Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Skarga kasacyjna

W tym dziale zarchiwizowane pozostałe pisma do Trybunału Koronnego

Skarga kasacyjna

Postprzez Laurẽt 10 sty 2022, o 22:54

Wasza Książęca Mość!

Działając ma podstawie art. 33 § 1. ust. 6 Ustawy Sejmu nr 388 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oraz w nawiązaniu do art. 6 Konstytucji Księstwa Sarmacji tj. w związku z tym, że w sprawach:

1. K 11/21 - Tomasz Adamus.
2. K 12/21 - Burek, Alibaba.
3. K 10/21 - Xavier Åsa, J. P. Von Schmetterling P. Toplivo wraz z apelecją AK 10/21 - X. Åsa, J. P. V. S. P. Toplivo (apelacja).

orzeczenia wydane były z rażącym naruszeniem prawa praz w związku z tym, że jeden z wyroków wnoszonych w imieniu Księstwa Sarmacji wydał Marszałek Trybunału Koronnego wnoszę do WKM o kasację wyroków posiadających wady formalne i nadanie im nowego brzmienia, które jest zgodne z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji tj. ...Władza w Księstwie Sarmacji należy do Narodu — wszystkich obywateli sarmackich..., więc wszyscy mieszkańcy Sarmacji powinni być równi wobec prawa.

Realizując misję społeczną jako Prefekt Generalny wypełniam zadana oskarżyciela publicznego i staram się szanując interesy i prawa poszczególnych mieszkańców i obywateli dbać o interes państwa, więc nie mogę zgodzić się z tym, że:

Powyżej znajdują się trzy takie same sprawy karne, w których w oparciu o taki sam materiał dowodowy tj. zgodnie z art. 40. ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości
Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej


wydano dwa wyroki skazujące na karę banicji i jeden wyrok ułaskawiający, który mimo zaskarżenia został utrzymany w mocy w czasie złożonej apelacji.

W związku z powyższym tj. wybiórczym stosowaniem prawa i skazywaniem osób, które się nie broną na banicję oraz ułaskawianiem osób posiadających dwa takie same konta tylko chyba ze względu na to, że osoba wraz ze swoim klonem jest aktywna uważam te działanie za niezgodne z prawem ponieważ:

- obie osoby (ze sprawy wymienionej porządkowo jako trzy) posiadając konto w Banku Sarmacji osiągały korzyści finansowe - co zostało przeze mnie udowodnione.

- obie osoby (ze sprawy wymienionej porządkowo jako trzy) wprowadzały w błąd organ władzy publicznej jakim jest Prefektura Generalna z chwilą utworzenia więcej niż innego konta, a stwierdzenie w Wyroku przez Marszałka Trybunału Koronnego, że:
Antoni napisał(a):Po analizie materiału dowodowego Trybunał stwierdził, że niemożliwym jest jednoznaczne określenie czy konta o numerach paszportów AH425 oraz AH430 należą do jednej osoby.

podważa wiarygodność narzędzi stosowanych przez Prefekturę Generalną co stanowić może precedens w podważaniu wszystkich uprzednich i obecnych działań PG i TK gdyż przy takiej ocenie materiałów dowodowych nikogo na banicję nie można skazać, bo i na podstawie czego!

- osoby (ze sprawy wymienionej porządkowo jako dwa) tutaj inaczej niż powyżej ATK Santiago Vilarte von Hippogriff wydający wyrok jednak uznał dowody tj. między innymi i narządzia stosowane przez PG
Santi Vilarte napisał(a):Trybunał zważył, co następuje:
Trybunał uznał dowody, przedstawione przez Prefekturę, za jednoznacznie przekonywujące. Wobec dostatecznego wykazania, że oba konta zostały założone z tego samego adresu i prawdopodobnie przez tę samą osobę, pozostało zbadać, czy zostały wypełnione przesłanki przepisu, z którego postawiono akt oskarżenia, a jeśli tak, to jaką wymierzyć karę.
Art. 40. ust. 1. pkt 3 KS penalizuje podwójną tożsamość „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”. Niewątpliwie zaistniała tu pierwsza z tych przesłanek, ponieważ dofinansowanie na start nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi warunkami, i oskarżony zapewne otrzymałby te pieniądze, gdyby nie interwencja Prefektury.
Oprócz tego Trybunał uznał spełnienie drugiej części drugiej z przesłanek – wprowadzenia w błąd organu władzy publicznej. Elementem wniosku jest bowiem oświadczenie „składając niniejszy wniosek zaświadczam, że przybywam do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy(…)”. Oskarżony wprowadził w błąd organ rozpatrujący wniosek, bowiem konto Burek zostało założone w październiku br., zaś konto Alibaba w czerwcu 2019 r.


- osoby (ze spraw wymienionych porządkowo jako jeden i dwa) nie mogą być skazane na karę banicji skoro MTK podważa stosowanie narzędzi do ujawniania kloningu przez PG.

- osoby (ze sprawy wymienionej porządkowo jako jeden) zostały skazane na karę banicji przez ATK Piotra de Zaym wraz ze stwierdzeniem, że "...Samo posługiwanie się wieloma tożsamościami nie jest w Sarmacji zabronione..."- co według PG stanowi naruszenie prawa
Piotr Paweł I napisał(a):Wobec czego Trybunał zważył, co następuje:

Samo posługiwanie się wieloma tożsamościami nie jest w Sarmacji zabronione
, choć, jak wskazuje to doświadczenie zarówno sarmackie, jak i z innych mikronacji, może być niebezpieczne. Jest natomiast zabronione wykorzystywanie różnych tożsamości dla bezprawnego pozyskiwania korzyści finansowych, co miało miejsce w tym przypadku.

Jak już wcześniej w ramach rozpraw wspominałem to, że dana osoba przy takiej interpretacji prawa możne posiadać np. 5-10 różnych tożsamości może zostać wykorzystane na przykład przy różnego rodzaju głosowaniach.

Wyrok ATK Piotra de Zaym kłóci się z wyrokiem MTK Antoniego Kacpra Burbona-Contiego gdyż Marszałek TK ułaskawiając nie widzi faktu, że obie ułaskawiane osoby ze swoich kont uzyskiwały korzyści majątkowe tylko dlatego, żę:
Antoni napisał(a):Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Pomimo podkreślenia tego faktu problemu z osiąganiem korzyści majątkowych nie widzi też rozpoznający apelację ATK Santiago Vilarte von Hippogriff.

Być może moje pytania w tych sprawach pozostaną pytaniami czysto retorycznymi, a sprawa zostanie całkowicie zbagatelizowana, ale o co tu tak naprawdę chodzi?

Czy posiadanie więcej niż jednej tożsamości, do której przypisane jest z chwilą rejestracji konto bankowe nie wypełnia znamion czynu zabronionego z art. 40. ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości?

Czy Sarmaci są równi i równiejsi?

Po co nam to całe prawo skoro TK rozstrzyga według "własnego widzi mi się" i wydaje różne wyroki w oparciu o te same czyny i ten sam system prawny?

Czy narzędzia stosowane przez Prefekturę Generalną do oceny posługiwania się wieloma tożsamościami będą jednakowo uznawane przez cały skład Trybunału Koronnego, czy tylko wybiórczo jak to widać przy omawianych wyrokach?

Wnoszę o kategoryczne potwierdzenie niżej wymienionych i zapisanych w prawie cytowanym powyżej faktów i sprostowanie wyroków, które zapadły niezgodnie z obowiązującym prawem:

1. Samo posługiwanie się wieloma tożsamościami jest w Sarmacji zabronione.
2. Samo posługiwanie się wieloma tożsamościami ze względu na otrzymanie kont bankowych stanowi próbę osiągnięcia korzyści majątkoweji jest w Sarmacji zabronione.
3. Samo posługiwanie się wieloma tożsamościami jest wprowadzeniem w błąd organu władzy publiczneji jest w Sarmacji zabronione.
Z wyrazami szacunku,

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Skarga kasacyjna

Postprzez Laurẽt 13 sty 2022, o 20:48

Wasza Książęca Mość,
Jaśnie Wielmożny Marszałku Trybunału Koronnego,


w związku z tym, że w związku iż w trzech wyżej wymienionych sprawach przedstawiony był ten sam materiał dowodowy, a jedynie MTK tj. Jaśnie Wielmożny Marszałek Trybunału Koronnego Antoni Kacper Burbon-Conti nie uznał dowodów PG, a przede wszystkim faktu osiągania dochodów przez obie osoby. Podtrzymuję skargę kierując ją na ręce MTK i licząc na ponowne jej rozpatrzenie.

Uważam, że postępowanie dotknięte wadą powodującą nieważność wyroku tj. uznaniem przez MTK, że oskarżeni nie osiągali korzyści majątkowych, a w związku z tym, że zapadł wyrok w II instancji to sprawa może zostać ostateczne rozstrzygnięta zgodnie z literą prawa.

W II instancji mimo iż przedstawiłem część z wyciągu z konta drugiego oskarżonego udowadniając, że w sumie obaj (Xavier Åsa i J. P. Von Schmetterling P. Toplivo) osiągnęli dochód z posiadanych kont to na rozpatrujący sprawę w wyroku tylko zauważył tą część mojej wypowiedzi
"na pytanie sądu oskarżyciel wyjaśnił, co rozumie przez „konta bankowe, które generują dochód”.

nie odnosząc się od faktu uzyskana dochodu z tytułu pracy społecznej, co powyżej wskazałem.

Skoro każdy jest równy wobec prawa wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z rzetelną oceną przedstawionego materiału dowodowego oraz wyłączeniem osób orzekających uprzednio.


@ArkadiuszMaksymilian @Antoni @JanuszekvHP @TomaszLiberi
Z wyrazami szacunku,

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Skarga kasacyjna

Postprzez Antoni 14 sty 2022, o 16:04

W związku z tym, że Jaśnie Oświecony Diuk nie może aktualnie reprezentować Prefektury Generalnej, która była uczestnikiem postępowania ze składanej skargi kasacyjnej, proszę o informację czy przedstawiciele Prefektury — Podprefekt Generalny lub Prefekt — utrzymują powyższy wniosek i ma on trafić do formalnego rozpatrzenia przez Trybunał.


Do wiadomości: @TomaszLiberi @JanuszekvHP
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Skarga kasacyjna

Postprzez Filip I Gryf 17 sty 2022, o 13:16

Wielmożny Marszałku Trybunału Koronnego, @Antoni

W imieniu Prefektury Generalnej, po konsultacji z Podprefektem, chciałbym odpowiedzieć na wezwanie Trybunału ws. skargi kasacyjnej.

Już na samym początku pragnę poinformować Trybunał o niepodtrzymywaniu wniosku przez Prefekturę. Po ponownej analizie całości sprawy związanej z Jean Pierre Von Schmetterling Parfum Toplivo (AH430) oraz Xavierem Åsa (AH425) Prefektura doszła do wniosku o braku przesłanek, które mogłyby sprawę skargi uznać za wymagającą przedstawieniu Trybunałowi.

Niepodważalnym jest, że rejestr klonów dokonał zapisu obu Panów, ale też że pomiędzy oskarżonymi nie doszło do żadnej interakcji (szczególnie na tle finansowym). Niepokojące może wydawać się, że avatary obu Panów są identyczne zarówno na forum jak i DSG. Na sprawie wytoczonej przez oskarżyciela publicznego głos zabrał tylko jeden z Panów - Xavier Åsa. Jednak to niczego nie dowodzi i przy ponownej analizie dowodów Prefektura nie doszukała się istotnych dla sprawy nowych okoliczności, na które nie można było powołać się w chwili wydawania orzeczenia.

Aby spełnić warunek potrzebny do złożenia skargi jest też sytuacja, gdy postępowanie dotknięte byłoby wadą powodującą jego nieważność. I w tej sytuacji Prefektura niedopatrzyła się takowych przesłanek.

W tej sytuacji jedyne co zostało to uznać wyrok II instancji. Mimo to Prefektura będzie bacznie analizować, by do podobnych sytuacji nie dochodziło. Zadaniem Prefektury jest ochrona interesów Księstwa, ale też i jej obywateli. Pan Xavier Åsa do tej grupy się zalicza. Z racji, że konto Jean Pierre Von Schmetterling Parfum Toplivo jest nieaktywne od dłuższego czasu oraz nie doszło do przestępstwa finansowego w myśl art. 40 ust. 1 pkt 3 k.s. Prefektura na ten moment odstępuje od sprawy.

Z poważaniem,


DW: @TomaszLiberi
(-) Filip I Gryf
ObrazekObrazek
Z Domu von Hippogriff, Książę-Senior Sarmacji, Arcyksiążę Hasselandu,
Król-Senior Sclavinii, Baron Korony Gryfów,
Sarmata sercem, Baridajczyk duchem,
Profil, Strona Gryfów,
Członek Sarmackiej Partii Konserwatywnej
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Prefektura Sarmacji
 

Re: Skarga kasacyjna

Postprzez Antoni 17 sty 2022, o 13:57

Wobec wycofania wniosku przez Prefekturę Generalną, wątek archiwizuję.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum pism różnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości