Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez K.W.v.Ch.G. 15 maja 2021, o 00:35

Angemont, dnia 15.05.2021 r.

Wielmożny Pan Wicehrabia
Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego
Gmach Trybunału Koronnego
Angemont


WNIOSEK O ROZPOZNANIE I ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY USTROJOWEJ


Na mój wniosek, jako Kanclerza i Ministra Sprawiedliwości Księstwa Sarmacji, wnoszę o zbadanie mocy prawnej wydanego przeze mnie Zarządzenia ws. emisji Sarmackich Bonów Skarbowych. Ze względu na to, iż konto Rady Ministrów na początku mej kadencji prawie osiągnęło bankructwo, decyzja ta została wydana szybko, by zapobiec kryzysowi ekonomicznemu na terenie państwa. Zezwolono obywatelom i mieszkańcom Sarmacji na zakup tychże bonów po cenie niższej niż nominalna.

Z poważaniem,

(-) Konrad von Chamier-Gliszczyński

Do wiadomości: @Antoni
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Wniosek

Postprzez AJMaat 15 maja 2021, o 00:43

Wysoki Trybunale,
słowem wyjaśnienia - sprzedawanie bonów po cenie niższej niż nominalna jest absolutnie zamierzone i ma zapewnić Sarmatom zysk za udzielony przez nich kapitał (gdyby sprzedawano bony po cenie nominalnej, mieszkańcom nie opłacałoby się lokować w nich środki). Niemniej jednak popieram wniosek Szanownego Kanclerza.
Obrazek
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Wniosek

Postprzez Antoni 23 maja 2021, o 10:46

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 3. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. na wniosek Kanclerza, Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174), złożony w dniu 15 maja 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym ww. wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 3/21;
  3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego, ATK Janusza Zabieraja, Ławnika Piotra de Zaym;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego.

(—) Antoni Kacper Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @Zabieraj @PiotrdeZaym
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez Janusz Zabieraj 19 sie 2021, o 10:02

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. P. poz. 10266 z późn. zm., dalej u.TK) oraz art. 37. § 1. pkt 3. Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. (Dz. P. poz. 12047 z późn. zm., dalej k.p.p.t.k.) postanawiam odwołać ATK Antoniego Kacpra Burbona-Contiego ze Składu Orzekającego z uwagi na upływ kadencji Asesora Trybunału Koronnego.
2. Na podstawie art. 2 ust. 2 u.TK oraz art. 6, art. 7. § 3. i art. 7. § 5. k.p.p.t.k. w miejsce odwołanego asesora wyznaczam: ATK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego.

(—) Janusz Adam Zabieraj
Asesor Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @PiotrdeZaym
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez K.W.v.Ch.G. 21 sie 2021, o 07:08

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. (Dz. P. poz. 12047 z późn. zm., dalej kpptk) postanawiam odwołać MTK Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego ze Składu Orzekającego z uwagi na wątpliwość co do bezstronności tegoż członka składu orzekającego,
2. Na podstawie art. 7 § 3 i art. 7 § 5 kpptk w miejsce odwołanego składu orzekającego wyznaczam: ATK Janusza Zabieraja, ATK Santiago Vilarte von Hippogriff, Ławnika Piotra de Zaym.
3. Na podstawie art. 7 § 5 kpptk na Przewodniczącego składu orzekającego wyznaczam: ATK Janusza Zabieraja.

(—) Konrad von Chamier-Gliszczyński
Marszałek Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @Zabieraj @SantiVilarte @PiotrdeZaym
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez Janusz Zabieraj 25 sie 2021, o 10:31

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 11 § 1 pkt 4 w zw. z art. 11 § 3 Ustawy Sejmu nr 338 z dnia 8 stycznia 2021 - Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047 z późn. zm.) wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia zawiadomienia w ciągu 3 dni, tj. do 28.08.2021 r. włącznie, poprzez wskazanie przepisów aktu normatywnego wyższego hierarchicznie, z którymi ma być skontrolowane pod względem zgodności w/w zarządzenie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


Janusz Adam Zabieraj
Asesor Trybunału Koronnego
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @corrado @SantiVilarte @PiotrdeZaym
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez Antoni 10 wrz 2021, o 23:19

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 37. § 1. pkt 2. k.p.p.t.k. postanawiam odwołać ATK Janusza Zabieraja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Składu Orzekającego z uwagi na jego bezczynność przez ponad 7 dni.
2. Na podstawie art. 7. § 5. k.p.p.t.k. w miejsce odwołanego Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Santiago Vilarte von Hippogriff.


Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @AFvTD @Zabieraj @SantiVilarte @PiotrdeZaym
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: U 3/21 - Sarmackie Bony Skarbowe

Postprzez Santi Vilarte 11 wrz 2021, o 09:34

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Po rozpoznaniu wniosku złożonego 15 maja br. przez Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174) postanawiam o pozostawieniu go bez rozpoznania w związku z nieuzupełnieniem go w podanym terminie, tj. art. 11 § 4 pkt 2 Kodeksu postępowania przed Trybunałem koronnym.

uzasadnienie


15 maja 2021 r. Konrad von Chamier-Gliszczyński, pełniący wówczas funkcję kanclerza Księstwa, złożył wniosek o rozpoznanie sprawy ustrojowej w kwestii emisji bonów skarbowych z maja br. Wskazał wydane przez siebie zarządzenie, będące bezpośrednią podstawą emisji.
25 sierpnia 2021 r. Trybunał wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 3 dni wniosku poprzez wskazanie przepisów aktu normatywnego wyższego hierarchicznie, z którymi ma być skontrolowane pod względem zgodności w/w zarządzenie.
Wnioskodawca nie dokonał wspomnianego uzupełnienia.

art. 11 § 4 pkt 2 KPpTK mówi: "Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpoznania, jeżeli (...) wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w sposób niezbędny do rozpoznania sprawy".
Niewątpliwie można tu mówić o spełnieniu tej przesłanki, bowiem brak wskazania przepisów, z którymi miałoby być skontrolowane i porównane zarządzenie, uniemożliwia dalsze procedowanie. Trybunał nie dokonuje bowiem kontroli danego aktu z całym systemem prawnym Sarmacji i jej prowincji.

Pouczenie:
art. 11 § 5 KPpTK. Na postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, przysługuje zażalenie do Marszałka Trybunału, a jeżeli postanowienie wydał Marszałek Trybunału — do Księcia.


@corrado @AFvTD @Antoni @Zabieraj @PiotrdeZaym
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość