Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez K.W.v.Ch.G. 28 maja 2021, o 03:25

Wysoki Trybunale,

Niniejszym przesyłam ponaglenie.
@Antoni
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez Janusz Zabieraj 19 sie 2021, o 10:01

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. P. poz. 10266 z późn. zm., dalej u.TK) oraz art. 37. § 1. pkt 3. Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 8 stycznia 2021 r. (Dz. P. poz. 12047 z późn. zm., dalej k.p.p.t.k.) postanawiam odwołać ATK Antoniego Kacpra Burbona-Contiego ze Składu Orzekającego z uwagi na upływ kadencji Asesora Trybunału Koronnego.
2. Na podstawie art. 2 ust. 2 u.TK oraz art. 7. § 1. i art. 7. § 5. k.p.p.t.k. w miejsce odwołanego asesora wyznaczam: ATK Santiago Vilarte von Hippogriffa.

(—) Janusz Adam Zabieraj
Asesor Trybunału Koronnego


Do wiadomości: @corrado @SantiVilarte
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez Santi Vilarte 22 sie 2021, o 16:08

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
• ATK Santiago Vilarte von Hippogriff,

rozpoznawszy sprawę cywilną o sygnaturze C 1/21, wszczętą na wniosek powoda Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego (AH174), złożony 3 marca 2021 r. przeciw Czarnoleskim Służbom Informatycznym (S00117), o zwrot kwoty 1000 lt. (słownie: tysiąc libertów), pobranej za niedostarczoną zdrapkę


ORZEKA, JAK NASTĘPUJE


Uznaje zasadność roszczenia i nakazuje Czarnoleskim Służbom Informatycznym zwrot rzeczonej kwoty.

UZASADNIENIE


Powód dostarczył potwierdzenia przelewów, świadczące o tym, że w dniu 3 marca br. została od niego pięciokrotnie pobrana kwota opłaty za zdrapkę. Powód stwierdził, że zakupił jedynie cztery zdrapki, a więc że jedna z opłat została pobrana podwójnie na skutek pomyłki lub oszustwa. Dodatkowo wskazał na krótki dystans czasowy między jednym z prawidłowych przelewów a tym, który miał być zdublowany. Na pytanie Trybunału potwierdził, że nabyte zdrapki wykorzystał od razu, nie mając też technicznie innej możliwości.

Ze strony pozwanego Trybunał nie otrzymał odpowiedzi na pozew ani zadane zarzuty.

Trybunał zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności sprawdzono właściwość Czarnoleskich Służb Informatycznych jako instytucji, do której należy kierować roszczenia związane ze Zdrapkami Czarnoleskimi. Na podstawie historii rachunku Służb można bezspornie stwierdzić, że to przez tę instytucję następuje obrót pieniężny, związany ze zdrapkami, a zatem jest ona właściwym podmiotem roszczeń.
Na podstawie dostarczonych potwierdzeń przelewów ustalono bezspornie, że powód poniósł koszty, wskazane we wniosku. Jednocześnie Trybunał na podstawie wiedzy własnej uznał argument powoda o krótkim dystansie czasowym. Różnica dwóch sekund między wykonaniem dwóch przelewów jest zbyt krótka, aby w tym czasie można było manualnie zakupić dwie zdrapki. Próba wykonania w tym celu dodatkowo eksperymentu procesowego, polegającego na zakupie dwóch zdrapek i pomiarze czasu, nie powiodła się – stwierdzono, że pod koniec marca br. wszystkie zdrapki zostały wykorzystane i jak dotąd ich nie uzupełniono.
Trybunał uznał, że na podstawie przedstawionego materiału nie można stwierdzić próby oszustwa. Pomijając fakt, że ewentualne oszustwo powinno być przedmiotem sprawy karnej, Trybunał nie doszukał się śladów działania celowego, nie są mu również znane żadne relacje lub wydarzenia z przeszłości, które by uprawdopodobniały możliwość takiego działania wobec powoda ze strony kogokolwiek z instytucji, będącej pozwanym.
Trybunał uznał, że na podstawie przedstawionego materiału można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić błąd systemu, obsługującego zdrapki. Za wystarczający dowód uznano wspomniany dystans dwóch sekund między przelewami. Ze względu na niewielką wartość przedmiotu sporu nie uznano za zasadne zasięgnąć opinii biegłego.
Przechodząc do przepisów, art. 46 Kodeksu Sprawiedliwości (dalej: KS) stanowi: „Roszczenie przedawnia się po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia zawiesza się na czas postępowania w sprawie o dochodzenie roszczenia”. Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie bieg przedawnienia został skutecznie zawieszony.
Art. 47 ust. 1 KS stanowi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osób prawnych”. Bezspornie doszło w tym przypadku do szkody, polegającej na bezprawnym przywłaszczeniu wspomnianej sumy pieniężnej.


POUCZENIE


Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Marszałka Trybunału w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.


@Zabieraj @corrado @MaHi
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez Laurẽt 22 sie 2021, o 17:13

Prześwietny Asesorze,

dziękuję za informację, ale Prokuratura Generalna nie posiada narzędzi do kontroli działalności gospodarczej.

@TomaszLiberi
Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez Santi Vilarte 2 wrz 2021, o 19:04

Z uwagi na upłynięcie terminu na wniesienie odwołania, przekazuję sprawę do Prefektury celem egzekucji zasądzonej kwoty.
@MaHi
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Dobry Obywatel
 

Re: C 1/21 - Woytowicz vs Zdrapki Czarnoleskie

Postprzez Laurẽt 2 wrz 2021, o 20:36

Prześwietny Asesorze,

zgodnie z powyższym wyrokiem dokonałem egzekucji komorniczej na jedyne dostępne konto tj. konto Rady Ministrów.

Jaśnie Oświeconego Kanclerza proszę o finalne przekazanie zasądzonej kwoty zgodnie z zamieszczonym potwierdzeniem przelewu.

Obrazek


@AFvTD @SantiVilarte @corrado

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości