Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Organ ścigania
Obrazek


Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 12 paź 2021, o 23:10

Sygn. akt PG Ds 3.2021
Fer, 12 października 2021 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
oraz wniosek o wymierzenie kary skierowany do Marszałka Trybunału Koronnego po zakończeniu postępowania.

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 13 paź 2021, o 21:48

Fer, 13 października 2021 r.

Decyzja Nr 8/X/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 13 października 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku z prowadzeniem prywatnej dyskusji w dziale urzędowym, w którym dodatkowo zamieszczona została informacja o tym czego nie można tutaj robić, działając na mocy art. 44 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości oraz w nawiązaniu do art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 6Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach tj. zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, niżej wymienionym:

 • Henrykowi von Wattzau-Adertis (AH318),
 • Krzysztofowi Hansowi hrabiemu Arped-Winnickiemu (AB726),

wymierzam karę dwóch dni więzienia. Wykonanie kary nastąpi od dnia 13 do dnia 15 października 2021 roku.

Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.


@TomaszLiberi @KrzysztofHans @Henryk

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Tomasz Liberi 19 paź 2021, o 10:01

Prefektura Generalna informuje że w dniu 19.10.2021 dokonano egzekucji kary grzywny w wysokości 1000 lt od Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726) za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania sprawy o sygn. K 8/21. Na koncie głównym była kwota niewystarczająca więc potrącenia dokonano z posiadanej instytucji tj. Hans Media ( D00024 ).
gen.dyw. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
Podprefekt Generalny
Poseł na Sejm
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 7 lis 2021, o 22:52

Fer, 07 listopada 2021 r.

Decyzja Nr 9/XI/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 07 listopada 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zapoznaniem się z materiałem zawartym w kartotekach PG, które powszechnie nie są dostępne podjąłem w dniu 25.10.2021 r. czynności dochodzeniowo-śledcze w stosunku do Pana Burek (AH436).

W toku prowadzonych czynności próbowałem przeprowadzić również rozmowę z wyżej wymienionym, niestety bezskutecznie. Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego materiału postanawiam:

 • zablokować konto Burek (AH436),
 • zablokować dodatkowe konto Alibaba (AG976),


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 7 lis 2021, o 23:37

Fer, 07 listopada 2021 r.

Decyzja Nr 10/XI/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 07 listopada 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zapoznaniem się z materiałem zawartym w kartotekach PG, które powszechnie nie są dostępne podjąłem w dniu 25.10.2021 r. czynności dochodzeniowo-śledcze w stosunku do Pana Jean Pierre Von Schmetterling Parfum Toplivo (AH430).

W toku prowadzonych czynności próbowałem przeprowadzić również rozmowę z wyżej wymienionym, niestety wyżej wymieniony nie przyznaje się do posiadania podwójnej tożsamości. Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego materiału postanawiam:

 • zablokować konto Xavier Åsa (AH425),
 • zablokować kolejne konto Jean Pierre Von Schmetterling Parfum Toplivo (AH430).


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 13 lis 2021, o 22:48

Fer, 13 listopada 2021 r.

Decyzja Nr 11/XI/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 13 listopada 2021 r.


niniejszym informuję, że w związku zapoznaniem się z materiałem zawartym w kartotekach PG, które powszechnie nie są dostępne podjąłem w dniu 07.11.2021 r. czynności dochodzeniowo-śledcze w stosunku do Pana Tomasz Adamus (AH162).

W toku prowadzonych czynności próbowałem przeprowadzić również rozmowę z wyżej wymienionym, niestety wyżej wymieniony nie przyznaje się do posiadania podwójnej tożsamości. Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego materiału postanawiam:

 • zablokować konto Tomasz Adamus (AH162),
 • zablokować kolejne konto Roberto Hongo (AH214),
 • zablokować kolejne konto Tomasz.tgrimaldi (AH206),
 • zablokować kolejne konto Elrond.Krakowski (AH177),
 • zablokować kolejne konto Tomasz_Adamus (AH019),


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 4 gru 2021, o 13:43

W związku z wydanym na podstawie art. 40. § 1. k.p.p.t.k. Postanowieniem Marszałka Trybunału Koronnego o ukaraniu Ignacego Urban de Ruth (T1167) karą grzywny 1000 lt za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania wniosku złożonego w dziale Trybunału Koronnego informuję, że grzywna nie została ściągnięta z powodu braku środków na koncie. PG może dokonać egzekucji wymaganej kwoty w przypadku wskazania egzekucji znaczków.


@Antoni

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 5 gru 2021, o 01:02

Fer, 5 grudnia 2021 r.

Decyzja Nr 12/XII/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 5 grudnia 2021 r.


W związku z wydanym na podstawie art. 40. § 1. k.p.p.t.k. Postanowieniem Marszałka Trybunału Koronnego o ukaraniu Ignacego Urban de Ruth (T1167) karą grzywny 1000 lt za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania wniosku złożonego w dziale Trybunału Koronnego oraz systematycznym opróżnianiem konta, które to działanie uniemożliwia ściągniecie grzywny, zgodnie z art. 7e. ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach zdecydowałem o podjęciu niżej wymienionych czynności.

1. Na podstawie art. 7e. ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz biorąc pod uwagę nieznaczną wysokość grzywny, która pozostaje do ściągnięcia postanawiam wezwać ukaranego do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w terminie nie krótszym niż 72 godziny tj. do 8 grudnia br. do godziny 01:05.
2. W przypadku zgromadzenia środków we wskazanym terminie PG dokona wykonania kary grzywny i przeleje środki na konto Rady Ministrów.
3. W przypadku nie wskazania przez ukaranego znaczka do 9 grudnia br. do godziny 10:00., który podlegać będzie licytacji lub wskazaniu znaczka, którego kwota minimalna w licytacji nie będzie wystarczająca do spłaty grzywny to PG sam dokona wyboru znaczka.
4. W przypadku zakończenia licytacji znaczka, którego kwota licytacji przekroczy kwotę zasądzonej grzywny to nadwyżka zostanie przelana na konto ukaranego przez RM jako dysponenta konta.
5. Na potrzeby licytacji utworzony zostanie wątek na Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka.

@ignac @Antoni


Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 5 gru 2021, o 01:41

Fer, 5 grudnia 2021 r.

Decyzja Nr 13/XII/2021
Prefektury Generalnej

z dnia 5 grudnia 2021 r.


W związku z natłokiem spraw oraz oddziaływaniem realiozy anuluję Decyzję Nr 13/XII/2021 z dnia 5 grudnia 2021 r. i nadaję jej nowe brzmienie:

W związku z wydanym na podstawie art. 40. § 1. k.p.p.t.k. Postanowieniem Marszałka Trybunału Koronnego o ukaraniu Ignacego Urban de Ruth (T1167) karą grzywny 1000 lt za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania wniosku złożonego w dziale Trybunału Koronnego oraz systematycznym opróżnianiem konta, postanawiam o ściągnięciu grzywny z konta Szkatuła Pieniężna Altborska 'Lilianna' (S00049).


@ignac @Antoni[/justify]

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: Decyzje i komunikaty Prefektuty Generalnej

Postprzez Laurẽt 5 gru 2021, o 01:48

W związku z wydanym na podstawie art. 40. § 1. k.p.p.t.k. Postanowieniem Marszałka Trybunału Koronnego o ukaraniu Ignacego Urban de Ruth (T1167) karą grzywny 1000 lt za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania wniosku złożonego w dziale Trybunału Koronnego informuję, że grzywna została ściągnięta z innego konta prywatnego osoby ukaranej tj. konta Szkatuła Pieniężna Altborska 'Lilianna' (S00049).


@Antoni

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Poprzednia strona

Powrót do Prefektura Generalna

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron