Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Sejmik] Zmiana Konstytucji

Najstarsza prowincja Księstwa Sarmacji oraz nasza stolica, Książęce Miasto Grodzisk

[Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez piwniczak 29 paź 2019, o 18:16

PT Delegaci,

pora naprostować trochę Konstytucję Starosarmacji. Zmiany skupiają się głównie na usunięciu konfederacji i powiązanych elementów. Żeby nie zaciemniać prawa poprawkami i nie dorabiać sobie roboty ujednolicaniem, projekt ma formę kompletnej konstytucji, która uchyla poprzednią.

W dobie rozłamu i rozdrobnienia, My, mieszkańcy Starosarmacji, ostatniej ostoi rdzennych Sarmatów, za jedną i niepodzielną Sarmacją się opowiadamy. By ten cel osiągnąć, pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, zjednoczeni wolą utrzymania prymatu narodu sarmackiego w jego Ojczyźnie, czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami, ustanawiamy poniższą Konstytucję:

Art. 1. [Starosarmacja]

Starosarmacja to prowincja obejmująca ziemie Gellonii, Trzyczaszkowa, Wagarii, Armerii, Morvanu, Czarnolasu, Złotego Wybrzeża, Baraniego Pola oraz wysp: Tropicany, Troi, Orlego Gniazda i Awary Północnej.

Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]

 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii i Tropicany w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]

 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej jeden tydzień.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:
„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji,
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i wartościom narodu sarmackiego,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.


Art. 4. [Sejmik Koronny]

 1. Sejmik obrady swe toczy nieprzerwanie.
 2. W obradach Sejmiku wszyscy obywatele udział brać mogą.
 3. Obradom Sejmiku Namiestnik przewodzi, co trzy miesiące przez większość spośród siebie obierany.
 4. Sejmik bezwzględną większością głosów Konstytucję mocen jest zmienić.
 5. Głosować na Sejmiku można jeno za lub przeciw.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

Art. 5. [Namiestnik]

 1. Namiestnik Starosarmacją zarządza i przed obcymi zakusami ją chroni, w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć, bez rozpraszania uwagi swej na inne kraje i narody.
 2. Namiestnik prowincją zarządza, dekrety wydając.
 3. Namiestnik Radę Generalną sobie do pomocy tworzy i konsyliarzy do niej powołuje.
 4. Namiestnik i konsyliarze dla spraw pomniejszych referendarzy powoływać i odwoływać mogą.

Art. 6. [Sytuacje ekstraordynaryjne]

 1. Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może.
 2. Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy największą liczbę wsi lennych posiadający obywatel Starosarmacji czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.

Art. 7. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabiera z dniem ogłoszenia, a moc traci Konstytucja Starosarmacji z dnia 10 marca 2019 r.


Debata potrwa nie krócej niż 3 dni.

Jednocześnie przypominam, że wypowiadać się mogą wszyscy, ale prawo głosu mają wyłącznie sygnatariusze Konfederacji Czarnoleskiej.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez Esteladio 1 lis 2019, o 23:03

JO Namiestniku,
PT Delegaci,

w związku z wybuchem na forum, fala uderzeniowa pozwoliła mi ominąć barierę stworzoną przez forumową grupę Sejmiku Koronnego i teraz mogę się wypowiedzieć, z czego zamierzam skorzystać.

Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej jeden tydzień.


Proponowałbym dodać możliwość posiadania obywatelstwa osobom, które w STS nie mieszkają, a które mają ochotę działać na jej rzecz. Myślę, że takie rozwiązania dałoby jakieś minimalne szanse na to, że ktoś jeszcze się, choć w niewielkim stopniu, do zabawy tutaj dołączy.

Sejmik bezwzględną większością głosów Konstytucję mocen jest zmienić.


Czy chodzi tutaj o większość osób, które zdążyły zagłosować w czasie przewidzianym przez kierującego Sejmikiem Namiestnika czy też o większość osób, które mają prawa do zasiadania w Sejmiku? Pierwsza opcja jest bardziej bezpieczna.

Namiestnik Starosarmacją zarządza i przed obcymi zakusami ją chroni, w oczekiwaniu na Księcia, któren na tron powróci by władzę nad jedną i niepodzielną Sarmacją objąć, bez rozpraszania uwagi swej na inne kraje i narody.


Warto by więc zrobić ukłon w stronę JKM i nadać mu z mocy prawa obywatelstwo oraz prawo do zasiadania w Sejmiku.

Jeśliby Namiestnik niegodnym się okazał, Sejmik większością ⅔ głosów zdjąć go przedwcześnie z urzędu może.


Ten sam problem z kworum, który wcześniej poruszyłem.

Jeśliby Namiestnik obowiązków swych pełnić nie mógł lub w moc realiozy się oddał, nad obiorem nowego przywódcy największą liczbę wsi lennych posiadający obywatel Starosarmacji czuwa. Takoż władza sprawowana jest w sytuacjach Konstytucją nieprzewidzianych.


Kiedy należy stwierdzić, że realioza wygrała z Namiestnikiem? Dlaczego akurat obywatel z największą liczbą wsi lennych? Co w przypadku gdy obywatel z największą ilością wsi lennych nie będzie aktywny? Myślę, że lepsza byłaby kolejka wg. aktywności systemowej i gdyby zmiana (p.o Namiestnika) została precyzyjnie określona np. jeśli p.o Namiestnika nie podejmie stosownych czynności w terminie 3-7 dni.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez Piotr III Łukasz 2 lis 2019, o 10:07

Jeżeli mogę słówko - zazwyczaj obywatel z największą ilością wsi lennych to obywatel najstarszy stażem, niekoniecznie prący do aktywności.
prof. inż. net. Piotr III Łukasz
Książę Senior
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez piwniczak 2 lis 2019, o 10:20

Obecnie przebywam z dala od komputera, więc pozwolę sobie odnieść się do poruszonych kwestii w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez Esteladio 2 lis 2019, o 17:00

JO Namiestniku, prace nad Konstytucją powinny przebiegać spokojnie i rozważnie. Jeśli wypowiecie się nawet i za tydzień, to i tak będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do tych nikczemnych, biurokratycznych uwag!
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez piwniczak 3 lis 2019, o 17:45

Verwaltung napisał(a):Proponowałbym dodać możliwość posiadania obywatelstwa osobom, które w STS nie mieszkają, a które mają ochotę działać na jej rzecz. Myślę, że takie rozwiązania dałoby jakieś minimalne szanse na to, że ktoś jeszcze się, choć w niewielkim stopniu, do zabawy tutaj dołączy.

Posiadanie obywatelstwa nie jest konieczne, by działać na rzecz STS. Niemniej stoję na stanowisku, że na pewnym etapie trzeba się zdecydować gdzie chce się być. Posiadanie obywatelstwa to wiele przywilejów, które nie powinny być rozdawane ot tak. Przepis ten i tak zawiera skrócenie okresu karencji do tygodnia (były dwa). Poza tym pozostaje kwestia automatyzacji odbierania obywatelstwa, która w chwili wprowadzenia takich obywatelstw staje się upierdliwa.

Verwaltung napisał(a):Czy chodzi tutaj o większość osób, które zdążyły zagłosować w czasie przewidzianym przez kierującego Sejmikiem Namiestnika czy też o większość osób, które mają prawa do zasiadania w Sejmiku? Pierwsza opcja jest bardziej bezpieczna.

Oczywiście chodzi o opcję pierwszą. Mamy sporo obywateli, ale wielu nieaktywnych. Nie chciałbym ich pozbawiać obywatelstw, a jednocześnie czekanie na ich głos, gdy wymagana jest większość bezwzględna, by ubiło proces legislacyjny w przedbiegach. Stąd też konstrukcja mówiąca o liczbie głosów.

Verwaltung napisał(a):Warto by więc zrobić ukłon w stronę JKM i nadać mu z mocy prawa obywatelstwo oraz prawo do zasiadania w Sejmiku.


Verwaltung napisał(a):Kiedy należy stwierdzić, że realioza wygrała z Namiestnikiem?

Realioza wygrała, gdy zostało stwierdzone opróżnienie urzędu namiestnika.

Verwaltung napisał(a):Dlaczego akurat obywatel z największą liczbą wsi lennych? Co w przypadku gdy obywatel z największą ilością wsi lennych nie będzie aktywny?

Piotr III Łukasz napisał(a):Jeżeli mogę słówko - zazwyczaj obywatel z największą ilością wsi lennych to obywatel najstarszy stażem, niekoniecznie prący do aktywności.

Obywatel posiadający największą liczbę wsi lennych to ja :P Jestem otwarty na stosowne poprawki.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez Esteladio 3 lis 2019, o 19:35

piwniczak napisał(a):Posiadanie obywatelstwa nie jest konieczne, by działać na rzecz STS. Niemniej stoję na stanowisku, że na pewnym etapie trzeba się zdecydować gdzie chce się być. Posiadanie obywatelstwa to wiele przywilejów, które nie powinny być rozdawane ot tak. Przepis ten i tak zawiera skrócenie okresu karencji do tygodnia (były dwa). Poza tym pozostaje kwestia automatyzacji odbierania obywatelstwa, która w chwili wprowadzenia takich obywatelstw staje się upierdliwa.


Cóż, jeśli JO Namiestnik ma konserwatywne poglądy w tej sprawie, to je uszanuję. Prestiż może być czasem ważniejszy od pragmatyki.

Oczywiście chodzi o opcję pierwszą. Mamy sporo obywateli, ale wielu nieaktywnych. Nie chciałbym ich pozbawiać obywatelstw, a jednocześnie czekanie na ich głos, gdy wymagana jest większość bezwzględna, by ubiło proces legislacyjny w przedbiegach. Stąd też konstrukcja mówiąca o liczbie głosów.


Można jeszcze pożyczyć rozwiązanie z Hasselandu, polegające na konieczności zawnioskowania do odpowiedniego organu, żeby mieć udział w pracach legislacyjnych. Można go też zmodyfikować i nadać małej pompatyczności Sejmikowi poprzez uprzednie ogłoszenie zwołania Sejmiku w danej sprawie i zrobienie listy obecności, żeby potem z listy Starosarmatów, którzy się nań wpisali liczyć kworum. Do suchych obrad nie ma rzeszy chętnych, więc może mały eksperymencik by się nadał?

Verwaltung napisał(a):Warto by więc zrobić ukłon w stronę JKM i nadać mu z mocy prawa obywatelstwo oraz prawo do zasiadania w Sejmiku.


JO chyba pominął ten punkt.


Verwaltung napisał(a):Kiedy należy stwierdzić, że realioza wygrała z Namiestnikiem?

Realioza wygrała, gdy zostało stwierdzone opróżnienie urzędu namiestnika.


No dobrze, ale co w sytuacji, jeśli to Sejmik zdecyduje się odwołać Namiestnika? Kto ma przewodzić obradom w tej sprawie?

Verwaltung napisał(a):Dlaczego akurat obywatel z największą liczbą wsi lennych? Co w przypadku gdy obywatel z największą ilością wsi lennych nie będzie aktywny?

Piotr III Łukasz napisał(a):Jeżeli mogę słówko - zazwyczaj obywatel z największą ilością wsi lennych to obywatel najstarszy stażem, niekoniecznie prący do aktywności.

Obywatel posiadający największą liczbę wsi lennych to ja :P Jestem otwarty na stosowne poprawki.[/quote]

Może to być najbardziej aktywny wg skryptu. Może to być obywatel powołany przez Księcia. Może to być dowolny obywatel STS, który ogłosi zamiar przejęcia obowiązków Namiestnika , a wobec jego zamiaru nikt nie zgłosi sprzeciwu przez czas x.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez piwniczak 5 lis 2019, o 20:00

Verwaltung napisał(a):No dobrze, ale co w sytuacji, jeśli to Sejmik zdecyduje się odwołać Namiestnika? Kto ma przewodzić obradom w tej sprawie?

Również obywatel z największą liczbą wiosek.

Verwaltung napisał(a):JO chyba pominął ten punkt.

Tak.

Verwaltung napisał(a):Można jeszcze pożyczyć rozwiązanie z Hasselandu, polegające na konieczności zawnioskowania do odpowiedniego organu, żeby mieć udział w pracach legislacyjnych. Można go też zmodyfikować i nadać małej pompatyczności Sejmikowi poprzez uprzednie ogłoszenie zwołania Sejmiku w danej sprawie i zrobienie listy obecności, żeby potem z listy Starosarmatów, którzy się nań wpisali liczyć kworum. Do suchych obrad nie ma rzeszy chętnych, więc może mały eksperymencik by się nadał?

Upierdliwa procedurka. Sejmik jest powolny i ktoś w trakcie może się z takiej listy wykruszyć.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez Esteladio 6 lis 2019, o 17:44

1.
piwniczak napisał(a):
Verwaltung napisał(a):No dobrze, ale co w sytuacji, jeśli to Sejmik zdecyduje się odwołać Namiestnika? Kto ma przewodzić obradom w tej sprawie?

Również obywatel z największą liczbą wiosek.


Nie lepiej czasem podmuchać na zimne? A co, jak real przyciśnie i nie będzie czasu? Marazm czy eutanazja od razu?

2. Skoro JO nie raczył mi odpowiedzieć, wcześniej to może zmienię pytanie.


czekając na powrót Księcia, który zasiądzie na tronie jednej Sarmacji oraz dążąc do poszerzenia jego władztwa poprzez jednoczenie z innymi prowincjami,Po co jest taki fragment w preambule, skoro Książę ma mniejsze uprawnienia i udział w STS niż w KH i w SCL?

3.
Verwaltung napisał(a):Można jeszcze pożyczyć rozwiązanie z Hasselandu, polegające na konieczności zawnioskowania do odpowiedniego organu, żeby mieć udział w pracach legislacyjnych. Można go też zmodyfikować i nadać małej pompatyczności Sejmikowi poprzez uprzednie ogłoszenie zwołania Sejmiku w danej sprawie i zrobienie listy obecności, żeby potem z listy Starosarmatów, którzy się nań wpisali liczyć kworum. Do suchych obrad nie ma rzeszy chętnych, więc może mały eksperymencik by się nadał?

Upierdliwa procedurka. Sejmik jest powolny i ktoś w trakcie może się z takiej listy wykruszyć.[/quote]

Co jest upierdliwego w daniu tygodnia, czy x czasu na zgłoszenie chęci uczestnictwa w danych obradach Sejmiku i potem policzenia kworum z listy chętnych? Jak się ktoś wykruszy, to trudno — weryfikacji jak w Baridasie nikt raczej na ziemiach Korony nie będzie prowadzić, a tak to będzie wiadomo, na kogo można liczyć w rozmowie. Poszedłbym dalej i zaproponowałbym możliwość zmiany Konstytucji bez udziału Sejmiku, jeśli nikt nie wyrazi sprzeciwu/chęci do pracy nad jej projektem.
Ostatnio edytowano 6 lis 2019, o 17:53 przez Esteladio, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Edycja nieprawidłowo sporządzonego cytatu
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: [Sejmik] Zmiana Konstytucji

Postprzez piwniczak 7 lis 2019, o 22:16

Verwaltung napisał(a):Nie lepiej czasem podmuchać na zimne? A co, jak real przyciśnie i nie będzie czasu? Marazm czy eutanazja od razu?

Słusznie. Jutro przedstawię poprawiony projekt.

Verwaltung napisał(a):Po co jest taki fragment w preambule, skoro Książę ma mniejsze uprawnienia i udział w STS niż w KH i w SCL?

Czekamy na powrót Księcia, więc nie może chodzić o bieżącego, co nie? Polecam poczytać wątek dotyczący oryginalnego projektu, gdzie ta preambuła była wprowadzana. Tam jest ładnie wyjaśniona idea księcia oczekiwanego.

Verwaltung napisał(a):Co jest upierdliwego w daniu tygodnia, czy x czasu na zgłoszenie chęci uczestnictwa w danych obradach Sejmiku i potem policzenia kworum z listy chętnych? Jak się ktoś wykruszy, to trudno — weryfikacji jak w Baridasie nikt raczej na ziemiach Korony nie będzie prowadzić, a tak to będzie wiadomo, na kogo można liczyć w rozmowie. Poszedłbym dalej i zaproponowałbym możliwość zmiany Konstytucji bez udziału Sejmiku, jeśli nikt nie wyrazi sprzeciwu/chęci do pracy nad jej projektem.

Upierdliwe jest to, że trzeba pilnować kto może, kto nie może, nikt nie może dołączyć, bo okno się zamknęło. Listę spisać. Ja bym tego tak nie formalizował. Kto zagłosował, ten zagłosował. Liczymy na każdego. Poza tym widać mniej więcej kto żyje, a kto nie.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Starosarmacja

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości