Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez F. Rockwell 13 paź 2021, o 12:32

Federico van Adertis-Herbatka
M00008 Wielkie Oczy
Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego
M00021 Angemont


AKT OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Ja, Federico, legitymujący się paszportem ID AH319 oskarżam Krzysztofa Hansa Arped-Winnicki (AB726) zamieszkałego w Grodzisku o naruszenie Art. 43, Ust. 1, Pkt. 3 tj. pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu oraz Pkt. 9. tj. złośliwe niepokojenie innej osoby.
Wnoszę o wymierzenie kary miesiąca pozbawienia wolności oraz o zakaz zbliżania się na czas trzech miesięcy.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia dzisiejszego tj. 13 października 2021 roku, pozwany złożył Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prefektury Generalnej (Dowód 1), w którym to wskazuje na złamanie Art. 43. ust. 1. pkt. 2 Kodeksu Sprawiedliwości, w którym mowa jest o stosowaniu gróźb bezprawnych. W mojej własnej opinii, przedstawienie swoich zamiarów na forum publicznym, nie wskazując, do kogo słowa te były wymawiane, nie może zostać uznane za groźby wobec danej osoby.

Dodatkowo, oskarżony napisał post w jego wątku, który Trybunał uznał za zażalenie do Księcia (Dowód 2), w którym przedstawia rzekomy "dowód", cytuję:
Federico przyznaje się że startuje w wyborach na Namiestnika Starosarmacji tylko po to by odebrać mi obywatelstwo

Co jednoznacznie wskazuje na naruszenie Art.43, Ust. 1, Pkt. 3, z tego powodu, iż słowa te mogły poniżyć mnie w oczach opinii publicznej.

Wobec czego, wnoszę jak w sentencji.

Dowód 1: viewtopic.php?f=1048&t=32849
Dowód 2: viewtopic.php?f=1031&t=32840#p358488
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego przeciwko Krzysiowi

Postprzez Krzysztof Hans 13 paź 2021, o 14:11

Składam wniosek o ugodę mediacyjną pomiędzy mną a Federiciem zwłaszcza że w tym celu już pewne wnioski wyciagnałem.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego przeciwko Krzysiowi

Postprzez Antoni 16 paź 2021, o 11:33

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 1. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. na wniosek oskarżyciela prywatnego, Federico (AH319), złożony w dniu 13 października 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej przeciwko Krzysztofowi Hansowi Arped-Winnickiemu (AB726) w zakresie objętym ww. wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 8/21;
  3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: ATK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego.

Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Federico
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego przeciwko Krzysiowi

Postprzez Krzysztof Hans 16 paź 2021, o 11:37

Wysoki Trybunale.
Składam wniosek o ugodę choć mogę wyjawnić że oskarzający oferował mi wycofanie złożonego wniosku w zamian za wycofanie się z wyborów na Namiestnika.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Akt oskarżenia prywatnego przeciwko Krzysiowi

Postprzez Krzysztof Hans 16 paź 2021, o 13:43

Składam niniejszy post jako dowód w sprawie przez co wnoszę o wyłączenie stosowania Art. 43 ust. 8 Kodeksu Sprawiedliwości: viewtopic.php?f=1030&t=32851#p358582
Gdybym tej ważnej w sprawie informacji nie zgłosił to byłaby podstawa ścigania mnie z racji nie przesyłania dowodów ważnych w sprawie.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez Antoni 17 paź 2021, o 15:12

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Działając na podstawie art. 40. § 1. k.p.p.t.k. postanawiam ukarać Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726) karą grzywny 1000 lt za naruszenie porządku czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym w czasie rozpoznawania sprawy o sygn. K 8/21. Organem właściwym do egzekucji kary grzywny jest Prefektura Generalna.

uzasadnienie

Krzysztof Hans Arped-Winnicki przed otwarciem rozprawy w sprawie o sygn. K 8/21 kilkukrotnie zabierał głos bez uprzedniej zgody Przewodniczącego Składu Orzekającego, tym samym naruszając porządek czynności urzędowych przed Trybunałem Koronnym.

Wobec czego należało postanowić jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Laurẽt @TomaszLiberi @Federico
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez Antoni 17 paź 2021, o 15:16

Na podstawie art. 12. oraz art. 17. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047):
  1. otwieram rozprawę;
  2. wzywam Oskarżonego, Krzysztofa Hansa Arped-Winnickiego (AB726), do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie o sygn. K 8/21 w terminie do 20 października 2021 r. godz. 20:00.

Do wiadomości: @KrzysztofHans @Federico
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez Krzysztof Hans 17 paź 2021, o 18:09

Wysoki Trybunale
Za nim przedstawie swoje stanowisko na podstawie Art 3 ust. 2 i Art. 16 k.p.p.TK wnioskuje o udzielenie głosu w terminie wyznaczonym powyżej przez państwa mojego obrońcy (pełnomocnika) Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego który przedstawi finalne stanowisko z mojej strony.
Jeżeli chodzi o moje stanowisko w sprawie (przynajmniej wstępnr) chciałbym zaznaczyć że wniosek pozywającego stracił na ważność w związku z wycofaniem pozwu w dniu 13 października o godz. 16:01 co jest zresztą potwierdzone w Dowodzie numer 1 i 2. Oznacza to że po sugestii ze stron mieszkańców że słowa pozywającego są żartem (o czym świadczy uśmieszek) wycofałem się z tamtych słów a jeżeli w czasie popełnienia czynu zabronionego uraziłem pozywającego to szczerze za to przepraszam. Jednocześnie proszę o uznanie przedstawionego przeze mnie screenu w tym poście jako Dowód numer 3 w sprawie gdyż tego wniosku by nie było gdyby oskarżający zdecydował się pójść na ugodę co według wspomnianego chciałem zrealizowac ale pozywający w ostatniej chwili zmienił zdanie na moją niekorzyść. Mam tu na myśli ten post: viewtopic.php?f=1030&t=32851#p358582
Dodatkowo w oczekiwaniu na ostateczne stanowisko stworzone wraz z moim obrońcą składam wniosek by kara więzienis została zamienona w całości na pracę społeczną na podstawie Art. 28 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości chociażby z uwagi na to że już jestem w więzieniu z racji innej sprawy. Dziękuje.

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez Krzysztof Hans 18 paź 2021, o 12:11

Poprawiona wersja powyższej wypowiedzi z racji błędów które się do niej wkradły oraz sytuacji prawnej którą to zauważyłem:
Wysoki Trybunale
Za nim przedstawie swoje stanowisko na podstawie Art 3 ust. 2 i Art. 16 k.p.p.TK wnioskuje o udzielenie głosu w terminie wyznaczonym powyżej przez państwa mojego obrońcy (pełnomocnika) Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego który przedstawi finalne stanowisko z mojej strony.
Jeżeli chodzi o moje stanowisko w sprawie (przynajmniej wstępne) chciałbym zaznaczyć że wniosek pozywającego stracił na ważność w związku z wycofaniem pozwów z mojej strony w dniu 13 października (między 14:58 a 16:01) co zresztą zostało potwierdzone tego samego dnia przez Trybunał Koronny. Wspomniane zgłoszone prze mnie rezygnacje z postępowań sądowych są widoczne w linkach dowodów numer 1 i 2. Oznacza to też że po sugestii ze stron mieszkańców że słowa pozywającego są żartem (o czym świadczy uśmieszek) wycofałem się z tamtych słów a jeżeli w czasie popełnienia czynu zabronionego uraziłem pozywającego to szczerze za to przepraszam. Jednocześnie proszę o uznanie przedstawionego przeze mnie w tym poście screenu jako dowód numer 3 w sprawie gdyż tej rozprawy by nie było gdyby oskarżający zdecydował się pójść na ugodę co według wspomnianego chciałem zrealizować ale pozywający w ostatniej chwili zmienił zdanie na moją niekorzyść. Mam tu na myśli ten post: viewtopic.php?f=1030&t=32851#p358582
Dodatkowo w oczekiwaniu na ostateczne stanowisko stworzone wraz z moim obrońcą składam wniosek by kara więzienia została umorzona zgodnie z Art. 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 k.p.p.TK lub zamienona w całości na pracę społeczną na podstawie Art. 28 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości.

Z uszanowaniem
(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 8/21 - Krzysztof Hans Arped-Winnicki

Postprzez Antoni 18 paź 2021, o 14:24

Wyrażam zgodę na ponowne zabranie głosu przez Oskarżonego lub jego pełnomocnika w terminie do 20 października 2021 r. godz. 20:00.

@KrzysztofHans @corrado
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości