiego Verwaltung-Esteladio (AG763) kierowany przeciw Aleksemu Faradobusowi (AH234) tj.:

1. Na podstawie art. 7f Ustawy o prefektach - o usunięcie tego avatara z jego profilu.
2. Na podstawie art. 5 ust. 2 ww. ustawy o prefektach w zw. z art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości- rozważenia wymierzenia mu kary 3 dni więzienia, z racji przedstawienia czyjegoś stanowiska bez jego zgody (w tym wypadku należy podkreślić, że chodzi tu o stanowisko JKM) i za umieszczenie w profilu kontrowersyjnego avatara. Według mnie te działania są rażąco sprzeczne z panującymi tu zwyczajami, przez co uważam że wymierzenie tej kary jest wysoce wskazane.


p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono wykroczenie.

U Z A S A D N I E N I E

8 września Prefektura Generalna powzięła informację o prawdopodobieństwie popełnienia wykroczenia przez Pana Aleksego Faradobusa (AH234) opisanego w art. 7f Ustawy o prefektach oraz wskazanego w art. 5 ust. 2 ww. ustawy o prefektach w zw. z 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości.

Prefektura ustaliła następujące fakty:

1. 8 września 2021 r. o godz. 14:26 Aleksy Faradobus (AH234) w swoim profilu na FC ustawił sobie niżej wskazany avatar,
Obrazek

który jednak został zmieniony na ten zamieszczony poniżej:
Obrazek

i w związku z powyższym art. 7f Ustawy o prefektach nie wymaga dokonania zmiany.

2. Pana Aleksy Faradobus (AH234)opublikował w miejscu publicznym rzekomą "Wizytę Aleksego Faradobusa w Grodzisku". W związku z tym, że wymieniony spreparował opis wizyty nadając mu treść oficjalnej wizyty państwowej, a Jego Książęca Mość Arkadiusz Maksymilian zaprzeczył jakoby taka wizyta miała miejsce oraz zaprzeczył, że użył słów użytych przez Pana Faradobusa.

Ustalono, że ze względu na ważny interes społeczny oraz niezgodne z prawdą publikowanie rzekomo wypowiedzianych słów przez głowę Państwa czynem ten stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości. Przytoczone zachowanie wymaga zastosowania przez Prefekturę Generalną dostępnych środków karnych użytych jako przestroga dla innych osób, które zechciały by naśladować Pana Aleksego Faradobusa w podobny sposób.

Wobec tego incydentu Prefekt Generalny postanowił wszcząć postępowanie przygotowawcze, którego celem było ustalenie i udokumentowanie stanu faktycznego, co niniejszym uczyniono. Ze względu na zebrany materiał dowodowy, który w ocenie PG nie budzi wątpliwości co do winy decyzja w sprawie wymierzenia kary za popełnione wykroczenie zostanie wydana niezwłocznie.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 5 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 13 wrz 2021, o 23:24

Fer, 14 września 2021 r.

Decyzja Nr 5/IX/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 14 września 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zakończeniem postępowania przygotowawczego o sygn. akt PG Ds 2.2021 w stosunku do Aleksego Faradobusa (AH234) o to, że dopuścił się czynu określonego w art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy o prefektach wymierzam karę trzech dni więzienia. Wykonanie kary nastąpi od dnia 14 do dnia 17 września 2021 roku.

Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.


@TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 19 wrz 2021, o 15:42

Fer, 19 września 2021 r.

Decyzja Nr 6/IX/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 19 września 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku ze złożonym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa oraz faktem, że sprawa dotyczy mnie bezpośrednio za chwilę oddam się do dyspozycji Kanclerza. Wszelkie sprawy niniejszym przekazuję dla Podprefekta Generalnego.


@TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 11 paź 2021, o 20:58

Fer, 11 października 2021 r.

Decyzja Nr 7/X/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 11 października 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zapoznaniem się z materiałem zawartym w kartotekach PG, które powszechnie nie są dostępne podjąłem w dniu 10.10.2021 r. czynności dochodzeniowo-śledcze w stosunku do Pani Anastasia Windsachen (AH429) .

W toku prowadzonych czynności przeprowadziłem również rozmowę z wyżej wymienioną. Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego materiału oraz w związku z wykazanie się dobrą wolą przez Wyżej wymienioną postanawiam:

  • zablokować konto Anastasia Windsachen (AH428),
  • zablokować kolejne konto Jerzy I von Glouceshwyk (AH209).


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 11 paź 2021, o 21:18

Fer, 11 października 2021 r.

Decyzja Nr 8/X/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 11 października 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zapoznaniem się z materiałem zawartym w kartotekach PG, które powszechnie nie są dostępne podjąłem w dniu 10.10.2021 r. czynności dochodzeniowo-śledcze w stosunku do Szlachetnej Damy Natashy von Sarm a la Triste (AH320).

W toku prowadzonych czynności przeprowadziłem również rozmowę z wyżej wymienioną. Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego materiału oraz w związku z wykazanie się dobrą wolą przez Szlachetną Damę postanawiam:

  • zablokować dodatkowe konto Natasha von Sarm (AH427),
  • utrzymać w mocy blokadę konta A.J.G.C (AH175).


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Następna strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość